Μαζί για το αύριο!
Διευκολύνοντας τον κόσμο

Βασική εικόνα για απασχόληση και κοινότητα

Nanum Village

Στόχος μας είναι να αντιστρέψουμε τα αίτια της φτώχειας και να θέσουμε τα θεμέλια για οικονομική ανεξαρτησία παρέχοντας ολοκληρωμένη υποδομή που απαιτείται για τη βασική διαβίωση σε περιοχές με χαμηλό εισόδημα και υποβαθμισμένες περιοχές. Το πρόγραμμα όχι μόνο βελτιώνει την κοινωνική υποδομή σε συνεργασία με τις τοπικές κυβερνήσεις, αλλά και ενθαρρύνει τους υπαλλήλους μας να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη των μεμονωμένων κοινοτήτων.

My family fishes and hunts. The kind of animals are paca, tapir, and various types of fish. To fish, first we need to learn the technique. We must go to a quiet river...and observe in detail to see if there are any fish in the area. And we need to have patience. I like to compare it to my studies... The canoe is like a classroom... And the silent river is like the people, quiet. The fishing rod is like my notebook that helps me to learn. In the future I would like to be a biologist. God willing. Me and biology...I'm starting to like it. I'm going to learn better, I think, with technology, and I hope to make a lot of memories here. My name is Micaeli. I live in the Barreinha community. I'm indigenous Bare.

Το 2018, υποστηρίξαμε 41 χωριά με περισσότερους από 65.000 κατοίκους σε 4 χώρες

Αντιμετωπίζουμε τις αιτίες της φτώχειας και βάζουμε τα θεμέλια για την οικονομική ανεξαρτησία, προσφέροντας υποδομές που είναι απαραίτητες για την καθημερινότητα σε περιοχές μη προνομιούχες και χαμηλού εισοδήματος.

 

Το ψηφιακό χωριό της Αφρικής

Το Nanum Village στην Αφρική, το οποίο αποκαλείται ψηφιακό χωριό, παρέχει μια εκτεταμένη υποδομή που απαιτείται για βασικά μέσα διαβίωσης σε περιοχές με χαμηλό εισόδημα και σε υποβαθμισμένες περιοχές.
Παρέχει υποδομή όπως σχολεία και κινητά κέντρα υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές και τροφοδοτείται από ηλιακή γεννήτρια.

 
 • Σχολείο διαδικτύου με ηλεκτρική ενέργεια

  Χρήση ηλιακών συλλεκτών, με δυνατότητα λειτουργίας οπουδήποτε υπάρχει ηλιακό φως

 • Φωτισμός με ηλιακή ενέργεια

  Παρέχουμε λυχνίες LED με ηλιακή ενέργεια για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην κοινότητα

 • Κινητό κέντρο υγειονομικής περίθαλψης

  Εξάλειψη οικονομικών, γεωγραφικών φραγμών στην υγειονομική περίθαλψη μέσω τηλεχειριζόμενων συσκευών στο όχημα

 • Τηλειατρικό κέντρο

  Απομακρυσμένοι διακομιστές για την αποθήκευση πληροφοριών ασθενούς και την κοινή χρήση/διαχείριση με τα νοσοκομεία online

 • Ηλιακή γεννήτρια

  Δυνατότητα επαναφόρτισης και αποθήκευσης ισχύος μέσω ηλιακών συλλεκτών

 
 • Σχολείο διαδικτύου με ηλεκτρική ενέργεια

  Χρήση ηλιακών συλλεκτών, με δυνατότητα λειτουργίας οπουδήποτε υπάρχει ηλιακό φως

 • Φωτισμός με ηλιακή ενέργεια

  Παρέχουμε λυχνίες LED με ηλιακή ενέργεια για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην κοινότητα

 • Κινητό κέντρο υγειονομικής περίθαλψης

  Εξάλειψη οικονομικών, γεωγραφικών φραγμών στην υγειονομική περίθαλψη μέσω τηλεχειριζόμενων συσκευών στο όχημα

 
 • Τηλειατρικό κέντρο

  Απομακρυσμένοι διακομιστές για την αποθήκευση πληροφοριών ασθενούς και την κοινή χρήση/διαχείριση με τα νοσοκομεία online

 • Ηλιακή γεννήτρια

  Δυνατότητα επαναφόρτισης και αποθήκευσης ισχύος μέσω ηλιακών συλλεκτών

Επισκεφθείτε το Γραφείο Τύπου της Samsung Electronics για περισσότερες ιστορίες