Μαζί για το αύριο!
Διευκολύνοντας τον κόσμο

Βασική οπτική εικόνα για την απασχόληση και τον εταιρικό πολίτη της κοινότητας

Τεχνολογικό ινστιτούτο

Βοηθούμε τη νεολαία να σχεδιάσει ένα καλύτερο μέλλον και να θέσει τα θεμέλια για οικονομική ανεξαρτησία προσφέροντας επαγγελματική κατάρτιση υψηλού επιπέδου και τοπική απασχόληση.

Paris is a city of dreams. Of course, not all of them are shiny. Will I be able to find the way to my own dream? THE ROAD LESS TRAVELED This is the story of Rodolphe Laidet. I was introduced to computers when I was little, probably when I was three or four years old. I remember seeing an old Atari ST computer while sitting on my father's lap. He was in front of the screen and I was playing with the user's manual. A dream conceived on my father's lap I was one of the top students of my year till I was in middle school; I graduated with outstanding grades. However, I quit school during my first year in high school and started learning the computer programming, networks and operating systems and on my own. That suited me better. Doubters and naysayers When you leave school at an early age, people aroung react in two different ways. Some believe in you, support your dreams and encourage you to keep going. The others, they criticize your decision and discourage your choice. After facing many social prejudices, I started to become anxious and doubt my abilities, my decisions, the future. The Darker the Nignt, the Brighter the Light Then, I learned about the Samsung Campus. After a month long, intensive selection process, Iwas admitted to the Campus. I was very happy to finally have the chance to follow my dream. The Samsung Campus gave me the opportunity to learn computer programming, which I had desired since childhood. What I really like here is that the students are allowed to run their own projects. It's fantastic to have a student like Rodolphe. He's always full of passions when talking about his two years experience at the Samsung campus. Finding the path along the way I currently work for a company called Habiteoo as a DevOps engineer. Here, I'd like to develop new concepts, new paradigms and patterns in the computer programming that would benefit the society. I would like to create innovative and efficient solutions that will improve people's lives. The information Technology developed with me and also became part of my life. With its limitless possiblilties, I'd like to spread my wings. And since the moment I've been here, I am more than confident thar finally my dream comes true. Finding one's way is always a big challenge, yet, it is possible. Now my future is in my hands

Το 2018, έχουν συμμετάσχει πάνω από 110.000 νέοι άνθρωποι σε περισσότερες από 30 χώρες. Μετά την επιτυχία του προγράμματος, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Samsung ξεκίνησε πρόσφατα να λειτουργεί ως Samsung Innovation Campus.

 

Συμβάλλουμε στη δημιουργία θέσεων εργασίας παρέχοντας την επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα τεχνολογίας πληροφοριών σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές και τις τοπικές κυβερνήσεις. Τα ινστιτούτα τεχνολογίας προσφέρουν διαφοροποιημένα μαθήματα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα: επικεντρώνονται στην καλλιέργεια εργατικού δυναμικού λογισμικού σε ορισμένες χώρες με προηγμένη τεχνολογία πληροφοριών και μηχανικών εξυπηρέτησης πελατών στις αναπτυσσόμενες χώρες έτσι ώστε να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε χώρας.

 
Επισκεφθείτε το Γραφείο Τύπου της Samsung Electronics για περισσότερες ιστορίες