Μαζί για το αύριο!
Διευκολύνοντας τον κόσμο

 
They're curious. They're passionate. They're fearless. They have a desire to contribute to a better world and Samsung gives them resources, technology and tools that help them make a positive change. Samsung believes in the potential of tomorrow's innovators So we contribute to much-needed programs, expertise and education for the people who need and want them the most. We think the greatest opportunity of our time is to recognize innovators and help them create a brighter tomorrow.

Οι περιοχές εστίασής μας

Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε μια θετική αλλαγή μέσω των προγραμμάτων εταιρικού πολίτη που βασίζονται στις παγκόσμιες κοινωνικές ανάγκες και ευθυγραμμίζονται με τις βασικές ικανότητές μας ως παγκόσμια εταιρεία κορυφαίας τεχνολογίας.

 

Εκπαίδευση

Βοηθάμε τους σπουδαστές σε όλο τον κόσμο να αποκτήσουν πρόσβαση σε καλύτερη εκπαίδευση δημιουργώντας ευκαιρίες μάθησης με τεχνολογίες πληροφορικής.

  Έξυπνο σχολείο   Λύσεις για το αύριο
 

Απασχόληση και κοινότητα

Υποστηρίζουμε την επαγγελματική κατάρτιση των νέων έτσι ώστε να τους προετοιμάσουμε για σημαντικές θέσεις εργασίας και για ένα καλύτερο μέλλον.

  Τεχνολογικό ινστιτούτο   Nanum Village