Ποικιλομορφία και ένταξη

Ποικιλομορφία και ανάπτυξη

Δημιουργούμε το μέλλον με την καλλιέργεια μιας διαφορετικής κουλτούρας που θα οδηγήσει στην αειφόρο ανάπτυξη.

 

Στο εσωτερικό της Samsung

Καθένας από εμάς είναι ξεχωριστός και αυτό ακριβώς μας κάνει να διαφέρουμε.
Η αποδοχή της ποικιλομορφίας δημιουργεί ποικιλία από εμπειρίες και προοπτικές που θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο.

Γυναίκες υπάλληλοι

 
<h3>Συνολικά</h3> <ul> <li>44% to the 2016</li> <li>45% to the 2017</li> <li>43% to the 2018</li> </ul> <h3>Τεχνικό τμήμα</h3> <ul> <li>17% to the 2016</li> <li>18% to the 2017</li> <li>17% to the 2018</li> </ul> <h3>Τμήμα πωλήσεων</h3> <ul> <li>29% to the 2016</li> <li>30% to the 2017</li> <li>31% to the 2018</li> </ul> <h3>Ηγεσία</h3> <ul> <li>6,3% to the 2016</li> <li>6,8% to the 2017</li> <li>6,3% to the 2018</li> </ul>

Στο εσωτερικό της Samsung
ERG στη Samsung(Employee Resource Groups)

Οι εργαζόμενοί μας έχουν μοναδικές αξίες και ταλέντα και πιστεύουμε ότι η προώθηση αυτής της ποικιλομορφίας είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της καινοτομίας.
Δημιουργούνται τώρα ομάδες δικτύωσης για την ποικιλομορφία, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να συνδεθούν για να προωθήσουν την επαγγελματική ανάπτυξη και να δημιουργήσουν μια πιο ολοκληρωμένη κουλτούρα.

Εκπαίδευση

Εξοπλίζουμε τους ανθρώπους μας για να διαχειριστούμε την ποικιλομορφία με την ανάπτυξη συνείδησης, την αναδιαμόρφωση της νοοτροπίας και την πρακτική της ένταξης.

Μάθηση και ανάπτυξη

Εξοπλίζουμε τους ανθρώπους μας σε ολόκληρο τον οργανισμό για να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τη ποικιλομορφία και να προωθήσουμε μια ανοιχτή κουλτούρα που δημιουργεί επιχειρηματική αξία.

 
 
<h3>ενημερωτικό γράφημα της ενότητας εκπαίδευσης για την ποικιλομορφία και την ένταξη.</h3> <ul> <li>Το πρώτο, προσωπικό επίπεδο: «Μάθετε για τον εαυτό σας και για τους άλλους».</li> <li>Δεύτερον, το επίπεδο ηγέτη: «Ηγηθείτε της διαδρομής»</li> <li>και το τελευταίο επίπεδο: «Αναπτύξτε σχέσεις χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς.</li> </ul>