Δράση για το κλίμα

Ενεργούμε τώρα για ένα αειφόρο
μέλλον με χαμηλή χρήση άνθρακα

Βασική εικόνα σελίδας Κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή, που επήλθε τουλάχιστον εν μέρει λόγω της αύξησης της χρήσης ορυκτών καυσίμων, και η υπερθέρμανση του πλανήτη που αυτή προκάλεσε αποτελούν σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Η Samsung Electronics αναγνωρίζει την πραγματικότητα αυτής της κρίσης και, συνεπώς, συνεχίζει να κάνει προσπάθειες σε πολλαπλά μέτωπα. Σε αυτά τα μέτωπα περιλαμβάνονται η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, η εγκατάσταση εξοπλισμού με ελάχιστες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (greenhouse gas, GHG) και η εκμετάλλευση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

KPI κλιματικής αλλαγής

Από το 2009 μέχρι το 2019, μειώθηκαν 270 εκατομμύρια τόνοι GHG.
Αυτή είναι μια εικόνα της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Κίνα. Σε αυτήν την περιοχή, ο ρυθμός μεταστροφής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να φτάσει το 100% το 2020.

Εστιάζουμε την προσοχή μας στο να ανταποκριθούμε στην κρίση της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικότερα, έχουμε καθιερώσει και ακολουθούμε κατευθυντήριες οδηγίες περιβαλλοντικής ασφαλείας σε σχέση με περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη Samsung Electronics και διαχειριζόμαστε τους κινδύνους της περιβαλλοντικής αλλαγής βάσει του «Συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης» και του «Συστήματος ενεργειακής διαχείρισής» μας.

Στρατηγικές και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Στρατηγικές και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους χώρους εργασίας · Λειτουργία εγκαταστάσεων μείωσης εκπομπής F-Gas για την διαδικασία κατασκευής ημιαγωγών · Διαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Επέκταση της διαχείρισης ενέργειας στους χώρους εργασίας · Δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους χώρους εργασίας και διατήρηση πιστοποιητικών · Διαχείριση των ενεργειακών δαπανών και των δεικτών των χώρων εργασίας Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων · Ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης Διαχείριση άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου · Διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους τομείς της διακίνησης προϊόντων, επαγγελματικών ταξιδιών κ.λπ. Υποστήριξη προμηθευτών · Παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των προμηθευτών · Προώθηση και υποστήριξη των προμηθευτών για συμμετοχή στην αλυσίδα διανομής CDP

Επεκτείνουμε τη διαχείριση των εκπομπών μας σε όλα τα επίπεδα

Η επίλυση προβλημάτων απαιτεί ακριβείς πληροφορίες. Για να καταμετρήσουμε με ακρίβεια και να διαχειριστούμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα έχουμε χωρίσει σε τρεις κατηγορίες που ορίζονται από το Πρωτόκολλο GHG βάσει της εγγύτητάς τους στις επιχειρήσεις και τη λειτουργία. Ο εντοπισμός του ακριβούς σημείου εκπομπών και σε κάθε επίπεδο αποτελεί τη βάση της διαχείρισης των αερίων θερμοκηπίου με τον βέλτιστο τρόπο. Η Κατηγορία 1 αναφέρεται στα αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπονται όταν τα προϊόντα παρασκευάζονται στα εργοτάξια της Samsung Electronics, ενώ οι έμμεσες εκπομπές της Κατηγορίας 2 σχετίζονται με τις ενεργειακές αγορές των εργοστασίων για την παραγωγή ηλεκτρισμού και ατμού. Η Κατηγορία 3 καλύπτει εκπομπές εκτός των εργοταξίων, όπως αυτές από υλικοτεχνικές δραστηριότητες, επαγγελματικά ταξίδια, την προμηθευτική μας αλυσίδα και τη χρήση των προϊόντων μας. Χρησιμοποιούμε αυτήν την ανάλυση για διαχειριστούμε συστηματικά όλες τις εκπομπές, είτε είναι άμεσες είτε είναι έμμεσες, από τα εργοτάξιά μας, τη χρήση των προϊόντων και τους προμηθευτές μας.

Αυτό το ενημερωτικό γράφημα αφορά τις εκπομπές GHG στις αντίστοιχες κατηγορίες. Η Κατηγορία 1 αφορά τις άμεσες εκπομπές GHG, η Κατηγορία 2 τις έμμεσες εκπομπές από ηλεκτρισμό, ατμό, κ.λπ. και η Κατηγορία 3 όλες τις άλλες άμεσες εκπομπές από υλικοτεχνικές δραστηριότητες, προμηθευτές, χρήση προϊόντων, κ.λπ.
Αυτό το ενημερωτικό γράφημα αφορά τις εκπομπές GHG στις αντίστοιχες κατηγορίες. Η Κατηγορία 1 αφορά τις άμεσες εκπομπές GHG, η Κατηγορία 2 τις έμμεσες εκπομπές από ηλεκτρισμό, ατμό, κ.λπ. και η Κατηγορία 3 όλες τις άλλες άμεσες εκπομπές από υλικοτεχνικές δραστηριότητες, προμηθευτές, χρήση προϊόντων, κ.λπ.
Κατηγορία 1 (Άμεσες εκπομπές GHG) &
Κατηγορία 2 (Έμμεσες εκπομπές από ηλεκτρισμό)

· Μηνιαία ανάλυση παγκόσμιων εκπομπών από εργοτάξια βάσει του συστήματος διαχείρισης GHC
· Εγκατάσταση εξοπλισμού επεξεργασίας F-Gas στην επεξεργασία ημιαγωγών, με ρυθμό αποσύνθεσης 90% και υψηλότερο
· Εγκατάσταση εξοπλισμού υψηλών επιδόσεων και μετατροπή εσωτερικού φωτισμού σε LED στα εργοτάξια παγκοσμίως

Μια πανοραμική φωτογραφία του εργοταξίου Samsung Electronics.
Κατηγορία 3 (Όλες οι άλλες έμμεσες εκπομπές από υλικοτεχνικές δραστηριότητες, προμηθευτές, χρήση προϊόντων κ.λπ.)

∙ Εκτέλεση έργων μείωσης αερίων του θερμοκηπίου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της εφοδιαστικής.
∙ Δημιουργία έργων μείωσης αερίων του θερμοκηπίου μέσω κατά τόπους υποστήριξης για τους σημαντικότερους παρόχους.
∙ Αύξηση της χρήσης συνεδριάσεων μέσω βίντεο και μείωση του αριθμού των διεθνών επαγγελματικών ταξιδιών.

Φωτογραφία φορτηγού εφοδιαστικής (Φορτηγό ασφαλείας της Samsung Electronics)

Χρησιμοποιούμε προηγμένη τεχνολογία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Με τις προηγμένες τεχνολογίες προϊόντων που διαθέτουμε, εμείς, στη Samsung Electronics, αναπτυσσόμαστε συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να διάγουμε έναν πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνο και άνετο τρόπο ζωής. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, η Samsung διεξάγει εταιρικές, ομαδικές συναντήσεις οικο-συμβουλευτικής, δύο φορές τον χρόνο. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, η Samsung μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών μεταξύ των ειδικών περιβαλλοντολόγων των επιχειρησιακών τομέων, καθώς και αναζητά τεχνολογίες που εξοικονομούν ενέργεια για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Το 2019, μειώσαμε την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση κατά 42% σε σύγκριση με το 2008 υιοθετώντας εξαιρετικά αποδοτικούς συμπιεστές ψυγείων και εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας για τα κλιματιστικά.

Παράδειγμα εφαρμογής IoT στα εργοτάξια παγκοσμίως

Η Samsung Electronics επιδιώκει την ενεργειακή αποδοτικότητα, όχι μόνο μέσω των προϊόντων μας, αλλά επίσης και μέσω των εγκαταστάσεων σε όλα τα εργοτάξιά μας. Εισαγάγαμε ένα σύστημα παρακολούθησης και ένα ενεργό περιβάλλον ελέγχου βάσει IoT στα συστήματα HVAC (θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός) του Yeongdeok Training Center στην Κορέα και στο εργοτάξιο στο Ho Chi Minh, στο Βιετνάμ. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία IoT, αναπτύξαμε επίσης έναν αλγόριθμο εξοικονόμησης ενέργειας που συνυπολογίζει τις εξωτερικές συνθήκες κλίματος, το φορτίο HVAC και τις δυνατότητες της συσκευής, δίνοντας τη δυνατότητα για βέλτιστο λειτουργικό έλεγχο του εξοπλισμού υποδομής. Ως αποτέλεσμα, η Samsung Electronics στο Ho Chi Minh κατάφερε να μειώσει την ενεργειακή της κατανάλωση κατά 12,4%. Η τεχνολογία προγραμματίζεται να εφαρμοστεί και στα εργοτάξιά μας στην Κορέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Νοτιοανατολική Ασία.

Παράδειγμα εφαρμογής IoT στα εργοτάξια παγκοσμίως

Στη Samsung Electronics, επεκτείνουμε συνεχώς τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το 2018, η Samsung Electronics πραγματοποίησε μετάβαση στην πλήρη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλα τα εργοτάξια μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Κίνα έως το 2020. Επιπλέον, για να επεκτείνουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κορέα, υποσχεθήκαμε να εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά και γεωθερμικά συστήματα παραγωγής ενέργειας στα εργοτάξια που κατασκευάστηκαν πρόσφατα, καθώς και σε χώρους στάθμευσης και οροφές των υφιστάμενων εργοταξίων σε Suwon, Hwaseong και Pyeongtaek. Για αυτόν τον σκοπό, δημιουργήσαμε και ακολουθούμε σχέδια εκτέλεσης που αφορούν αποκλειστικά για κάθε περιοχή: στην Ινδία, συνάψαμε συμβάσεις παροχής ενέργειας με αιολικές και φωτοβολταϊκές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, στη Βραζιλία, ένα μέρος της ενέργειας που παρέχεται από την εταιρεία ηλεκτροδότησης προέρχεται από ανανεώσιμους πόρους και το εργοτάξιο στο Μεξικό αγόρασε πιστοποιητικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, από το 2019, το 92% της ενέργειας που χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Κίνα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η Samsung Electronics θα συνεχίσει να επεκτείνει τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας σε περιοχές όπου αυτή μπορεί να εξασφαλιστεί.

Φωτογραφίες ηλιακών και γεωθερμικών εγκαταστάσεων σε χώρους στάθμευσης, οροφές κτηρίων και νέα εργοτάξια στα επιχειρηματικά μας κέντρα σε Suwon, Hwaseong και Pyeongtaek.

Διεξάγουμε έργα για να ανταποκριθούμε στις παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές.

Η Samsung Electronics υλοποιεί έργα όχι μόνο για τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και για τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος.
Περίπου το 80% του πληθυσμού στη Μομπάσα της Κένυας χρησιμοποιεί άνθρακα ως καύσιμο λόγω ανεπαρκών πηγών ενέργειας. Όταν καίγεται ο άνθρακας, παράγονται επιβλαβείς ουσίες. Οι ουσίες αυτές έχουν προκαλέσει αύξηση του ποσοστού πρόωρων θανάτων μεταξύ των κατοίκων της Κένυας. Επιπλέον, η υπερβολική χρήση ξυλάνθρακα επιδεινώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση και επιταχύνει την αποψίλωση των δασών.
Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, η Samsung Electronics προβαίνει σε κάποιες ενέργειες. Ως μέρος των μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής, συνεργαστήκαμε με την Green Development και βρήκαμε τρόπους για να βοηθήσουμε τους κατοίκους της Μομπάσα να ζήσουν σε ένα πιο υγιές περιβάλλον. Δεδομένου ότι η βιοαιθανόλη μπορεί να αποκτηθεί έναντι χαμηλού κόστους, καθώς υπάρχουν περισσότερες ζαχαροβιομηχανίες στην Κένυα, η Samsung Electronics επένδυσε το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ στη διανομή κουζινών με βιοαιθανόλη για τους κατοίκους της Μομπάσα. Καθώς η βιοαιθανόλη έχει έξι φορές υψηλότερη θερμική απόδοση από αυτή του ξυλάνθρακα, κατέστη δύο φορές πιο αποτελεσματική στη μείωση της εκπομπής επιβλαβών ουσιών, ενώ παράλληλα εξασφαλίστηκε η ασφαλής της χρήση από τα νοικοκυριά. Μέσω της διανομής κουζινών μαγειρέματος, η Samsung Electronics μπόρεσε να συμβάλει στην εξασφάλιση ενός πιο υγιούς και ασφαλούς τρόπου ζωής για τους κατοίκους της Μομπάσα, καθώς και στη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου.
Σε συνεργασία με την Green Development, η Samsung Electronics θα συνεχίσει τις προσπάθειες που κάνει προκειμένου να τονώσει την περιφερειακή οικονομία και να βελτιώσει το περιβάλλον, ενημερώνοντας τους κατοίκους σχετικά την προμήθεια, την παραγωγή και την πώληση κουζινών μαγειρέματος και βιοαιθανόλης.

Φωτογραφία της Samsung Electronics που διενεργεί έργα ενόψει της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.
Τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα μας συμβάλλουν σε έναν πιο υγιή πλανήτη
Εικόνα φόντου της σελίδας προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον