Ενέργειες προστασίας του κλίματος

Ενεργώντας τώρα για ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

Μια βασική οπτική αναπαράσταση της σελίδας Κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή, που επήλθε τουλάχιστον εν μέρει λόγω της αύξησης της χρήσης ορυκτών καυσίμων, και η υπερθέρμανση του πλανήτη, που αυτή προκάλεσε, αποτελούν σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Η Samsung Electronics αναγνωρίζει την πραγματικότητα αυτής της κρίσης και, συνεπώς, συνεχίζει να κάνει προσπάθειες σε πολλαπλά μέτωπα. Σε αυτά τα μέτωπα περιλαμβάνονται η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, η εγκατάσταση εξοπλισμού με ελάχιστες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) και η εκμετάλλευση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

KPI 2020: Επιδόσεις Κλιματικής Αλλαγής

Ένταση εκπομπών GHG στα εργοστάσια παγκοσμίως

Αυτό το γράφημα πληροφοριών δείχνει τους στόχους έντασης μονάδας αερίων θερμοκηπίου/KRW των παγκόσμιων λειτουργιών, που ανήκουν και διαχειρίζονται από τη Samsung. Οι βασικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 2017 ήταν 3,28 τόνοι CO2e/εκατομμύριο KRW και στόχος μας για το 2020 είναι ο 1,55 τόνος CO2e/εκατομμύριο KRW.

Σωρευτική μείωση αερίων θερμοκηπίου στη φάση χρήσης των προϊόντων

Το παρόν infographic δείχνει τις σωρευτικές μειώσεις αερίων θερμοκηπίου στο στάδιο χρήσης των προϊόντων. Οι σωρευτικές μειώσεις αερίων θερμοκηπίου στο στάδιο χρήσης των προϊόντων από το 2008 έως το 2017 ανήλθαν στα 217 εκατομμύρια τόνους CO2. Ο στόχος σωρευτικής μείωσης για το 2020, ξεκινώντας το 2008, είναι 250 εκατομμύρια τόνοι CO2.

Έχουμε επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της κρίσης της κλιματικής αλλαγής

Το Συμβούλιο για τα αέρια του θερμοκηπίου διοργανώνεται τέσσερις φορές το χρόνο για να ορίσει την ατζέντα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και να αναθεωρήσει τις επιδόσεις. Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή, ορίζουν λεπτομερή σχέδια δράσης και αναθεωρούν τα επιτεύγματά τους για το τρίμηνο. Η Samsung Electronics έχει καθιερώσει μια συστηματική διαδικασία διαχείρισης, όπως φαίνεται παρακάτω, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της διανομής και της χρήσης.

Στρατηγικές και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Μια εικόνα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στα εργοστάσια

· Λειτουργία του εξοπλισμού μείωσης των αερίων F-Gas στη διαδικασία παραγωγής ημιαγωγών
· Διαχείριση έργων μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Μια εικόνα για την επέκταση της ενεργειακής διαχείρισης στα εργοστάσια

· Δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλα τα εργοστάσια και διατήρηση πιστοποιητικών (από το 2013)
· Διαχείριση του ενεργειακού κόστους και των δεικτών κάθε εργοστασίου

Μια εικόνα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων

· Ανάπτυξη και κυκλοφορία προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Μια εικόνα για τη διαχείριση των εκπομπών GHG σε άλλες φάσεις

· Διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην εφοδιαστική των προϊόντων, επαγγελματικά ταξίδια, κ.λπ. (από το 2009)

Μια εικόνα για τη διαχείριση των προμηθευτών

· Παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των προμηθευτών (από το 2012)

Διευρύνουμε τη διαχείριση των εκπομπών σε όλα τα επίπεδα

Η επίλυση προβλημάτων απαιτεί ακριβείς πληροφορίες. Για να μετρήσουμε και να διαχειριστούμε ακριβώς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τις έχουμε κατηγοριοποιήσει σε τρία πεδία εφαρμογής, οι οποίες καθορίζονται από το πρωτόκολλο GHG, με βάση την εγγύτητά τους στις επιχειρήσεις και τη λειτουργία τους. Ο εντοπισμός του ακριβούς σημείου εκπομπής σε κάθε επίπεδο αποτελεί τη βάση για τη βέλτιστη διαχείριση των αερίων θερμοκηπίου. Το Scope 1 αναφέρεται στα αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπονται όταν τα προϊόντα κατασκευάζονται στα εργοστάσια της Samsung Electronics, ενώ οι έμμεσες εκπομπές του Scope 2 συνδέονται με τις αγορές ενέργειας των εργοστασίων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού. To Scope 3 καλύπτει εκπομπές εκτός του εργοστασίου, όπως αυτές που προέρχονται από δραστηριότητες εφοδιαστικής, επαγγελματικά ταξίδια, την αλυσίδα εφοδιασμού μας και τη χρήση των προϊόντων μας. Χρησιμοποιούμε αυτή την ανάλυση για να διαχειριστούμε συστηματικά όλες τις εκπομπές, άμεσες ή έμμεσες, από τα εργοστάσιά μας, από τη χρήση των προϊόντων και των προμηθευτών μας.

Αυτό το infographic είναι για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στα αντίστοιχα πεδία. Το Scope 1 αναφέρεται στις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, το Scope 2 στις έμμεσες εκπομπές από ηλεκτρισμό, ατμό κ.λπ., και το Scope 3σε όλες τις άλλες έμμεσες εκπομπές από την εφοδιαστική, τους προμηθευτές, τη χρήση προϊόντων κ.λπ.
Scope 1(Άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου) & Scope 2(Έμμεσες εκπομπές από ηλεκτρισμό, ατμό κ.λπ.)

· Μηνιαία ανάλυση εκπομπών παγκόσμιων εργοστασίων με βάση το σύστημα διαχείρισης των αερίων του θερμοκηπίου
· Εγκαταστήσαμε εξοπλισμό αποσύνθεσης αερίων θερμοκηπίου κατά την επεξεργασία ημιαγωγών, με ρυθμό αποσύνθεσης 90% και υψηλότερο
· Εγκαταστήσαμε εξοπλισμό υψηλής απόδοσης και αλλάξαμε τον εσωτερικό φωτισμό σε λαμπτήρες LED στα παγκόσμια εργοστάσια

Μια πανοραμική φωτογραφία του εργοστασίου της Samsung Electronics.
Scepe 3(Όλες οι άλλες έμμεσες εκπομπές από την εφοδιαστική, τους προμηθευτές, τη χρήση προϊόντων κ.λπ.)

∙ Εκτέλεση έργων μείωσης αερίων του θερμοκηπίου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
∙ Δημιουργία έργων μείωσης της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μέσω τοπικής υποστήριξης για τους σημαντικότερους παρόχους.
∙ Αύξηση της χρήσης συνεδριάσεων μέσω βίντεο και μείωση του αριθμού των διεθνών επαγγελματικών ταξιδιών.

Φωτογραφία φορτηγού εφοδιαστικής (Φορτηγό ασφαλείας της Samsung Electronics)
Μείωση GHG Εκπομπών
στην Product Use Phase
Μείωση GHG Εκπομπών στην  Product Use Phase
Προβλέψεις για
τα τελευταία 2 χρόνια

*Μονάδα: Million tCO2
*Εύρος συλλογής δεδομένων: Οχτώ μεγάλες προϊοντικές κατηγορίες (κινητά τηλέφωνα, notebooks, TVs, οθόνες, ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια, κλιματιστικά και εκτυπωτές)
*Αθροιστικά από το 2009

Χρησιμοποιούμε προηγμένη τεχνολογία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Με τις προηγμένες τεχνολογίες προϊόντων που διαθέτουμε, εμείς, στη Samsung Electronics, αναπτυσσόμαστε συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να διάγουμε έναν πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνο και άνετο τρόπο ζωής. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, η Samsung διεξάγει εταιρικές, ομαδικές συναντήσεις οικο-συμβουλευτικής, δύο φορές τον χρόνο. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, η Samsung μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών μεταξύ των ειδικών περιβαλλοντολόγων των επιχειρησιακών τομέων, καθώς επίσης αναζητά τεχνολογίες, που εξοικονομούν ενέργεια για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Το 2017 η Samsung παρουσίασε προϊόντα με ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες, όπως το Quick Drive, για τα πλυντήρια και τους υψηλής ενεργειακής απόδοσης ανεμιστήρες στις εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση κατά μέσο όρο κατά 36% σε σχέση με το 2008. Αυτές οι βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης μείωσαν την ενεργειακή κατανάλωση και τις ενεργειακές δαπάνες των καταναλωτών, καθώς και τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου.

Το παρόν infographic δείχνει την ενεργειακή απόδοση στο στάδιο χρήσης προϊόντων. Το 2017 η μέση κατανάλωση ενέργειας προϊόντος μειώθηκε κατά 36% και οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ελαττώθηκαν κατά 217 εκατομμύρια τόνους σε σύγκριση με το 2008.
Το παρόν γράφημα πληροφοριών δείχνει τις επιδόσεις και τους στόχους ενεργειακής χρήσης των παγκόσμιων τοποθεσιών της Samsung. H Samsung εξοικονόμησε 30,46 δισεκατομμύρια KRW στο κόστος ηλεκτρισμού και 28,13 δισεκατομμύρια KRW στις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας το 2017. Η εξοικονόμηση διαμορφώνεται από 22% στον ηλεκτρισμό, 12% στο HVAC, 18% σε λειτουργίες και διαχείριση, 10% σε πεπιεσμένο αέρα, 12% σε γεννήτριες αζώτου, 9% σε νερό, 8% σε ατμό, 1% σε αέρια και 8% σε άλλες διάφορες κατηγορίες.

Η αύξηση στον όγκο παραγωγής απαιτεί αύξηση στον αριθμό των μονάδων παραγωγής, καθώς και αντίστοιχη αύξηση στην ενεργειακή κατανάλωση. Για να μειωθεί η ενέργεια που χρησιμοποιείται καθώς αυξάνονται οι δυνατότητες παραγωγής μας, η Samsung έχει καθιερώσει 24 Πρότυπα Εξοικονόμησης Ενέργειας για αποδοτική παραγωγή. Στις περιπτώσεις νέων μονάδων και εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων, αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού των διαδικασιών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση. Ως αποτέλεσμα, παρά την αύξηση της παραγωγής, εξοικονομήσαμε 58,6 δισεκατομμύρια KRW σε δαπάνες ενέργειας και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στις διεθνείς τοποθεσίες κατά το 2017.

Το παρόν γράφημα πληροφοριών δείχνει τις επιδόσεις και τους στόχους ενεργειακής χρήσης των παγκόσμιων τοποθεσιών της Samsung. H Samsung εξοικονόμησε 30,46 δισεκατομμύρια KRW στο κόστος ηλεκτρισμού και 28,13 δισεκατομμύρια KRW στις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας το 2017. Η εξοικονόμηση διαμορφώνεται από 22% στον ηλεκτρισμό, 12% στο HVAC, 18% σε λειτουργίες και διαχείριση, 10% σε πεπιεσμένο αέρα, 12% σε γεννήτριες αζώτου, 9% σε νερό, 8% σε ατμό, 1% σε αέρια και 8% σε άλλες διάφορες κατηγορίες.

Στη Samsung, επεκτείνουμε συνεχώς τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Samsung θα συνεχίσει να επεκτείνει διεθνώς την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο τη μείωση των λειτουργικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προφύλαξη του περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εγκαθιστούμε φωτοβολταϊκά πάνελ σε κενούς χώρους, όπως στέγες χώρων στάθμευσης και κτιρίων σε όλες τις τοποθεσίες μας στην Κορέα. Σε περιοχές με επαρκείς υποδομές χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και η Κίνα, στόχος μας είναι να χρησιμοποιούμε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις εργοστασιακές μονάδες, τα κτίρια γραφείων και τις λειτουργικές μας εγκαταστάσεις.

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα εργοστάσια διεθνώς

Με αυτές τις προσπάθειες, μέχρι το 2020 θα εξοικονομήσουμε ενέργεια που εξισώνεται με την ενέργεια που παράγεται από ένα μέσο φωτοβολταϊκό πάρκο 3,1GW.

Χρήση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Με αυτές τις προσπάθειες, μέχρι το 2020 θα εξοικονομήσουμε ενέργεια που εξισώνεται με την ενέργεια που παράγεται από ένα μέσο φωτοβολταϊκό πάρκο 3,1GW.

Διεξάγουμε έρευνες και πραγματοποιούμε έργα για να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή

Για να βρούμε τρόπους να ανταποκριθούμε ως εταιρεία και να ξεπεράσουμε τις κλιματικές αλλαγές, από το 2015 διεξάγουμε μια κοινή μελέτη με τίτλο «Δραστηριότητες CSR για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή». Σε συνεργασία με τη Μεταπτυχιακή Σχολή Περιβαλλοντικών Μελετών του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σεούλ, οι ερευνητές μας έχουν αναλάβει εργασίες σε τρία θέματα: πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες και εκπαίδευση στην κλιματική αλλαγή.

Ως μέρος του έργου για το πόσιμο νερό, εγκαταστήσαμε ημιμόνιμες εγκαταστάσεις πόσιμου νερού σε 10 τοποθεσίες στο Βιετνάμ, οι οποίες αντιμετώπιζαν δυσκολίες με την εξασφάλιση σταθερής προμήθειας πόσιμου νερού. Ως αποτέλεσμα, οι κάτοικοι των περιοχών δεν ανησυχούν πλέον για την πρόσβαση στο νερό, μια ουσία ζωτικής σημασίας, ακόμη και στις πιο σοβαρές ξηρασίες. Εντωμεταξύ, τα Έργα Ανακαίνισης Κατοικιών για τους μη προνομιούχους αναβαθμίστηκαν στο επονομαζόμενο Έργο Κατασκευών Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης Κατοικιών. Αυτό το έργο παρέχει στα νοικοκυριά ένα περιβάλλον διαβίωσης, το οποίο εξοικονομεί ενέργεια και τα προστατεύει από τα θερμά καλοκαίρια και τους κρύους χειμώνες με χαμηλό κόστος. Μια μελέτη 61 νοικοκυριών το 2017 υπέδειξε ότι η μέση ποσότητα ενέργειας, που χρησιμοποιήθηκε ανά νοικοκυριό σε ένα έτος μειώθηκε στο μισό, οδηγώντας σε χαμηλότερες ενεργειακές δαπάνες για τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν ως αποτέλεσμα μόνο οικονομικά οφέλη. Οδήγησαν, επίσης, στη μείωση των σχετικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αναφορικά με την παραγωγή ενέργειας, κατά 43 τόνους CO2e ανά έτος.

Τέλος, αναπτύξαμε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για δασκάλους και μαθητές σχετικά με την κλιματική αλλαγή στην πλατφόρμα Samsung Smart School. Με την χρήση αυτού του είδους περιεχομένου, δώσαμε τα απαραίτητα εφόδια σε 300 εξειδικευμένους ομιλητές και προσφέραμε μαθήματα επίδειξης σε 2.200 παιδιά σε 11 δημοτικά σχολεία. Με αυτές τις προσπάθειες, βοηθάμε τις μελλοντικές γενιές να κατανοήσουν πόσο σοβαρή είναι η κλιματική αλλαγή και πόσο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να τη διαχειριστούμε.

Μια φωτογραφία από σιντριβάνι πόσιμου νερού σε ένα νηπιαγωγείο στο Thai Nguyen, στο Βιετνάμ
Τα οικολογικά προϊόντα μας συνεισφέρουν σε έναν υγιή πλανήτη
Μια εικόνα φόντου της σελίδας Οικολογικά Προϊόντα