Περιβαλλοντικά δεδομένα

Προστατεύουμε το περιβάλλον βάσει αυστηρών και διάφανων αρχών

Βασική εικόνα σελίδας περιβαλλοντικά δεδομένα
Κανόνες και οδηγίες
 • Πολιτική Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας 1.98 MB ΛΗΨΗ
 • Πρότυπα για τον έλεγχο των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα 1.43 MB ΛΗΨΗ
 • Δήλωση REACH SVH 190 KB ΛΗΨΗ
 • Σύστημα συλλογής προϊόντων αποβλήτων ανά περιοχή 610 KB ΛΗΨΗ
 • Σωστή διάθεση των WEEE 2.71 MB ΛΗΨΗ
 • Απαιτήσεις για συνεργάτες υπηρεσιών ανακύκλωσης 180.0 KB ΛΗΨΗ
 • Οικολογικός Σχεδιασμός & Ενεργειακή Επισήμανση 1.1 MB ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πιστοποιήσεις προϊόντων και εργοταξίων
 • ΗΒ - Carbon Footprint 174 KB ΛΗΨΗ
 • ΗΠΑ-UL SPC Galaxy S20 243 KB ΛΗΨΗ
 • Βραζιλία - Selo Colibri 511 KB ΛΗΨΗ
 • Ρωσία - Vitaly Leaf 2.29 MB ΛΗΨΗ
 • Κορέα - KOLAS 402 KB ΛΗΨΗ
 • ISO 14001 / ISO50001 / OHSAS18001 286 KB ΛΗΨΗ
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις προϊόντων
 • Αποτελέσματα LCA 600 KB ΛΗΨΗ