Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον

Τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα μας συμβάλλουν σε έναν πιο υγιή πλανήτη

Βασική εικόνα σελίδας Προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον

Για τη Samsung Electronics, το περιβάλλον αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, από τη στιγμή που θα γίνει ο σχεδιασμός του προϊόντος μέχρι την τελική του διάθεση στην αγορά. Η διαδικασία οικολογικού σχεδιασμού, που υιοθετήθηκε το 2004, αναλύει διεξοδικά τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταστήσουμε τα προϊόντα μας φιλικά προς το περιβάλλον και λειτουργικά - από τη διατήρηση των πόρων έως και τη δημιουργία νέων, καινοτόμων προϊόντων για τη διασφάλιση της εύκολης ανακύκλωσής τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Γι’ αυτό τα προϊόντα μας αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο ως φιλικά προς το περιβάλλον.

KPI ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων

Ο ρυθμός ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ήταν 97% το 2019
Από το 2019, ο αριθμός των μοντέλων με παγκόσμια περιβαλλοντική επισήμανση είναι πάνω από 900.
Περιβαλλοντικές αξιολογήσεις σημαντικών προϊόντων

Η Samsung Electronics εκπονεί περιβαλλοντικές εκτιμήσεις για τα προϊόντα της, αρχής γενομένης από το στάδιο ανάπτυξης του προϊόντος, χρησιμοποιώντας το σύστημα αξιολόγησής της. Για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης, υιοθετήσαμε τα κριτήρια πιστοποίησης του οικολογικού σήματος, την πιστοποίηση που απονέμεται στα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Κορέας, την πιστοποίηση EPEAT και την πιστοποίηση AHAM των Ηνωμένων Πολιτειών.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις προϊόντων – Αξιολόγηση του κύκλου ζωής

Για να αξιολογήσουμε τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων μας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, όπως η παραγωγή, η χρήση και η απόρριψή τους, η Samsung Electronics πραγματοποιεί την αξιολόγηση του κύκλου ζωής (LCA) και εφαρμόζει τα αποτελέσματα στην ανάπτυξη των προϊόντων. Το 2019, πραγματοποιήθηκε LCA στις οθόνες 24 ιντσών και τα αποτελέσματά της απέκτησαν αξιοπιστία λαμβάνοντας το πιστοποιητικό UL Environmental Product Declaration (EPD) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Samsung Electronics ανέλυσε τις επιπτώσεις της οθόνης στην παγκόσμια υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου του κύκλου ζωής της, όπως η προπαραγωγή, η παραγωγή, η διανομή, η χρήση και η απόρριψη σε 12 περιοχές περιβαλλοντικών επιπτώσεων¹⁾.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 76% των επιπτώσεων προέκυπτε κατά τη διάρκεια του σταδίου «χρήσης». Αυτό συμβαίνει γιατί η παραγωγή της ενέργειας που καταναλώνεται κατά τη «χρήση» της συσκευής προκαλεί σημαντική εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Στο εξής, θα συμπεριλαμβάνουμε τα αποτελέσματα στο στάδιο ανάπτυξης για να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε την κατανάλωση ενέργειας και την ενέργεια αδράνειας.

 
Αποτελέσματα αξιολόγησης επιπτώσεων παγκόσμιας υπερθέρμανσης μιας οθόνης 24 ιντσών (S24E650PL) 21,7% : Προπαραγωγή 0,3% : Παραγωγή 0,7% : Διανομή 75,6% : Χρήση 1,7% : Απόρριψη

Γίνεται αυστηρή διαχείριση επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών
σε όλα τα προϊόντα, για να είναι ασφαλή για χρήση

Έχοντας ως γνώμονα την αρχή «κανένας συμβιβασμός σε θέματα περιβάλλοντος», η Samsung Electronics διαχειρίζεται προσεκτικά τις επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες. Σε συμμόρφωση με τους αυστηρότερους διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς, θεσπίσαμε τα «Πρότυπα για τον έλεγχο των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα» και διεξάγουμε λεπτομερείς προκαταρκτικούς ελέγχους και παρακολούθηση της διαχείρισης των συστατικών και πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται. Έχουμε διαμορφώσει εθελοντικά σχέδια μείωσης της χρήσης όχι μόνο των απαγορευμένων ουσιών, αλλά και των πιθανώς επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών, όπως είναι το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), τα βρωμιωμένα φλογοεπιβραδυντικά (BFR), το βηρύλλιο και το αντιμόνιο. Παράλληλα, μειώνουμε συνεχώς τη χρήση των περιβαλλοντικά επικίνδυνων υλικών στα προϊόντα.
Η Samsung Electronics ελέγχει προληπτικά τις επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον από το 2004, δύο χρόνια πριν την οδηγία της ΕΕ για την περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (RoHS). Η ώθηση για τη θέσπιση ενός αυστηρού συστήματος εσωτερικής διαχείρισης πριν η ΕΕ εκδώσει την Οδηγία της ήταν η φιλοσοφία διαχείρισης της Samsung Electronics που δίνει έμφαση στο περιβάλλον. Από το 2005, δημιουργήσαμε ένα εργαστήριο για την ανάλυση των περιβαλλοντικά επικίνδυνων ουσιών και των απρόβλεπτων οργανικών ενώσεων καθώς και ένα σύστημα αυτοελέγχου. Επιπλέον, το εργαστήριο περιβαλλοντικών αναλύσεών μας έλαβε την πιστοποίηση Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS), που έδωσε αξιοπιστία στις αναλύσεις δεδομένων μας και τις πειραματικές μας δυνατότητες το 2019.

Φωτογραφία διαχείρισης επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών
Φωτογραφία διαχείρισης επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών
 
Κατηγοριοποίηση ουσιών σχετικά με την παραγωγή προϊόντων Περιορισμένες ουσίες : Ουσίες των οποίων η διαχείριση υπαγορεύεται από κανονισμούς ή συνθήκες και απορρίπτονται κλιμακωτά εθελοντικά λόγω των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον ή την υγεία Πιθανώς επικίνδυνες ουσίες : Ουσίες που απαιτούν συνεχείς παρατήρηση ή ουσίες που αναμένεται να υποβληθούν σε ρυθμίσεις στο μέλλον.
Ιστορικό διαχείρισης των επικίνδυνων προς το περιβάλλον ουσιών της Samsung Electronics
 
2019: -Απαγορεύτηκε η χρήση επιπλέον οκτώ τύπων φθαλικών ενώσεων (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP) -Απαγορεύτηκε η χρήση αποστειρωτών/αντιδιαβρωτικών παραγόντων για προϊόντα με κλιματιστικά και φίλτρα καθαρισμού αέρα (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT) 2018: Απαγορεύτηκε η χρήση τεσσάρων τύπων φθαλικών ενώσεων σε όλα τα εξαρτήματα (DEHP, BBP, DBP, DIBP). 2016: Απαγορεύτηκε η χρήση τεσσάρων τύπων φθαλικών ενώσεων στα νέα εξαρτήματα (DEHP, BBP, DBP, DIBP). 2015: Απαγορεύτηκε η χρήση εξαβρωμοκυκλοδωδεκανίου (HBCD) και εννεϋλοφαινόλης. 2013: Κυκλοφόρησαν προϊόντα που δεν περιέχουν φθαλικές ενώσεις και αντιμόνιο (ορισμένα εξαρτήματα φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, οθονών και προϊόντων οικιακού κινηματογράφου). 2012: - Κυκλοφόρησαν προϊόντα που δεν περιέχουν PVC (εξαρτήματα φορητών υπολογιστών, τηλεοράσεων, οθονών και προϊόντων οικιακού κινηματογράφου). - Απαγορεύτηκε η χρήση χλωριωμένων φλογοεπιβραδυντικών σε κινητές συσκευές και συσκευές αναπαραγωγής MP3. 2011: Κυκλοφόρησαν κινητές συσκευές που δεν εμπεριέχουν ενώσεις βηρυλλίου. 2010: - Απαγορεύτηκε η χρήση χλωριούχου κοβαλτίου. - Κυκλοφόρησαν νέες κινητές συσκευές, φωτογραφικές μηχανές και συσκευές αναπαραγωγής MP3, οι οποίες είναι πλήρως απαλλαγμένες από BFR και PVC. 2008: - Απαγορεύτηκε η χρήση υπερφθοροοκτανοσουλφονικού οξέος (PFOS) και των ενώσεων αντιμονίου. - Κυκλοφόρησαν κινητές συσκευές που δεν περιέχουν καθόλου BFR και PVC (ορισμένα μοντέλα). 2006: - Ορίστηκαν σχέδια για τον περιορισμό της χρήσης των BFR και PVC. 2005: - Απαγορεύτηκε η χρήση PBB και PBDE σε προϊόντα και BFR σε υλικά συσκευασίας. - Αναπτύχθηκε τεχνικό δέντρο για μείωση της χρήσης των BFR (βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας). 2004: Αφαιρέθηκαν πλήρως το κάδμιο (Cd), ο μόλυβδος (Pb), ο υδράργυρος (Hg) και το εξασθενές χρώμιο (Cr6+) 2003: Εισαγάγαμε πρότυπα για τον έλεγχο των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα.
  • Πρότυπα για τον έλεγχο των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα 475.3 KB ΛΗΨΗ
  • Δήλωση REACH SVHC 185.2 KB ΛΗΨΗ

Εφαρμόζουμε το σύστημα πιστοποίησης Eco-Partner για να κάνουμε αυστηρή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η Samsung Electronics πραγματοποιεί την αξιολόγηση Eco-Partner σε όλους τους προμηθευτές προϊόντων και εξαρτημάτων για τον ενδελεχή έλεγχο όχι μόνο των προϊόντων, αλλά και των εξαρτημάτων.
Προσφέρουμε πιστοποίηση αξιολογώντας τη συμμόρφωσή τους με τα Πρότυπα για τον έλεγχο των ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ποιότητας των προμηθευτών. Οι προμηθευτές υποβάλλουν μια περιβαλλοντική έκθεση που περιέχει αποδείξεις των πληροφοριών περί επικίνδυνων ουσιών, μαζί με δεδομένα από την εταιρεία προμήθειας πρώτων υλών. Η Samsung Electronics στη συνέχεια πραγματοποιεί μια ενδελεχή αξιολόγηση μέσω επισκέψεων στις μονάδες παραγωγής των προμηθευτών για επαλήθευση των υποβληθέντων εγγράφων. Για να διατηρήσουν την πιστοποίηση Eco-Partner, οι προμηθευτές πρέπει να ελέγχονται κάθε διετία και αυτοί που αποτυγχάνουν στον έλεγχο εξαιρούνται από την εφοδιαστική αλυσίδα. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουμε την ενσωμάτωση των προμηθευτών μας στις πρωτοβουλίες μας για Πράσινη Διαχείριση. Αντί για μία μεμονωμένη αξιολόγηση, προσφέρουμε συνεχή διαχείριση και αξιολόγηση για να διασφαλίσουμε την αειφόρο διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Φωτογραφία της διαδικασίας πιστοποίησης Eco-partner

Η Samsung Electronics συνεχίζει να αναζητά τρόπους να εξοικονομήσει ενέργεια

Η Samsung Electronics επιδιώκει ασταμάτητα να κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, για να επιτύχουν καλύτερες επιδόσεις. Αν ένα προϊόν προσφέρει πιο εξαιρετική απόδοση ενώ ταυτόχρονα είναι λιγότερο ενεργοβόρο, τότε οι πελάτες μπορούν να εξοικονομήσουν στις ενεργειακές τους δαπάνες. Η λιγότερη ενέργεια που χρησιμοποιείται πλέον για την παραγωγή ενέργειας οδηγεί σε χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής καινοτόμων, ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στα προϊόντα μας το 2019, ήμασταν σε θέση να μειώσουμε την ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων μας κατά 42% σε σύγκριση με το 2008. Αυτό σημαίνει ότι καταφέραμε να κατασκευάσουμε ένα πιο αποδοτικό προϊόν, χρησιμοποιώντας το 50% της ενέργειας. Αλλά η δουλειά μας δεν τελειώνει εκεί… Συνεχίζουμε τις έρευνές μας για να αναπτύξουμε πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα μειώσουν τη χρήση ενέργειας ακόμη περισσότερο.

Φωτογραφία ενεργειακά αποδοτικού προϊόντος

Οι προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος της Samsung Electronics αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο

Τα προϊόντα της Samsung Electronics έχουν αναγνωριστεί για την φιλικότητα τους προς το περιβάλλον σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ευρώπης, της Κίνας και της Βραζιλίας, στις οποίες έχουν χορηγηθεί οικολογικές πιστοποιήσεις όπως τα οικολογικά σήματα και οι ετικέτες εκπομπών άνθρακα. Αυτό κατέστη εφικτό μέσα από τις προσπάθειές μας να μελετήσουμε και να αναπτύξουμε προϊόντα που θέτουν σε προτεραιότητα το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία. Αλλά η αποστολή μας δεν έχει ολοκληρωθεί, και η Samsung Electronics θα συνεχίσει να επιδιώκει ένα όραμα «PlanetFirst», δίνοντας προτεραιότητα στη Γη και το περιβάλλον. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνουμε τη ζωή μας εύκολη και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Οι προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος της Samsung Electronics αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο
Αυτή είναι η παγκόσμια περιβαλλοντική επισήμανση και η επισήμανση δήλωσης φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων από τη Samsung Electronics. Η παγκόσμια περιβαλλοντική επισήμανση περιλαμβάνει την περιβαλλοντική επισήμανση της Κορέας, της Κίνας, της Σουηδίας, της Βόρειας Ευρώπης, της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βραζιλίας. Η επισήμανση δήλωσης φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων περιλαμβάνει το Διαπίστευμα Άνθρακα του ΗΒ, το Υδάτινο Αποτύπωμα της Κορέας και το UL EPD των ΗΠΑ.

Διατηρήστε, χρησιμοποιήστε περισσότερο και επαναχρησιμοποιήστε

Μια εικόνα φόντου της σελίδας απόδοσης πόρων