Από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης, η οικονομική ανάπτυξη συνοδευόταν από την ασύδοτη ανασκαφή και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Διάφοροι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει για τα περιβαλλοντικά προβλήματα από αυτές τις ανασκαφές και τη μελλοντική εξάντληση των πόρων. Η Samsung Electronics έχει επίγνωση αυτών των προειδοποιήσεων και εφαρμόζει ένα μεγάλο εύρος μέτρων αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης και κατασκευής προϊόντων, χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τους πόρους μέσω τεχνολογικής καινοτομίας και βρίσκουμε τρόπους για την επαναχρησιμοποίηση των αναπόφευκτων αποβλήτων και προϊόντων, που έχει λήξει η ωφέλιμη ζωή τους. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες να κατασκευάσουμε καλύτερα προϊόντα με λιγότερους πόρους και να μετατρέψουμε τα ηλεκτρονικά απόβλητα σε χρήσιμους πόρους.

Κύριοι δείκτες αποδοτικότητας πόρων

 
 • Σωρευτική επαναχρησιμοποίηση παγκόσμιων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων

 • Χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού

 • Χρήση χάρτινων συσκευασιών βιώσιμης προέλευσης

 • Ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων και απορριμάτων των εγκαταστάσεων της Samsung.

 • Ένταση χρήσης νερού

 
 • Σωρευτική επαναχρησιμοποίηση παγκόσμιων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων

 • Χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού

 • Χρήση χάρτινων συσκευασιών βιώσιμης προέλευσης

 
 • Ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων και απορριμάτων των εγκαταστάσεων της Samsung.

 • Ένταση χρήσης νερού

Στοχεύουμε σε μια κυκλική οικονομία στην οποία οι πόροι επαναχρησιμοποιούνται συνεχώς

Για να προστατέψει το περιβάλλον και για να χρησιμοποιεί τους πόρους πιο αποδοτικά, η Samsung Electronics κάνει προσπάθειες να εστιάσει σε μια κυκλική οικονομία. Ξεπερνώντας την παραδοσιακή πρακτική χρήσης των πόρων μία φορά και της εν συνεχεία απόρριψής τους, η Samsung προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι πόροι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, μέσω της ανάκτησης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των προϊόντων μετά τη λήξη του κύκλου ζωής τους. Ελαχιστοποιώντας τα είδη υλικών που χρησιμοποιούνται και βελτιστοποιώντας τη μέθοδο συναρμολόγησης, έχουμε αναπτύξει μεθόδους παραγωγής που ελαχιστοποιούν τη χρήση των πόρων. Συλλέγοντας τα προϊόντα που έχουν φτάσει στη λήξη της διάρκειας ζωής τους, ανακτούμε πολύτιμα υλικά. Μέσω αυτής της κυκλικής οικονομίας, η Samsung ελαχιστοποιεί τους φυσικούς πόρους που απαιτούνται για την παραγωγή, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και των ρύπων από την αποτέφρωση των απορριμάτων και προλαμβάνοντας την επιμόλυνση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων που προκαλείται από τους χώρους υγειονομικής ταφής.

Πάνω από όλα, όμως, ο καλύτερος τρόπος συντήρησης πόρων είναι να παράγουμε ποιοτικά και μακράς διάρκειας προϊόντα. Ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των προϊόντων μας πριν την κυκλοφορία μέσω μιας σειράς αυστηρών δοκιμών αξιοπιστίας και παρέχοντας βολικές υπηρεσίες επιδιόρθωσης μέσω των παγκόσμιων τοποθεσιών σέρβις, συμπεριλαμβανομένων συνεχών ενημερώσεων λογισμικού, η Samsung επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων της για να συνεισφέρει περαιτέρω στην κυκλική οικονομία και στη διαφύλαξη των πόρων.

Δομή κυκλικής οικονομίας που υιοθετείται από τη Samsung Electronics

Φωτογραφία που απεικονίζει τη δομή κυκλικής οικονομίας που υιοθετείται από τη Samsung Electronics
Φωτογραφία που απεικονίζει τη δομή κυκλικής οικονομίας που υιοθετείται από τη Samsung Electronics

Δίνουμε νέα ζωή στα προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

"Η καθιέρωση ενός συστήματος κυκλικής οικονομίας αποτελεί βασικό και θεμελιώδη παράγοντα για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την αποτελεσματική χρήση των πόρων.
Ως εκ τούτου, η Samsung Electronics θέτει σε λειτουργία παγκοσμίως το πρόγραμμα Re +, ένα πρόγραμμα συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων. Τα προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους συλλέγονται μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης ή των συνεταιρισμών ανακύκλωσης. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που συλλέγονται ανακυκλώνονται με τη χρήση μιας φιλικής προς το περιβάλλον μεθόδου και επαναχρησιμοποιούνται ως χρήσιμοι πόροι. Ήμασταν σε θέση να συγκεντρώσουμε συνολικά 3,55 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων μεταξύ 2009 και 2018. "

Αυτή είναι μια εικόνα του προγράμματος Re+ της Samsung Electronics. Το Re+ είναι το πιο αντιπροσωπευτικό από πλευράς πόρων πρόγραμμα της Samsung Electronics.
 • Κατάλογος των οργανισμών συλλογής και ανακύκλωσης ανά χώρα 89 KB DOWNLOAD
 • Κατάλογος ιδρυμάτων για τη συσκευασία και την ανακύκλωση των μπαταριών στις ευρωπαϊκές χώρες 162 KB DOWNLOAD

Όταν ένας πόρος έχει πλέον χρησιμοποιηθεί, ανακτάται, ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται.

Η Samsung Electronics απομακρύνεται από την προηγούμενη δομή κατανάλωσης πόρων μετά από μία μόνο χρήση και επιδιώκει διάφορες δραστηριότητες που χρησιμοποιούν την ανακύκλωση κλειστού βρόχου, η οποία ανακτά, ανακυκλώνει και στη συνέχεια επαναχρησιμοποιεί τους χρησιμοποιημένους πόρους. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να δημιουργήσουμε μια κοινωνική δομή ανακύκλωσης πόρων, αναλύουμε πρώτα τη σύνθεση των κυριότερων προϊόντων μας και στη συνέχεια, αναλύουμε και πάλι από διαφορετική οπτική γωνία τις επιπτώσεις που έχει κάθε ουσία στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Αυτή η εικόνα δείχνει τη συνηθισμένη σύνθεση των κινητών τηλεφώνων, που αποτελούνται από 35,1% πλαστικό, 20,2% αλουμίνιο, 10,6% χάλυβα, 10,0% χαλκό, 8,6% κοβάλτιο και 15,5% άλλα υλικά.
Αυτή η εικόνα δείχνει τη συνηθισμένη σύνθεση των κινητών τηλεφώνων, που αποτελούνται από 35,1% πλαστικό, 20,2% αλουμίνιο, 10,6% χάλυβα, 10,0% χαλκό, 8,6% κοβάλτιο και 15,5% άλλα υλικά.

Μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις των προσπαθειών ανακύκλωσης της Samsung είναι το Asan Recycling Centre που ιδρύθηκε και διαχειρίζεται από τη Samsung. Το σύνολο των ποσοτήτων σημαντικών μετάλλων και πλαστικού που παράγεται από το κέντρο ανακύκλωσης χρησιμοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών. Το Asan Recycling Centre ανακυκλώνει ηλεκτρονικά απόβλητα από το έτος ίδρυσής του το 1998. Μόνο το 2018, επεξεργάστηκε 369.000 μονάδες ψυγείων, πλυντηρίων, κλιματιστικών και συσκευών IT, διαχωρίζοντας 25.207 τόνους των σημαντικότερων μετάλλων (χάλυβα, χαλκό, αλουμίνιο, κ.λπ.) και πλαστικού προς ανακύκλωση. Τα πλαστικά που προέχονται από ηλεκτρονικά απόβλητα και που διαχωρίζονται στο Asan Recycling Centre διανέμονται σε παραγωγούς πλαστικών που τα αναδιαμορφώνουν για εκ νέου χρήση. Χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία από κοινού ανάπτυξης, το Asan Recycling Centre έχει καθιερώσει ένα κλειστό σύστημα ανακύκλωσης που δίνει τη δυνατότητα της εκ νέου χρήσης του ανακυκλωμένου πλαστικού στα προϊόντα Samsung. Οι 2.743 τόνοι ανακυκλωμένου πλαστικού που παράχθηκαν μέσω αυτού του κλειστού συστήματος ανακύκλωσης το 2018 χρησιμοποιήθηκαν σε ψυγεία, κλιματιστικά και πλυντήρια Samsung. Και, αν συνυπολογίσουμε το ανακυκλωμένο πλαστικό που συγκεντρώθηκε από άλλα κανάλια, περίπου 39.000 τόνοι χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων, οθονών και φορτιστών κινητών τηλεφώνων. Ο χαλκός διαχωρίζεται από τα σημαντικότερα εξαρτήματα (καλώδια, συμπιεστές, κ.λπ.), ανακυκλώνεται και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία άλλων ηλεκτρονικών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το κοβάλτιο, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόρους που χρησιμοποιούνται στις μπαταρίες κινητών.

Η εικόνα δείχνει την κλειστή διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων πλαστικού στο Asan Recycling Centre.
Η εικόνα δείχνει την κλειστή διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων πλαστικού στο Asan Recycling Centre.

Μετατρέπουμε τα απόβλητα παραγωγής σε πόρους

Η ποσότητα των αποβλήτων που παράγεται από το στάδιο ανάπτυξης προϊόντων μέχρι τη διαδικασία παραγωγής είναι αξιοσημείωτη. Για πολύπλοκες ηλεκτρονικές συσκευές με πολλαπλά εξαρτήματα, ακόμη και η απόρριψη της συσκευασίας κάθε ξεχωριστού εξαρτήματος μετράει. Στο τέλος ενός έργου, τα πολλά πιλοτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για να τελειοποιηθεί ένα προϊόν πηγαίνουν όλα στα απορρίματα. Αν όλα αυτά αποτεφρωθούν ή θαφτούν, τότε το περιβάλλον θα μολυνθεί και οι πόροι θα ελαττωθούν. Με την επεξεργασία των αποβλήτων μέσω μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης εταιρείας ανακύκλωσης, η Samsung αυξάνει την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών και έχει ήδη επιτύχει τον συνολικό της στόχο ανακύκλωσης του 95% το 2016, τέσσερα χρόνια νωρίτερα από ότι είχε προγραμματίσει.

Η εικόνα δείχνει την κλειστή διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων πλαστικού στο Asan Recycling Centre.
Η εικόνα δείχνει την κλειστή διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων πλαστικού στο Asan Recycling Centre.

Έχουμε αντικαταστήσει πλαστικά υλικά μίας χρήσης με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Το τελευταίο διάστημα, η μόλυνση των υδάτων από τα πλαστικά, τα μικροπλαστικά και άλλα θέματα που σχετίζονται με τα πλαστικά έχουν γίνει ένα φλέγον ζήτημα παγκοσμίως. Ακολουθώντας αυτήν την τάση, η Samsung Electronics έχει καθιερώσει μια φιλική προς το περιβάλλον πολιτική συσκευασίας και αντικαθιστά τα πλαστικά υλικά μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται για τις συσκευασίες των προϊόντων μας με χαρτί, βιοπλαστικά ή άλλα περιβαλλοντικά υλικά. Το βιοπλαστικό είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον πλαστικό με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ορυκτά καύσιμα, μέσω της χρήσης αμύλου, ζαχαροκάλαμου και άλλων βιολογικών υλικών. Επίσης, σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο το χαρτί που έλαβε πιστοποίηση βιώσιµης δασοκοµίας στις συσκευασίες και τα εγχειρίδια χρήσης των προϊόντων μας έως το 2020.

Εφαρμογές φιλικών προς το περιβάλλον υλικών συσκευασίας
Μια φωτογραφία του υπάρχοντος υλικού συσκευασίας που χρησιμοποιείται για το Smartphone και τα υλικά συσκευασίας του Galaxy S10
Υπάρχον υλικό συσκευασίας για το Smartphone - Πλαστικό: Φορτιστής, Ακουστικό, Εξαρτήματα σιλικόνης, Καλώδιο Υλικό συσκευασίας για το Galaxy S10 - Χαρτί: Ακουστικά, Εξαρτήματα σιλικόνης, Καλώδιο - Υλικό που δεν περιέχεται στη συσκευασία: Φορτιστής

Επέκταση διάρκειας ζωής προϊόντων

Επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων μέσω της εξυπηρέτησης πελατών και της βελτίωσης της ανθεκτικότητάς τους.

Η Samsung Electronics προσπαθεί να βελτιώσει την ανθεκτικότητα των προϊόντων της, διεξάγοντας διάφορες δοκιμές, όπως δοκιμές αντοχής, πτώσης και διάρκειας ζωής στο στάδιο ανάπτυξης προϊόντων, έτσι ώστε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν συνεπείς επιδόσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ξεπερνώντας την απλή τήρηση των διεθνών προτύπων, διεξάγουμε δοκιμές ορίων αντοχής, όπως δοκιμές ελεύθερης πτώσης από διαφορετικές γωνίες και σε διαφορετικά υλικά εδάφους, καθώς και δοκιμές ανθεκτικότητας στο νερό υπό διάφορες συνθήκες.
Η Samsung προσπαθεί, επίσης, να ελαχιστοποιήσει τις αντικαταστάσεις εξαρτημάτων και τις επιδιορθώσεις λόγω αστοχίας προϊόντος. Επιπλέον, εστιάζουμε τις προσπάθειες μας στην επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, παρέχοντας γρήγορες διαγνωστικές υπηρεσίες προϊόντων και επιδιορθώσεις από ειδικούς. Για αυτόν τον σκοπό, παρέχουμε βολικές υπηρεσίες παραλαβής προϊόντων και επιλογές σημείων σέρβις για επιδιορθώσεις και επεκτείνουμε συνεχώς το εξουσιοδοτημένο δίκτυο Care Repair Centers της Samsung, για να παρέχουμε πιο ακριβείς και ταχύτερες υπηρεσίες διαγνωστικής και επιδιόρθωσης.

Εικόνα δοκιμής ανθεκτικότητας κινητών τηλεφώνων
«Galaxy Upcycling»
– Εκπλήρωση της κοινωνικής ευθύνης μέσω των απορριφθέντων κινητών τηλεφώνων

Από το 2016, η Samsung Electronics θέτει συνεχώς σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Galaxy Upcycling», το οποίο μετατρέπει τα παλιά Galaxy smartphones που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε νέες και λειτουργικές συσκευές IoT. Χάρη σε αυτές τις συσκευές IoT, στις οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων ταΐστρες και κουδούνια για πόρτες, κατορθώσαμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των καταναλωτών μας, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.
Το 2018, πραγματοποιήσαμε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης οφθαλμοσκοπίου χαμηλής βαθμίδας με τη χρήση της τεχνολογίας Galaxy Upcycling ως ενδεδειγμένης τεχνολογίας. Σε συνεργασία με το Project BOM του Yonsei University Health Syste, το οποίο η Samsung Electronics υποστηρίζει μέσω του προγράμματος Tomorrow Solution, αναπτύξαμε οφθαλμοσκόπια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική περίθαλψη λόγω της δυσκολίας διανομής ακριβών διαγνωστικών συσκευών. Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναπτυσσόμενων χωρών αναμένεται να γλυτώσουν από τον κίνδυνο της τύφλωσης. Επιπλέον, σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε τη χρήση της τεχνολογίας στις συσκευές διάγνωσης του τραχήλου της μήτρας, μεταξύ άλλων, για να συμβάλουμε ακόμη περισσότερο στην προώθηση της υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Το «Galaxy Upcycling Program» σχεδιάζει να προτείνει διάφορες ιδέες που επεκτείνονται πέρα από τον τομέα της υγείας για τη μείωση της σπατάλης των πόρων, σε συνεργασία με ιδρύματα που επιχειρούν να επιτύχουν αειφόρο ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον με περιορισμένους πόρους.

– Εικόνα που απεικονίζει την εκπλήρωση της κοινωνικής ευθύνης μέσω των απορριφθέντων κινητών τηλεφώνων

Διατήρηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των πολύτιμων υδάτινων πόρων

Ως απόκριση στη συνεχώς αυξανόμενη σοβαρότητα της κρίσης των υδάτινων πόρων και ως μέρος των προσπαθειών της για την προστασία του περιβάλλοντος, η Samsung Electronics καθιέρωσε τη Στρατηγική 3R (Reduce, Reuse, Recycle [μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση]) για τους υδάτινους πόρους. Προλαμβάνουμε τη σπατάλη των υδάτινων πόρων αντικαθιστώντας τις παλιές βαλβίδες για τη διακοπή των διαρροών, καθώς και αναπτύσσοντας εξελιγμένες μονάδες ελέγχου, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαραίτητη ποσότητα. Επιπλέον, αναδιαμορφώσαμε τις διαδικασίες μας έτσι ώστε το νερό να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και η κατασπατάληση του νερού να μειωθεί. Μέχρι πρότινος, το νερό που χρησιμοποιούνταν σε μια διαδικασία δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εκ νέου σε μια άλλη, καθώς κάθε διαδικασία απαιτούσε νερό που πληρούσε συγκεκριμένα πρότυπα. Ωστόσο, προτυποποιώντας την ποιότητα νερού, μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε το νερό ξανά και ξανά σε πολλαπλές διαδικασίες. Χάρη σε αυτές τις προσπάθειες, ήμασταν σε θέση να χρησιμοποιήσουμε εκ νέου 60.609 τόνους νερού το 2018, ποσότητα που υπερβαίνει κατά 8% αυτήν του προηγούμενου έτους και το νερό που επαναχρησιμοποιήθηκε αποτέλεσε το 45,1% του συνολικού νερού που χρησιμοποιήθηκε. Συνεχίζουμε να αναζητούμε διάφορους τρόπους για τη μείωση της κατανάλωσης νερού σε τόνους (τόνους/100 εκατομμύρια KRW) σε 50 έως το 2020.

Αυτό το infographic παρουσιάζει τις πολιτικές των υδάτινων πόρων. Η άνω πλευρά είναι η βασική φιλοσοφία, και η κάτω πλευρά οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης. Η βασική φιλοσοφία είναι ότι η Samsung Electronics αναγνωρίζει ότι οι υδάτινοι πόροι είναι σημαντικοί για τη διατήρηση μιας βιώσιμης κοινωνίας και των επιχειρήσεων και αυτό συμβάλλει στην εκπλήρωση της κοινωνικής μας ευθύνης ως παγκόσμιας εταιρείας για την προστασία αυτών των πόρων. Οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης είναι 1) Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους των υδάτινων πόρων στη διαχείριση των επιχειρήσεων, 2) αναγνωρίζουμε τη σημασία των υδάτινων πόρων ως μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας, 3) συνεργαζόμαστε ενεργά για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές των δημόσιων υδάτινων πόρων και 4) αποκαλύπτουμε τις πολιτικές και τις δραστηριότητές μας των υδάτινων πόρων.
Αυτό το infographic παρουσιάζει τις πολιτικές των υδάτινων πόρων. Η άνω πλευρά είναι η βασική φιλοσοφία, και η κάτω πλευρά οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης. Η βασική φιλοσοφία είναι ότι η Samsung Electronics αναγνωρίζει ότι οι υδάτινοι πόροι είναι σημαντικοί για τη διατήρηση μιας βιώσιμης κοινωνίας και των επιχειρήσεων και αυτό συμβάλλει στην εκπλήρωση της κοινωνικής μας ευθύνης ως παγκόσμιας εταιρείας για την προστασία αυτών των πόρων. Οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης είναι 1) Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους των υδάτινων πόρων στη διαχείριση των επιχειρήσεων, 2) αναγνωρίζουμε τη σημασία των υδάτινων πόρων ως μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας, 3) συνεργαζόμαστε ενεργά για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές των δημόσιων υδάτινων πόρων και 4) αποκαλύπτουμε τις πολιτικές και τις δραστηριότητές μας των υδάτινων πόρων.
Οι φιλικοί προς το περιβάλλον χώροι εργασίας συνυπάρχουν με τη φύση
Εικόνα φόντου της σελίδας χώρων εργασίας φιλικών προς το περιβάλλον