Από τη Βιομηχανική Επανάσταση, η οικονομική ανάπτυξη συνοδευόταν από την ασύδοτη ανασκαφή και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Διάφοροι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει για τα περιβαλλοντικά προβλήματα από αυτές τις ανασκαφές και τη μελλοντική εξάντληση των πόρων. Η Samsung Electronics έχει επίγνωση αυτών των προειδοποιήσεων και εφαρμόζει ένα μεγάλο εύρος μέτρων αντιμετώπισης.
Στα πλαίσια της διαδικασίας ανάπτυξης και κατασκευής προϊόντων, χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τους πόρους μέσω τεχνολογικής καινοτομίας και βρίσκουμε τρόπους για την επαναχρησιμοποίηση των αναπόφευκτων αποβλήτων και προϊόντων που έχει λήξει η ωφέλιμη ζωή τους. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες να κατασκευάσουμε καλύτερα προϊόντα με λιγότερους πόρους και να μετατρέψουμε τα ηλεκτρονικά απόβλητα σε χρήσιμους πόρους.

KPI για την αποδοτικότητα πόρων

 
Απόδοση από το 2019 Σωρευτική επαναχρησιμοποίηση παγκόσμιων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων: 403 εκατομμύρια τόνοι Χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού: 24,5 εκατομμύρια τόνοι Ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων και απορριμμάτων των τοποθεσιών Samsung: 95% Εντατικότητα χρήσης νερού: 67 τόνοι/100 εκατομμύρια KRW

Στοχεύουμε σε μια κυκλική οικονομία στην οποία οι πόροι επαναχρησιμοποιούνται συνεχώς

Για να προστατεύσει το περιβάλλον και για να χρησιμοποιεί τους πόρους πιο αποδοτικά, η Samsung Electronics κάνει προσπάθειες να εστιάσει σε μια κυκλική οικονομία. Ξεπερνώντας την παραδοσιακή πρακτική χρήσης των πόρων μία φορά και της εν συνεχεία απόρριψής τους, η Samsung προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι πόροι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, μέσω της ανάκτησης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των προϊόντων μετά τη λήξη του κύκλου ζωής τους. Ελαχιστοποιώντας τα είδη υλικών που χρησιμοποιούνται και βελτιστοποιώντας τη μέθοδο συναρμολόγησης, έχουμε αναπτύξει μεθόδους παραγωγής που ελαχιστοποιούν τη χρήση των πόρων. Συλλέγοντας τα προϊόντα που έχουν φτάσει στη λήξη της διάρκειας ζωής τους, ανακτούμε πολύτιμα υλικά. Μέσω αυτής της κυκλικής οικονομίας, η Samsung ελαχιστοποιεί τους φυσικούς πόρους που απαιτούνται για την παραγωγή, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και των ρύπων από την αποτέφρωση των απορριμμάτων και προλαμβάνοντας την επιμόλυνση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων που προκαλείται από τους χώρους υγειονομικής ταφής.
Πάνω από όλα, όμως, ο καλύτερος τρόπος συντήρησης πόρων είναι να παράγουμε ποιοτικά και μακράς διάρκειας προϊόντα. Ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των προϊόντων μας πριν την κυκλοφορία μέσω μιας σειράς αυστηρών δοκιμών αξιοπιστίας και παρέχοντας βολικές υπηρεσίες επιδιόρθωσης μέσω των παγκόσμιων τοποθεσιών σέρβις, συμπεριλαμβανομένων συνεχών ενημερώσεων λογισμικού,
η Samsung επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων της για να συνεισφέρει περαιτέρω στην κυκλική οικονομία και στη διαφύλαξη των πόρων.

Δομή κυκλικής οικονομίας που υιοθετείται
από τη Samsung Electronics
Φωτογραφία που απεικονίζει τη δομή κυκλικής οικονομίας που υιοθετείται από τη Samsung Electronics
Καταναλωτής Χρήση Χρήση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων για τη μείωση έμμεσων εκπομπών GHG Βελτίωση απόδοσης προϊόντων, αναβάθμιση υλικού και επέκταση της περιόδου εγγύησης των προϊόντων Επιδιόρθωση και επαναχρησιμοποίηση Συνεχής επέκταση των κέντρων σέρβις παγκοσμίως Επέκταση της διάρκειας ζωής παρέχοντας απομακρυσμένες και εξειδικευμένες διαγνωστικές υπηρεσίες Samsung Electronics Ανάπτυξη Σχεδιασμός για προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και πόρους Σχεδιασμός προϊόντων με εύκολη αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση Σχεδιασμός για την επέκταση ζωής των προϊόντων Αγορά υλικών και εξαρτημάτων που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Επέκταση της χρήσης αειφόρων πόρων, όπως τα ανακυκλωμένα υλικά Επιχειρηματικές συνεργασίες με πιστοποιημένους Eco Partners Παραγωγή Επέκταση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα εργοτάξια Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης νερού και αύξηση επαναχρησιμοποίησης νερού Ανακύκλωση αποβλήτων εργοταξίων σε πόρους Χρήση χημικών εναλλακτικών σε εργοτάξια Διανομή Χρήση αειφόρων υλικών συσκευασίας και χαρτιού αειφόρου προέλευσης Συμπαγής και ελαφριά συσκευασία Μείωση εκπομπών GHG και χρήσης καυσίμων βελτιστοποιώντας τις υλικοτεχνικές δραστηριότητες Εταιρεία ανακύκλωσης Ανάκτηση «Take-back» και ανακύκλωση Εφαρμογή προγραμμάτων ανάκτησης «Take-back» σε κάθε χώρα Εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση υλικών από προϊόντα αποβλήτων Εφαρμογή κλειστού συστήματος ανακύκλωσης για τους πόρους αποβλήτων

Δίνουμε νέα ζωή στα προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Η καθιέρωση ενός συστήματος κυκλικής οικονομίας αποτελεί βασικό και θεμελιώδη παράγοντα για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και την αποτελεσματική χρήση των πόρων.
Ως εκ τούτου, η Samsung Electronics θέτει σε λειτουργία παγκοσμίως το πρόγραμμα Re+, ένα πρόγραμμα συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων. Τα προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους συλλέγονται μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης ή των συνεταιρισμών ανακύκλωσης. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που συλλέγονται ανακυκλώνονται με τη χρήση μιας φιλικής προς το περιβάλλον μεθόδου και επαναχρησιμοποιούνται ως χρήσιμοι πόροι. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε συνολικά 4,03 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων μεταξύ 2009 και 2019.

Αυτή είναι μια εικόνα του προγράμματος Re+ της Samsung Electronics. Το Re+ είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα αποδοτικότητας πόρων της Samsung Electronics.
Αυτή είναι μια εικόνα του προγράμματος Re+ της Samsung Electronics. Το Re+ είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα αποδοτικότητας πόρων της Samsung Electronics.
  • Λίστα ιδρυμάτων για ανάκτηση «take-back» και ανακύκλωση ανά χώρα 92 KB ΛΗΨΗ
  • Λίστα ιδρυμάτων για ανακύκλωση συσκευασίας και μπαταριών στις ευρωπαϊκές χώρες 166 KB ΛΗΨΗ

Όταν ένας πόρος έχει πλέον χρησιμοποιηθεί, ανακτάται, ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται.

Η Samsung Electronics απομακρύνεται από την προηγούμενη δομή κατανάλωσης πόρων μετά από μία μόνο χρήση και επιδιώκει διάφορες δραστηριότητες που χρησιμοποιούν την ανακύκλωση κλειστού βρόχου, η οποία ανακτά, ανακυκλώνει και στη συνέχεια επαναχρησιμοποιεί τους χρησιμοποιημένους πόρους. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να δημιουργήσουμε μια κοινωνική δομή ανακύκλωσης πόρων, αναλύουμε πρώτα τη σύνθεση των κυριότερων προϊόντων μας και στη συνέχεια, αναλύουμε και πάλι από διαφορετική οπτική γωνία τις επιπτώσεις που έχει κάθε ουσία στην ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Αυτή η εικόνα δείχνει τη συνηθισμένη σύνθεση των κινητών τηλεφώνων, που αποτελούνται από 35,1% πλαστικό, 20,2% αλουμίνιο, 10,6% χάλυβα, 10,0% χαλκό, 8,6% κοβάλτιο και 15,5% άλλα υλικά.
Αυτή η εικόνα δείχνει τη συνηθισμένη σύνθεση των κινητών τηλεφώνων, που αποτελούνται από 35,1% πλαστικό, 20,2% αλουμίνιο, 10,6% χάλυβα, 10,0% χαλκό, 8,6% κοβάλτιο και 15,5% άλλα υλικά.

Μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις των προσπαθειών ανακύκλωσης της Samsung είναι το Asan Recycling Centre που ιδρύθηκε και διαχειρίζεται από τη Samsung. Το σύνολο των ποσοτήτων σημαντικών μετάλλων και πλαστικού που παράγεται από το κέντρο ανακύκλωσης χρησιμοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών. Το Asan Recycling Centre ανακυκλώνει ηλεκτρονικά απόβλητα από το έτος ίδρυσής του το 1998. Μόνο το 2019, επεξεργάστηκε 338.000 μονάδες ψυγείων, πλυντηρίων, κλιματιστικών και συσκευών IT, διαχωρίζοντας 24.524 τόνους των σημαντικότερων μετάλλων (χάλυβα, χαλκό, αλουμίνιο, κ.λπ.) και πλαστικού προς ανακύκλωση. Τα πλαστικά που προέχονται από ηλεκτρονικά απόβλητα και που διαχωρίζονται στο Asan Recycling Centre διανέμονται σε παραγωγούς πλαστικών που τα αναδιαμορφώνουν για εκ νέου χρήση. Χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία από κοινού ανάπτυξης, το Asan Recycling Centre έχει καθιερώσει ένα κλειστό σύστημα ανακύκλωσης που δίνει τη δυνατότητα της εκ νέου χρήσης του ανακυκλωμένου πλαστικού στα προϊόντα Samsung. Οι 1.882 τόνοι ανακυκλωμένου πλαστικού που παράχθηκαν μέσω αυτού του κλειστού συστήματος ανακύκλωσης το 2019 χρησιμοποιήθηκαν σε ψυγεία, κλιματιστικά και πλυντήρια Samsung. Και, αν συνυπολογίσουμε το ανακυκλωμένο πλαστικό που συγκεντρώθηκε από άλλα κανάλια, περίπου 30.753 τόνοι χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων, οθονών και φορτιστών κινητών τηλεφώνων. Ο χαλκός διαχωρίζεται από τα σημαντικότερα εξαρτήματα (καλώδια, συμπιεστές, κ.λπ.), ανακυκλώνεται και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία άλλων ηλεκτρονικών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το κοβάλτιο, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόρους που χρησιμοποιούνται στις μπαταρίες κινητών.

Η εικόνα δείχνει την κλειστή διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων πλαστικού στο Asan Recycling Centre.
Κλειστή διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων πλαστικού στο Asan Recycling Centre

Προωθούμε τα μηδενικά απόβλητα σε χωματερές και την επανακυκλοφορία των πόρων

Σύμφωνα με τον στόχο εφαρμογής του συστήματος κυκλοφορίας πόρων, η Samsung Electronics εργάζεται για την ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων και επέκτασης του διαχωρισμού αποβλήτων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι μηδενικά απόβλητα καταλήγουν στις χωματερές. Το 2019, αυξήσαμε το επίπεδο ανακύκλωσης ανακυκλώνοντας χαλκό με χρήση της τεχνολογίας για παραγωγή ακατέργαστου χαλκού (97% χαλκός) με χαλκό που εξάγεται από ιλύ λυμάτων και με ξεχωριστή απόρριψη της συνθετικής ρητίνης, που συνηθιζόταν να αποτεφρώνεται. Ως αναγνώριση αυτών των προσπαθειών, το εργοτάξιο Hwaseong έλαβε την «Προεδρική Αναφορά προς Ηγετικές Εταιρείες για την Επανακυκλοφορία Πόρων» τον Σεπτέμβριο του 2019 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Κορέας. Επιπλέον, επί του παρόντος προσπαθούμε να αποκομίσουμε την πιστοποίηση «Μηδενικά Απόβλητα σε Χωματερές» για τα εργοτάξιά μας στην Κορέα και οι προσπάθειές μας θα επεκταθούν σύντομα σε εργοτάξια εκτός Κορέας.

Η εικόνα δείχνει την κλειστή διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων πλαστικού στο Asan Recycling Centre.
Το ενημερωτικό γράφημα δείχνει τη διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων. Όταν οι πρώτες και οι δευτερεύουσες ύλες γίνονται προϊόντα και απορρίπτονται μετά τη χρήση, αποστέλλονται στο κέντρο ανακύκλωσης και τα απόβλητα μεταφέρονται και απορρίπτονται με σκοπό την ανακύκλωση και αποτέφρωσή τους.

Έχουμε αντικαταστήσει πλαστικά υλικά μίας χρήσης με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

Από την καθιέρωση της πολιτικής φιλικών προς το περιβάλλον υλικών συσκευασίας το 2018, η Samsung Electronics έχει αντικαταστήσει τα μίας χρήσης πλαστικά υλικά συσκευασίας με οικολογικά υλικά, όπως χαρτί και βιοπλαστικά υλικά και σχεδιάζει να αντικαταστήσει το 100% του χαρτιού που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες και τα εγχειρίδια με χαρτί που προέρχεται από την πιστοποίηση αειφόρων δασών μέχρι το 2020. Επιπλέον, για τα προϊόντα μας lifestyle τηλεόρασης, το «The Frame», το «The Serif» και το «The Sero», παρουσιάσαμε το «eco-package», εφαρμόζοντας την ιδέα της ανωκύκλωσης (ανακύκλωση απορριμμάτων) στα υλικά συσκευασίας. Συνήθως στη συσκευασία τηλεοράσεων χρησιμοποιείται κυματοειδές χαρτόνι για προστασία του προϊόντος. Η Samsung Electronics ερμήνευσε πλήρως και εκ νέου την αξία των υλικών συσκευασίας, αναπτύσσοντας κυματοειδές χαρτόνι με σχεδιασμό μήτρας κουκκίδων. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες μπορούν εύκολα να σπάσουν τα χαρτόνια και να τα επανασυναρμολογήσουν για άλλες χρήσεις, με τη βοήθεια ενός εγχειριδίου που επιδεικνύει πώς να δημιουργήσουν διάφορα πράγματα όπως αντικείμενα και μικρά έπιπλα για κατοικίδια.

Εφαρμογές φιλικών προς το περιβάλλον υλικών συσκευασίας
Αυτή είναι μια εικόνα εφαρμογών φιλικών προς το περιβάλλον υλικών συσκευασίας

Επέκταση διάρκειας ζωής προϊόντων

Επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων μέσω της εξυπηρέτησης πελατών και της βελτίωσης της ανθεκτικότητάς τους.

Η Samsung Electronics προσπαθεί να βελτιώσει την ανθεκτικότητα των προϊόντων της, διεξάγοντας διάφορες δοκιμές, όπως δοκιμές αντοχής, πτώσης και διάρκειας ζωής στο στάδιο ανάπτυξης προϊόντων, έτσι ώστε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν συνεπείς επιδόσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ξεπερνώντας την απλή τήρηση των διεθνών προτύπων, διεξάγουμε δοκιμές ορίων αντοχής, όπως δοκιμές ελεύθερης πτώσης από διαφορετικές γωνίες και σε διαφορετικά υλικά εδάφους, καθώς και δοκιμές ανθεκτικότητας στο νερό υπό διάφορες συνθήκες.
Η Samsung προσπαθεί, επίσης, να ελαχιστοποιήσει τις αντικαταστάσεις εξαρτημάτων και τις επιδιορθώσεις λόγω αστοχίας προϊόντος. Επιπλέον, εστιάζουμε τις προσπάθειες μας στην επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, παρέχοντας γρήγορες διαγνωστικές υπηρεσίες προϊόντων και επιδιορθώσεις από ειδικούς. Για αυτόν τον σκοπό, παρέχουμε βολικές υπηρεσίες παραλαβής προϊόντων και επιλογές σημείων σέρβις για επιδιορθώσεις και επεκτείνουμε συνεχώς το εξουσιοδοτημένο δίκτυο Care Repair Centers της Samsung, για να παρέχουμε πιο ακριβείς και ταχύτερες υπηρεσίες διαγνωστικής και επιδιόρθωσης.

Εικόνα δοκιμής ανθεκτικότητας κινητών τηλεφώνων

Μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των πολύτιμων υδάτινων πόρων

Για να διατηρήσει μια αειφόρο επιχειρηματική λειτουργία, η Samsung Electronics εστιάζει τις προσπάθειές της στη στρατηγική 3R (Reduce, Reuse, Recycle - Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση) για τους υδάτινους πόρους βάσει της πεποίθησης ότι η περιβαλλοντική προστασία ξεκινά με αυστηρή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Προσπαθούμε να επαναχρησιμοποιούμε το νερό όσο περισσότερο μπορούμε μέσω συνεχών προσπαθειών διαφύλαξης, όπως βελτιστοποιώντας τη λειτουργία των εργοταξίων, αντικαθιστώντας τις πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις και βελτιώνοντας τις λειτουργικές οδηγίες, καθώς και μέσω δομικών προσπαθειών βελτίωσης, όπως βελτιώνοντας τις διαδικασίες παραγωγής και καθιερώνοντας συστήματα ανακύκλωσης. Ως αποτέλεσμα, το 2019 η συνολική ποσότητα επαναχρησιμοποιούμενου νερού αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος στα 68.555.000 τόνους. Ειδικότερα, το εργοτάξιο ημιαγωγών, το οποίο χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες υδάτινων πόρων, ξεπέρασε τον στόχο διαφύλαξης νερού τροποποιώντας τις μεταβλητές ελέγχου διαδικασιών, αλλάζοντας τη μέθοδο επεξεργασίας υδάτινων αποβλήτων και βελτιστοποιώντας τη λειτουργία. Επιπλέον, το εργοτάξιο Pyeongtaek, το οποίο εγκατέστησε πρόσφατα μεγάλες εγκαταστάσεις νερού τα τελευταία χρόνια, καθιέρωσε μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους διαφύλαξης νερού που αντικατοπτρίζει τους υπάρχοντες στόχους διαφύλαξης και αποδοτική λειτουργία εγκαταστάσεων. Η Samsung Electronics έλαβε την πιστοποίηση «Αποτύπωμα νερού» από το παγκόσμια αναγνωρισμένο Διαπίστευμα Άνθρακα του ΗΒ για πρώτη φορά στον βιομηχανικό κλάδο ημιαγωγών ως αναγνώριση των προσπαθειών μας αειφόρου διαχείρισης και διαφύλαξης νερού.

Αυτό το infographic παρουσιάζει τις πολιτικές των υδάτινων πόρων. Η άνω πλευρά είναι η βασική φιλοσοφία, και η κάτω πλευρά οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης. Η βασική φιλοσοφία είναι ότι η Samsung Electronics αναγνωρίζει ότι οι υδάτινοι πόροι είναι σημαντικοί για τη διατήρηση μιας βιώσιμης κοινωνίας και των επιχειρήσεων και αυτό συμβάλλει στην εκπλήρωση της κοινωνικής μας ευθύνης ως παγκόσμιας εταιρείας για την προστασία αυτών των πόρων. Οι κατευθυντήριες γραμμές δράσης είναι 1) Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους των υδάτινων πόρων στη διαχείριση των επιχειρήσεων, 2) αναγνωρίζουμε τη σημασία των υδάτινων πόρων ως μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας, 3) συνεργαζόμαστε ενεργά για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές των δημόσιων υδάτινων πόρων και 4) αποκαλύπτουμε τις πολιτικές και τις δραστηριότητές μας των υδάτινων πόρων.
Το παρόν ενημερωτικό γράφημα εμφανίζει τις πολιτικές υδάτινων πόρων. Ο ανοδικός άξονας είναι η βασική φιλοσοφία και ο καθοδικός οι οδηγίες δράσης. Η βασική φιλοσοφία που αναγνωρίζει η Samsung Electronics είναι ότι οι υδάτινοι πόροι είναι σημαντικοί για τη διατήρηση μιας αειφόρου κοινωνίας και επιχείρησης, και αυτό συμβάλει στην πραγματοποίηση της κοινωνικής μας ευθύνης ως παγκόσμια εταιρεία για την προστασία τέτοιων πόρων. Οι οδηγίες δράσης είναι: 1) Συνεχής προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων υδάτινων πόρων στην επιχειρηματική διαχείριση, 2) Αναγνώριση της σημασίας των υδάτινων πόρων ως μέρος της εταιρικής μας κουλτούρας, 3) Ενεργή συνεργασία στη συμμόρφωση με τις δημόσιες πολιτικές υδάτινων πόρων και 4) Γνωστοποίηση των πολιτικών και δραστηριοτήτων υδάτινων πόρων.
Οι φιλικοί προς το περιβάλλον χώροι εργασίας συνυπάρχουν με τη φύση
Εικόνα φόντου της σελίδας χώρων εργασίας φιλικών προς το περιβάλλον