Στοιχεία και αριθμοί

Βασικά στατιστικά στοιχεία, δεδομένα και όχι μόνο

Αφήστε μας να μοιραστούμε μαζί σας με υπερηφάνεια τα επιτεύγματά μας στον τομέα ανάπτυξης της διαχείρισης της βιωσιμότητας στην Samsung Electronics.

 

Αναλογία κατανεμηθείσας οικονομικής αξίας

Economic value distribution information
Κατανομή οικονομικής αξίας 2017 2018 2019
[Προμηθευτής] Κόστος προμηθειών (τρισεκατομμύρια KRW) 135.2 156 173.3
[Τοπική κοινότητα] Κοινωνικές συνεισφορές (τρισεκατομμύρια KRW) 0.47 0.44 0.53
[Μέτοχος/Επενδυτής] Μερίσματα (τρισεκατομμύρια KRW) 5.8 9.6 9.6
[Εργαζόμενος] Αμοιβή (τρισεκατομμύρια KRW) 27.2 27.8 28.1
[Πιστωτής] Έξοδα τόκων (τρισεκατομμύρια KRW) 0.7 0.7 0.7
[Κυβέρνηση] Φόροι και τέλη (τρισεκατομμύρια KRW) 15.1 17.8 9.7
Ratio of economic value distributed information
Αναλογία κατανεμηθείσας οικονομικής αξίας (%)
Προμηθευτής 63.2
Τοπική κοινότητα 0.2
Μέτοχος και επενδυτής 3.9
Πιστωτής 0.3
Εργαζόμενος 11.3
Διακυβέρνηση 7.2
Παρακρατημένα κέρδη 13.9