Στοιχεία και αριθμοί

Βασικά στατιστικά στοιχεία, δεδομένα και όχι μόνο

Αφήστε μας να μοιραστούμε μαζί σας με υπερηφάνεια τα επιτεύγματά μας στον τομέα ανάπτυξης της διαχείρισης της βιωσιμότητας στην Samsung Electronics.

 

Αναλογία κατανεμηθείσας οικονομικής αξίας

Economic value distribution information
Κατανομή οικονομικής αξίας 2016 2017 2018
[Προμηθευτής] Κόστος προμηθειών (τρισεκατομμύρια KRW) 127.0 135.2 156
[Τοπική κοινότητα] Κοινωνικές συνεισφορές (δισεκατομμύρια KRW) 445 385 409
[Μέτοχος/Επενδυτής] Μερίσματα (δισεκατομμύρια KRW) 3,992 5,826 9,619
[Μέτοχος/Επενδυτής] Αναλογία πληρωμής (τρισεκατομμύρια KRW) 24.0 14.1 21.9
[Πιστωτής] Έξοδα τόκων (δισεκατομμύρια KRW) 588 655 675
[Εργαζόμενος] Αμοιβή (τρισεκατομμύρια KRW) 8.9 27.2 17.8
Ratio of economic value distributed information
Αναλογία κατανεμηθείσας οικονομικής αξίας (%)
Προμηθευτής 63.2
Τοπική κοινότητα 0.2
Μέτοχος και επενδυτής 3.9
Πιστωτής 0.3
Εργαζόμενος 11.3
Διακυβέρνηση 7.2
Παρακρατημένα κέρδη 13.9

Λήψη αναφοράς

165.1 KB ΛΗΨΗ PDF