Υπεύθυνη εργασιακή πρακτική

Προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας

Η Samsung Electronics προσπαθεί να εκπληρώσει τις κοινωνικές και δεοντολογικές ευθύνες της, όπως αναμένεται από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και τη διεθνή κοινότητα.

Παιδιά που κάνουν σαπουνόφουσκες χαμογελώντας.

Πολιτική απαγόρευσης της παιδικής εργασίας

Η παιδική εργασία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κανένα στάδιο της παραγωγής και σύμφωνα με την πολιτική μας, θα εστιάσουμε στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αν ανακαλυφθεί παιδική εργασία. Η Samsung Electronics και οι προμηθευτές της εφαρμόζουν πολιτική μηδενικής ανοχής κατά της παιδικής εργασίας, σύμφωνα με τις απαγορεύσεις από τα διεθνή πρότυπα και τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
Η Samsung Electronics θέσπισε την Πολιτική Απαγόρευσης της Παιδικής Εργασίας που περιγράφει την ισχυρή βούλησή μας να αποτρέψουμε την παιδική εργασία σε συνεργασία με το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CCR CSR), μια κοινωνική επιχείρηση που ιδρύθηκε από την Save the Children Σουηδίας. Η Πολιτική Απαγόρευσης της Παιδικής Εργασίας βασίζεται στη «Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού», τα «Δικαιώματα των παιδιών και επιχειρηματικές αρχές» της UNICEF και τη «Σύμβαση του ΔΟΕ».

Δύο αγόρια παίζουν με κύβους.
  • Πολιτική Απαγόρευσης Παιδικής Εργασίας 379KB ΛΗΨΗ PDF
  • Πολιτική φοιτητών εργαζομένων 185KB ΛΗΨΗ PDF

Κατευθυντήριες γραμμές για τους μετανάστες εργαζομένους

Στη Samsung Electronics στη Μαλαισία, εργαζόμενοι από διαφορετικές χώρες όπως η Ινδονησία, το Νεπάλ ή το Πακιστάν κλπ. εργάζονται μαζί αρμονικά. Ως εκ τούτου, ο σεβασμός της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και της ομαλής επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων είναι υψίστης σημασίας.
Επιπλέον, για να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες/εκδηλώσεις, όπως η «Διαπολιτισμική Εμπειρία», «Ο Μεγάλος Χώρος Εργασίας», «Εκδήλωση Επιστροφής στην Πατρίδα για Μετανάστες Εργαζόμενους» κ.λπ. που διοργανώνονται. Το 2016 έχουμε αναπτύξει και δημοσιεύσει τις Κατευθυντήριες γραμμές για τους μετανάστες εργαζομένους σε συνεργασία με τον οργανισμό Επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη (BSR) που περιλαμβάνει δέσμευση για την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας, των υπερβολικών προμηθειών για εργασία και κάθε ενδεχόμενης διακριτικής μεταχείρισης, κατά την εργασία των μεταναστών σε ξένες χώρες.

Τρία ζεύγη χεριών ενωμένα για να κρατήσουν ένα φυτό σε χώμα.
  • Πολιτική Διακινούμενων Εργαζομένων 658KB ΛΗΨΗ PDF
  • Εκπαίδευση για την κατανόηση των κατευθυντήριων γραμμών 225KB ΛΗΨΗ PDF

Κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση μαθητείας

Το 2016 η Samsung Electronics έχει αναπτύξει τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Εκπαίδευση Μαθητείας στην Ινδία σε συνεργασία με την Επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη (BSR) και την ινδική ΜΚΟ Συνεργάτες στην Αλλαγή (PIC) ως τρόπο διασφάλισης της διαφάνειας και της συμμόρφωσης προς τη δέσμευση και την εκπαίδευση της Μαθητείας.
Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν το πρότυπο για την ηλικία εργασίας, τον κατώτατο μισθό και την περίοδο μαθητείας, όπως ορίζεται στον Ινδικό νόμο μαθητείας του 1961 και σε άλλους Νόμους και Κανόνες που αφορούν τους μαθητευόμενους. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των παραπόνων των μαθητευόμενων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και προηγούμενης ευκαιρίας απασχόλησης για υπαλλήλους που εκπαιδεύονται ως μαθητευόμενοι στο χώρο εργασίας της εταιρείας. Οι κατευθυντήριες γραμμές ενισχύονται από δεσμεύσεις για την αποφυγή διακρίσεων και τη διασφάλιση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βασικό χαρακτηριστικό των κατευθυντήριων γραμμών είναι ότι η εφαρμογή τους επεκτείνεται όχι μόνο στην Samsung Electronics στην Ινδία αλλά και στους προμηθευτές της.

Δύο άνδρες που συζητούν και κοιτάζουν ένα φύλλο χαρτί στο τραπέζι.
  • Κατευθυντήριες γραμμές για την εκπαίδευση μαθητείας 179KB ΛΗΨΗ PDF

Κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης παραπόνων

Προκειμένου να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων και να δημιουργήσει ένα θετικό περιβάλλον εργασίας, η Samsung έχει δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας με τη διοίκηση για να ακούει τις απόψεις των εργαζομένων. Επιπλέον, λειτουργούμε διαδικτυακά και εκτός σύνδεσης κανάλια υποβολής παραπόνων σε κάθε χώρο εργασίας για να λάβουμε υπόψη τη φωνή του υπαλλήλου (VoE) και να επιλύσουμε άμεσα τυχόν παρατεινόμενα ζητήματα.

Ετοιμάσαμε τις Κατευθυντήριες Γραμμές διαχείρισης παραπόνων, προκειμένου να επιλύσουμε δίκαια και έγκαιρα το ζήτημα των παραπόνων που προκύπτουν κατά την εργασία. Πηγαίνει μέσα από τα βήματα του Ανοίγματος του Καναλιού Διαχείρισης Παραπόνων - Υποβολή παραπόνων - Επίλυση παραπόνων - Ανατροφοδότηση. Υπάρχουν τέσσερα κανάλια, διαδικτυακά, εκτός σύνδεσης, γραμμή επικοινωνίας και μέσω επιτροπής εργαζομένων, που λειτουργούν και θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα για τα χαρακτηριστικά των θυγατρικών.

Κανάλι παραπόνων
  • Συνολικός Αριθμός παραπόνων (’16~’17) 87KB ΛΗΨΗ PDF

Πρόγραμμα εκπαίδευσης HERhealth

Προκειμένου να παροτρύνουμε τους εργαζομένους μας στην παραγωγή να έχουν μία καλύτερη υγεία, υλοποιούμε ένα έργο που ονομάζεται Health Enables Returns (HERhealth), το οποίο παρέχει πληροφορίες υγείας για τις εργαζόμενες γυναίκες και επιδιώκει τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης. Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο Βιετνάμ.
Το εξειδικευμένο ίδρυμα CSR, που αναφέρεται ως Επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη (BSR), υλοποίησε το έργο αυτό για 250.000 γυναίκες σε 10 χώρες από το 2007, με στόχο όχι μόνο να παρέχει βασικές γνώσεις σχετικά με την υγεία των γυναικών εργατριών παραγωγής, όπως πληροφορίες για την υγιεινή διατροφή και την πρόληψη ασθενειών όπως το HIV/AIDS, την ηπατίτιδα και τη φυματίωση, αλλά και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της υγείας των γυναικών.

Το 2016~2017, η Samsung πραγματοποίησε εκπαίδευση για εργαζόμενες γυναίκες σε ολόκληρη τη χώρα μέσω μιας σύμπραξης με το Life Center, μια τοπική ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2005 και ειδικεύεται στην εκπαίδευση υγείας. Σχεδιάζουμε, επίσης, να ακολουθήσουμε το ίδιο πρόγραμμα με εξαιρετικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Βασικές βελτιώσεις
Εκπαίδευση συναδέλφων εκπαιδευτών
  • Αποτέλεσμα εκπαίδευσης HERhealth 100KB ΛΗΨΗ PDF

Πρόγραμμα εκπαίδευσης HERfinance

Η Samsung ξεκίνησε από το 2015 ένα έργο ενίσχυσης των οικονομικών δεξιοτήτων των εργαζομένων με τη BSR και τη Sanchayan (Ινδία). Ξεκινώντας από την Ινδία το ίδιο έτος, πραγματοποιήσαμε οικονομική εκπαίδευση μαζί με τοπικές ΜΚΟ στη Βραζιλία (Positive Planet) και στο Μεξικό (Yo quiero Yo puedo).

Το έργο έχει ως στόχο όχι μόνο την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με την αποταμίευση, τα επιτόκια, τα δάνεια και τον τραπεζικό τομέα, αλλά και τη διδασκαλία τεχνικών οικονομικού σχεδιασμού στα μέλη της οικογένειας των υπαλλήλων μας ανάλογα με το εισόδημά τους, ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στην επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας. Σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε το επόμενο επίπεδο του προγράμματος οικονομικών ικανοτήτων το 2018 σε επιλεγμένες χώρες.

Απόψεις σχετικά με την εκπαίδευση

Η Arti Sharma μοιράστηκε την εκπαιδευτική της εμπειρία και είπε: «Η εκπαίδευση HERfinance είναι πολύ σημαντική για εμάς. Αυτού του είδους οι εκπαιδεύσεις είναι πολύ χρήσιμες για την κατανόηση της σημασίας του προϋπολογισμού και για τη βελτίωση των συνηθειών αποταμίευσης.»

Η Seema μοιράστηκε την εκπαιδευτική της εμπειρία και είπε: «Πριν από την εκπαίδευση HERfinance δεν είχα συνειδητοποιήσει τη σημασία του βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου αποταμίευσης, αλλά μετά την παρακολούθηση αυτής της εκπαίδευσης, τώρα καταλαβαίνω τη σημασία της αποταμίευσης στη ζωή μας. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για όλους μας να επιτύχουμε το στόχο μας με το εισόδημά μας.»

Μια φωτογραφία από την εκπαίδευση HERfinance.
  • Κύριο αποτέλεσμα της εκπαίδευσης HERfinance 63KB ΛΗΨΗ PDF

Ελεγκτές Εργασίας και Δεοντολογίας της RBA

* Παλαιότερα EICC(Electronics Industry Coalition Citizenship)

Η Samsung είναι μέλος της Συμμαχίας Υπεύθυνων Επιχειρήσεων (RBA) και συμμορφωνόμαστε με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της RBA και τις μεθόδους εφαρμογής του σε όλη την εταιρεία και τους προμηθευτές μας. Ο Κώδικας RBA βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, προκειμένου να προωθήσει την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την επιχειρηματική δεοντολογία.
Προσπαθούμε να βελτιώνουμε διαρκώς τα συστήματα διαχείρισης και να διαδίδουμε εσωτερικά τις βέλτιστες πρακτικές. Προκειμένου να αναπτυχθούν ειδικοί εσωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι να μπορούν να εποπτεύουν το εργασιακό περιβάλλον συνεχώς, καλούμε τους υπαλλήλους της χώρας και του εξωτερικού στη διαδικασία του εκπαιδευτικού προγράμματος Εργασίας και Δεοντολογίας της RBA και στην απόκτηση σχετικής πιστοποίησης.
Οι πιστοποιημένοι ελεγκτές διεξάγουν επιτόπιες επιθεωρήσεις, σχετικές με το σύστημα διαχείρισης της εταιρείας και των προμηθευτών, την περιβαλλοντική ασφάλεια κ.λπ. σύμφωνα με τα πρότυπα της RBA.

Άνθρωποι που ακούν έναν ομιλητή.
Κατάσταση Ελεγκτών Εργασίας και Δεοντολογίας της RBA