Εφοδιαστική αλυσίδα

Υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Εξασφαλίζουμε ότι οι προμηθευτές μας αναπτύσσουν ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της υποστήριξης και της συνεργασίας, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα υγιές εταιρικό οικοσύστημα και μια βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.

Βασική οπτική εικόνα για βιωσιμότητα, εφοδιαστική αλυσίδα

Με γνώμονα τη φιλοσοφία της δικαιοσύνης, της ειλικρίνειας και της κερδοφόρας συνεργασίας, λειτουργούμε την εφοδιαστική αλυσίδα μας με περίπου 2.500 προμηθευτές παγκοσμίως. Βοηθάμε όλους τους προμηθευτές μας να συμμορφώνονται με τον «Κώδικα δεοντολογίας προμηθευτή της Samsung» και να λειτουργούν σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα. Μέσω της αξιολόγησης των προμηθευτών μας, διαχειριζόμαστε τους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας όσον αφορά τις πτυχές της βιωσιμότητας, όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οικονομικά κ.τ.λ. Επιπλέον, υποστηρίζουμε συνεχώς τους προμηθευτές μας για την ανάπτυξη αμοιβαίου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανάπτυξης.

Στρατηγική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και πέντε κριτήρια

 •  

  Οικονομικό

  Διασφαλίζουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά το κόστος, την παράδοση, την ποιότητα, την τεχνολογία και τους ανθρώπινους πόρους, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τη συνέργεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με τους προμηθευτές μας και να δημιουργήσουμε ένα εταιρικό οικοσύστημα που θα δίνει τη δυνατότητα για βιώσιμη ανάπτυξη.

 •  

  Κοινωνικό

  Ζητούμε την τήρηση των διεθνών προτύπων και κανονισμών στους τομείς της διαχείρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εργασιακού περιβάλλοντος, της δεοντολογίας και των ζητημάτων ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ανοικτό και διαφανές σύστημα λογοδοσίας διαχείρισης που θα δεσμεύει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 •  

  Περιβαλλοντικό

  Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με προμηθευτές που έχουν πιστοποίηση Eco Partner, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε και να διαχειριστούμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που μπορεί να προκύψει στα εξαρτήματα, στις πρώτες ύλες και τη διαδικασία κατασκευής τους.

 
<h3>Πληροφοριακό γράφημα για τη δημιουργία αξιών μέσω βιώσιμης διαχείρισης</h3> <ul> <li>List 1) Cost competitiveness (Economic).</li> <li>List 2) On time delivery (Economic).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Response to Risk (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 5) Human resources capacity (Economic)</li> </ul>
Αυτή η εικόνα περιγράφει τη στρατηγική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και ενημερωτική γραφική παράσταση πρόσθετης επεξήγησης για τα πέντε κριτήρια στο βιωσιμότητα, εφοδιαστική αλυσίδα.

Λειτουργία προμηθευτών

Στη Samsung, προσπαθούμε να αναπτύξουμε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους προμηθευτές με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υιοθετούμε μια δίκαιη και διαφανή διαδικασία κατά τη λειτουργία του συστήματος καταχώρισης νέων προμηθευτών, ενώ πραγματοποιούμε ετήσιες αξιολογήσεις για να βοηθήσουμε τους προμηθευτές μας να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να ελαχιστοποιήσουν τους σχετικούς κινδύνους.
Όποια εταιρεία επιθυμεί να προτείνει μια διαφοροποιημένη τεχνολογική ικανότητα και θέλει να συνεργαστεί με την Samsung, μπορεί να καταθέσει την επιχειρηματική της πρόταση στο portal προμηθειών (www.secbuy.com). Το Διεθνές Κέντρο Προμηθειών (International Procurement Center) μας λειτουργεί ως κόμβος προμηθειών και μας επιτρέπει να εντοπίζουμε εξαιρετικούς προμηθευτές σε στρατηγικά σημαντικές περιοχές παγκοσμίως.

Βασικά στοιχεία αξιολόγησης του προγράμματος καταχώρισης νέων προμηθευτών

 
Περιβάλλον και ασφάλεια
Ζητήστε από τους προμηθευτές να ικανοποιήσουν τα κριτήρια που ορίζονται σε 22 άρθρα, που καλύπτουν την επαγγελματική ασφάλεια, τον εξοπλισμό πρόληψης πυρκαγιάς, την επαγγελματική υγεία, τις επικίνδυνες ουσίες και την περιβαλλοντική διευκόλυνση.
Οκτώ υποχρεωτικά στοιχεία συμμόρφωσης: Εξοπλισμός πρόληψης πυρκαγιάς, κίνδυνοι και απόβλητα, εγκαταστάσεις αποχέτευσης και λυμάτων κλπ.
 
Εργασία και ανθρώπινα δικαιώματα
Πραγματοποιήστε υποχρεωτικούς επιτόπιους ελέγχους σχετικά με 20 άρθρα, συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής εργασίας, της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ωραρίου εργασίας και της απαγόρευσης των διακρίσεων.
Τρία υποχρεωτικά στοιχεία συμμόρφωσης: Απαγόρευση της παιδικής εργασίας, εγγύηση του κατώτατου μισθού και απαγόρευση απάνθρωπης μεταχείρισης.
 
Eco-Partner
Διεξαγωγή ελέγχων σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική του προϊόντος, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και τη χρήση επικίνδυνων ουσιών.
Διεξάγετε επιχειρηματικές δραστηριότητες αποκλειστικά με προμηθευτές που φέρουν πιστοποίηση Eco-Partner.

Συνολική διαδικασία αξιολόγησης

Εικόνα συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης (ετήσια αξιολόγηση, αυτοβελτίωση, αξιολόγηση, παρακολούθηση της διαχείρισης) της ενημερωτικής γραφικής παράστασης στο εφοδιαστική αλυσίδα.

Προγράμματα συνεργασίας εταίρων

Για να ακολουθήσουμε την επιχειρησιακή φιλοσοφία μας που υπαγορεύει ότι «το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα στη Samsung Electronics προέρχεται από την ανταγωνιστική θέση των προμηθευτών μας», επεκτείνουμε τα όρια των πρωτοβουλιών μας για διαχείριση αμοιβαίου οφέλους, ώστε να συμπεριλάβουμε τόσο τους εγχώριους όσο και τους Προμηθευτές από το εξωτερικό. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων για τη στήριξη της χρηματοδότησης, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προμηθευτές μας καθίστανται ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο.

 • This image describe funding in partner collaboration programs This image describe funding in partner collaboration programs
  • 833.9 δισ KRW
  • Επένδυση στο Ταμείο Αμοιβαίας Ανάπτυξης

  Χρηματοδότηση

  Δημιουργήστε κεφάλαια αξίας 1 τρισεκατομμυρίου KRW με εμπορικές τράπεζες

 • This image describe employee capacity-building in partner collaboration programs This image describe employee capacity-building in partner collaboration programs
  • 18,777 άτομα
  • Συμμετέχοντες στην κατάρτιση προμηθευτών

  Ανάπτυξη δυνατοτήτων εργαζομένων

  Παρέχετε ηγεσία, επαγγελματική εμπειρία, παγκόσμια και άλλα μαθήματα χρησιμοποιώντας τη μονάδα κατάρτισης μόνο για προμηθευτές

 • This image describe innovation initiatives in partner collaboration programs This image describe innovation initiatives in partner collaboration programs
  • 479 εταιρείες
  • Προμηθευτές που έλαβαν υποστήριξη Smart Factory

  Πρωτοβουλίες καινοτομίας

  Υποστήριξη 1.000 προμηθευτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων χωρίς εμπορικές σχέσεις με τη Samsung σε όλη τη χώρα για τη βελτίωση της παραγωγικής τους ικανότητας.

[Αποτελέσματα για το 2018 των Win-Win προγραμμάτων-κλειδιών μας]

* Βοηθούμε τους προμηθευτές πρώτου και δεύτερου επιπέδου να εκφράσουν τα παράπονά τους μέσω της απευθείας τηλεφωνικής μας γραμμής (+ 82-80-200-3300), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ssvoc@samsung.com), μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος καταγγελιών στην πύλη συνεργασίας εταίρων Cooperation Portal (www.secbuy.com), με διαβουλεύσεις με προμηθευτές και μέσω διαφόρων συναντήσεων ανταλλαγής απόψεων.

Περιβάλλον εργασίας προμηθευτών

Στη Samsung αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη μας στην προώθηση της διαχείρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθ’ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, τηρούμε τις διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να εγγυόμαστε την ασφάλεια στον τόπο εργασίας και συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες της Responsible Business Alliance (RBA). Παρακολουθούμε τακτικά τους προμηθευτές μας σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου του EICC, ώστε να εντοπίζουμε τα προβλήματα και να κάνουμε τις απαραίτητες βελτιώσεις. Είμαστε αφοσιωμένοι στην δημιουργία ασφαλών χώρων εργασίας και παροτρύνουμε προς την ίδια κατεύθυνση/το ίδιο τους προμηθευτές μας σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο. Με τον τρόπο αυτόν συμβάλλουμε στην οικοδόμηση ενός σωστού οικοσυστήματος σε όλη την εφοδιαστική μας αλυσίδα.

Περιβάλλον εργασίας προμηθευτών
<h3>Περιβάλλον εργασίας προμηθευτών</h3> <dl> <li>Αυτοαξιολόγηση</li> <li>Όλοι οι προμηθευτές πρώτου βαθμού πραγματοποιούν ετήσιες αυτοαξιολογήσεις</li> </dl> <dl> <li>Επιτόπιοι έλεγχοι</li> <li>Οι κρίσιμοι προμηθευτές επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα όγκου συναλλαγών και αυτοαξιολογήσεων και λαμβάνουν επιτόπιους ελέγχους</li> <li>Ετήσιοι και ειδικοί έλεγχοι διεξάγονται για την απασχόληση μαθητευόμενων και φοιτητών κατά την περίοδο των διακοπών</li> </dl> <dl> <li>Τρίτοι ελεγκτές</li> <li>Ένας εγκεκριμένος από τον EICC ελεγκτής πραγματοποιεί επαληθεύσεις σε τυχαία επιλεγμένους προμηθευτές</li> <li>Οι εργασίες βελτίωσης που προσδιορίζονται ως αποτέλεσμα των αποτελεσμάτων του ελέγχου υλοποιούνται εντός τριών μηνών</li> </dl>

Διαχείριση ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων

Στη Samsung Electronics απαγορεύουμε τη χρήση ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων – συμπεριλαμβανομένου του τανταλίου, του κασσιτέρου, του βολφραμίου και του χρυσού – που έχουν εξορυχθεί αντιδεοντολογικά σε περιοχές συγκρούσεων σε 10 αφρικανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Διαχειριζόμαστε την εφοδιαστική μας αλυσίδα βασιζόμενοι στην αρχή της δεοντολογικής διαδικασίας διανομής. Για να διασφαλίσουμε ότι οι προμηθευτές μας πληρούν τις ανώτατες προδιαγραφές, εξετάζουμε προσεκτικά τα ορυκτά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα τους. Για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που δεν χρησιμοποιεί ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων, έχουμε εφαρμόσει μια διαδικασία «δέουσας επιμέλειας» ως προς τα ορυκτά αυτά, σύμφωνα με την Οδηγία δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ (OECD Due Diligence Guidance).
Επιπλέον, παροτρύνουμε τους προμηθευτές να συνεργάζονται με χυτήρια πιστοποιημένα από το πρόγραμμα RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) και απαιτούμε τα μη πιστοποιημένα χυτήρια στην εφοδιαστική μας αλυσίδα να εξασφαλίσουν πιστοποίηση RMAP.

Πιστοποίηση RMAP σχετικά με ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων για χυτήρια καθ’ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας

[Αποτελέσματα για το 2018 των προγραμμάτων – κλειδιών μας αμοιβαίου οφέλους]

Η πιστοποίηση ολοκληρώθηκε Πιστοποίηση σε εξέλιξη Σύνολο
Ταντάλιο (Ta) 40 - 40
Κασσίτερος (Sn) 73 - 73
Βολφράμιο (W) 41 - 41
Χρυσός (Au) 104 - 104

Ευθύνη προμηθευτών

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει η Samsung Electronics είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης και της προσπάθειας όλων των προμηθευτών μας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η Samsung Electronics και οι προμηθευτές μας είναι υπεύθυνοι για τη βιώσιμη ικανοποίηση των πελατών μας και της κοινωνίας πολιτών. Επίσης, υποσχόμαστε να αναλάβουμε πλήρη ευθύνη για την εφοδιαστική αλυσίδα βασιζόμενοι στην εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. LOT K4-2F, QUE VO IP BAC NINH CITY, BAC NINH, VIETNAM VAN DUONG COMMU
213167 NO.3 CHANGCAO ROAD, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, WUJIN, CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
YUHANG RD, SHUYANG ECONOMIC DEVELOP SUQIAN CITY JIANGSU PROVINCE, CHINA
Advantest Corp. 140, 3SAMGONGDAN 6-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
SHIN-MARUNOUCHI CENTER BUILDING,1-6-2 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
RM.1215,LUNENG PLAZA,NO.18 TAIGU RD WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, SHANGHAI
Air Products and Chemicals Inc. 3, NONGSEO-RO, 46BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYUNGGI-DO, KOREA
7201 HAMILTON BOULEVARD ALLENTOWN PA
Alps Electric Co., Ltd. 33 (JANGDUK-DONG) HANAMSANDAN5BYUNRO GWANGSAN-GU GWANGJU, KOREA
1-7, YUKIGAYA-OTSUKAMACHI, OTA-KU, TOKYO, 145-8501
APPLIED MATERIALS 8 UPPER CHANGI NORTH ROAD, SINGAPOR E 506906, SINGAPORE
3050 BOWERS AVENUL SANTA CLARA CA
(5F, KOREA DESIGN CENTER BLDG., YATAP-DONG) 322, YANGHYEON-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
ASM International N.V. (1DONG, CHUNGNAM TECHNOPARK CHEONAN VALLEY)136, JIKSAN-RO, JIKSAN-EUP, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO
3440 E UNIVERSITY PHOENIX DRIVE
ASM Lithography Inc. SUITES 3704-3706 37/F TOWER TWO TIMES SQUARE, 1 MATHESON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG
2650 W. GERONIMO PLACE CHANDLER AZ
25, 5GIL, SAMSUNG1RO, HWASUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
AU Optronics
Corp.
1 LI-HSIN RD.2,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
5 LI-HSIN RD.6,SCIENCE-BASED INDUST RIAL PARK, HSINCHU TAIWAN, R.O.C.
Avago
Technologies Ltd.
NO 1 YISHUN AVENUE 7 SINGAPORE
BOE
Technology Group Co., Ltd.
NO. 118 JINGHAIYI RD, BDA, BEIJING
Biel Crystal Manufactory Ltd. BLOCK A, 10/F., A1-A5 MEI HING IND. BLDG.,16-18 HING YIP STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
BUMJIN B BLOCK JINHERUI INDUSTRIAL PARK, SHANPO VILAGE LILIN TOWN ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE, HUIZHOU CITY, CHINA
SAIDAGONGYEYUANSIZHILU6HAO TIANJIN XIQINGQU
SHA HU KO CUN CHANG PING TOWN DONGG UAN CITY GUANG DONG
BYD Co., Ltd. XIANGSHUI RIVER, ECONOMIC DEVELOPME NT ZONE, DAYA BAY, HUIZHOU, GUANGDO NG, P.R.CHINA
NO.3001, BAOHE ROAD, BAOLONG INDUST RIAL TOWN, LONGGANG, SHENZHEN, P.R. CHINA
NO2,YADI ROAD, THE NEW-TYPE INDUSTRIAL PARK ,XI'AN NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE
YAN AN ROAD, KUI CHONG, LONG GANG, SHENZHEN, CHINA 518119
Canon Inc. 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 146-8501, JAPAN
(9F,10F),607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ONE CANON PARK MELVILLE NEW YORK, 11747
Cirrus Logic Inc. 7B NIGHTINGALE WAY, QUARTERMILE EDINBURGH
Coretronic
Corp.
NO.2-1.NANKE 6TH.ROAD, TAINAN SCIEN CE-BASED INDUSTRIAL PARK TAINAN COUNTY, TAIWAN, R.O.C.
Corning
Inc.
ONE RIVERFRONT PLAZA CORNING NEW YORK, UNITED STATES
Daifuku Co., Ltd. KOMAKIHARA KOMAKI AICHI JAPAN
14, DONGTANJISEONG-RO, HWASEONG-SO, GYEONGGI-DO, KOREA
7406 WEST DETROIT STREET CHANDLER USA
Dongyang E&P Inc. TONGQIAO INDUSTRIAL BASE ZHONGKAI HIGH-TECH ZONE HUIZHOU GUANGDONG PROVINCE
DOOSUNG TECH LUONG SON IP, HOA SON COMMUNE HOA BINH LUONG SON
Dr Enc SA de CV MANUFACTURAS 622 SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
Dreamtech Co., Ltd. NO.100,HUU NGHI ROAD, VSIP BAC NINH TU SON TOWN, BAC NINH PROVINCE VIETNAM
SUPPLIER ADDRESS
Elentec co., Ltd. 44F, QUANG MINH INDUSTRIAL ZONE, HANOI, VIETNAM
ELK Corp. 89 DAEDEOK TECHNO 2TH ST, GWANGPEONG-DONG, YUSEONG-GU, DAEJEON, KOREA
EM-Tech Co., Ltd. YEN PHONG IP YEN PHONG DISTRICT BAC NINH PROVINCE
HUAXIAN ROAD,DANSHAN INDUSTRIAL AREA, CHENGYANG DISTRICT QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE
Entegris Inc. 72, JE2GONGDAN 1-GIL, MIYANG-MYEON, ANSEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
129 CONCORD ROAD BILLERICA
117 JONATHAN BLVD N CHASKA MN
31 KAKI BUKIT ROAD 3, 06-08/11 TECH LINK SINGAPORE
Glonics Viet Nam Co., Ltd. NO 903, 3/2 STREET, PHU XA COMMUNE, THAI NGUYEN CITY, THAI NGUYEN PROVINCE
GoerTek Inc. NO.268 DONGFANG ROAD HI-TECH INDUST RY DEVELOPMENT DISTRICT WEIFANG SHANDONG
LOT L-06, QUE VO INDUSTRIAL PARK NAM SON COMMUNE, BAC NINH CITY BAC NINH PROVINCE
Hitachi Ltd. 46, 2GONGDAN 8-GIL, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
24-14 NISHI-SHIMBASHI, 1-CHOME, MIN ATO-KU, TOKYO 105-8717 JAPAN
15-12,NISHI-SHIMBASHI 2-CHOME, MINATO-KU
GRANTOKYO SOUTH TOWER, 9-2, MARUNOU CHI 1-CHOME,CHIYODA-KU, TOKYO, 100- 6606, JAPAN
2150 N. 1ST STREET, STE. 350 SAN JOSE CA
1601A ROOM ,16F,BLK.1,NO.18,TAIGU R OAD,WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE 2001 31, SHANGHAI
8F YOUNG POONG BLDG., 41 CHEONGGYECHEON-RO, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA, 110-752
92, SANHO-DAERO, GUMI-SI, GYEONGSANGBUK-DO, 730-906, KOREA
2460 NORTH FIRST STREET, SUITE 290 SAN JOSE CA
HNT Electronics Co., Ltd. LUONG SON INDUSTRIAL PARK, KM 36, NATIONAL HIGHWAY 6, HOA SON COMMUNE LUONG SON, HOA BINH
Hosiden Corp. LOT 1, QUANG CHAU IP, VIET YEN DICS TRICT, BAC GIANG PROVINCE, VIETNAM
Ibiden Co., Ltd. 15#, RONGCHANG EAST STREET, BDA, BEIJING CHINA, 100176
3-200, GAMA-CHO, OGAKI, GIFU PREF JAPAN
Innolux Corp. NO.160 KESYUE RD., CHU-NAN SITE, HS INCHU SCIENCE PARK, CHU-NAN, MIAO-L I, TAIWAN
Intel Corp. 69/F, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
Interflex Co., Ltd. LOT CN05, BA THIEN IP, BINH XUYEN DISTRICT, VINH PHUC PROVINCE
(SUNGGOKDONG) 149 KANGCHONRO DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO
Jahwa Electronics Co., Ltd. PLOT 10, KHAI QUANG INDUSTRIAL PARK , VINH YEN CITY, VINH PHUC PROVINCE, VIETNAM
Jiangsu Simand
Electric Co., Ltd.
NO.111,KANGYUAN ROAD, XIANGCHENG DISTRICT SUZHOU CHINA
JX Nippon Mining &
Metals Corp.
54, HANSAN-GIL, CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, 451-833 REP. OF KOREA
125 NORTH PRICE RD CHANDLER
1008164 1-2, OTEMACHI 1CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN
KLA-Tencor
Corp.
ONE TECHNOLOGY DRIVE MILPITAS CALIFORNIA, USA
Kyocera Corp. (WONSI-DONG) 116, BEOMJIGI-RO, DANWON-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
13F KAMCO YANGJAE TOWER, 262 KANGNAMDAE-RO, KANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
116,BEOMJIGI-RO,DANWON-GU,ANSAN-SI,GYEONGGI-DO
Lam Research Corp. AVENUE EDOUARD-DUBOIS 20 NEUCHATEL
4F, 28, PANGYO-RO 255BEON-GIL, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
4650 CUSHING PARKWAY FREMONT
Lens International HK Co., Ltd. UNIT A,7/F, MG TOWER, 133 HOI BUN ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG
Maxford
Technology Limited
18 FLOOR, CHUNG NAM BUILDING, 1 LOC KHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG
SUPPLIER ADDRESS
Maxim Integrated
Products Inc.
160 RIO ROBLES DRIVE SAN JOSE CA
Mcnex Co., Ltd. LOT CN5, NINH BINH CITY, NINH BINH PROVINCE PHUC SON INDUSTRIAL PARK
MediaTek Inc. #03-01, NO. 1, FUSIONOPOLIS WALK, SINGAPORE
2F,NO. 132-2, SING-SHAN RD., NEIHU, TAIPEI, TAIWAN
Micron
Technology Inc.
8000 S. FEDERAL WAY BOISE ID
1 NORTH COAST DRIVE SINGAPORE 757432 SINGAPORE
MMurata Manufacturing Co., Ltd. 22F, (GT TOWER, SEOCHO-DONG), 411, SEOCHO-DAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
THE EXCHANGE TOWER NO.2, 189 NANJING TIANJIN HEPING
200 YISHUN AVE 7 SINGAPORE
9380 CARROLL PARK DRIVE SAN DIEGO CALIFORNIA
20 FAIRBANKS, SUITE 187 IRVINE CA
Namuga Co., Ltd. LOT B9, THUY VAN INDUSTRIAL ZONE, THUY VAN COMMUNE, VIET TRI CITY, PHU THO PROVINCE
Nitto Denko Corp. 165 CHEONGBUKSANDAN-RO,CHEONGBUK-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO
33RD FLOOR, GRAND FRONT OSAKA, 4-20 OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA 530-0011,
NuFlare
Technology Inc.
8-1, SHINSUGITA-CHO, ISOGO-KU YOKOHAMA, KANAGAWA, JAPAN
NXP Semiconductors N.V. NXP SEMICONDUCTORS NETHERLANDS B.V. HIGH TECH CAMPUS 60, EINDHOVEN THE NETHERLANDS
Partron Co., Ltd. 22, SAMSUNG 1-RO 2-GIL, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
Praxair Technology Inc. (TEHERAN-RO,SINHAN BUILDING16F), 512,TEHERAN-RO,KANGNAMGU, SEOUL, KOREA
7, 3GONGDAN 2-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
Qorvo Inc. 1 CHANGI BUSINESS PARK AVENUE1, #04- SINGAPORE
Rohm Co., Ltd. 159-13,GASAN DIGITAL 1-RO, GEUMCHEON-GU, SEOUL, 153-803, KOREA
Samsung Display Co., Ltd. 95 SAMSUNG 2ND RD. NONSUH-DONG KIHEUNG-GU, YONGIN GYEONGGI-DO
77, 4SANDAN 5-GIL, CHEONAN-SI SEOBUK-GU, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
YEN PHONG I INDUSTRIAL ZONE BAC NINH PROVINCE YEN PHONG DISTRICT
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. YEN BINH INDUSTRIAL ZONE DONG TIEN WARD, PHO YEN TOWN THAI NGUYEN PROVINCE
(MAETAN-DONG) 150, MAEYEONG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
14F,TOWER A,SCC, JUNCTION OF HOU HAI BLVD AND HAIDE 1ST RD., NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
788 NANHE RD KUNSHAN ET DEVELOPMENT JIANGSU PROVINCE CHINA
1,WEISHAN ROAD XIQING MECRO-ELECTRO NICS INDUSTRIAL PARK, XIQING DIST TIANJIN CHINA
NO.80 XIAQING ROAD,THE WEST ZONE OF TEDA, TIANJIN, CHINA
3655 N. 1ST SAN JOSE CA
WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 93 MOO 5, T.BANGSAMAK, A.BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24180, THAILAND
TIANJINSHIHEXIQUHEINUCHENGDAO27 TIANJIN
SEMPHIL., CHIP BLOCK 5, BARRIO, BATINO, CALAMBA, LAGUNA, PHILIPPINES
Samsung SDI Co., Ltd. YEN PHONG I - I.P YEN TRUNG COMMUNE , YEN PHONG DIST, BAC NINH PROVINCE, VIETNAM
GONGSE-DONG 150-20, GONGSE-RO, GIHEUNG-GU , YONGIN-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
56, GOSAN-RO, UIWANG-SI 16073, GYEONGGI-DO, KOREA
YIXIANYUAN SCIENTIFIC INDUSTRIAL PARK, TIANJIN 301726, CHINA
Seowonintech Co., Ltd. YEN PHONG INDUSTRIAL ZONE, LONG CHA U COMMUNE YEN PHONG DISTRIC, BAC NI NH PROVINCE
ZHENGYING INDUSTRIAL AREA BEIZHAKOU, JINNAN DIST, TIANJIN
Shin Heung Precision Co., Ltd.. A1 ROAD DONGLI EDA TIANJIN
SI Flex Co., Ltd. LOT A, QUANG CHAU INDUSTRIAL PARK, BAC GIANG PROVINCE. VIET YEN DISTRICT
Siltronic Corp. 12 TAMPINES INDUSTRIAL AVE 5
7200 NW FRONT STREET PORTLAND
SMART Modular
Technologies Inc.
AV TEGULA (CEA) ED. CRISTAL ATIBAIA PONTE ALTA 888 ED CRISTAL
Sozhou Posco-Core Technology Co., Ltd. 158# SHENXU ROAD SUZHOU INDUSTRIAL PARK
STMicroelectronics N.V. 5A SERANGOON NORTH AVENUE 5 SINGAPORE
Sumco Corp. SEAVANS NORTH, 1-2-1 SHIBAURA, MINATO-KU TOKYO JAPAN
19801 N. TATUM BLVD PHOENIX ARIZONA
SUPPLIER ADDRESS
Sung Woo Electronics Co., Ltd. THUAN THANH 3 INDUSTRIAL ZONE, THAN H KHUONG COMMUNE, THUAN THANH DISTRICT, BAC NINH PROVINCE
Synaptics Inc. 1251 MCKAY DR. SAN JOSE CA
Taiwan PCB
Techvest Co., Ltd.
NO.12, KUNG YEH 2ND.RD ., PIN CHEN, TAO YUAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C.
Taiyo Nippon
Sanso Corp.
#1189 BAO-8 ROAD ,ZONG HE BAO SHUI XI'AN SHAANXI
94, EUMBONGMYEON-RO, EUMBONG-MYEON, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO, KOREA
150 ALLEN ROAD BASKING RIDGE NJ
3F, NO.2 BLDG. BAOWU TOWER 1859 EXPO BOULEVARD SHANGHAI PUDONG
Taiyo Yuden Co., Ltd. 3 INTERNATIONAL BUSINESS PARK NORDI C EUROPEAN CENTRE #06-28
43, JAYUMUYEOK 3-GIL, MASANHOEWON-GU, CHANGWON-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA
UNIT 2801-08, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWLOON, HONGKONG
B2B 2ND FLOOR,BUILDING3, NO.258 XIN LING ROAD, CHINA(SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CHINA
440 STEVENS AVE., SUITE 300 SOLANA ,SAN DIEGO ,CA
GERMANY, FURTH, NORDRING 23
2-7-19 KYOBASHI CHUO-KU ,TOKYO ,JAPAN
TDK Corp. 3505 WHARF CABLE TV TOWER, 9 HOI SH ING ROAD, TSUEN WAN, N.T., HONG KONG
NO.1 XINGANG ROAD,ZHANGWAN TOWN, JIAOCHENG CITY,NINGDE, FUJIAN PROVINCE, PRC.
11 NORTH BUONA VISTA DRIVE #13-08 THE METROPOLIS TOWER 2
ST.MARTIN STR. 53, MUNICH, GERMANY
8F, SONGNAM BUILDING, SEOCHO-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
NILAI INDUSTRIAL ESTATE, 71800 NILA I, NEGERI SEMBILAN, MALAYSIA.
Texas Instruments Inc. 3-6,WORLD SHIPPING CENTRE, HARBOUR CITY, 7 CANTON ROAD, KOWLOON
The Dow Chemical Company 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
(BACKSEOK-DONG)56, 3GONGDAN 1-RO, SEOBUK-GU, CHEONAN-SI, CHUNGCHEONGNAMDO, KOREA
4F NO.6, LANE 280, ZHONGSHAN NORTH ROAD
PO BOX 60896 CHARLOTTE NC
451 BELLEVUE ROAD NEWARK DE
UL. STREFOWA 16 DZIERZONIOW POLSKA
14F, 412, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
BACHTOBE IETRASSE 3, 8810 HORGEN, H ORGEN, SWITZERLAND
Tokyo Electron Ltd. AKASAKA BIZ TOWER, 3-1 AKASAKA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-6325, JAPAN
51, JANGANGONGDAN 6-GIL, JANGAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
2400 GROVE BLVD. AUSTIN TX
1F, NO.126 HEDAN RD.PUDONG SHANG HA I 200131, CHINA
Toshiba Corp. 517, YEONGDONG-DAERO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
YEONGDONGDAERO 517, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
20 PASIR PANJANG ROAD #12-25/28 MAPLETREE BUSINESS CITY, SINGAPORE 117439
2570-1, URASUDA, KAMO-SHI, NIIGATA, JAPAN
72-34, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAW ASAKI-SHI, KANAGAWA, JAPAN
Tripod Technology Corp.
NO.7, MIDDLE SECTION, MIANZHOU AVEN XIANTAO HUBEI
MID.TUANJIE.RD.DEVELOPMENT ZONE, XIS HAN DISTRICT, WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE
Versum Materials US LLC 7201 HAMILTON BLVD. ALLENTOWN
WiSol Co., Ltd. D1-1,D1-3 INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY XEDA TIANJIN
1 2 3 4