Εφοδιαστική αλυσίδα

Υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Εξασφαλίζουμε ότι οι προμηθευτές μας αναπτύσσουν ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της υποστήριξης και της συνεργασίας, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα υγιές εταιρικό οικοσύστημα και μια βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.

Βασική οπτική εικόνα για βιωσιμότητα, εφοδιαστική αλυσίδα

Με γνώμονα τη φιλοσοφία της δικαιοσύνης, της ειλικρίνειας και της κερδοφόρας συνεργασίας, λειτουργούμε την εφοδιαστική αλυσίδα μας με περίπου 2.200 προμηθευτές παγκοσμίως. Βοηθάμε όλους τους προμηθευτές μας να συμμορφώνονται με τον «Κώδικα δεοντολογίας προμηθευτή της Samsung» και να λειτουργούν σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα. Μέσω της αξιολόγησης των προμηθευτών μας, διαχειριζόμαστε τους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας όσον αφορά τις πτυχές της βιωσιμότητας, όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οικονομικά κ.τ.λ. Επιπλέον, υποστηρίζουμε συνεχώς τους προμηθευτές μας για την ανάπτυξη αμοιβαίου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανάπτυξης.

Στρατηγική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και πέντε κριτήρια

 •  

  Οικονομικό

  Διασφαλίζουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά το κόστος, την παράδοση, την ποιότητα, την τεχνολογία και τους ανθρώπινους πόρους, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τη συνέργεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με τους προμηθευτές μας και να δημιουργήσουμε ένα εταιρικό οικοσύστημα που θα δίνει τη δυνατότητα για βιώσιμη ανάπτυξη.

 •  

  Κοινωνικό

  Ζητούμε την τήρηση των διεθνών προτύπων και κανονισμών στους τομείς της διαχείρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του εργασιακού περιβάλλοντος, της δεοντολογίας και των ζητημάτων ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ανοικτό και διαφανές σύστημα λογοδοσίας διαχείρισης που θα δεσμεύει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 •  

  Περιβαλλοντικό

  Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με προμηθευτές που έχουν πιστοποίηση Eco Partner, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε και να διαχειριστούμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που μπορεί να προκύψει στα εξαρτήματα, στις πρώτες ύλες και τη διαδικασία κατασκευής τους.

 
<h3>Πληροφοριακό γράφημα για τη δημιουργία αξιών μέσω βιώσιμης διαχείρισης</h3> <ul> <li>List 1) Cost competitiveness (Economic).</li> <li>List 2) On time delivery (Economic).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Response to Risk (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 5) Human resources capacity (Economic)</li> </ul>
Αυτή η εικόνα περιγράφει τη στρατηγική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και ενημερωτική γραφική παράσταση πρόσθετης επεξήγησης για τα πέντε κριτήρια στο βιωσιμότητα, εφοδιαστική αλυσίδα.

Λειτουργία προμηθευτών

Στη Samsung, προσπαθούμε να αναπτύξουμε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους προμηθευτές με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υιοθετούμε μια δίκαιη και διαφανή διαδικασία κατά τη λειτουργία του συστήματος καταχώρισης νέων προμηθευτών, ενώ πραγματοποιούμε ετήσιες αξιολογήσεις για να βοηθήσουμε τους προμηθευτές μας να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να ελαχιστοποιήσουν τους σχετικούς κινδύνους.
Όποια εταιρεία επιθυμεί να προτείνει μια διαφοροποιημένη τεχνολογική ικανότητα και θέλει να συνεργαστεί με την Samsung, μπορεί να καταθέσει την επιχειρηματική της πρόταση στο portal προμηθειών (www.secbuy.com). Το Διεθνές Κέντρο Προμηθειών (International Procurement Center) μας λειτουργεί ως κόμβος προμηθειών και μας επιτρέπει να εντοπίζουμε εξαιρετικούς προμηθευτές σε στρατηγικά σημαντικές περιοχές παγκοσμίως.

Βασικά στοιχεία αξιολόγησης του προγράμματος καταχώρισης νέων προμηθευτών

 
Περιβάλλον και ασφάλεια
Ζητήστε από τους προμηθευτές να ικανοποιήσουν τα κριτήρια που ορίζονται σε 22 άρθρα, που καλύπτουν την επαγγελματική ασφάλεια, τον εξοπλισμό πρόληψης πυρκαγιάς, την επαγγελματική υγεία, τις επικίνδυνες ουσίες και την περιβαλλοντική διευκόλυνση.
Οκτώ υποχρεωτικά στοιχεία συμμόρφωσης: Εξοπλισμός πρόληψης πυρκαγιάς, κίνδυνοι και απόβλητα, εγκαταστάσεις αποχέτευσης και λυμάτων κλπ.
 
Εργασία και ανθρώπινα δικαιώματα
Πραγματοποιήστε υποχρεωτικούς επιτόπιους ελέγχους σχετικά με 20 άρθρα, συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής εργασίας, της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ωραρίου εργασίας και της απαγόρευσης των διακρίσεων.
Τρία υποχρεωτικά στοιχεία συμμόρφωσης: Απαγόρευση της παιδικής εργασίας, εγγύηση του κατώτατου μισθού και απαγόρευση απάνθρωπης μεταχείρισης.
 
Eco-Partner
Διεξαγωγή ελέγχων σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική του προϊόντος, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και τη χρήση επικίνδυνων ουσιών.
Διεξάγετε επιχειρηματικές δραστηριότητες αποκλειστικά με προμηθευτές που φέρουν πιστοποίηση Eco-Partner.

Συνολική διαδικασία αξιολόγησης

Εικόνα συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης (ετήσια αξιολόγηση, αυτοβελτίωση, αξιολόγηση, παρακολούθηση της διαχείρισης) της ενημερωτικής γραφικής παράστασης στο εφοδιαστική αλυσίδα.

Προγράμματα συνεργασίας εταίρων

Για να ακολουθήσουμε την επιχειρησιακή φιλοσοφία μας που υπαγορεύει ότι «το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα στη Samsung Electronics προέρχεται από την ανταγωνιστική θέση των προμηθευτών μας», επεκτείνουμε τα όρια των πρωτοβουλιών μας για διαχείριση αμοιβαίου οφέλους, ώστε να συμπεριλάβουμε τόσο τους εγχώριους όσο και τους Προμηθευτές από το εξωτερικό. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων για τη στήριξη της χρηματοδότησης, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προμηθευτές μας καθίστανται ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο.

 • This image describe funding in partner collaboration programs This image describe funding in partner collaboration programs
  • 833.9 δισ KRW
  • Επένδυση στο Ταμείο Αμοιβαίας Ανάπτυξης

  Χρηματοδότηση

  Δημιουργήστε κεφάλαια αξίας 1 τρισεκατομμυρίου KRW με εμπορικές τράπεζες

 • This image describe employee capacity-building in partner collaboration programs This image describe employee capacity-building in partner collaboration programs
  • 18,777 άτομα
  • Συμμετέχοντες στην κατάρτιση προμηθευτών

  Ανάπτυξη δυνατοτήτων εργαζομένων

  Παρέχετε ηγεσία, επαγγελματική εμπειρία, παγκόσμια και άλλα μαθήματα χρησιμοποιώντας τη μονάδα κατάρτισης μόνο για προμηθευτές

 • This image describe innovation initiatives in partner collaboration programs This image describe innovation initiatives in partner collaboration programs
  • 479 εταιρείες
  • Προμηθευτές που έλαβαν υποστήριξη Smart Factory

  Πρωτοβουλίες καινοτομίας

  Υποστήριξη 1.000 προμηθευτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων χωρίς εμπορικές σχέσεις με τη Samsung σε όλη τη χώρα για τη βελτίωση της παραγωγικής τους ικανότητας.

[Αποτελέσματα για το 2019 των Win-Win προγραμμάτων-κλειδιών μας]

* Βοηθούμε τους προμηθευτές πρώτου και δεύτερου επιπέδου να εκφράσουν τα παράπονά τους μέσω της απευθείας τηλεφωνικής μας γραμμής (+ 82-80-200-3300), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ssvoc@samsung.com), μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος καταγγελιών στην πύλη συνεργασίας εταίρων Cooperation Portal (www.secbuy.com), με διαβουλεύσεις με προμηθευτές και μέσω διαφόρων συναντήσεων ανταλλαγής απόψεων.

Περιβάλλον εργασίας προμηθευτών

Στη Samsung αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη μας στην προώθηση της διαχείρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθ’ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, τηρούμε τις διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να εγγυόμαστε την ασφάλεια στον τόπο εργασίας και συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες της Responsible Business Alliance (RBA). Παρακολουθούμε τακτικά τους προμηθευτές μας σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου του EICC, ώστε να εντοπίζουμε τα προβλήματα και να κάνουμε τις απαραίτητες βελτιώσεις. Είμαστε αφοσιωμένοι στην δημιουργία ασφαλών χώρων εργασίας και παροτρύνουμε προς την ίδια κατεύθυνση/το ίδιο τους προμηθευτές μας σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο. Με τον τρόπο αυτόν συμβάλλουμε στην οικοδόμηση ενός σωστού οικοσυστήματος σε όλη την εφοδιαστική μας αλυσίδα.

Περιβάλλον εργασίας προμηθευτών
<h3>Περιβάλλον εργασίας προμηθευτών</h3> <dl> <li>Αυτοαξιολόγηση</li> <li>Όλοι οι προμηθευτές πρώτου βαθμού πραγματοποιούν ετήσιες αυτοαξιολογήσεις</li> </dl> <dl> <li>Επιτόπιοι έλεγχοι</li> <li>Οι κρίσιμοι προμηθευτές επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα όγκου συναλλαγών και αυτοαξιολογήσεων και λαμβάνουν επιτόπιους ελέγχους</li> <li>Ετήσιοι και ειδικοί έλεγχοι διεξάγονται για την απασχόληση μαθητευόμενων και φοιτητών κατά την περίοδο των διακοπών</li> </dl> <dl> <li>Τρίτοι ελεγκτές</li> <li>Ένας εγκεκριμένος από τον EICC ελεγκτής πραγματοποιεί επαληθεύσεις σε τυχαία επιλεγμένους προμηθευτές</li> <li>Οι εργασίες βελτίωσης που προσδιορίζονται ως αποτέλεσμα των αποτελεσμάτων του ελέγχου υλοποιούνται εντός τριών μηνών</li> </dl>

Χυτήρια στην αλυσίδα εφοδιασμού της Samsung Electronics

Στη Samsung Electronics απαγορεύουμε τη χρήση ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων – συμπεριλαμβανομένου του τανταλίου, του κασσιτέρου, του βολφραμίου και του χρυσού – που έχουν εξορυχθεί αντιδεοντολογικά σε περιοχές συγκρούσεων σε 10 αφρικανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Διαχειριζόμαστε την εφοδιαστική μας αλυσίδα βασιζόμενοι στην αρχή της δεοντολογικής διαδικασίας διανομής. Για να διασφαλίσουμε ότι οι προμηθευτές μας πληρούν τις ανώτατες προδιαγραφές, εξετάζουμε προσεκτικά τα ορυκτά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα τους. Για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που δεν χρησιμοποιεί ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων, έχουμε εφαρμόσει μια διαδικασία «δέουσας επιμέλειας» ως προς τα ορυκτά αυτά, σύμφωνα με την Οδηγία δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ (OECD Due Diligence Guidance).
Επιπλέον, παροτρύνουμε τους προμηθευτές να συνεργάζονται με χυτήρια πιστοποιημένα από το πρόγραμμα RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) και απαιτούμε τα μη πιστοποιημένα χυτήρια στην εφοδιαστική μας αλυσίδα να εξασφαλίσουν πιστοποίηση RMAP.

Λίστα χυτηρίων

[Αποτελέσματα για το 2019 των προγραμμάτων – κλειδιών μας αμοιβαίου οφέλους]

Η πιστοποίηση ολοκληρώθηκε Πιστοποίηση σε εξέλιξη Σύνολο
Ταντάλιο (Ta) 40 - 40
Κασσίτερος (Sn) 76 - 76
Βολφράμιο (W) 41 - 41
Χρυσός (Au) 104 - 104
※Κοβάλτιο(Co) - - 30

Ευθύνη προμηθευτών

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει η Samsung Electronics είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης και της προσπάθειας όλων των προμηθευτών μας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η Samsung Electronics και οι προμηθευτές μας είναι υπεύθυνοι για τη βιώσιμη ικανοποίηση των πελατών μας και της κοινωνίας πολιτών. Επίσης, υποσχόμαστε να αναλάβουμε πλήρη ευθύνη για την εφοδιαστική αλυσίδα βασιζόμενοι στην εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια.

* Listed in order of name of suppliers in 80% of Samsung Electronics’ transaction volume who agreed to be disclosed.

SUPPLIER ADDRESS
AAC Technologies Holdings Inc. No.3 Changcao Road, Hi-Tech Industrial Zone, Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Lot K4-2F, Que Vo Ip Bac Ninh City, Bac Ninh, Vietnam
Yuhang Road., Shuyang Economic Develop Suqian City, Jiangsu Province, China
Adeka Corporation 70, Wanjusandan 2-Ro, Bongdong-Eup, Wanju-Gun, Jeollabuk-Do, Korea
Advantest Corp. 140, 3 Samgongdan 6-Ro, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
Rm.1215, Luneng Plaza, No.18 Taigu Road. Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
Shin-Marunouchi Center Building, 1-6-2 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Air Products and Chemicals Inc. 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA, United States
3, Nongseo-Ro, 46Beon-Gil, Giheung-Gu, Yongin-Si, Gyunggi-Do, Korea
Alps Electric Co., Ltd. 33 (Jangduk-Dong) Hanamsandan 5 Byunro, Gwangsan-Gu, Gwangju, Korea
1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-Ku, Tokyo, Japan
Applied Materials Inc. (5F, Korea Design Center Bldg.,Yatap-Dong) 322, Yanghyeon-Ro, Bundang-Gu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea
8 Upper Changi North Road, 506906, Singapore
3050 Bowers Avenul, Santa Clara, CA, United States
ASM International N.V. (1Dong, Chungnam Technopark Cheonan Valley)136, Jiksan-Ro,Jiksan-Eup, Seobuk-Gu, Cheonan-Si, Chungcheongnam-Do, Korea
3440 E University Phoenix Drive, Phoenix, AZ, United States
ASM Lithography Inc. Suites 3704-3706 37/F Tower Two Times Square, 1 Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong
25, 5Gil, Samsung 1 Ro, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea
2650 W. Geronimo Place Chandler, AZ, United States
AU Optronics Corp. 1 Li-Hsin Road.2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
5 Li-Hsin Road.6, Science-Based Industrial Park, Hsinchu Taiwan
Avago Technologies Ltd. No 1 Yishun Avenue 7, Singapore
Biel Crystal Manufactory Ltd. Block A, 10/F., A1-A5 Mei Hing Ind. Bldg.,16-18 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
BOE Technology Group Co., Ltd. No. 118 Jinghaiyi Road., Bda, Beijing, China
Bujeon Electronics Co., Ltd. Phuong Lieu Commune-Que Vo District, Bac Ninh, Vietnam
No 903, 3/2 Street, Phu Xa Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam
BYD Co., Ltd. No.3001, Baohe Road, Baolong Industrial Town, Longgang, Shenzhen, China
Xiangshui River, Economic Development Zone, Daya Bay, Huizhou, Guangdong, China
No 2, Yadi Road, The New-Type Industrial Park, Xi'an National Hi-Tech Industrial Development Zone, China
CammSys Corp. Ba Thien Industrial, Ba Hien Commune, Binh Xuyen Distric Vinh Phuc Province, Vietnam
Canon Inc. (9F,10F),607, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
One Canon Park, Melville, NY, United States
30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku, Tokyo 146-8501, Japan
Cirrus Logic Inc. 7B Nightingale Way, Quartermile Edinburgh, United Kingdom
Coretronic Corp. No.2-1.Nanke 6Th.Road, Tainan Science-Based Industrial Park Tainan County, Taiwan
Corning Inc. One Riverfront Plaza Corning, NY, United States
Daeduck Electronics Co., Ltd. (Jeongwang-Dong), 335, Somanggongwon-Ro, Gyeonggi-Do, Korea
Daeyoung Electronics Co., Ltd. Lot HT-2-1, Road D2, Ho Chi Minh Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Dist. 9, Vietnam
Daifuku Co., Ltd. 14, Dongtanjiseong-Ro, Hwaseong-So, Gyeonggi-Do, Korea
7406 West Detroit Street, Chandler, AZ, United States
4-103, Komakihara, Komaki, Aichi, Japan
DAP Corporation 474-22 Anseongmachum-Road, Miyang-Myeon, Anseong-City, Kyunggi-Do, Korea
Dongjin Semichem Co., Ltd. 644, Baekbeom-Ro, Seo-Gu, Incheon, Korea
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. 132, Yakchon-Ro, Iksan-Si, Jeollabuk-Do, Korea
Dongyang E&P Inc. 76, Jinwisandanro, Jinwi-Myeon, Pyeongtaek-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Nhan Hoa Ward-My Hao District-Hung Yen Province, Vietnam
Doosung Tech Luong Son Ip, Hoa Son Commune Hoa Binh Luong Son, Vietnam
Dr Enc SA de CV Manufacturas 622 Santa Rosa Jauregui Queretaro, Mexico
Dreamtech Co., Ltd. No.100, Huu Nghi Road, Vsip Bac Ninh Tu Son Town, Bac Ninh, Vietnam
1 2 3 4