Φιλοσοφία

Τι υποσχόμαστε

Η υπόσχεσή μας να επιτελέσουμε υπεύθυνα ως μια κορυφαία, παγκόσμια εταιρεία.

 
 • Φιλοσοφία

Η Samsung δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς καθώς και να εφαρμόζει αυστηρό παγκόσμιο κώδικα δεοντολογίας σε όλους τους εργαζομένους. Πιστεύει ότι η δεοντολογική διαχείριση δεν είναι μόνο ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση των ραγδαίων αλλαγών στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και ένα μέσο για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης με τους διάφορους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των μετόχων, των εργαζομένων, των επιχειρηματικών εταίρων και των τοπικών κοινοτήτων. Με στόχο να γίνει μία από τις πιο δεοντολογικές εταιρείες στον κόσμο, η Samsung συνεχίζει να εκπαιδεύει τους εργαζομένους της και να λειτουργεί συστήματα παρακολούθησης, ενώ ασκεί δίκαιη και διαφανή εταιρική διαχείριση.

Η φιλοσοφία και οι στόχοι της Samsung

Η Samsung ακολουθεί μια απλή επιχειρηματική φιλοσοφία: να αφιερώσει το ταλέντο και την τεχνολογία της στη δημιουργία ανώτερων προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν σε μια καλύτερη παγκόσμια κοινωνία. Για να επιτευχθεί αυτό, η Samsung δίνει υψηλή αξία στους ανθρώπους και τις τεχνολογίες της.

1Βασικά στοιχεία διαχείρισης  

 • Βάσει ανθρώπινων πόρων και τεχνολογιών

  · Επέκταση της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και της τεχνικής υπεροχής με αρχές διαχείρισης
  · Αύξηση του αντίκτυπου της συνέργειας όλου του συστήματος διαχείρισης μέσω των ανθρώπινων πόρων και των τεχνολογιών

2Εταιρικοί στόχοι (εσωτερικοί στόχοι)  

 • Δημιουργήστε τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες

  · Δημιουργία των προϊόντων και υπηρεσιών που δίνουν στους πελάτες την καλύτερη ικανοποίηση
  · Διατήρηση της 1ης θέσης παγκοσμίως στην ίδια σειρά επιχειρήσεων

3Εταιρικοί στόχοι  

 • Και συμβολή στην κοινωνία

  · Συμβολή για κοινά ενδιαφέροντα και πλούσια ζωή
  · Εκτέλεση της δήλωσης αποστολής από ένα μέλος της κοινότητας