Φιλοσοφία

Αυτό που υποσχεθήκαμε

Η υπόσχεσή μας να επιτελέσουμε υπεύθυνα ως μια κορυφαία, παγκόσμια εταιρεία

Βασική οπτική εικόνα της φιλοσοφίας στο όραμα

Η Samsung δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς καθώς και να εφαρμόζει αυστηρό παγκόσμιο κώδικα δεοντολογίας σε όλους τους εργαζομένους. Πιστεύει ότι η δεοντολογική διαχείριση δεν είναι μόνο ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση των ραγδαίων αλλαγών στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και ένα μέσο για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης με τους διάφορους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των μετόχων, των εργαζομένων, των επιχειρηματικών εταίρων και των τοπικών κοινοτήτων. Με στόχο να γίνει μία από τις πιο δεοντολογικές εταιρείες στον κόσμο, η Samsung συνεχίζει να εκπαιδεύει τους εργαζομένους της και να λειτουργεί συστήματα παρακολούθησης, ενώ ασκεί δίκαιη και διαφανή εταιρική διαχείριση.

Οι αξίες που ορίζει το πνεύμα της Samsung

Η Samsung πιστεύει ότι οι ισχυρές αξίες αποτελούν το κλειδί μιας καλής επιχείρησης. Γι' αυτόν το λόγο, αυτές οι βασικές αξίες, σε συνδυασμό με έναν αυστηρό κώδικα δεοντολογίας, αποτελούν τον πυρήνα κάθε απόφασης που λαμβάνει η εταιρεία. Οι άνθρωποι, η υπεροχή, η αλλαγή, η ακεραιότητα και η συν-ευημερία συγκροτούν το πνεύμα της samsung

Άνθρωποι

Πολύ απλά, μια εταιρεία είναι ο λαός της. Στη Samsung, είμαστε αφοσιωμένοι στο να δώσουμε στους ανθρώπους μας πληθώρα ευκαιριών έτσι ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Αριστεία

Όλα όσα κάνουμε στη Samsung εμπνέονται από ένα σταθερό πάθος για την αριστεία και μια αδιάψευστη δέσμευση για την ανάπτυξη των καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.

Αλλαγή

Από την ίδρυσή μας, κοιτάζουμε το μέλλον, προβλέποντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς, ώστε να μπορέσουμε να κατευθύνουμε την εταιρεία μας προς μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Ακεραιότητα

Η λειτουργία με δεοντολογικό τρόπο είναι η βάση της επιχείρησής μας. Όλα όσα κάνουμε εμπνέονται από μια δεοντολογική πυξίδα που διασφαλίζει τη δικαιοσύνη, το σεβασμό για όλους τους ενδιαφερόμενους και την πλήρη διαφάνεια.

Συν-ευημερία

Η Samsung δεσμεύεται να γίνει κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνος εταιρικός πολίτης σε όλες τις κοινότητές της παγκοσμίως.