Όραμα 2020

Αυτό που πιστεύουμε

Ανακαλύψτε τις αρχές που διέπουν το όραμά μας για το μέλλον

 

Όραμα 2020

«Εμπνεύστε τον κόσμο, δημιουργήστε το μέλλον».

Το όραμα 2020 αποτελεί τον πυρήνα της δέσμευσής μας να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο γεμάτο πλουσιότερες ψηφιακές εμπειρίες, μέσω πρωτοποριακής τεχνολογίας και προϊόντων.
Ο στόχος του οράματος είναι να γίνει μια αγαπημένη μάρκα, μια καινοτόμος και θαυμαστή εταιρεία. Γι’ αυτό, αφιερώνουμε τις προσπάθειές μας στη δημιουργικότητα και την καινοτομία, στην κοινή αξία με τους εταίρους μας και τους σπουδαίους ανθρώπους μας.
Προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες παγκοσμίως χάρη στο πάθος μας για καινοτομία και βέλτιστη λειτουργία.
Ανυπομονούμε να εξερευνήσουμε νέους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως η υγειονομική περίθαλψη και η αυτοκινητοβιομηχανία και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας μέσω της ιστορίας της καινοτομίας.
Η Samsung Electronics θα καλωσορίσει νέες προκλήσεις και ευκαιρίες με χαρά.

Αυτή η εικόνα είναι ενημερωτική γραφική παράσταση για όραμα 2020.
<h3>Αυτή η ενημερωτική γραφική παράσταση εξηγεί συνοπτικά το όραμα 2020 της Samsung Electronics.</h3> <ul> <li>Τώρα, ξεκινήστε το στοιχείο ενημερωτικής γραφικής παράστασης του Οράματος «Εμπνεύστε τον κόσμο, δημιουργήστε το μέλλον». </li> <li>Αποστολή: Εμπνεύστε τον κόσμο με τις καινοτόμες τεχνολογίες, τα προϊόντα και το σχεδιασμό μας που εμπλουτίζουν τη ζωή των ανθρώπων και συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία δημιουργώντας ένα νέο μέλλον. </li> <li>Στοιχείο αποστολής: Αγαπημένη μάρκα, καινοτόμος εταιρεία, εταιρεία που θαυμάζετε, στοιχείο</li> <li>στρατηγικής κατεύθυνσης: Δημιουργικότητα, πλοίο Εταίρων, Μεγάλοι άνθρωποι.</li> </ul>