Οδηγός κύριας πλοήγησης

1. Πρόσβαση και χρήση συνδέσμων μετάβασης

1.1. Για να βρείτε τα υπομενού ενός στοιχείου στην μπάρα κύριας πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο στοιχείο.

Τα υπομενού θα εμφανιστούν αυτόματα μόλις πατήσετε το πλήκτρο Enter στο στοιχείο.

Για παράδειγμα, για να βρείτε τα υπομενού του στοιχείου "Κινητές συσκευές", πατήστε Tab μέχρι να φτάσετε στο στοιχείο. Μόλις πατήσετε το πλήκτρο Enter στο στοιχείο, θα βρείτε αρκετά υπομενού όπως "Smartphone, Tablet, Wearable, Αξεσουάρ".

1.2. Για να πλοηγηθείτε στα υποστοιχεία μιας ομάδας στην μπάρα κύριας πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο Tab όταν εστιάσετε στο κύριο στοιχείο.

Για παράδειγμα, για να μεταβείτε στα υποστοιχεία του στοιχείου "Smartphone", πατήστε Tab όταν το πληκτρολόγιο εστιάσει σε αυτό.

1.3 Για να μεταβείτε στην επόμενη ομάδα στην μπάρα κύριας πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να προσπελάσετε όλα τα υποστοιχεία στην τρέχουσα ομάδα. Το επόμενο επιμέρους στοιχείο εστίασης θα είναι η επόμενη ομάδα.

Για παράδειγμα, για να μεταβείτε στην επόμενη ομάδα μετά την ομάδα "Smartphone, Tablet, Wearable, Αξεσουάρ", πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να προσπελάσετε όλα τα υποστοιχεία της τρέχουσας ομάδας. Όταν πατήσετε Tab από το τελευταίο υποστοιχείο της ομάδας, το πληκτρολόγιο θα εστιάσει στην επόμενη ομάδα ("Samsung Pay").

1.4 Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στοιχείο στην μπάρα κύριας πλοήγησης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε μία φορά το πλήκτρο Tab. Με αυτόν τον τρόπο το πληκτρολόγιο θα εστιάσει στο προηγούμενο στοιχείο. Μπορείτε να πατήσετε το συνδυασμό Shift+Tab επανειλημμένα, για να μετακινηθείτε προς τα πίσω, όσο χρειάζεται.

Για παράδειγμα, για να επιστρέψετε στην ομάδα "Smartphone" μόλις το πληκτρολόγιο εστιάσει στο "Tablet", πατήστε μία φορά Shift + Tab.  

2. Πώς να χρησιμοποιείτε την αναζήτηση στην μπάρα κύριας πλοήγησης

2.1. Για να εστιάσετε στην αναζήτηση στην μπάρα κύριας πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να προσπελάσετε όλες τις διαθέσιμες επιλογές μενού και το πληκτρολόγιο να εστιάσει στο εικονίδιο "Αναζήτηση", και πατήστε το πλήκτρο Enter.

2.2. Για να εισαγάγετε έναν όρο στο πεδίο αναζήτησης στην μπάρα κύριας πλοήγησης, πατήστε μία φορά το πλήκτρο Tab μόλις το πληκτρολόγιο εστιάσει στο εικονίδιο "Αναζήτηση".

Με αυτόν τον τρόπο η εστίαση θα μετακινηθεί από το εικονίδιο Αναζήτηση στο πεδίο εισαγωγής όρου αναζήτησης. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη λέξη-κλειδί που θέλετε να βρείτε.

2.3. Για να πλοηγηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης στην μπάρα κύριας πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο Tab αφού πληκτρολογήσετε τη λέξη-κλειδί στο πεδίο εισαγωγής όρου αναζήτησης μέχρι το πληκτρολόγιο να εστιάσει στο πρώτο αποτέλεσμα της λίστας.

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να μεταβείτε στα επόμενα αποτελέσματα πατώντας ξανά το πλήκτρο Tab.

2.4 Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ενός προτεινόμενου όρου στην μπάρα κύριας πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο Enter όταν το πληκτρολόγιο εστιάσει σε έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης.

Με αυτόν τον τρόπο θα μεταβείτε στη σελίδα "Αποτελέσματα αναζήτησης", η οποία περιέχει προϊόντα και περιεχόμενο που ταιριάζουν με την προτεινόμενη λέξη-κλειδί.

2.5. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση αποκλειστικά και μόνο για τη λέξη-κλειδί που έχετε πληκτρολογήσει στην μπάρα κύριας πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο Enter αφού ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης-κλειδιού στο πεδίο εισαγωγής όρου αναζήτησης.

Με αυτόν τον τρόπο θα μεταβείτε στη σελίδα "Αποτελέσματα αναζήτησης", η οποία περιέχει προϊόντα και περιεχόμενο που ταιριάζουν με τη λέξη-κλειδί που πληκτρολογήσατε.

3. Πώς να ανοίγετε και να χρησιμοποιείτε το καλάθι αγορών στην μπάρα κύριας πλοήγησης (για χώρες που διαθέτουν επιλογή αγορών μέσω διαδικτύου)

3.1. Για να δείτε τα στοιχεία του καλαθιού αγορών στην μπάρα κύριας πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο Tab για να προσπελάσετε τα στοιχεία μενού μέχρι το πληκτρολόγιο να εστιάσει στο καλάθι αγορών. Σε αυτό το σημείο πατήστε το πλήκτρο Enter για να δείτε ολόκληρο το καλάθι αγορών με τα προϊόντα που του έχετε προσθέσει.

Λάβετε υπόψη ότι ο σύνδεσμος προς το καλάθι αγορών θα είναι διαθέσιμος στην μπάρα κύριας πλοήγησης μόνο αφού προσθέσετε προϊόντα σε αυτό.

3.2. Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο από το καλάθι αγορών στην μπάρα κύριας πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα όταν το καλάθι αγορών προβάλλεται σε ανάπτυξη, μέχρι το πληκτρολόγιο να εστιάσει στην επιλογή "Αφαίρεση από το καλάθι". Σε αυτό το σημείο πατήστε το πλήκτρο Enter για να αφαιρέσετε το στοιχείο από το καλάθι σας.

Λάβετε υπόψη ότι ο σύνδεσμος προς το καλάθι αγορών θα είναι διαθέσιμος στην μπάρα κύριας πλοήγησης μόνο αφού προσθέσετε προϊόντα σε αυτό.

3.3. Για να ολοκληρώσετε την αγορά σας από την μπάρα κύριας πλοήγησης, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το καλάθι αγορών να προβληθεί σε ανάπτυξη και να προσπελάσετε όλα τα προϊόντα στο καλάθι. Όταν το πληκτρολόγιο εστιάσει στο τελευταίο στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθεί η εστίαση του πληκτρολογίου σας στην επιλογή "Ολοκλήρωση αγορών".

Λάβετε υπόψη ότι ο σύνδεσμος προς το καλάθι αγορών θα είναι διαθέσιμος στην μπάρα κύριας πλοήγησης μόνο αφού προσθέσετε προϊόντα σε αυτό.

Οδηγός μενού φίλτρων

Χρήση του μενού φίλτρων στην ιστοσελίδα μας

1. Πώς να μεταβείτε στο μενού φίλτρων ή να το παραλείψετε

1.1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού φίλτρων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι το πληκτρολόγιο να εστιάσει στο στοιχείο του φίλτρου. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να πατήσετε ξανά το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στην πρώτη επιλογή του μενού.

1.2. Για να παραλείψετε το μενού φίλτρων, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα όταν το πληκτρολόγιο εστιάσει στο στοιχείο του φίλτρου.

Με αυτόν τον τρόπο η εστίαση του πληκτρολογίου θα μεταβεί στις διάφορες ομάδες φίλτρων. Όταν το πληκτρολόγιο εστιάσει στην τελευταία ομάδα φίλτρων, πατήστε το πλήκτρο Tab για ακόμη μία φορά προκειμένου να βγείτε από το μενού φίλτρων και να συνεχίσετε στο επόμενο στοιχείο της σελίδας.

2. Πώς να πλοηγηθείτε μεταξύ των φίλτρων και να επιλέξετε κάποια από αυτά

2.1. Για να προβάλλετε σε ανάπτυξη μια ομάδα φίλτρων και να εμφανίσετε τις επιλογές φίλτρων στο μενού φίλτρων, πατήστε το πλήκτρο Enter όταν το πληκτρολόγιο εστιάσει στην ομάδα φίλτρων.

Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα φίλτρων προβάλλεται σε ανάπτυξη και αποκαλύπτονται οι επιλογές φίλτρων.

2.2. Για να μεταβείτε στο πρώτο φίλτρο μιας ομάδας φίλτρων στο μενού φίλτρων, πατήστε το πλήκτρο Tab όταν το πληκτρολόγιο εστιάσει στην ομάδα φίλτρων.

Με αυτόν τον τρόπο η εστίαση θα μεταβεί στην επιλογή του πρώτου φίλτρου της συγκεκριμένης ομάδας.

2.3. Για να μεταβείτε στην επόμενη ομάδαφίλτρων στο μενού φίλτρων, πατήστε το πλήκτρο Tab όταν το πληκτρολόγιο εστιάσει στην προηγούμενη ομάδα. Αν η ομάδα φίλτρων προβάλλεται σε ανάπτυξη, θα χρειαστεί αρχικά να πατήσετε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα για να προσπελάσετε όλες τις διαθέσιμες επιλογές φίλτρων εντός της συγκεκριμένης ομάδας.

2.4. Για να μεταβείτε στην επόμενη ομάδα φίλτρων στο μενού φίλτρων, πατήστε το πλήκτρο Tab όταν το πληκτρολόγιο εστιάσει στην προηγούμενη ομάδα. Αν η ομάδα φίλτρων προβάλλεται σε ανάπτυξη, θα χρειαστεί αρχικά να πατήσετε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα για να προσπελάσετε όλες τις διαθέσιμες επιλογές φίλτρων εντός της συγκεκριμένης ομάδας.

2.5. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα φίλτρων στο μενού φίλτρων, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Με αυτόν τον τρόπο το πληκτρολόγιο θα εστιάσει στο προηγούμενο στοιχείο. Μπορείτε να πατήσετε το συνδυασμό Shift+Tab επανειλημμένα, για να μετακινηθείτε προς τα πίσω, όσο χρειάζεται.

2.6. Για να ορίσετε μια επιλογή φίλτρου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος μία φορά. Για να καταργήσετε μια επιλογή φίλτρου, πατήστε ξανά το πλήκτρο διαστήματος.

3. Πώς να αφαιρέσετε όλα τα επιλεγμένα φίλτρα

3.1. Για να μεταβείτε στην επιλογή "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ" στο μενού φίλτρων, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να προσπελάσετε όλα τα διαθέσιμα φίλτρα. Όταν το πληκτρολόγιο εστιάσει στο τελευταίο φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθεί η εστίαση του πληκτρολογίου σας στην επιλογή "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ".

3.2. Για να αφαιρέσετε όλα τα επιλεγμένα φίλτρα στο μενού φίλτρων, πατήστε το πλήκτρο Enter όταν το πληκτρολόγιο εστιάσει στην επιλογή "ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΙΛΤΡΩΝ". Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρεθούν όλες οι επιλογές φίλτρων που είχαν οριστεί προηγουμένως.

Οδηγός συνδέσμων μετάβασης

Χρήση των συνδέσμων μετάβασης στην ιστοσελίδα μας

Περίπτωση 1: Πρόσβαση και χρήση των συνδέσμων μετάβασης

1.1. Μετάβαση στο περιεχόμενο. Αυτός ο σύνδεσμος μετάβασης είναι ο πρώτος σύνδεσμος που συναντάτε σε όλες τις σελίδες μας με το πάτημα του πλήκτρου Tab. Αν θέλετε να παραλείψετε την μπάρα κύριας πλοήγησης και να μεταβείτε απευθείας στην ενότητα περιεχομένου της σελίδας, πατήστε το πλήκτρο Enter όταν το πληκτρολόγιο εστιάσει στο σύνδεσμο "Μετάβαση στο περιεχόμενο".

1.2. Μετάβαση στον οδηγό προσβασιμότητας. Αυτός ο σύνδεσμος μετάβασης είναι ο δεύτερος σύνδεσμος που συναντάτε σε όλες τις σελίδες μας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Tab. Αν θέλετε να παραλείψετε ολόκληρη τη σελίδα και να μεταβείτε απευθείας στο σύνδεσμο για τον οδηγό προσβασιμότητας που βρίσκεται στο μενού του υποσέλιδου, πατήστε το πλήκτρο Enter όταν το πληκτρολόγιο εστιάσει στο σύνδεσμο "Μετάβαση στον οδηγό προσβασιμότητας".