Προσβασιμότητα σε
wearables

Μπροστινή όψη του Galaxy Watch όπου εμφανίζεται το μενού Προσβασιμότητα. Μπροστινή όψη του Galaxy Watch όπου εμφανίζεται το μενού Προσβασιμότητα.

Εργαλείο ανάγνωσης οθόνης

Voice Assistant

Λήψη φωνητικών οδηγιών που περιγράφει τι υπάρχει στην οθόνη και τι μπορείτε να πατήσετε, επιλέξετε ή ενεργοποιήσετε.

* Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.

Μπροστινή όψη του Galaxy Watch και στιγμιότυπο οθόνης με την ενεργοποίηση της επιλογής του μενού Σβηστή οθόνη. Εικόνα όπου το ρολόι με σβηστή οθόνη μπορεί να ενημερώσει για την τρέχουσα ώρα "Οκτώ και δέκα π.μ.". Μπροστινή όψη του Galaxy Watch και στιγμιότυπο οθόνης με την ενεργοποίηση της επιλογής του μενού Σβηστή οθόνη. Εικόνα όπου το ρολόι με σβηστή οθόνη μπορεί να ενημερώσει για την τρέχουσα ώρα "Οκτώ και δέκα π.μ.".

* Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.

Μειωμένη
φωτεινότητα
οθόνης

Διατηρείτε πάντα την οθόνη με μειωμένη φωτεινότητα για τη διαφύλαξη του απορρήτου σας.

* Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.

Μπροστινή όψη του Galaxy Watch και στιγμιότυπο οθόνης με την ενεργοποίηση της επιλογής του μενού Μειωμένη φωτεινότητα οθόνης. Εικόνα όπου το ρολόι με μειωμένη φωτεινότητα οθόνης μπορεί να ενημερώσει για την τρέχουσα ώρα "Οκτώ και δέκα π.μ.". Μπροστινή όψη του Galaxy Watch και στιγμιότυπο οθόνης με την ενεργοποίηση της επιλογής του μενού Μειωμένη φωτεινότητα οθόνης. Εικόνα όπου το ρολόι με μειωμένη φωτεινότητα οθόνης μπορεί να ενημερώσει για την τρέχουσα ώρα "Οκτώ και δέκα π.μ.".

* Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.

Βελτιώσεις ορατότητας

Κλίμακα του γκρι /
Αρνητικά χρώματα

Επιλέξτε μαύρο ή λευκό ή αντιστρέψτε τα χρώματα στην οθόνη για να διευκολύνετε την προβολή και την περιήγηση.

Οθόνη του ρολογιού που εμφανίζει μια κανονική προβολή και την εφαρμογή της προβολής "Κλίμακα του γκρι". Οθόνη του ρολογιού που εμφανίζει μια κανονική προβολή με την επιλογή μενού "Αρνητικά χρώματα" και οθόνη του ρολογιού που παρουσιάζει την ενεργή επιλογή "Αρνητικά χρώματα". Κατά την εφαρμογή της επιλογής Κλίμακα του γκρι, όλα τα χρώματα στην οθόνη του ρολογιού αλλάζουν σε μαύρο και λευκό χρώμα, συμπεριλαμβανομένων των εικονιδίων. Κατά την εφαρμογή της επιλογής Αρνητικά χρώματα, όλα τα χρώματα φόντου και κειμένου αντιστρέφονται. Οθόνη του ρολογιού που εμφανίζει μια κανονική προβολή και την εφαρμογή της προβολής "Κλίμακα του γκρι". Οθόνη του ρολογιού που εμφανίζει μια κανονική προβολή με την επιλογή μενού "Αρνητικά χρώματα" και οθόνη του ρολογιού που παρουσιάζει την ενεργή επιλογή "Αρνητικά χρώματα". Κατά την εφαρμογή της επιλογής Κλίμακα του γκρι, όλα τα χρώματα στην οθόνη του ρολογιού αλλάζουν σε μαύρο και λευκό χρώμα, συμπεριλαμβανομένων των εικονιδίων. Κατά την εφαρμογή της επιλογής Αρνητικά χρώματα, όλα τα χρώματα φόντου και κειμένου αντιστρέφονται.

Ζουμ

Τριπλό πάτημα με ένα δάχτυλο για μεγέθυνση ή σμίκρυνση του ζουμ.

Δύο Galaxy Watch, με το πρώτο να εμφανίζει το στοιχείο μενού Ζουμ και το δεύτερο την προβολή ζουμ.

Δύο Galaxy Watch, με το πρώτο να εμφανίζει το στοιχείο μενού Ζουμ και το δεύτερο την προβολή ζουμ. Δύο Galaxy Watch, με το πρώτο να εμφανίζει το στοιχείο μενού Ζουμ και το δεύτερο την προβολή ζουμ.

Δύο Galaxy Watch, με το πρώτο να εμφανίζει το στοιχείο μενού Ζουμ και το δεύτερο την προβολή ζουμ.

Ρολόι δόνησης

Λήψη της τρέχουσας ώρας με μορφή δονήσεων πατώντας την οθόνη του ρολογιού με δύο δάχτυλα.

Μπροστινή όψη του Galaxy Watch όπου εμφανίζεται η επιλογή μενού Δόνηση ρολογιού ενεργοποιημένη. Μπροστινή όψη του Galaxy Watch όπου εμφανίζεται η επιλογή μενού Δόνηση ρολογιού ενεργοποιημένη.

Βελτιώσεις ακοής

Σίγαση όλων των
ήχων

Απενεργοποίηση όλων των ήχων συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών κλήσεων.

* Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.

Μπροστινή όψη του Galaxy Watch όπου εμφανίζεται η επιλογή μενού Σίγαση όλων των ήχων ενεργοποιημένη. Μπροστινή όψη του Galaxy Watch όπου εμφανίζεται η επιλογή μενού Σίγαση όλων των ήχων ενεργοποιημένη.

* Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.

Μονοφωνικός
ήχος

Αλλαγή του ήχου στα ακουστικά σας από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό.

* Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.

Μπροστινή όψη του Galaxy Watch όπου εμφανίζεται η επιλογή μενού Μονοφωνικός ήχος ενεργοποιημένη. Μπροστινή όψη του Galaxy Watch όπου εμφανίζεται η επιλογή μενού Μονοφωνικός ήχος ενεργοποιημένη.

* Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.

Σύνθετες ρυθμίσεις

Υπενθυμίσεις
ειδοποίησης

Λήψη ειδοποιήσεων με ήχο ή δόνηση όταν υπάρχουν μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις.

Μπροστινή όψη του Galaxy Watch όπου εμφανίζεται η επιλογή μενού Υπενθύμιση ειδοποίησης ενεργοποιημένη. Μπροστινή όψη του Galaxy Watch όπου εμφανίζεται η επιλογή μενού Υπενθύμιση ειδοποίησης ενεργοποιημένη.

Γρήγορη πρόσβαση
στα Εργαλεία
προσβασιμότητας

Τριπλό πάτημα με δύο δάχτυλα σε οποιαδήποτε οθόνη για γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες προσβασιμότητας ή μετάβαση στις ρυθμίσεις προσβασιμότητας.

* Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.

Μπροστινή όψη του Galaxy Watch όπου εμφανίζεται η επιλογή μενού Τριπλό πάτημα με δύο δάχτυλα ενεργοποιημένη. Μπροστινή όψη του Galaxy Watch όπου εμφανίζεται η επιλογή μενού Τριπλό πάτημα με δύο δάχτυλα ενεργοποιημένη.

* Η διαθεσιμότητα αυτής της δυνατότητας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.

* Προσομοίωση εικόνων της συσκευής για σκοπούς απεικόνισης.