Οδηγός Συνδέσμου Παράκαμψης (Skip Link)

Χρησιμοποιώντας τους Συνδέσμους Παράκαμψης (Skip Link) στον ιστότοπό μας

Πρόσβαση και Χρήση των Συνδέσμων Παράκαμψης (Skip Link)

ΒΗΜΑ 1

Μετάβαση στο περιεχόμενο: Αυτός ο σύνδεσμος παράκαμψης (skip link) είναι ο πρώτος σύνδεσμος που συναντάτε σε όλες τις σελίδες μας όταν πατάτε το πλήκτρο Tab. Αν θέλετε να παρακάμψετε την Γραμμή Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar) και να μεταβείτε απευθείας στην ενότητα περιεχομένου της σελίδας, πατήστε το πλήκτρο Enter όταν εστιάζετε στο σύνδεσμο «Μετάβαση στο περιεχόμενο».

Μια εικόνα που εμφανίζει μια μαύρη γραμμή «Μετάβαση στο περιεχόμενο» εμφανίζεται επάνω από το λογότυπο της SAMSUNG στην περιοχή της Γραμμής Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar - GNB), αφού πατήσετε το πλήκτρο TAB στη διεύθυνση samsung.com. Μια εικόνα που εμφανίζει μια μαύρη γραμμή «Μετάβαση στο περιεχόμενο» εμφανίζεται επάνω από το λογότυπο της SAMSUNG στην περιοχή της Γραμμής Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar - GNB), αφού πατήσετε το πλήκτρο TAB στη διεύθυνση samsung.com.

ΒΗΜΑ 2

Μετάβαση στο κουμπί βοήθειας προσβασιμότητας: Αυτός ο σύνδεσμος παράκαμψης (skip link) είναι ο δεύτερος σύνδεσμος που συναντάτε στις σελίδες μας με υψηλή αντίθεση, όταν περιηγείστε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Tab. Εάν θέλετε να παρακάμψετε ολόκληρη τη σελίδα και να μετακινηθείτε απευθείας στο κουμπί υψηλής αντίθεσης στο μενού υποσέλιδου, πατήστε το πλήκτρο Enter όταν η εστίαση είναι στο σύνδεσμο «Μετάβαση στο κουμπί βοήθειας προσβασιμότητας».

Μια εικόνα που εμφανίζει μια μαύρη γραμμή «Μετάβαση στη βοήθεια προσβασιμότητας» εμφανίζεται επάνω από το λογότυπο της SAMSUNG στην περιοχή της Γραμμής Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar - GNB), αφού πατήσετε το πλήκτρο TAB στη διεύθυνση samsung.com. Μια εικόνα που εμφανίζει μια μαύρη γραμμή «Μετάβαση στη βοήθεια προσβασιμότητας» εμφανίζεται επάνω από το λογότυπο της SAMSUNG στην περιοχή της Γραμμής Καθολικής Πλοήγησης (Global Navigation Bar - GNB), αφού πατήσετε το πλήκτρο TAB στη διεύθυνση samsung.com.

Πρόσβαση και χρήση των συνδέσμων παράκαμψης (skip link) στο κινητό