ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?
ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

Βοηθάμε τον πλανήτη μας

Η Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. προσπαθεί να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο όλων των προϊόντων της, συμμετέχοντας σε διάφορες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη, όπως το EPEE (European Partnership for Energy & the Environment) και το EHPA (European Heat Pump Association).

Μείωση εκπομπών φθοριωμένων αερίων F-gas

Με βάση την πρωτοποριακή νομοθεσία της ΕΕ με στόχο τη μείωση των εκπομπών φθοριωμένων αερίων, η Samsung πρόσθεσε ένα νέο τύπο ψυκτικού στα οικιακά κλιματιστικά της. Με χαμηλό GWP μόλις 675, το R32 είναι μια βιώσιμη λύση για τον κλάδο των κλιματιστικών.

Συστήματα Κλιματισμού Samsung - Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μας

Για να ανταποκριθούμε στις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις μας, η Samsung δημιούργησε συστήματα ανακύκλωσης που συμμορφώνονται με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία, όπως είναι η οδηγία WEEE για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - ένας κανονισμός που θέτει στόχους ως προς τη συλλογή, την ανακύκλωση και την αποκατάσταση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Συστήματα Κλιματισμού Samsung - Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Οδηγία σχετικά με τις μπαταρίες

Η Samsung συμμορφώνεται με την οδηγία περί μπαταριών της ΕΕ - τη νομοθεσία που επιβλέπει την κατασκευή και την απόρριψη των μπαταριών.

Συστήματα Κλιματισμού Samsung - Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον

Συμμορφωνόμαστε με το σύστημα συσκευασίας κάθε χώρας στην οποία πωλούνται τα προϊόντα της Samsung. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, διασφαλίζουμε ότι όπου αυτό είναι δυνατόν, η συσκευασία από τα προϊόντα μας μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί δωρεάν σε όλους τους καταναλωτές.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα κλιματιστικών SamsungΣυστήματα Κλιματισμού Samsung - Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Κανονισμός Ecodesign & Energy Labels/Ενεργειακό Σήμα

Συστήματα Κλιματισμού Samsung - Περιβαλλοντική βιωσιμότητα - Eco Design & Energy

Βιωσιμότητα με πιστοποιήσεις

Οι προαιρετικές πιστοποιήσεις ταυτοποιούν τα προϊόντα ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα εντοπίζουν εύκολα. Η Samsung έχει λάβει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς πιστοποιήσεων από διαπιστευμένα εργαστήρια, στον κλάδο των ηλεκτρονικών προϊόντων παγκοσμίως.

Πιστοποιήσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα συστήματα κλιματισμού της Samsung; Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πληροφορίες για τις λύσεις κλιματισ

Η Samsung φέρνει την επανάσταση στον κόσμο των κλιματιστικών με βραβευμένα συστήματα κλιματισμού που αναγνωρίζονται παγκοσμίως για την καινοτομία και