Συστήματα παγκοσμίου κλάσης, βιώσιμες λύσεις

Η Samsung εφαρμόζει περιβαλλοντική ευθύνη σε κάθε διαδικασία της, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για να δημιουργεί κορυφαία, φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα

Βοηθάμε τον πλανήτη μας

Η Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. προσπαθεί να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο όλων των προϊόντων της, συμμετέχοντας σε διάφορες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη, όπως το EPEE (European Partnership for Energy & the Environment) και το EHPA (European Heat Pump Association).

Μείωση εκπομπών φθοριωμένων αερίων F-gas

Με βάση την πρωτοποριακή νομοθεσία της ΕΕ με στόχο τη μείωση των εκπομπών φθοριωμένων αερίων, η Samsung πρόσθεσε ένα νέο τύπο ψυκτικού στα οικιακά κλιματιστικά της. Με χαμηλό GWP μόλις 675, το R32 είναι μια βιώσιμη λύση για τον κλάδο των κλιματιστικών.

Διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μας

Για να ανταποκριθούμε στις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις μας, η Samsung δημιούργησε συστήματα ανακύκλωσης που συμμορφώνονται με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία, όπως είναι η οδηγία WEEE για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - ένας κανονισμός που θέτει στόχους ως προς τη συλλογή, την ανακύκλωση και την αποκατάσταση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οδηγία σχετικά με τις μπαταρίες

Η Samsung συμμορφώνεται με την οδηγία περί μπαταριών της ΕΕ - τη νομοθεσία που επιβλέπει την κατασκευή και την απόρριψη των μπαταριών.

Συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον

Συμμορφωνόμαστε με το σύστημα συσκευασίας κάθε χώρας στην οποία πωλούνται τα προϊόντα της Samsung. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, διασφαλίζουμε ότι όπου αυτό είναι δυνατόν, η συσκευασία από τα προϊόντα μας μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί δωρεάν σε όλους τους καταναλωτές

 

Κανονισμός Ecodesign & Energy Labels/Ενεργειακό Σήμα

The top of an energy label The top of an energy label

Πιστοποιήσεις