Σύγκριση

Βρείτε το κατάλληλο για εσάς

 • Χωρητικότητα (L)

 • Ύψος/Βάθος (mm)

 • Βάθος με πόρτα/χωρίς πόρτα (mm)

 • Χρώμα

 • Metal Cooling

 • Με διανομέα νερού

 • Συρτάρι Optimal Fresh+

 • Συρτάρι Humidity Fresh+

Samsung Ψυγειοκαταψύκτης 385L RB38T775CSR/EF
RB38T775CSR/EF
 • 385
 • 2030 / 595
 • 658 / 592
 • Real Stainless
 • Metal Cooling (Optional)
 • -
 • Συρτάρι Optimal Fresh+
 • Συρτάρι Humidity Fresh+
 • 376
 • 2030 / 595
 • 658 / 592
 • Metal Graphite
 • Mono Cooling
 • Με διανομέα νερού
 • -
 • -
 • 385
 • 2030/595
 • 658/595
 • Metal Graphite
 • Mono cooling
 • -
 • -
 • -
 • 340
 • 1853 / 595
 • 658 / 592
 • Metal Graphite
 • Βάση Κρασιών
 • -
 • -
 • -
 • 331
 • 1853 / 595
 • 658 / 592
 • Metal Graphite
 • Βάση Κρασιών
 • Με διανομέα νερού
 • -
 • -