Προδιαγραφές

Προδιαγραφές

Χρώματα

Πίσω όψη ενός Galaxy S20 Cosmic Gray
Cosmic Gray
Πίσω όψη ενός Galaxy S20 Cloud Blue
Cloud Blue
Πίσω όψη ενός Galaxy S20 Cloud Pink
Cloud Pink

* Εικόνες του Galaxy S20

Χρώματα

Πίσω όψη ενός Galaxy S20 plus Cosmic Black
Cosmic Black
Πίσω όψη ενός Galaxy S20 plus Cosmic Gray
Cosmic Gray
Πίσω όψη ενός Galaxy S20 plus Cloud Blue
Cloud Blue

* Εικόνες του Galaxy S20+

Χρώματα

Πίσω όψη ενός Galaxy S20 Ultra 5G Cosmic Black
Cosmic Black
Πίσω όψη ενός Galaxy S20 Ultra 5G Cosmic Gray
Cosmic Gray

* Εικόνες του Galaxy S20 Ultra 5G

Page Tagging

Υποστήριξη