Πώς να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε μία οθόνη (monitor) υπολογιστή

Monitor υπολογιστή με πολλαπλές οθόνες

Εάν έχετε συνδέσει δύο συσκευές στην οθόνη σας θα πρέπει το monitor να επιλέξει αυτόματα την πηγή (π.χ. DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2) που θα στέλνει σήμα βίντεο. Ορισμένες, ωστόσο, φορές μπορεί να χρειαστεί να το επιλέξετε χειροκίνητα. Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή εισόδου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πάνω στο monitor.
 

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την προβολή δύο πηγών εισόδου ταυτόχρονα. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία PBP (Εικόνα δίπλα σε Εικόνα) για να χωρίζετε την οθόνη σε δύο μέρη δίπλα-δίπλα ή τη λειτουργία PIP (Εικόνα μέσα σε Εικόνα), η οποία σας επιτρέπει να αναπροσαρμόζετε το μέγεθος της δεύτερης πηγής και να την τοποθετείτε οπουδήποτε.

Αλλαγή πηγής εισόδου

Για να αλλάξετε την πηγή εισόδου στο monitor σας:

1 Πατήστε το κουμπί JOG στην πίσω πλευρά του monitor για να ξεκινήσει ο Οδηγός του πλήκτρου λειτουργίας.

Να σημειωθεί ότι: Η ακριβής τοποθεσία του κουμπιού JOG εξαρτάται από το μοντέλο του monitor. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του monitor σας για περαιτέρω υποστήριξη.

Το κουμπί JOG βρίσκεται στην πίσω πλευρά του monitor

Θα εμφανιστεί στην οθόνη ο Οδηγός του πλήκτρου λειτουργίας.

Θα εμφανιστεί στην οθόνη ο Οδηγός του πλήκτρου λειτουργίας
2

Μετακινήστε το κουμπί JOG προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να πλοηγηθείτε στην Πηγή. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί JOG για να επιλέξετε.

Εικονίδιο πηγής
3 Σε περίπτωση αλλαγής της πηγής εισόδου, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
Διαμόρφωση ανίχνευσης πηγής

Μπορείτε να επιλέξετε είτε την Αυτόματη είτε τη Χειροκίνητη μέθοδο αναγνώρισης του σήματος εισόδου.

1 Πατήστε το κουμπί JOG στην πίσω πλευρά του monitor για να ξεκινήσει ο Οδηγός πλήκτρων λειτουργίας.
2

Μετακινήστε το κουμπί JOG προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να πλοηγηθείτε στο Μενού. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί JOG για να επιλέξετε.

Εικονίδιο Μενού

Να σημειωθεί ότι: Τα επόμενα βήματα ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο και το μοντέλο του monitor σας.

3 Πλοηγηθείτε στην επιλογή "Σύστημα", στη συνέχεια πατήστε το κουμπί JOG για να επιλέξετε.
4 Πλοηγηθείτε στην επιλογή "Ανίχνευση πηγής", στη συνέχεια πατήστε το κουμπί JOG για να επιλέξετε.
5 Πλοηγηθείτε στην επιλογή "Αυτόματη" ή "Χειροκίνητη", στη συνέχεια πατήστε το κουμπί JOG για να επιλέξετε.
Προβολή δύο πηγών εισόδου ταυτόχρονα

Η λειτουργία PBP (Εικόνα δίπλα σε Εικόνα) χωρίζει την οθόνη σε δύο μέρη προβολής της εξόδου από δύο διαφορετικές εξόδους ταυτόχρονα στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Λειτουργία Εικόνα δίπλα σε εικόνα

Η λειτουργία PIP (Εικόνα μέσα σε εικόνα) σας επιτρέπει να αναπροσαρμόζετε το μέγεθος της δεύτερης πηγής έως και στο 25% της οθόνης και να την τοποθετείτε οπουδήποτε.

Λειτουργία Εικόνα μέσα σε εικόνα

Να σημειωθεί ότι: Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Η λειτουργία PBP είναι συμβατή με τα Windows 7, Windows 8 και Windows 10. Η λειτουργία PIP/PBP ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τις προδιαγραφές της κάρτας γραφικών που χρησιμοποιείται. 

1 Πατήστε το κουμπί JOG στην πίσω πλευρά του monitor για να ξεκινήσει ο Οδηγός πλήκτρων λειτουργίας.
2

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία PIP/PBP, μετακινήστε το κουμπί JOG προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να πλοηγηθείτε στην επιλογή PBP. Πατήστε το κουμπί JOG για να επιλέξετε.

Το εικονίδιο PIP ή PBP
3

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της λειτουργίας PBP, πλοηγηθείτε στο Μενού. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί JOG για να επιλέξετε.

Εικονίδιο Μενού

Να σημειωθεί ότι: Τα επόμενα βήματα ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο και το μοντέλο του monitor σας. Για τυχόν υποστήριξη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του μόνιτόρ σας.

4 Πλοηγηθείτε στην επιλογή "Εικόνα", στη συνέχεια πατήστε το κουμπί JOG για να επιλέξετε.
5 Πλοηγηθείτε στην επιλογή "PBP", στη συνέχεια πατήστε το κουμπί JOG για να επιλέξετε.
6 Από αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε.

Αναλογία εικόνας: Επιλέξτε το μέγεθος της εικόνας για κάθε οθόνη.

Οθόνη 1: Επιλέξτε την πηγή εισόδου για την Οθόνη 1.

Οθόνη 2: Επιλέξτε την πηγή εισόδου για την Οθόνη 2.

Πηγή ήχου: Επιλέξτε την οθόνη στην οποία θα θέλατε να ακούσετε τον ήχο.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας