Αποστολή μηνυμάτων SMS σε τετραψήφιους αριθμούς υπηρεσιών

Προειδοποίηση μηνυμάτων σε 4ψήφιους αριθμούς

Όταν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα SMS σε τετραψήφιο αριθμό ο οποίος ενδέχεται να επιφέρει επιπλέoν χρεώσεις, το κινητό σας προειδοποιεί όπως παρακάτω :

Προειδοποίηση μηνυμάτων σε 4ψήφιους αριθμούς

Για να αλλάξετε την επιλογή σας και να μπορείτε να στέλνετε SMS σε τετραψήφιους αριθμούς, ή να γίνεται πάντα ερώτηση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα : 

Από Μενoύ - Εφαρμογές - Ρυθμίσεις - Γενικά, επιλέξτε ''Διαχειριστής εφαρμογών'' και στη συνέχεια επιλέξτε ''Ολα'' .Κάντε κύλιση προς τα κάτω, μέχρι να βρείτε την εφαρμογή ''Μηνύματα'' και επιλέξτε την. 

Διαχειριστής εφαρμογών

Τέλος, κάντε κύλιση της οθόνης προς τα κάτω μέχρι να βρείτε την επιλογή '' Άδειες'', και επιλέξτε μία από τίς τρεις επιλογές: Ερώτηση,Να μην επιτρ. ποτέ,Επιτρέπεται πάντα.

Άδειες

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας