Πώς να ανακτήσω τα δεδομένα αν χάσω τη συσκευή ή αν τα δεδομένα είναι κατεστραμμένα;

Χρήση του Samsung Cloud: Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων στο Samsung Cloud και επαναφορά των δεδομένων αργότερα. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud.

Χρήση λογαριασμού Google ή Samsung: Διατηρείστε ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα, τα δεδομένα των εφαρμογών και τις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να έχετε πρόσβαση αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google ή Samsung για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στον υπολογιστή: Μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή. Πρέπει να κάνετε λήψη της εφαρμογής Smart Switch. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων από τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή και μεταφέρετε αργότερα τα δεδομένα στη συσκευή σας.

1 Χρήση του Samsung Cloud.

Μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια στο Samsung Cloud.

Διατηρήστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις της συσκευής σας. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας και να έχετε πρόσβαση αργότερα. Για αυτό, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Samsung για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή να επαναφέρετε τα δεδομένα. 

Στις "Ρυθμίσεις", πατήστε Cloud και λογαριασμοί > Samsung Cloud (για ορισμένα δεδομένα δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας).

Χρήση του Samsung Cloud

Επιλέξτε "Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας" και πατήστε τους διακόπτες δίπλα στα στοιχεία για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ώστε να τα ενεργοποιήσετε. Στη συνέχεια, επιλέξτε Δημ. Αντιγρ. Ασφαλ Τωρα ώστε να δημιουργηθούν τα αντίγραφα ασφαλείας. 

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων, πατήστε το διακόπτη αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Χρήση του Samsung Cloud
2 Χρήση λογαριασμού Google ή Samsung.

Διατηρήστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δεδομένα εφαρμογών και ρυθμίσεις της συσκευής σας. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας και να έχετε πρόσβαση αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google ή Samsung για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρετε τα δεδομένα.

Χρήση λογαριασμού Google ή Samsung
3 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στον υπολογιστή.

Μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή. Πρέπει να κάνετε λήψη της εφαρμογής Smart Switch. Με την εφαρμογή Smart Switch μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευή σας στον υπολογιστή σας και να μεταφέρετε αργότερα τα δεδομένα πίσω στη συσκευή σας.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στον υπολογιστή

Kατεβάσετε την εφαρμογή Smart Switch. Το Smart Switch είναι διαθέσιμο για Windows και MAC OS. 
 

Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Smart Switch.
 

Συνδέστε την Samsung συσκευή σας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB της συσκευής. 
 

Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή σας από τον υπολογιστή.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας