Πώς μπορώ να συνδέσω το Soundbar με την τηλεόρασή μου ασύρματα;

Μπορείτε να συνδέσετε το Sounbar με την τηλεόρασή σας, ασύρματα, μέσω Bluetooth.
Όταν συνδέεται μια τηλεόραση μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε στερεοφωνικό ήχο χωρίς τη δυσκολία των καλωδίων.

Μπορεί να συνδέεται μόνο μία τηλεόραση τη φορά.

Μπορείτε να συνδέσετε το Sounbar με την τηλεόρασή σας μέσω Bluetooth
1 Πατήστε το κουμπί Πηγή στο επάνω πλαίσιο ή στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία "BT".
2 Αλλάξτε τη λειτουργία "BT" σε λειτουργία "BT Pairing".

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη "BT Ready", πατήστε για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα το κουμπί Πηγή στο επάνω πλαίσιο του Soundbar ή στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η ένδειξη "BT Pairing".

3 Στην τηλεόραση επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth.
4 Στη λίστα που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης επιλέξτε "[AV] Samsung Soundbar Mxxxx M-Series".

Το διαθέσιμο Soundbar υποδεικνύεται με την ένδειξη «Need Pairing» ή «Paired» στη λίστα συσκευών Bluetooth της τηλεόρασης. 
Για να συνδεθείτε στο Soundbar, επιλέξτε το μήνυμα και πραγματοποιήστε τη σύνδεση.

Όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη, στην μπροστινή οθόνη του Soundbar εμφανίζεται η ένδειξη "[Όνομα τηλεόρασης] > BT".

5 Πλέον μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης από το Soundbar.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας