Πώς να ταξινομήσετε και να αφαιρέσετε κανάλια από μια Τηλεόραση

Εδώ μπορείτε να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα κανάλια της τηλεόρασης στην QLED τηλεόρασή σας. Μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε κανάλια, καθώς επίσης και να αλλάξετε τη σειρά στη λίστα των καναλιών σας.

Να σημειωθεί ότι: Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Αριστερά, Δεξιά, Πάνω και Κάτω στο OneRemote σας για να επιλέξετε ένα μενού, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Επιλογή για επιβεβαίωση.

1 Πατήστε το κουμπί Αρχική σελίδα στο OneRemote σας.
Πατήστε το κουμπί Αρχική σελίδα στο OneRemote σας
2 Επιλέξτε "Samsung TV Plus".
Επιλέξτε Samsung TV Plus στην QLED τηλεόρασή σας
3 Επιλέξτε "Λίστα καναλιών".
Επιλέξτε Λίστα καναλιών στην QLED TV σας
4 Πατήστε το κουμπί Right στο OneRemote για να ανοίξετε το μενού Κανάλια, στη συνέχεια επιλέξτε "Επεξεργασία καναλιών".
Επιλέξτε το μενού Επεξεργασία καναλιών στην QLED τηλεόρασή σας
5 Επιλέξτε το(α) κανάλι(α) που θα θέλατε να αλλάξετε.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Πάνω και Κάτω στο OneRemote σας για να πλοηγηθείτε στο κανάλι, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Επιλογή. Μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα κανάλι.

Επιλέξτε τα προς επεξεργασία κανάλια στην QLED τηλεόρασή σας
6 Επιλέξτε "Αλλαγή αριθμού".
Επιλέξτε το μενού Αλλαγή αριθμού στο μενού Επεξεργασία καναλιών στην QLED τηλεόρασή σας
7 Μετακινήστε το κανάλι στη νέα θέση που επιθυμείτε.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Αριστερά και Δεξιά στο OneRemote, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Επιλογή.

8 Για να διαγράψετε ένα κανάλι, επιλέξτε το κανάλι αυτό και στη συνέχεια πατήστε "Αφαίρεση"/ Επιλέξτε ξανά "Αφαίρεση" για επιβεβαίωση.
9 Πατήστε το κουμπί Πίσω στο OneRemote σας για έξοδο.

Να σημειωθεί ότι: Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το κουμπί Πίσω αρκετές φορές για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας