Τι να κάνετε αν σταματήσει να λειτουργεί το Smart View

Αν το Smart View σταματήσει να λειτουργεί, υπάρχουν αρκετές επιλογές για να το επαναφέρετε. Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι και οι δυο συσκευές είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi και ότι το λογισμικό είναι ενημερωμένο στην τηλεόραση σας και τη συσκευή σας Galaxy.
 

Έπειτα, δοκιμάστε τις ακόλουθες μεθόδους για να συνδέσετε τη συσκευή σας στην τηλεόραση σας μέσω Smart View.

Επανασύνδεση της συσκευής Galaxy στην τηλεόραση

Προσοχή: Για τις παρακάτω οδηγίες χρησιμοποιείστε τα κουμπιά Left, Right, Up ή Down στο OneRemote σας για να πλοηγηθείτε σε ένα μενού και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Select για επιβεβαίωση.

1

Πιέστε το κουμπί Home στο OneRemote σας.

Πιέστε το κουμπί Home στο Samsung OneRemote
2

Χρησιμοποιείστε τα κουμπιά Left και Right στο OneRemote σας για να πλοηγηθείτε στις «Ρυθμίσεις».

Επιλέξτε Ρυθμίσεις στη Samsung Smart TV σας
3 Επιλέξτε «Γενικές».
Επιλέξτε Γενικές στο μενού Ρυθμίσεις στη Samsung Smart TV σας
4 Επιλέξτε «Διαχείριση Εξωτερικών Συσκευών».
Επιλέξτε Διαχείριση Εξωτερικών Συσκευών στο μενού Γενικές στη Samsung Smart TV σας
5 Επιλέξτε «Διαχείριση Σύνδεσης Συσκευών».
Επιλέξτε τη Διαχείριση Σύνδεσης Συσκευών στη Samsung Smart TV σας
6 Επιλέξτε «Λίστα Συσκευών».
Επιλέξτε Λίστα Συσκευών στη Διαχείριση Σύνδεσης Συσκευών στη Samsung Smart TV
7 Καθαρίστε τη λίστα συνδεδεμένων συσκευών.

Επιλέξτε «Επεξεργασία».

Καθαρίστε τη λίστα συνδεδεμένων συσκευών στη Samsung Smart TV

Επιλέξτε όλες τις συσκευές και στη συνέχεια επιλέξτε «Διαγραφή».

Καθαρίστε τη λίστα συνδεδεμένων συσκευών στη Samsung Smart TV
8 Συνδέστε ξανά την κινητή συσκευή σας.

Σύρετε από το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω στη συσκευή σας για να εμφανίσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και έπειτα πατήστε την επιλογή "Smart View".

Ενεργοποιήστε το Smart View από το Πλαίσιο Ειδοποιήσεων στο Samsung Note10

Επιλέξτε την τηλεόραση σας.

Επιλέξτε την Smart TV για να συνδεθεί μέσω Smart View στο Note10
9 Στην τηλεόραση σας, επιλέξτε «Επιτρέπεται».
Επιλέξτε Επιτρέπεται στη Smart TV για να συνδεθείτε μέσω Smart View
Ενεργοποιήστε την Πιστοποίηση ασύρματης οθόνης

Πρώτον, ενεργοποιήστε το μενού Επιλογές προγραμματιστή στη συσκευή σας Galaxy. Στη συνέχεια, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

1 Πηγαίνετε στις «Ρυθμίσεις», και πατήστε «Επιλογές Προγραμματιστή».
Πατήστε το μενού Επιλογές Προγραμματιστή στο Galaxy S10
2 Κυλήστε προς τα κάτω και κάτω από την ενότητα «Δικτύωση» πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την «Πιστοποίηση ασύρματης οθόνης».
Πατήστε για να ενεργοποιήστε την Πιστοποίηση ασύρματης οθόνης στο μενού Επιλογές Προγραμματιστή στο Galaxy S10
3 Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το Smart View για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στην οθόνη της τηλεόραση σας.
4 Μόλις έχει συνδεθεί, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την «Πιστοποίηση ασύρματης οθόνης» και να κλείσετε το μενού Επιλογές Προγραμματιστή.
Κατεβάστε την εφαρμογή Smart View

Αν συνηθίζετε να ενεργοποιείτε τη λειτουργία Smart View με κύλιση προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης, αλλά αυτό δεν λειτουργεί, δοκιμάστε να κατεβάστε την εφαρμογή Smart View.

1 Πηγαίνετε στο Google Play Store.
2 Κατεβάστε την εφαρμογή Smart View.
3 Πατήστε «Εγκατάσταση».
4 Πατήστε «Εκκίνηση».

Αν το Smart View και πάλι δεν συνδέεται αφού έχετε ακολουθήσει αυτά τα βήματα, ίσως θελήσετε να δοκιμάσετε μια διαφορετική μέθοδο σύνδεσης της συσκευής σας στην οθόνη της τηλεόραση σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας