Τι τύπους αρχείων μπορεί να αναπαράγει η Samsung QLED τηλεόρασή μου;

Υποστηριζόμενες μορφές και αναλύσεις εικόνας

Υποστηριζόμενες μορφές και αναλύσεις εικόνας

 

Επέκταση αρχείου

 

 

Μορφή

 

 

Ανάλυση

 

 

*.jpg 
 *.jpeg

 

 

JPEG

 

 

15360 x 8640

 

 

*.png

 

 

PNG

 

 

4096 x 4096

 

 

*.bmp

 

 

BMP

 

 

4096 x 4096

 

 

*.mpo

 

 

MPO

 

 

15360 x 8640

 

Σημείωση: Η μορφή MPO υποστηρίζεται μερικώς.

Υποστηριζόμενες μορφές και codec μουσικής

Υποστηριζόμενες μορφές και codec μουσικής

 

Επέκταση αρχείου

 

 

Μορφή

 

 

Codec

 

 

Σημείωση

 

 

*.mp3

 

 

MPEG

 

 

MPEG1 Audio Layer 3

 

 

*.m4a 
 *.mpa 
 *.aac

 

 

MPEG4

 

 

AAC

 

 

*.flac

 

 

FLAC

 

 

 FLAC

 

 

Υποστηρίζονται έως και 2 κανάλια.

 

 

*.ogg

 

 

OGG

 

 

Vorbis

 

 

Υποστηρίζονται έως και 2 κανάλια.

 

 

*.wma

 

 

WMA

 

 

 WMA

 

 

Υποστηρίζεται μορφή WMA 10 Pro με έως και 5,1 κανάλια. 
Δεν υποστηρίζεται ήχος μορφής WMA Lossless. 
Υποστηρίζεται προφίλ έως και M2.

 

 

 *.wav

 

 

 wav

 

 

wav

 

 

*.mid 
 *.midi

 

 

midi

 

 

midi

 

 

Υποστηρίζεται τύπος 0 και τύπος 1. 
Η λειτουργία αναζήτησης δεν υποστηρίζεται. 
Υποστηρίζονται μόνο συσκευές USB.

 

 

*.ape

 

 

ape

 

 

ape

 

 

*.aif 
 *.aiff

 

 

AIFF

 

 

AIFF

 

 

*.m4a

 

 

ALAC

 

 

ALAC

 

Υποστηριζόμενα codec βίντεο

Υποστηριζόμενα codec βίντεο

Υποστηριζόμενοι εξωτερικοί υπότιτλοι

Υποστηριζόμενοι εξωτερικοί υπότιτλοι

 

Όνομα

 

 

Μορφή

 

 

MPEG-4 Timed Text

 

 

.ttxt

 

 

SAMI

 

 

 .smi

 

 

SubRip

 

 

.srt

 

 

SubViewer

 

 

 .sub

 

 

Micro DVD

 

 

.sub ή .txt

 

 

SubStation Alpha

 

 

.ssa

 

 

Advanced SubStation Alpha

 

 

.ass

 

 

Powerdivx

 

 

 .psb

 

 

SMPTE-TT Text

 

 

.xml

 

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας