Βιωσιμότητα

Δράση για το κλίμα

Δράση για το κλίμα

Ενεργούμε τώρα για ένα βιώσιμο μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

Acting now for a sustainable, low-carbon future

Δύο άνδρες και δύο γυναίκες φοράνε καθημερινά ρούχα και κάνουν συγκομιδή από ένα δέντρο χαμογελώντας. Δύο άνδρες και δύο γυναίκες φοράνε καθημερινά ρούχα και κάνουν συγκομιδή από ένα δέντρο χαμογελώντας.

Η κλιματική αλλαγή, που επήλθε τουλάχιστον εν μέρει λόγω της αύξησης της χρήσης ορυκτών καυσίμων, και η υπερθέρμανση του πλανήτη που αυτή προκάλεσε αποτελούν σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Η Samsung Electronics αναγνωρίζει την πραγματικότητα αυτής της κρίσης και, συνεπώς, συνεχίζει να κάνει προσπάθειες σε πολλαπλά μέτωπα. Σε αυτά τα μέτωπα περιλαμβάνονται η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, η εγκατάσταση εξοπλισμού με ελάχιστες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (greenhouse gas, GHG) και η εκμετάλλευση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

KPI κλιματικής αλλαγής

Σωρευμένη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων

301 εκατομμύρια τόνοι

* Σωρευτικό σύνολο από το 2009 έως το 2020

Σωρευτικό σύνολο μείωσης εκπομπών
αερίων
του θερμοκηπίου για τη φάση χρήσης του προϊόντος

A graph showing use of renewable energy in the United States, Europe, and China; Renewable energy conversion rate is expected to be 100% in 2020. A graph showing use of renewable energy in the United States, Europe, and China; Renewable energy conversion rate is expected to be 100% in 2020.

* Μονάδα: Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (%)

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Κίνα

Λήψη μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής

Για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στην κλιματική αλλαγή, αναλύουμε τους σχετικούς κινδύνους και παράγοντες ευκαιρίας και σχεδιάζουμε αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης Αυτό περιλαμβάνει τον έλεγχο διαφόρων σεναρίων για τον προσδιορισμό της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στην επιχείρησή μας με την πάροδο του χρόνου. Οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν σχεδόν κάθε πτυχή της επιχείρησής μας, από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας έως τις διαδικασίες παραγωγής, την αλυσίδα εφοδιασμού, την έρευνα και ανάπτυξη και άλλες δραστηριότητες πωλήσεων.

Το πλάνο δράσης μας

Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους χώρους εργασίας

ㆍΛειτουργία εγκαταστάσεων μείωσης εκπομπής F-Gas για την διαδικασία κατασκευής ημιαγωγών

ㆍΔιαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας

Εικόνα για Στρατηγικές και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 1: Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους χώρους εργασίας, Λειτουργία εγκαταστάσεων μείωσης εκπομπής F-Gas για την διαδικασία κατασκευής ημιαγωγών, Διαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας. 2: Επέκταση της διαχείρισης ενέργειας στους χώρους εργασίας, Δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους χώρους εργασίας και διατήρηση πιστοποιητικών. 3: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων, Ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 4: Διαχείριση άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους τομείς της διακίνησης προϊόντων, επαγγελματικών ταξιδιών κ.λπ. 5: Υποστήριξη προμηθευτών, Παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των προμηθευτών, Προώθηση και υποστήριξη των προμηθευτών για συμμετοχή στην αλυσίδα διανομής CDP. Εικόνα για Στρατηγικές και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 1: Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους χώρους εργασίας, Λειτουργία εγκαταστάσεων μείωσης εκπομπής F-Gas για την διαδικασία κατασκευής ημιαγωγών, Διαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας. 2: Επέκταση της διαχείρισης ενέργειας στους χώρους εργασίας, Δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους χώρους εργασίας και διατήρηση πιστοποιητικών. 3: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων, Ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 4: Διαχείριση άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους τομείς της διακίνησης προϊόντων, επαγγελματικών ταξιδιών κ.λπ. 5: Υποστήριξη προμηθευτών, Παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των προμηθευτών, Προώθηση και υποστήριξη των προμηθευτών για συμμετοχή στην αλυσίδα διανομής CDP.

Επέκταση της διαχείρισης ενέργειας στους χώρους εργασίας

ㆍΔημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους χώρους εργασίας και τήρηση πιστοποιητικών

Εικόνα για Στρατηγικές και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 1: Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους χώρους εργασίας, Λειτουργία εγκαταστάσεων μείωσης εκπομπής F-Gas για την διαδικασία κατασκευής ημιαγωγών, Διαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας. 2: Επέκταση της διαχείρισης ενέργειας στους χώρους εργασίας, Δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους χώρους εργασίας και διατήρηση πιστοποιητικών. 3: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων, Ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 4: Διαχείριση άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους τομείς της διακίνησης προϊόντων, επαγγελματικών ταξιδιών κ.λπ. 5: Υποστήριξη προμηθευτών, Παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των προμηθευτών, Προώθηση και υποστήριξη των προμηθευτών για συμμετοχή στην αλυσίδα διανομής CDP. Εικόνα για Στρατηγικές και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 1: Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους χώρους εργασίας, Λειτουργία εγκαταστάσεων μείωσης εκπομπής F-Gas για την διαδικασία κατασκευής ημιαγωγών, Διαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας. 2: Επέκταση της διαχείρισης ενέργειας στους χώρους εργασίας, Δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους χώρους εργασίας και διατήρηση πιστοποιητικών. 3: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων, Ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 4: Διαχείριση άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους τομείς της διακίνησης προϊόντων, επαγγελματικών ταξιδιών κ.λπ. 5: Υποστήριξη προμηθευτών, Παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των προμηθευτών, Προώθηση και υποστήριξη των προμηθευτών για συμμετοχή στην αλυσίδα διανομής CDP.

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων

ㆍΑνάπτυξη και προώθηση προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Εικόνα για Στρατηγικές και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 1: Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους χώρους εργασίας, Λειτουργία εγκαταστάσεων μείωσης εκπομπής F-Gas για την διαδικασία κατασκευής ημιαγωγών, Διαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας. 2: Επέκταση της διαχείρισης ενέργειας στους χώρους εργασίας, Δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους χώρους εργασίας και διατήρηση πιστοποιητικών. 3: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων, Ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 4: Διαχείριση άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους τομείς της διακίνησης προϊόντων, επαγγελματικών ταξιδιών κ.λπ. 5: Υποστήριξη προμηθευτών, Παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των προμηθευτών, Προώθηση και υποστήριξη των προμηθευτών για συμμετοχή στην αλυσίδα διανομής CDP. Εικόνα για Στρατηγικές και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 1: Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους χώρους εργασίας, Λειτουργία εγκαταστάσεων μείωσης εκπομπής F-Gas για την διαδικασία κατασκευής ημιαγωγών, Διαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας. 2: Επέκταση της διαχείρισης ενέργειας στους χώρους εργασίας, Δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους χώρους εργασίας και διατήρηση πιστοποιητικών. 3: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων, Ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 4: Διαχείριση άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους τομείς της διακίνησης προϊόντων, επαγγελματικών ταξιδιών κ.λπ. 5: Υποστήριξη προμηθευτών, Παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των προμηθευτών, Προώθηση και υποστήριξη των προμηθευτών για συμμετοχή στην αλυσίδα διανομής CDP.

Διαχείριση άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

ㆍΔιαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους τομείς της διακίνησης προϊόντων, επαγγελματικών ταξιδιών κ.λπ.

Εικόνα για Στρατηγικές και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 1: Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους χώρους εργασίας, Λειτουργία εγκαταστάσεων μείωσης εκπομπής F-Gas για την διαδικασία κατασκευής ημιαγωγών, Διαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας. 2: Επέκταση της διαχείρισης ενέργειας στους χώρους εργασίας, Δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους χώρους εργασίας και διατήρηση πιστοποιητικών. 3: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων, Ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 4: Διαχείριση άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους τομείς της διακίνησης προϊόντων, επαγγελματικών ταξιδιών κ.λπ. 5: Υποστήριξη προμηθευτών, Παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των προμηθευτών, Προώθηση και υποστήριξη των προμηθευτών για συμμετοχή στην αλυσίδα διανομής CDP. Εικόνα για Στρατηγικές και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 1: Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους χώρους εργασίας, Λειτουργία εγκαταστάσεων μείωσης εκπομπής F-Gas για την διαδικασία κατασκευής ημιαγωγών, Διαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας. 2: Επέκταση της διαχείρισης ενέργειας στους χώρους εργασίας, Δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους χώρους εργασίας και διατήρηση πιστοποιητικών. 3: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων, Ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 4: Διαχείριση άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους τομείς της διακίνησης προϊόντων, επαγγελματικών ταξιδιών κ.λπ. 5: Υποστήριξη προμηθευτών, Παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των προμηθευτών, Προώθηση και υποστήριξη των προμηθευτών για συμμετοχή στην αλυσίδα διανομής CDP.

Υποστήριξη προμηθευτών

ㆍΠαρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των προμηθευτών

ㆍΠροώθηση και υποστήριξη των προμηθευτών για συμμετοχή στην αλυσίδα διανομής CDP

Εικόνα για Στρατηγικές και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 1: Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους χώρους εργασίας, Λειτουργία εγκαταστάσεων μείωσης εκπομπής F-Gas για την διαδικασία κατασκευής ημιαγωγών, Διαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας. 2: Επέκταση της διαχείρισης ενέργειας στους χώρους εργασίας, Δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους χώρους εργασίας και διατήρηση πιστοποιητικών. 3: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων, Ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 4: Διαχείριση άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους τομείς της διακίνησης προϊόντων, επαγγελματικών ταξιδιών κ.λπ. 5: Υποστήριξη προμηθευτών, Παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των προμηθευτών, Προώθηση και υποστήριξη των προμηθευτών για συμμετοχή στην αλυσίδα διανομής CDP. Εικόνα για Στρατηγικές και σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 1: Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους χώρους εργασίας, Λειτουργία εγκαταστάσεων μείωσης εκπομπής F-Gas για την διαδικασία κατασκευής ημιαγωγών, Διαχείριση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας. 2: Επέκταση της διαχείρισης ενέργειας στους χώρους εργασίας, Δημιουργία συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους χώρους εργασίας και διατήρηση πιστοποιητικών. 3: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη φάση χρήσης προϊόντων, Ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 4: Διαχείριση άλλων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Διαχείριση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στους τομείς της διακίνησης προϊόντων, επαγγελματικών ταξιδιών κ.λπ. 5: Υποστήριξη προμηθευτών, Παρακολούθηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των προμηθευτών, Προώθηση και υποστήριξη των προμηθευτών για συμμετοχή στην αλυσίδα διανομής CDP.

Η διαδικασία αξιολόγησης και
ανταπόκρισης που χρησιμοποιούμε

 • 01

  Προσδιορισμός φαινομένων
  και προβλημάτων που
  σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή

 • 02

  Ανάλυση επιπτώσεων,
  κινδύνων και
  παραγόντων ευκαιρίας

  Κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και ευκαιριών


  Ενδιαφέρον μετόχων/Τάσεις της βιομηχανίας/Επιπτώσεις στην επιχείρηση/Δυνατότητες εντός της εταιρείας/Πιθανότητα εμφάνισης

 • 03

  Καθιέρωση στρατηγικών
  αντιμετώπισης

 • 04

  Υλοποίηση και
  παρακολούθηση έργων

 • 05

  Ανάλυση αποτελεσμάτων
  και έλεγχος στόχου

Παράγοντες κινδύνων και ευκαιριών για την κλιματική αλλαγή

Ζητήματα που αφορούν
τους κανονισμούς
Κίνδυνοι Φόρος άνθρακα Εμπορία εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου
Χρήση
ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας
Κανονισμοί
ενεργειακής
απόδοσης προϊόντος
Η προσέγγιση μας Ανάπτυξη
ψυκτικών με
χαμηλότερη
δυνατότητα επίδρασης στην υπερθέρμανση του πλανήτη
Καθιέρωση
συστήματος
μείωσης
εκπομπών και
εμπορίας εκπομπών
Ανάληψη
συμβάσεων
αγοράς
ανανεώσιμης
ενέργειας,
εγγραφή για
πράσινη τιμολόγηση, αγορά REC
Ανάπτυξη
ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων
ΚίνΕυκαιρίες Χρήση
Μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM)
για τους χώρους εργασίας 1) Πρόγραμμα εξασφάλισης
πίστωσης ρύπων άνθρακα
Επέκταση
της χρήσης
ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Λήψη
πιστοποιητικών
βιωσιμότητας και
ετικετών ενέργειας
Φυσικά
ζητήματα
Κίνδυνοι Κυκλώνες
και πλημμύρες
Κίτρινη
σκόνη
Η προσέγγιση μας Ανάπτυξη
επενδύσεων
σε εγκαταστάσεις
πρόληψης και
αποκατάστασης
ζημιών από φυσικές καταστροφές
Δημιουργία
σεναρίων
πρόληψης και
αποκατάστασης
ζημιών και
επένδυση σε εγκαταστάσεις HVAC
Ευκαιρίες Συμβολή στις
τοπικές
κοινότητες για την
υιοθέτηση της
κλιματικής
αλλαγής και την
υποστήριξή
τους με τεχνολογίες κατά της κλιματικής αλλαγής
Δημιουργία
νέων επιχειρηματικών
ευκαιριών
για οικιακές
συσκευές,
όπως
καθαριστές αέρα και στεγνωτήρια
Άλλα
Κίνδυνοι Επιχειρηματική
φήμη
Αλλαγή
της συμπεριφοράς
των καταναλωτών
Η προσέγγιση μας Ενίσχυση
των εσωτερικών
δραστηριοτήτων
βιωσιμότητας
και ενίσχυση της
εξωτερικής επικοινωνίας
Έρευνα
των καταναλωτικών
τάσεων και
επέκταση
της βιώσιμης
ανάπτυξης προϊόντων
Ευκαιρίες Βελτίωση της
εικόνας της επωνυμίας
Προληπτική
ανταπόκριση στην
καταναλωτική
ζήτηση για
οικολογικά προϊόντα

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλα τα επίπεδα

Η επίλυση προβλημάτων απαιτεί ακριβείς πληροφορίες. Για να καταμετρήσουμε με ακρίβεια και να διαχειριστούμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα έχουμε χωρίσει σε τρεις κατηγορίες που ορίζονται από το Πρωτόκολλο GHG βάσει της εγγύτητάς τους στις επιχειρήσεις και τη δραστηριότητα. Ο εντοπισμός του ακριβούς σημείου εκπομπών σε κάθε επίπεδο αποτελεί τη βάση της διαχείρισης των αερίων θερμοκηπίου με τον βέλτιστο τρόπο. Το πεδίο 1 αναφέρεται στα αέρια θερμοκηπίου που εκπέμπονται όταν τα προϊόντα κατασκευάζονται στους χώρους εργασίας της Samsung Electronics, ενώ οι έμμεσες εκπομπές του πεδίου 2 σχετίζονται με τις ενεργειακές αγορές των χώρων εργασίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού. Το πεδίο 3 καλύπτει εκπομπές εκτός των χώρων εργασίας, όπως αυτές από υλικοτεχνικές δραστηριότητες, επαγγελματικά ταξίδια, την προμηθευτική μας αλυσίδα και τη χρήση των προϊόντων μας. Χρησιμοποιούμε αυτήν την ανάλυση για να διαχειριζόμαστε συστηματικά όλες τις εκπομπές, είτε είναι άμεσες είτε έμμεσες, από τους χώρους εργασίας μας, τη χρήση των προϊόντων και τους προμηθευτές μας.

Πεδίο 1

Άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Πεδίο 2

Έμμεσες εκπομπές
από
ηλεκτρισμό,
ατμό, κ.λπ.

Πεδίο 3

Όλες οι άλλες έμμεσες εκπομπές από
υλικοτεχνικές δραστηριότητες, προμηθευτές, χρήση προϊόντων κ.λπ.

Χρησιμοποιούμε προηγμένη τεχνολογία για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

Με τις προηγμένες τεχνολογίες προϊόντων που διαθέτουμε στη Samsung Electronics, αναπτυσσόμαστε συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να ακολουθούμε έναν πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνο και άνετο τρόπο ζωής. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, η Samsung πραγματοποιεί εταιρικές, ομαδικές συναντήσεις οικο-συμβουλευτικής, δύο φορές τον χρόνο. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, η Samsung μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών μεταξύ των ειδικών περιβαλλοντολόγων των επιχειρησιακών τομέων, καθώς και αναζητά τεχνολογίες που εξοικονομούν ενέργεια για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας. Το 2019, μειώσαμε την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση κατά 42% σε σύγκριση με το 2008 υιοθετώντας εξαιρετικά αποδοτικούς συμπιεστές ψυγείων και εξαιρετικά αποδοτικούς εναλλάκτες θερμότητας για τα κλιματιστικά.

Στα αριστερά, ένα κλιματιστικό Samsung με ένα σύμβολο μετρητή ενεργειακής απόδοσης επάνω του. Στα δεξιά, ένας μοντέρνος χώρος γραφείου με ένα γραφείο, καρέκλα και φυτά. Στα αριστερά, ένα κλιματιστικό Samsung με ένα σύμβολο μετρητή ενεργειακής απόδοσης επάνω του. Στα δεξιά, ένας μοντέρνος χώρος γραφείου με ένα γραφείο, καρέκλα και φυτά.

Παράδειγμα εφαρμογής IoT στους χώρους εργασίας παγκοσμίως

Η Samsung Electronics επιδιώκει την ενεργειακή αποδοτικότητα, όχι μόνο μέσω των προϊόντων μας, αλλά επίσης και μέσω των εγκαταστάσεων σε όλους τους χώρους εργασίας μας. Εισαγάγαμε ένα σύστημα παρακολούθησης και ένα ενεργό περιβάλλον ελέγχου βάσει IoT στα συστήματα HVAC (θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός) του Yeongdeok Training Center στην Κορέα και στο εργοτάξιο στο Ho Chi Minh, στο Βιετνάμ. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία IoT, αναπτύξαμε επίσης έναν αλγόριθμο εξοικονόμησης ενέργειας που συνυπολογίζει τις εξωτερικές συνθήκες κλίματος, το φορτίο HVAC και τις δυνατότητες της συσκευής, δίνοντας τη δυνατότητα για βέλτιστο λειτουργικό έλεγχο του εξοπλισμού υποδομής. Ως αποτέλεσμα, η Samsung Electronics στο Ho Chi Minh κατάφερε να μειώσει την ενεργειακή της κατανάλωση κατά 12,4%. Η τεχνολογία προγραμματίζεται να εφαρμοστεί και στους χώρους εργασίας μας στην Κορέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Νοτιοανατολική Ασία.

Ένα μεγάλο εργοστάσιο της Samsung με πολλαπλά, σωστά διαταγμένα λευκά κτήρια με φόντο έναν γαλάζιο ουρανό με μικρά σύννεφα. Ένα μεγάλο εργοστάσιο της Samsung με πολλαπλά, σωστά διαταγμένα λευκά κτήρια με φόντο έναν γαλάζιο ουρανό με μικρά σύννεφα.

Στη Samsung Electronics, επεκτείνουμε συνεχώς τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Πανοραμική άποψη ενός χώρου εργασίας της Samsung με φόντο γαλανό ουρανό, δείχνοντας μόνο το πάνω μέρος των κτηρίων. Πανοραμική άποψη ενός χώρου εργασίας της Samsung με φόντο γαλανό ουρανό, δείχνοντας μόνο το πάνω μέρος των κτηρίων.

Υποστήριξη της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους προμηθευτές μας

Για να υποστηρίξουμε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους προμηθευτές, η Samsung Electronics έγινε μέρος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας CDP το 2019. Από τότε, έχουμε συνεισφέρει στη δημιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος συμβουλεύοντας τους κορυφαίους 200 προμηθευτές (βάσει ποσοτήτων αγοράς) να ορίσουν στόχους στη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας. Πραγματοποιήσαμε εκπαίδευση στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Κλιματικής Αλλαγής CDP και διερευνήσαμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας για τους προμηθευτές που παράγουν το 80% των πωλήσεών τους από τη Samsung Electronics. Πολλοί προμηθευτές υπέβαλαν τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο ενώ στους προμηθευτές που εθελοντικά θέσπισαν στόχους μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δόθηκαν κίνητρα. Η Samsung Electronics θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη και να συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές, έτσι ώστε να ενδιαφερθούν για την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τις κοινές προσπάθειες.

Διεξάγουμε έργα για να ανταποκριθούμε στις παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές

Μια ομάδα παιδιών αφρικανικής καταγωγής συγκεντρώνονται γύρω από έναν άντρα που κάνει επίδειξη μιας επιστημονικής διαδικασίας με ένα γκαζάκι. Μια ομάδα παιδιών αφρικανικής καταγωγής συγκεντρώνονται γύρω από έναν άντρα που κάνει επίδειξη μιας επιστημονικής διαδικασίας με ένα γκαζάκι.