Now TV 4K足球優惠

2018世界盃64場直播賽事
由2018年4月26日 至 2018年6月21日 已過期
now4k
購買Samsung 2018 Smart TV,即送Now TV 2018 4K 足球優惠。憑證啟動優惠,獨家以4K超高清解像度暢睇Now TV 2018世界盃賽事全程直播!想睇就睇!
換領詳情
指定型號電視:
 • 75" Q9F (QA75Q9FNAJXZK)
 • 65" Q8C (QA65Q8CNAJXZK)
 • 55" Q8C (QA55Q8CNAJXZK)
 • 65" Q7F (QA65Q7FNAJXZK)
 • 55" Q7F (QA55Q7FNAJXZK)
 • 82" NU8000 (UA82NU8000JXZK)
 • 65" NU8000 (UA65NU8000JXZK)
 • 55" NU8000 (UA55NU8000JXZK)*
 • 49" NU8000 (UA49NU8000JXZK)*
 • 65" NU7300 (UA65NU7300JXZK)
 • 75" NU7100 (UA75NU7100JXZK)
 • 65" NU7100 (UA65NU7100JXZK)

* 推廣日期: 2018年5月11日 至 2018年6月21日
推廣日期: 2018年4月26日 至 2018年6月21日 換領日期: 2018年4月26日 至 2018年6月29日 2018世界盃賽事日期: 2018年6月14日 至 2018年7月15日
NOW TV 4K 足球優惠換領步驟
1
客戶於指定商戶購買指定型號電視
2
於購買時致電Now TV專線查詢安裝地址之網絡覆蓋
3
換領信於電視安裝時經安裝師傅派發
4
客戶須於收到換領信後根據指示向Now TV提供相關資料以便安排安裝服務
5
Now TV上門安裝

推廣優惠條款及細則:

 1. 推廣日期:2018年4月26日 至 2018年6月21日。
 2. 優惠只適用於2018年4月26日至2018年6月21日期間:
  75" Q9F (QA75Q9FNAJXZK), 65" Q8C (QA65Q8CNAJXZK), 55" Q8C (QA55Q8CNAJXZK), 65" Q7F (QA65Q7FNAJXZK), 55" Q7F (QA55Q7FNAJXZK) 82" NU8000 (UA82NU8000JXZK), 65" NU8000 (UA65NU8000JXZK), 65" NU7300 (UA65NU7300JXZK), 75" NU7100 (UA75NU7100JXZK), 65" NU7100 (UA65NU7100JXZK)
 3. 優惠只適用於2018年5月11日至2018年6月21日期間:
  55" NU8000 (UA55NU8000JXZK)*, 49" NU8000 (UA49NU8000JXZK)*
 4. 優惠只適用於推廣日期內購買之指定電視型號(以發票日期為準)。
 5. 優惠只適用於2018年6月29日或以前安裝電視的客戶。
 6. 優惠只適用於指定香港特約經銷商售賣之原廠行貨。顧客於購買指定型號電視時,<Now TV 4K 足球優惠換領信> 將隨所購買的電視一併於安裝時派發。 客戶須於換領信上之換領日期內填妥信上之回條並連同購買電視之發票whatsapp訊息提交至5322 5133,方可享此優惠。
 7. 每位客戶及每封換領信只可享有此優惠一次。 換領信如有遺失或損壞,恕不補發。倘若閣下未能於2018年6月29日前登記,該項優惠將被取消。
 8. <Now TV 4K 足球優惠> 包括: 1) 2018 世界盃4K通行證 2) 試睇亞洲娛樂組合6個月及3) 試用Now One 4K UHD 全功能機頂盒6個月。
 9. 2018世界盃比賽日期為 2018 年 6 月 14 日至 7 月 15日。於頻道自選服務的節目將播放至 2018 年7月 31 日。賽事播放日期及時間如有更改,以 Now TV 不定時公佈為準。
 10. 觀看4K世界盃賽事,客戶需備有2018世界盃4K通行證、配置Now One 4K UHD全功能機頂盒、支援4K解像度之影視設備和電視及其Now TV安裝地址位於香港電訊光纖網絡覆蓋地區並以該光纖網絡接駁Now TV。
 11. Now TV將為新客戶及非Now One 4K UHD全功能機頂盒之現有客戶安裝Now One 4K UHD全功能機頂盒並豁免安裝費。如該安裝地址之安裝費高於HK$980,客戶將須要繳付其差額。現有Now TV客戶原有合約之條款及條件將維持不變。
 12. 2018 世界盃4K通行證,6個月亞洲娛樂組合及Now One 4K UHD全功能機頂盒優惠不適用於已安裝以上服務之Now TV現有客戶。如客戶為Now TV現有客戶且現時沒有訂購有關之 Now TV 服務,則可選擇換領 <NOW TV 4K 足球優惠> 上所陳述之全部優惠內容。
 13. 任何原因 (包括但不限於客戶自身、大廈 / 單位的安裝問題、網絡資源問題或其他問題) 而導致未能於限期內完成以香港電訊光纖網絡接駁Now TV安裝,Now TV將以「Now 2018足球優惠」(電視版應用程式)通行證代替。「Now 2018足球優惠」(電視版應用程式)通行證是透過預載於指定型號的Samsung電視之電視版「Now足球」應用程式收看2018世界盃64場賽事直播及賽事重溫,「Now 2018足球優惠」(電視版應用程式)通行證將透過SMS形式於3-5個工作天發送至登記電話號碼,收到啟動編碼後,登入Smart Hub,點選「Now足球」電視版應用程式,請根據有關步驟登記並享用有關優惠,詳情及條款請參閱: https://www.samsung.com/hk/offer/nowtvsoccerapp2018/
 14. Now One 4K UHD全功能機頂盒只適用於Now TV客戶及Now TV指定的應用程式。Now TV及4K內容 (除Now TV所提供的免費4K內容外) 只適用於已訂購有關頻道或頻道組合之客戶。錄影功能只適用於已申請Now電視錄影服務並購買指定型號外置硬碟。詳情請向職員查詢或瀏覽網頁https://www.nowtv.now.com。
 15. 有關之頻道、節目、內容及/或自選服務之編排有可能隨時更改。
 16. 以上優惠將於服務成功安裝起後6個月自動終止。客戶須將有關器材立即歸還予電訊盈科媒體有限公司,否則客戶須支付有關器材之成本費用。
 17. Now TV服務由電訊盈科媒體有限公司提供。Now TV服務只適用於指定住宅地區。
 18. Now | One 及Now TV為電訊盈科之註冊商標。
 19. 如就本優惠有任何爭議,電訊盈科媒體有限公司及三星電子香港有限公司保留最終決定權。
 20. 優惠只適用最終用家及用於作個人使用之購買,三星電子香港有限公司保留取消及更改有關優惠的權利。
 21. 優惠不可兌換現金,數量有限,送完即止。
 22. 以上圖片只供參考。
 23. 所有其他公司和產品名稱可能是各相關公司所擁有之商標。
 24. 推廣優惠受條款及細則約束,若有任何更改,恕不另行通知。