Zaštita klime

Djelujemo sada za održivu budućnost s niskom razinom ugljika

Glavni vizualni element stranice Klimatske promjene

Klimatske promjene koje su velikim dijelom rezultat navale upotrebe fosilnih goriva i posljedično globalno zatopljenje ozbiljan su problem koji utječe na cijeli svijet. U tvrtki Samsung Electronics svjesni smo stvarnog postojanja krize i trudimo se boriti protiv nje na više frontova. To uključuje razvoj energetski vrlo učinkovitih proizvoda, instalaciju uređaja s minimalnim emisijama stakleničkih plinova (GHG) i korištenje novih i obnovljivih izvora energije.

KPIza 2020.: Klimatske promjene

Emisije stakleničkih plinova na temelju intenziteta
za globalne lokacije rada

This infographic shows the greenhouse gas/KRW unit intensity goals of Samsung’s owned and operated global operations. Base greenhouse gas emissions in 2018 were 3.59 tons of CO2e/million KRW, and our goal for 2020 is 1.55 tons of CO2e/million KRW.

Smanjenje ukupnih emisija stakleničkih plinova u fazi
upotrebe proizvoda

This infographic shows the accumulated greenhouse gas reductions in the product usage stage. The accumulated greenhouse gas reductions in the product usage stage from 2009 to 2018 is 243 million tons CO2. Accumulated reduction goal for 2020, beginning in 2008, is 250 million tons CO2.

Usredotočeni smo na odgovor na krizu klimatskih promjena

S naprednim proizvodnim tehnologijama Samsung Electronics napreduje u potrazi za ekološki prihvatljivijim i praktičnijim načinima života. Kako bismo ispunili taj cilj, Samsung dvaput godišnje održava sastanke grupe za ekološko savjetovanje na razini cijele tvrtke. Na tim sastancima Samsung razmjenjuje informacije o ekološkim zahtjevima i razvoju inovativnih tehnologija među ekološkim stručnjacima u poslovnim odjeljenjima te istražuje tehnologije za uštedu energije kako bismo razvijali energetski učinkovite proizvode. Samsung je 2017. uveo proizvode s energetski učinkovitim tehnologijama kao što je Quick Drive za perilice rublja i učinkovite ventilatore u vanjskim jedinicama klima-uređaja, čime se energetska učinkovitost u prosjeku povećala za 36 % u usporedbi s 2008. godinom. Tim energetski učinkovitim poboljšanjima smanjili smo potrošnju energije i troškove za potrošače, kao i emisije stakleničkih plinova.

Strategije i akcijski planovi za rješavanje klimatskih promjena
ikone za strategije i akcijske planove za rješavanje klimatskih promjena
Smanjenje emisija GHG-a u radnim pogonima - Rukovanje opremom za smanjenje fluoriranih stakleničkih plinova u postupku proizvodnje poluvodiča - Upravljanje projektima za smanjenje potrošnje energije, poboljšavajući učinkovitost potrošnje energije Proširenje energetskog upravljanja u radnim pogonima - Postavljanje sustava za upravljanje energijom na svim radnim pogonima i održavanje certifikata (od 2013.) - Upravljanje troškovima za struju i pokazateljima u svakom radnom pogonu Smanjenje GHG-a u fazi upotrebe proizvoda - Razvoj i proizvodnja proizvoda visoke energetske učinkovitosti Upravljanje drugim emisijama GHG-a - Upravljanje emisijama GHG-a u logistici, poslovnim putovanjima, itd. (od 2009.) Upravljanje dobavljačima - Nadzor emisija GHG-a kod dobavljača (od 2012.)

Širimo naše upravljanje emisijama na svim razinama

Rješavanje problema zahtijeva točne informacije. Za precizno mjerenje i upravljanje emisijama stakleničkih plinova kategorizirali smo ih u tri opsega koji su definirani Protokolom o stakleničkim plinovima na temelju njihove blizine poslovanju i radu. Utvrđivanje točne točke emisije na svakoj razini osnova je za optimalno upravljanje stakleničkim plinovima.Djelokrug 1 odnosi se na stakleničke plinove koji se emitiraju pri proizvodnji proizvoda na lokacijama rada tvrtke Samsung Electronics, dok se neizravne emisije Djelokrug 2 povezuju s kupnjom energije za proizvodnju električne energije i pare lokacija rada. Djelokrug 3 pokriva emisije izvan lokacija rada, poput onih iz logističkih aktivnosti, poslovnih putovanja, našeg opskrbnog lanca i upotrebe naših proizvoda. Ovom se analizom koristimo kako bismo sustavno upravljali svim emisijama, izravnim ili neizravnim, iz naših lokacija rada, upotrebe proizvoda i naših dobavljača.

Ova informativna grafika navodi emisije stakleničkih plinova u odgovarajućim opsezima. Scope 1 odnosi se na izravne emisije stakleničkih plinova, Scope 2 na neizravne emisije iz električne energije, pare itd. i Scope 3 na sve ostale neizravne emisije logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda itd.
Djelokrug 1(izravne emisije stakleničkih plinova) i
Djelokrug 2(neizravne emisije iz električne struje, pare itd.)

· Mjesečna analiza emisija globalnih lokacija rada na temelju sustava upravljanja stakleničkim plinovima
· Instalirana oprema za dekompoziciju stakleničkih plinova u obradi poluvodiča, sa stopom dekompozicije od 90 % i više
· Instalirana visoko učinkovita oprema i prijelaz na LED unutarnju rasvjetu na globalnim lokacijama rada

Panoramska fotografija lokacije rada tvrtke Samsung Electronics.
3. okvir (sve druge neizravne emisije iz logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda, itd.)

∙ Izvođenje projekata za smanjenje stakleničkih plinova za poboljšanje uštede energije u logistici.
∙ Otkrivanje projekata za smanjenje stakleničkih plinova putem terenske podrške za glavne dobavljače.
∙ Povećanje upotrebe videokonferencijskih sastanaka i smanjenje broja međunarodnih poslovnih putovanja.

Fotografija logističkog kamiona (Safety Truck tvrtke Samsung Electronics)
Smanjenje emisije stakleničkih plinova u fazi upotrebe proizvoda
Grafikon prikazuje zbirni iznos smanjenja GHG-a od 2009. u 7 glavnih linija: mobilni telefoni, prijenosna računala, televizori, monitori, hladnjaci, perilice i klimatizacijski uređaji. Smanjenje je 2014. iznosilo 128 milijuna tona Co2, 2015. 156 milijuna tona Co2, 2016. 188 milijuna tona Co2. Procijenjeni iznosi za 2017. i 2018. bili su 217 milijuna tona Co2, odnosno 243 milijuna tona Co2.

* Jedinica: milijun tona CO2
* Opseg prikupljanja podataka: Vodeće kategorije proizvoda (mobilni telefoni, prijenosna računala, televizori, monitori, hladnjaci, perilice i klimatizacijski uređaji)
* Akumulirano od 2009.

Koristimo se naprednom tehnologijom za povećanje uštede energije

S naprednim proizvodnim tehnologijama Samsung Electronics napreduje u potrazi za ekološki prihvatljivijim i praktičnijim načinima života. Kako bismo ispunili taj cilj, Samsung dvaput godišnje održava sastanke grupe za ekološko savjetovanje na razini cijele tvrtke. Na tim sastancima Samsung razmjenjuje informacije o ekološkim zahtjevima i razvoju inovativnih tehnologija među ekološkim stručnjacima u poslovnim odjeljenjima te istražuje tehnologije za uštedu energije kako bismo razvijali energetski učinkovite proizvode. Samsung je 2018. godine uveo proizvode s tehnologijama visoke energetske učinkovitosti, kao što su vrlo učinkoviti motori za perilice i kompresor za hladnjak, čime se energetska učinkovitost povećala za 39 % u prosjeku u usporedbi s 2008. godinom. Tim energetski učinkovitim poboljšanjima smanjili smo potrošnju energije i troškove za potrošače, kao i emisije stakleničkih plinova.

Infografika prikazuje izvedbu na razini energetske učinkovitosti u fazi upotrebe proizvoda. Prosječna potrošnja energije proizvoda smanjena je 2018. za 39 %, a kumulativne emisije stakleničkih plinova za 243 milijuna tona u usporedbi s 2008. godinom.
Infografika prikazuje izvedbu i ciljeve potrošnje energije na Samsung-ovim globalnim lokacijama. Samsung je 2018. godine uštedio 34,3 milijarde KRW-a na troškovima struje i komunalnih usluga na međunarodnim lokacijama. Ušteda se razlaže na 53 % za struju, 9 % za grijanje, ventilaciju i hlađenje, 11% za komprimirani zrak, 0,1 % za generatore dušika, 6 % za vodu, 3 % za paru, 3 % za plin i 13 % za ostale razne kategorije.

Povećanje proizvodnje sa sobom donosi povećanje broja proizvodnih lokacija i povezano povećanje potrošnje energije. Kako bismo smanjili potrošnju energije uz povećanje proizvodnih kapaciteta, Samsung je uspostavio 24 standarda uštede energije za učinkovitu proizvodnju. Kod novih lokacija razvijene su tehnologije za uštedu energije uzimajući u obzir karakteristike pogona i one su se koristile od najranijih faza procesa radi povećanja uštede energije. Posljedično, usprkos povećanju proizvodnje, uštedjeli smo 34,3 milijarde KRW u troškovima struje i komunalija na inozemnim lokacijama 2018.

Infografika prikazuje izvedbu i ciljeve potrošnje energije na Samsung-ovim globalnim lokacijama. Samsung je 2018. godine uštedio 34,3 milijarde KRW-a na troškovima struje i komunalnih usluga na međunarodnim lokacijama. Ušteda se razlaže na 53 % za struju, 9 % za grijanje, ventilaciju i hlađenje, 11% za komprimirani zrak, 0,1 % za generatore dušika, 6 % za vodu, 3 % za paru, 3 % za plin i 13 % za ostale razne kategorije.
Infografika prikazuje kako Samsung Electronics neprekidno proširuje upotrebu obnovljivih izvora energije

U tvrtki Samsung Electronics neprekidno proširujemo upotrebu obnovljivih izvora energije.

Kao vodeća globalna IT tvrtka, Samsung Electronics proširuje upotrebu obnovljivih izvora energije kao odgovor na klimatske promjene i službeno je objavila glavne ciljeve u lipnju 2018.
 
- Cilj nam je prijeći na 100-postotnu upotrebu obnovljivih izvora energije u svim radnim pogonima u Sjedinjenim Državama, Europi i Kini do 2020.
Tvrtka Samsung Electronics postavila je kratkoročni cilj proširenja upotrebe obnovljivih izvora energije u Sjedinjenim Državama, Kini i Europi, gdje postoji dostatna infrastruktura za upotrebu obnovljivih izvora energije i naporno radi da ispuni taj cilj.
Prvo smo 2019. godine prešli na 100-postotnu obnovljivu energiju za struju koja se troši u regionalnim sjedištima i pogonu za proizvodnju poluvodiča u Sjedinjenim Državama uz istodobni prijelaz za 100-postotnu obnovljivu energiju u slovačkom radnom pogonu u Europi. Sljedeće planiramo postupno prijeći na regionalno prikladnu obnovljivu energiju u drugim radnim pogonima u Sjedinjenim Državama i Europi. Nadalje, montirali smo fotonaponski strujni generator od 5,5 milijuna W na krovove pogona za proizvodnju televizora i poluvodiča u Kini. Kao i u Koreji, sva generirana energija koristi se za rad proizvodnih i pomoćnih pogona.
 
- Instalirat ćemo fotonaponske i geotermalne strujne generatore na parkirališta i krovove domaći radnih pogona kao što su Suwon, Hwaseong i Pyeongtaek do 2020.
Da bismo išli ukorak s ciljem korejske vlade o proširenju upotrebe obnovljivih izvora energije za 20 % do 2030. i 30 do 35 % do 2040. u radnom pogonu tvrtke Samsung Electronics u Suwonu instaliran je fotonaponski generator ukupnog kapaciteta 1,9 milijuna W u parkirnoj garaži i na krovovima pet istraživačkih pogona u sklopu domaćeg probnog projekta. Energija koju proizvedu fotonaponski generatori izravno se koristi u istraživačkom pogonu i garaži. Praćenjem rezultata probne instalacije fotonaponskog generatora, planiramo neprekidno uvoditi fotonaponske i geotermalne generatore i u logističke centre te druge radne pogone u Hwaseongu i Pyeongtaeku do 2020. godine

- Pristupanjem lancu opskrbe CDP-a 2019. planiramo preporučiti stotini najvažnijih poslovnih partnera da uspostave cilj upotrebe obnovljivih izvora energije.
Kako bi podržala proširenu upotrebu obnovljivih izvora energije kod poslovnih partnera, tvrtka Samsung Electronics planira pristupiti lancu opskrbe CPD-a kako bi navela stotinu svojih najvažnijih poslovnih partnera prema nabavnoj vrijednosti da uspostave cilj upotrebe obnovljivih izvora energije i proširili upotrebu obnovljive energije te odigrali ulogu u stvaranju zdravijeg okoliša.

Upotreba obnovljivih izvora energije u globalnim pogonima
Infografika prikazuje upotrebu obnovljivih izvora energije u globalnim pogonima. 92,06 GWh upotrijebljene obnovljive energije 2015. godine, 181,77 GWh 2016. godine, 228,5 GWh 2017. godine, 1356,5 GWh 2018. godine.

Provodimo projekte kao odgovor na globalne klimatske promjene.

Samsung Electronics provodi projekte kako bi smanjili globalne emisije dušika, ali i doprinijeli stvaranju boljeg okoliša.
Oko 80 % stanovništva u Mombasi u Keniji koristi ugljen kao gorivo jer nema dostatne opskrbe strujom. Kada ugljen sagorijeva, proizvode se štetne tvari i te tvari uzrokuju rast stope preuranjenih smrti kenijskog stanovništva. Nadalje, prekomjerna upotreba ugljena pogoršava zagađenje zraka i ubrzava krčenje šuma.
Tvrtka Samsung Electronics ide korak naprijed kako bi riješila taj problem. U sklopu borbe protiv klimatskih promjena, potpisali smo sporazum s tvrtkom Green Development i pronašli načine kako da stanovnici Mombase vode živote u zdravijem okruženju. Budući da se bioetanol može nabaviti po niskoj cijeni jer postoji relativno veći broj rafinerija šećera u Keniji, tvrtka Samsung Electronics uložila je milijun eura za raspodjelu štednjaka na bioetanol stanovnicima Mombase. Kako je bioetanol toplinski šest puta učinkovitiji od ugljena, to je dovelo do dvostrukog učinka smanjenja emisija štetnih tvari i osiguranja sigurne upotrebe u domaćinstvima. Raspodjelom štednjaka, tvrtka Samsung Electronics uspjela je doprinijeti zdravijem i sigurnijem načinu života stanovnika Mombase te smanjiti emisije stakleničkih plinova.
Uz Green Development, tvrtka Samsung Electronics nastavlja sa svojim nastojanjima oživljavanja regionalnog gospodarstva i poboljšanja okoliša edukacijom stanovnika o nabavi, proizvodnji i prodaji štednjaka i bioetanola.

Fotografija tvrtke Samsung Electronics koja provodi projekte kao odgovor na globalne klimatske promjene.
Naši ekološki prihvatljivi proizvodi doprinose zdravijem planetu
Pozadinska slika stranice ekološki prihvatljivih proizvoda