Klimatska akcija

Djelujući sada za održivu
budućnost s niskim udjelom ugljika

Ključna vizualna slika stranice Klimatske promjene

Klimatske promjene koje su velikim dijelom rezultat navale upotrebe fosilnih goriva i posljedično globalno zatopljenje ozbiljan su problem koji utječe na cijeli svijet. U tvrtki Samsung Electronics svjesni smo stvarnog postojanja krize i trudimo se boriti protiv nje na više fronti. To uključuje razvoj energetski vrlo učinkovitih proizvoda, instalaciju uređaja s minimalnim emisijama stakleničkih plinova (GHG) i korištenje novih i obnovljivih izvora energije.

KPI klimatskih promjena

Od 2009. do 2019. smanjeno je 270 milijuna tona stakleničkih plinova.
Ovo je slika korištenja obnovljive energije u Sjedinjenim Državama, Europi i Kini. Na ovom se području u 2020. očekuje stopa pretvorbe obnovljive energije godini od 100 %.

Fokusirani smo na reagiranje na krizu klimatskih promjena

Konkretno, uspostavljene su i slijede se smjernice za zaštitu okoliša u vezi s ekološkim pitanjima koja su izuzetno bitna za Samsung Electronics, a također upravljamo rizicima klimatskih promjena na temelju našeg „Sustava upravljanja okolišem“ i „Sustava upravljanja energijom“.

Strategije i akcijski planovi za rješavanje klimatskih promjena
Strategije i akcijski planovi za rješavanje klimatskih promjena
Smanjenje emisija GHG-a u radnim pogonima · Upravljanje postrojenjima za smanjenje emisije fluoriranih stakleničkih plinova u postupku proizvodnje poluvodiča · Upravljanje projektima uštede energije i poboljšati energetsku učinkovitost Proširenje energetskog upravljanja u radnim pogonima · Postavljanje sustava za upravljanje energijom na svim radnim pogonima i održavanje certifikata · Upravljanje troškovima za struju i pokazateljima u svakom radnom pogonu Smanjenje GHG-a u fazi upotrebe proizvoda · Razvoj i proizvodnja proizvoda visoke energetske učinkovitosti Upravljanje drugim emisijama GHG-a · Upravljanje emisijama GHG-a u logistici proizvoda, poslovnim putovanjima itd. Podrška dobavljačima · Nadzor emisija GHG-a kod dobavljača · Promicanje i podrška dobavljačima da se pridruže lancu opskrbe CDP-a

Proširujemo upravljanje emisijama na svim razinama

Rješavanje problema zahtijeva točne informacije. Kako bismo precizno izmjerili i upravljali emisijama stakleničkih plinova, svrstali smo ih u tri područja koja su definirana GHG protokolom na temelju njihove blizine poslovanju i radu. Lociranje točne točke emisije na svakoj razini osnova je za optimalno upravljanje stakleničkim plinovima. Opseg 1 odnosi se na stakleničke plinove koji se emitiraju kada se proizvodi proizvode na radnim mjestima tvrtke Samsung Electronics, dok su neizravne emisije opsega 2 povezane s kupnjom energije na radnim mjestima. za proizvodnju električne energije i pare. Opseg 3 obuhvaća emisije koje nisu iz radnih mjesta, poput onih iz logističkih aktivnosti, službenih putovanja, našeg opskrbnog lanca i upotrebe naših proizvoda. Ovu analizu koristimo za sustavno upravljanje svim emisijama, bilo izravnim ili neizravnim, s naših radilišta, korištenja proizvoda i naših dobavljača.

Ova infografika govori o emisijama stakleničkih plinova u odgovarajućim opsezima. Opseg 1 odnosi se na izravne emisije stakleničkih plinova, Opseg 2 na neizravne emisije iz električne energije, pare itd., a Opseg 3 na sve ostale neizravne emisije iz logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda itd.
Ova infografika govori o emisijama stakleničkih plinova u odgovarajućim opsezima. Opseg 1 odnosi se na izravne emisije stakleničkih plinova, Opseg 2 na neizravne emisije iz električne energije, pare itd., a Opseg 3 na sve ostale neizravne emisije iz logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda itd.
Opseg 1 (izravne emisije stakleničkih plinova) i
Opseg 2 (neizravne emisije iz električne energije)

· Mjesečna analiza globalnih emisija radnih pogona temeljena na sustavu upravljanja GHG-a
· Instalirana oprema za obradu fluoriranih plinova u obradi poluvodiča, sa stopom razgradnje od 90 % i više
· Instalirana oprema visoke učinkovitosti i unutarnja rasvjeta promijenjena u LED u globalnim pogonima

Panoramska fotografija radnog pogona tvrtke Samsung Electronics.
Opseg 3 (Sve ostale neizravne emisije iz logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda itd.)

∙ Izvođenje projekata za smanjenje stakleničkih plinova za poboljšanje uštede energije u logistici.
∙ Otkrivanje projekata za smanjenje stakleničkih plinova putem terenske podrške za glavne dobavljače.
∙ Povećanje upotrebe videokonferencijskih sastanaka i smanjenje broja međunarodnih poslovnih putovanja.

Fotografija logističkog kamiona (sigurnosni kamion tvrtke Samsung Electronics)

Koristimo se naprednom tehnologijom za povećanje uštede energije

S naprednim proizvodnim tehnologijama Samsung Electronics napreduje u potrazi za ekološki prihvatljivijim i praktičnijim načinima života. Kako bismo ispunili taj cilj, Samsung dvaput godišnje održava sastanke grupe za ekološko savjetovanje na razini cijele tvrtke. Na tim sastancima Samsung razmjenjuje informacije o ekološkim zahtjevima i razvoju inovativnih tehnologija među ekološkim stručnjacima u poslovnim odjeljenjima te istražuje tehnologije za uštedu energije kako bismo razvijali energetski učinkovite proizvode. U 2019. godini smanjili smo godišnju potrošnju energije za 42 % u odnosu na 2008. usvajanjem visoko učinkovitih kompresora za hladnjake i visoko učinkovitih izmjenjivača topline za klima uređaje.

Primjer IoT aplikacije u globalnim pogonima

Samsung Electronics postiže energetsku učinkovitost ne samo kroz svoje proizvode već i kroz svoje uređaje koji se koriste na svim radnim mjestima. Uveli smo sustav praćenja i aktivno kontrolno okruženje temeljeno na IoT u HVAC (grijanje, ventilaciju i klimatizaciju) sustave Yeongdeok Training Centera u Koreji i pogon u Ho Chi Minh Cityju u Vijetnamu. Koristeći IoT tehnologiju, također smo razvili algoritam za uštedu energije koji uzima u obzir vanjske klimatske uvjete, opterećenje HVAC i kapacitet uređaja, omogućavajući optimalnu operativnu kontrolu infrastrukturne opreme. Kao rezultat, Samsung Electronics je uspio smanjiti potrošnju energije za 12,4 % u Ho Chi Minh Cityju. Planirano je da se tehnologija primijeni u našim pogonima u Koreji, Sjedinjenim Državama i jugoistočnoj Aziji.

Primjer IoT aplikacije u globalnim pogonima

U tvrtki Samsung Electronics neprekidno proširujemo upotrebu obnovljivih izvora energije.

2018. godine Samsung Electronics je proglasio prijelaz na 100-postotnu upotrebu obnovljivih izvora energije u svim radnim pogonima u Sjedinjenim Državama, Europi i Kini do 2020. Osim toga, kako bismo proširili uporabu obnovljive energije u Koreji, obećali smo instalirati fotonaponske i geotermalne pogone za proizvodnju električne energije u novoizgrađenim pogonima, kao i parkirališta i krovove postojećih radilišta koja se nalazeu Suwonu, Hwaseongu i Pyeongtaeku. U tu svrhu postavili smo i slijedili planove izvršenja prilagođene svakoj regiji: u Indiji smo potpisali ugovore o napajanju električnom energijom s vjetroelektranama i fotonaponskim elektranama; u Brazilu je određeni dio energije koju isporučuje komunalno poduzeće obnovljiva energija; a meksički je pogon kupilo certifikate za obnovljive izvore energije. Kao rezultat toga, od 2019 godine 92 % energije koja se koristi u Sjedinjenim Državama, Europi i Kini čini obnovljiva energija. Samsung Electronics će nastaviti širiti uporabu obnovljive energije u područjima u kojima se može osigurati obnovljiva energija.

Fotografije solarnih i geotermalnih objekata na parkiralištima, izgradnja krovova i novih gradilišta na našim poslovnim mjestima u Suwonu, Hwaseongu i Pyeongtaeku.

Provodimo projekte kao odgovor na globalne klimatske promjene.

Samsung Electronics provodi projekte kako bi smanjili globalne emisije dušika, ali i doprinijeli stvaranju boljeg okoliša.
Oko 80 % stanovništva u Mombasi u Keniji koristi ugljen kao gorivo jer nema dostatne opskrbe strujom. Kada ugljen sagorijeva, proizvode se štetne tvari i te tvari uzrokuju rast stope preuranjenih smrti kenijskog stanovništva. Nadalje, prekomjerna upotreba ugljena pogoršava zagađenje zraka i ubrzava krčenje šuma.
Tvrtka Samsung Electronics ide korak naprijed kako bi riješila taj problem. U sklopu borbe protiv klimatskih promjena, surađujemo s tvrtkom Green Development i pronašli smo načine kako da stanovnici Mombase vode živote u zdravijem okruženju. Budući da se bioetanol može nabaviti po niskoj cijeni jer postoji relativno veći broj rafinerija šećera u Keniji, tvrtka Samsung Electronics uložila je milijun eura za raspodjelu štednjaka na bioetanol stanovnicima Mombase. Kako je bioetanol toplinski šest puta učinkovitiji od ugljena, to je dovelo do dvostrukog učinka smanjenja emisija štetnih tvari i osiguranja sigurne upotrebe u domaćinstvima. Raspodjelom štednjaka, tvrtka Samsung Electronics uspjela je doprinijeti zdravijem i sigurnijem načinu života stanovnika Mombase te smanjiti emisije stakleničkih plinova.
Uz Green Development, tvrtka Samsung Electronics nastavlja sa svojim nastojanjima oživljavanja regionalnog gospodarstva i poboljšanja okoliša edukacijom stanovnika o nabavi, proizvodnji i prodaji štednjaka i bioetanola.

Fotografija tvrtke Samsung Electronics koja provodi projekte kao odgovor na globalne klimatske promjene.
Naši ekološki prihvatljivi proizvodi doprinose zdravijem planetu
Pozadinska slika stranice ekološki prihvatljivih proizvoda