Zaštita klime

Djelujemo sada za održivu budućnost s niskom razinom ugljika

Glavni vizualni element stranice Klimatske promjene

Klimatske promjene koje su velikim dijelom rezultat navale upotrebe fosilnih goriva i posljedično globalno zatopljenje ozbiljan su problem koji utječe na cijeli svijet. U tvrtki Samsung Electronics svjesni smo stvarnog postojanja krize i trudimo se boriti protiv nje na više frontova. To uključuje razvoj energetski vrlo učinkovitih proizvoda, instalaciju uređaja s minimalnim emisijama stakleničkih plinova (GHG) i korištenje novih i obnovljivih izvora energije.

KPIza 2020.: Klimatske promjene

Emisije stakleničkih plinova na temelju intenziteta za globalne lokacije rada              

Ova informativna grafika sadrži emisije stakleničkih plinova na temelju intenziteta za globalne lokacije rada. Godine 2006. je intenzitet emisija stakleničkih plinova iznosio 3,04 tona CO2e/100 milijuna KRW. Cilj za 2020. je 1,55 tona CO2e/100 milijuna KRW.

Smanjenje ukupnih emisija stakleničkih plinova u fazi upotrebe proizvoda

Ova informativna grafika sadrži smanjenje emisije stakleničkih plinova u fazi upotrebe proizvoda. Od 2009. do 2016. ukupna količina emisije stakleničkih plinova u fazi upotrebe proizvoda iznosi 188 milijuna tona CO2. Cilj do 2020. je 250 milijuna tona CO2.

Usredotočeni smo na odgovor na krizu klimatskih promjena

Vijeće za stakleničke plinove sastaje se četiri puta godišnje kako bi utvrdilo plan za borbu protiv klimatskih promjena i pregledalo rezultate. Sudionici razmjenjuju najnovije informacije o klimatskim promjenama, utvrđuju detaljne akcijske planove i pregledavaju ostvarena postignuća za taj kvartal. Samsung Electronics uspostavio je sustavni proces upravljanja, kako je prikazano u nastavku, a s ciljem smanjivanja emisija stakleničkih plinova tijekom čitavog životnog ciklusa naših proizvoda, uključujući proizvodnju, distribuciju i upotrebu.

Strategije i akcijski planovi za suočavanje s klimatskim promjenama

Ikona za smanjenje emisija stakleničkih plinova na lokacijama rada

· Upotreba opreme za smanjenje F-Gas u procesu proizvodnje poluvodiča
· Upravljanje projektima za smanjenje potrošnje energije, poboljšanje energetske učinkovitosti

Ikona za proširenje upravljanja energijom na lokacijama rada

· Uspostava sustava za upravljanje energijom na svim lokacijama rada i održavanje certifikacija (od 2013.)
· Upravljanje troškovima i pokazateljima potrošnje energije na svakoj lokaciji rada

Ikona za smanjenje emisije stakleničkih plinova u fazi upotrebe proizvoda

· Razvoj i pokretanje proizvoda visoke energetske učinkovitosti

Ikona za upravljanje emisijama stakleničkih plinova u ostalim fazama

· Upravljanje emisijama stakleničkih plinova u logistici proizvoda, na poslovnim putovanjima itd. (od 2009.)

Ikona za upravljanje dobavljačima

· Praćenje emisija stakleničkih plinova dobavljača (od 2012.)

Širimo naše upravljanje emisijama na svim razinama

Rješavanje problema zahtijeva točne informacije. Za precizno mjerenje i upravljanje emisijama stakleničkih plinova kategorizirali smo ih u tri opsega koji su definirani Protokolom o stakleničkim plinovima na temelju njihove blizine poslovanju i radu. Utvrđivanje točne točke emisije na svakoj razini osnova je za optimalno upravljanje stakleničkim plinovima.Djelokrug 1 odnosi se na stakleničke plinove koji se emitiraju pri proizvodnji proizvoda na lokacijama rada tvrtke Samsung Electronics, dok se neizravne emisije Djelokrug 2 povezuju s kupnjom energije za proizvodnju električne energije i pare lokacija rada. Djelokrug 3 pokriva emisije izvan lokacija rada, poput onih iz logističkih aktivnosti, poslovnih putovanja, našeg opskrbnog lanca i upotrebe naših proizvoda. Ovom se analizom koristimo kako bismo sustavno upravljali svim emisijama, izravnim ili neizravnim, iz naših lokacija rada, upotrebe proizvoda i naših dobavljača.

Ova informativna grafika navodi emisije stakleničkih plinova u odgovarajućim opsezima. Scope 1 odnosi se na izravne emisije stakleničkih plinova, Scope 2 na neizravne emisije iz električne energije, pare itd. i Scope 3 na sve ostale neizravne emisije logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda itd.
Djelokrug 1(izravne emisije stakleničkih plinova) i
Djelokrug 2(neizravne emisije iz električne struje, pare itd.)

· Mjesečna analiza emisija globalnih lokacija rada na temelju sustava upravljanja stakleničkim plinovima
· Instalirana oprema za dekompoziciju stakleničkih plinova u obradi poluvodiča, sa stopom dekompozicije od 90 % i više
· Instalirana visoko učinkovita oprema i prijelaz na LED unutarnju rasvjetu na globalnim lokacijama rada

Panoramska fotografija lokacije rada tvrtke Samsung Electronics.
3. okvir (sve druge neizravne emisije iz logistike, dobavljača, upotrebe proizvoda, itd.)

∙ Izvođenje projekata za smanjenje stakleničkih plinova za poboljšanje uštede energije u logistici.
∙ Otkrivanje projekata za smanjenje stakleničkih plinova putem terenske podrške za glavne dobavljače.
∙ Povećanje upotrebe videokonferencijskih sastanaka i smanjenje broja međunarodnih poslovnih putovanja.

Fotografija logističkog kamiona (Safety Truck tvrtke Samsung Electronics)
Smanjenje emisije stakleničkih plinova
u fazi upotrebe proizvoda
Smanjenje emisije stakleničkih plinova u fazi upotrebe proizvoda
Procjena potrošnje
za zadnje dvije godine.

* Jedinica: milijun tCO2
*Opseg prikupljanja podataka: osam glavnih kategorija proizvoda (mobilni telefoni, prijenosna računala, televizori, monitori, hladnjaci, perilice, klima-uređaji i pisači)
*Akumulirano od 2009.

Koristimo se naprednom tehnologijom za povećanje uštede energije

S naprednim proizvodnim tehnologijama Samsung Electronics napreduje u potrazi za ekološki prihvatljivijim i praktičnijim načinima života. Kako bismo ispunili taj cilj, Samsung dvaput godišnje održava sastanke grupe za ekološko savjetovanje na razini cijele tvrtke. Na tim sastancima Samsung razmjenjuje informacije o ekološkim zahtjevima i razvoju inovativnih tehnologija među ekološkim stručnjacima u poslovnim odjeljenjima te istražuje tehnologije za uštedu energije kako bismo razvijali energetski učinkovite proizvode. Samsung je 2017. uveo proizvode s energetski učinkovitim tehnologijama kao što je Quick Drive za perilice rublja i učinkovite ventilatore u vanjskim jedinicama klima-uređaja, čime se energetska učinkovitost u prosjeku povećala za 36 % u usporedbi s 2008. godinom. Tim energetski učinkovitim poboljšanjima smanjili smo potrošnju energije i troškove za potrošače, kao i emisije stakleničkih plinova.

Infografika prikazuje izvedbu na razini energetske učinkovitosti u fazi upotrebe proizvoda. Prosječna potrošnja energije proizvoda smanjena je 2017. za 36 %, a kumulativne emisije stakleničkih plinova za 217 milijuna tona u usporedbi s 2008. godinom.
Infografika prikazuje izvedbu i ciljeve potrošnje energije na Samsung-ovim globalnim lokacijama. Samsung je uštedio 30,46 milijarde KRW u troškovima struje i 28,13 milijarde KRW u troškovima komunalija 2017. godine. Ušteda se razlaže na 22 % za struju, 12 % za grijanje, ventilaciju i hlađenje, 18 % za operativu i upravljanje, 10 % za komprimirani zrak, 12 % za generatore dušika, 9 % za vodu, 8 % za paru, 1 % za plin i 8 % za ostale razne kategorije.

Povećanje proizvodnje sa sobom donosi povećanje broja proizvodnih lokacija i povezano povećanje potrošnje energije. Kako bismo smanjili potrošnju energije uz povećanje proizvodnih kapaciteta, Samsung je uspostavio 24 standarda uštede energije za učinkovitu proizvodnju. Kod novih lokacija razvijene su tehnologije za uštedu energije uzimajući u obzir karakteristike pogona i one su se koristile od najranijih faza procesa radi povećanja uštede energije. Posljedično, usprkos povećanju proizvodnje, uštedjeli smo 58,6 milijarde KRW u troškovima struje i komunalija na inozemnim lokacijama 2017.

Infografika prikazuje izvedbu i ciljeve potrošnje energije na Samsung-ovim globalnim lokacijama. Samsung je uštedio 30,46 milijarde KRW u troškovima struje i 28,13 milijarde KRW u troškovima komunalija 2017. godine. Ušteda se razlaže na 22 % za struju, 12 % za grijanje, ventilaciju i hlađenje, 18 % za operativu i upravljanje, 10 % za komprimirani zrak, 12 % za generatore dušika, 9 % za vodu, 8 % za paru, 1 % za plin i 8 % za ostale razne kategorije.

U tvrtki Samsung neprekidno proširujemo upotrebu obnovljivih izvora energije.

Samsung-ove globalne lokacije neprekidno povećavaju upotrebu obnovljivih izvora energije kako bismo smanjili emisije stakleničkih plinova u radi i očuvali okoliš. Kako bismo postigli taj cilj, postavljamo solarne panele na slobodna mjesta kao što su krovovi parkirališta i zgrada na lokacijama diljem Koreje. U regijama s dostatnim infrastrukturama obnovljivih izvora energije kao što su Sjedinjene Države, Europa i Kina, naš je cilj koristiti 100 % obnovljivih izvora energije u našim tvornicama, poslovnim zgrada i radnim pogonima.

Upotreba obnovljivih izvora energije u globalnim pogonima

Zahvaljujući takvom radu, dosegnut ćemo jednakovrijednu količinu energije koju stvara prosječna solarna elektrana od 3,1 GW do 2020. godine.

Korištenje novih i obnovljivih izvora energije

Zahvaljujući takvom radu, dosegnut ćemo jednakovrijednu količinu energije koju stvara prosječna solarna elektrana od 3,1 GW do 2020. godine.

Provodimo istraživanja i projekte za prilagodbu klimatskim promjenama

Kako bismo kao tvrtka pronašli način prevladavanja klimatskih promjena, od 2015. provodimo zajedničku studiju pod nazivom Društveno odgovorno poslovanje za prilagodbu klimatskim promjenama. U suradnji s Ekološkim fakultetom Sveučilišta u Seoulu, naši istraživači preuzeli su zadatke s trima temama: dostupnost pitke vode, energetski učinkovita gradnja i obrazovanje o klimatskim promjenama.

U sklopu projekta pitke vode, postavili smo polutrajna postrojenja s pitkom vodom na 10 lokacija u Vijetnamu gdje nije postojala stabilna opskrba pitkom vodom. Rezultat toga je da lokalno stanovništvo više ne treba brinuti o dostupnosti vode, tvari koja je nužna za život čak i tijekom najtežih suša. U međuvremenu, naši projekti renoviranja kuća za osobe slabijeg imovinskog stanja razvili su se u projekt koji nazivamo projektom energetski učinkovitije gradnje. U sklopu tog projekta kućanstvima omogućujemo okruženje za život koje štedi energiju i izolira od ljetne vrućine i zimske hladnoće uz niske troškove. Studije provedena u 61 kućanstvu 2017. godine pokazuje da je prosječna količina energije potrošena po kućanstvu kroz godinu smanjena za pola, što dovodi do manjih troškova za struju kod osjetljivih članova društva. Ta nastojanja nisu dovela samo do ekonomski pozitivnih rezultata. Dovela su i do smanjenja povezanih emisija stakleničkih plinova vezanih uz energetiku od 43 tona CO2 godišnje.

Naposljetku, razvili smo specijalizirani obrazovni sadržaj o klimatskim promjenama na platformi Samsung Smart School za učitelje i učenike. Upotrebom tog sadržaja stvorili smo 300 stručnih predavača i ponudili demonstracijska predavanja za 2.200 djece u 11 osnovnih škola. Takvim nastojanjima pomažemo budućim generacijama razumjeti koliko su klimatske promjene ozbiljne i koliko je važno da ih pokušamo riješiti.

Fotografija fontane za piće u vrtiću u Thai Nguyenu (Vijetnam)
Naši ekološki osviješteni proizvodi stvaraju zdravi planet
Pozadinska slika stranice Ekološki osviješteni proizvodi