Ekološki osviještene lokacije rada

Naše ekološki osviještene lokacije rada supostoje s prirodom

Glavni vizualni element stranice Ekološki osviještene lokacije rada

Svim lokacijama rada tvrtke Samsung Electronics dodijeljen je certifikat sustava ekološkog upravljanja i one stoga prakticiraju eko-upravljanje. Međutim, naše zalaganje u pogledu očuvanja okoliša ne odnosi se samo na lokacije rada. Na svim svojim lokacijama prepoznajemo ekološke probleme i pronalazimo rješenja. Identifikacijom korijena problema i poduzimanjem preventivnih radnji u cjelokupnom sustavu lokacije rada jamčimo da spomenuta rješenja nisu tek privremena ili da je „premalo toga učinjeno prekasno“. U međuvremenu smo izvan lokacija rada svesrdno angažirani u radovima za očuvanje bioraznolikosti s lokalnim zajednicama kako bismo očuvali ekosustav.

KPI za 2020.: Aktivne ekološki osviještene lokacije rada

Stopa certificiranja sustava ekološkog upravljanja
Ova je slika cilj ekološki osviještenih lokacija rada. Do 2020. cilj je postići 100 % u pogledu stope certificiranja sustava ekološkog upravljanja. Detaljnije bi gledano svih naših 36 globalnih proizvodnih lokacija trebalo proći postupke certifikacije za ISO 14001 i OHSAS 18001.

Usvajanjem sustava ekološkog upravljanja na svim lokacijama rada implementirali smo integrirano upravljanje.

Kako bi mogla prakticirati eko-upravljanje, tvrtka Samsung Electronics upravljala je lokacijama rada na temelju međunarodnih standarda za upravljanje okolišem. Svim našim lokacijama diljem svijeta Međunarodna organizacija za standardizaciju dodijelila je certifikat za ekološko upravljanje, ISO 14001, te certifikat za sustav energetskog upravljanja, ISO 50001. Tvrtka Samsung Electronics učinila je dodatni korak i uspostavila vlastite standarde, koji su i stroži od standarda za međunarodne certifikate, te pomno upravlja svim aspektima lokacija rada. K tomu imamo centar Global EHS (Okoliš, Zdravlje i Sigurnost) i centar Global CS (Zadovoljstvo korisnika), a oni su pod izravnim vodstvom direktora kako bi se organizaciji omogućio sustavan i organiziran rad.

Postizanje 100-% ekološkog upravljanja

Međunarodni standardi ISO 14001 i ISO 50001 predstavljaju sustave ekološkog upravljanja te sustave energetskog upravljanja, a uspostavili su ih tehnički odbori međunarodne organizacije ISO. Poduzeća koja žele ishoditi certifikat moraju imati politiku ekološkog upravljanja te detaljno razrađene ekološke ciljeve i akcijske planove. Kako bi prošao tešku procjenu koju iziskuje organizacija ISO, kandidat mora pokazati svoju sposobnost provođenja cijelog niza zadataka kao što su dodjela resursa za složene pothvate i učinkovito obavljanje relevantnih zadataka. Certifikacija nije jednokratni uspjeh već obuhvaća godišnje revizije i ponovnu certifikaciju svake tri godine.
Sve lokacije rada tvrtke Samsung Electronics diljem svijeta uspješno su prošle ove zahtjevne certifikacijske postupke, a za još napredniji sustav ekološkog upravljanja održavamo interne revizije koje provode naši stručnjaci kako se ne bismo morali pouzdati u vanjske revizije.

Ova informativna grafika prikazuje ekološko upravljanje. S lijeve se strane nalaze informacije o internim revizorima, a s desne strane slike certifikata kao što su ISO 14001 i ISO 50001. Broj internih revizora iznosi 342 za ISO 14001 i 298 za ISO 50001.

Razrađujemo politike smanjenja stakleničkih plinova i primjenjujemo ih u praksi

Postoje radnje koje se mogu provesti na razini tvrtke kako bismo se suočili s klimatskim promjenama. Jedna od tih mjera jest objektivno i transparentno mjerenje trenutačnog učinka i prepoznavanje potencijalnih internih poboljšanja. U tome je pogledu tvrtka Samsung Electronics angažirala treću stranu za godišnju provjeru svojih stvarnih emisija stakleničkih plinova. K tomu smo, na temelju dijagnoza ispitivača unutar poduzeća, tragali za načinima kako bismo smanjili svoje emisije te smo redovito poduzimali mjere za poboljšanje. Naša zalaganja u pogledu smanjenja emisija stakleničkih plinova dovela su do značajnih postignuća kao što je smanjenje emisija stakleničkih plinova na našim najvećim lokacijama rada u Koreji.

Ova informativna grafika prikazuje izravne emisije stakleničkih plinova na korejskim lokacijama rada. U 2014. iznosila je 2,2749 milijuna tona Co2eq, u 2015. 1,8214 milijuna tona Co2eq, u 2016. 1,788 milijuna tona Co2eq. U usporedbi s rezultatima iz 2014. količina je smanjenja za 21 % u 2016.

Nastojanja tvrtke Samsung Electronics za smanjenje stakleničkih plinova
Tijekom obrade poluvodiča, za čišćenje površine silicijskih pločica potrebno je upotrijebiti F-Gas, vrstu stakleničkog plina. Pločica je tanki sloj silicija koji služi kao osnova za poluvodič. Kvaliteta i učinkovitost poluvodiča uvelike ovise o stanju površne pločice, zbog čega se uporaba plina F-Gas nije mogla izbjeći. Stoga je tvrtka Samsung Electronics provela istraživanja i pronašla načine kako zadržati F-Gas emisije na najnižoj mogućoj razini, a kao rezultat toga razvili smo i ugradili novu opremu za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Kao ishod suradnje između tvrtki Samsung Electronics i Samsung Engineering, ova oprema uvelike smanjuje uporabu plina F-Gas, ne samo za razgradnju plina već i u pogledu značajnog smanjenja količine energije potrebne za rukovanje opremom. Prethodna je metoda razgradnje plina upotrebljavala visoke temperature i iziskivala veliku količinu energije, zbog čega je ona sama proizvodila dodatni staklenički plin. Međutim, nova tehnologija omogućuje razgradnju stakleničkih plinova pri niskim temperaturama, rezultat čega je manja potrošnja energije. Zahvaljujući tim nastojanjima tretiramo više od 90 % stakleničkih plinova koji se proizvode na našim lokacijama rada.

Svoj utjecaj na okoliš svodimo na najmanju moguću razinu smanjenjem ispuštanja zagađivača na svojim lokacijama rada

Tijekom postupka proizvodnje stvaraju se neizbježni nusproizvodi koji mogu utjecati na atmosferu i kvalitetu vode. Tvrtka Samsung Electronics ulaže velik trud u smanjenje negativnih učinaka tih zagađivača na okoliš tako što primjerice zamjenjuje opremu i poboljšava postupke. Svoje smo bojlere opremili plamenicima s „niskomNOx potrošnjom“, koji troše manje energije i značajno smanjuju emisije NOx i CO2. Dodatno tijekom postavljanja proizvodnog pogona ugrađujemo opremu za kontrolu zagađivača koja je prilagođena tomu pogonu. Točnije smo rečeno poboljšali svoje pogone za tretiranje vode na svojim korejskim lokacijama rada kako bismo uklonili 97,6 % zagađivača. Uz to se opasan otpad skladišti u posebnim spremnicima kako bi se zajamčilo da neće doći do njihova propuštanja, čime se u potpunosti uklanja mogućnost zagađivanja tla. Također provodimo inicijative za sprječavanje nastanka emisija zagađivača pomoću kojih provjeravamo elemente koji bi mogli proizvoditi zagađivače te ih unaprijed uklanjamo. Također ulažemo velik trud u smanjenje svojeg utjecaja na okoliš kroz razne inicijative za kontrolu i sprječavanje proizvodnje zagađivača, a one započinju i prije proizvodnog procesa te traju i dugo nakon njegova završetka.

Ova informativna grafika prikazuje ulaganje u okoliš. U 2012. 4,915 milijardi KRW uloženo je u okoliš, u 2013. 5,82 milijarde KRW, u 2015. 6,59 milijardi KRW, a u 2016. 9,334 milijarde KRW. U 2016. je, u usporedbi s 2012., postignut porast od otprilike 90 %.

Kako bismo Zemlju održali zdravom,
podržavamo inicijative za očuvanje bioraznolikosti

Očuvanje ekosustava i zaštita okoliša važni su čimbenici pri očuvanju zdrave planete. Zaposlenici tvrtke Samsung Electronics sudjeluju u aktivnostima kako bi zaštitili zdravlje ekosustava. Dijeljenjem osnovne filozofije očuvanja bioraznolikosti i održavanjem kampanja kojima se promiče njegova važnost u velikoj mjeri potičemo sudjelovanje zaposlenika.

Ova informativna grafika prikazuje osnovnu filozofiju i akcijske planove koje tvrtka Samsung Electronics provodi za očuvanje bioraznolikosti. Osnovna filozofija glasi: „Tvrtka Samsung Electronics prepoznaje prednosti i važnost kako ekosustava tako i bioraznolikosti. Kako bi se smanjili učinci koji štete bioraznolikosti, aktivno provodimo inicijative za očuvanje ekosustava.“ Za akcijske planove: 1) svi zaposlenici prepoznaju očuvanje raznolikosti kao jednu od ključnih vrijednosti eko-upravljanja, 2) procjenjuje se utjecaj proizvoda na ekosustav i bioraznolikost tijekom njegova vijeka trajanja te se nastoje umanjiti svi negativni učinci, 3) stvaraju se prioritetne regije s visokom vrijednošću u pogledu bioraznolikosti diljem svih južnokorejskih i inozemnih lokacija rada te se provode aktivnosti usmjerene na očuvanje bioraznolikosti koje su u skladu s lokalnim potrebama, i 4) potrebna je redovita komunikacija sa zaposlenicima, lokalnim zajednicama, nevladinim organizacijama i drugim dionicima te doprinos povećanju količine truda koji se ulaže u očuvanje bioraznolikosti kod lokalnih zajednica.
Zaštita habitata ugroženih vrsta

Identificirali smo ugrožene vrste i njihove habitate u regijama u kojima se nalaze naše proizvodne lokacije rada te provodimo kampanje za očuvanje bioraznolikosti s relevantnim organizacijama kao što su lokalne zajednice te javne i akademske ustanove.

Ova informativna grafika prikazuje ugrožene vrste u neposrednoj blizini lokacija rada u Južnoj Koreji U Suvonu se nalazi 1 u sisavcima, 6 u pticama, 2 u vodozemcima i 1 u biljkama. U Hwaseongu 1 u sisavcima, 26 u pticama, 3 u vodozemcima, 1 u kukcima i 2 u biljkama. U Gvangjuu 5 u sisavcima, 6 u pticama, 1 u ribama i 1 u ugroženim biljkama. U Yonginu 2 u vodozemcima i 1 u kukcima, u Asanu 1 u sisavcima, 19 u pticama, 3 u vodozemcima i 2 u drugim vrstama koje su ugrožene. U Gumiju se nalaze 2 u sisavcima, 7 u pticama, 1 u ribama i 3 u biljkama kao ugroženim vrstama.

Očuvanje daurskog ždrala – obnavljanje močvarnog područja Jaepyeong (Jaedurumi + Haepyeong)
U 2013. lokacija rada tvrtke Samsung Electronics u Gumiju u provinciji Gyeongsangbuk-do postala je prvom u Koreji koja je sklopila partnerstvo za očuvanje bioraznolikosti s centralnim i lokalnim tijelima državne vlasti te sveučilištima. Od tada smo podržali umjetnu oplodnju dvaju parova ugroženih daurskih ždralova (Korejska prirodna baština br. 203) dovedenih iz Nizozemske. U travnju 2016. Institutu za istraživanje ptičjeg okoliša uspjelo je izlijeganje ptica. Time će se pomoći ponovno uspostaviti ekosustav močvarnog područja Haepyeong, habitata za ptice selice, a ovaj čin također predstavlja velik doprinos očuvanju bioraznolikosti.

Očuvanje obalnih pješčanih dina
Na svojoj lokaciji rada Onyang u provinciji Chungcheongnam-do surađivali smo s Uredom za očuvanje riječnog sliva Geum od 2008. u svrhu očuvanja obalnih pješčanih dina koje su stanište dviju ugroženih vrsta, kineske čaplje i mongolskog guštera. Trenutačno u gradu Boyreongu podržavamo aktivnosti kao što su čišćenje oceana, uklanjanje invazivnih stranih biljki te zaštita pješčane dine Sohwang, dok u Asanu podržavamo stvaranje habitata miskantusa.

Iskorjenjivanje stranih vrsta ribe/biljaka
Naše lokacije rada Giheung i Hwaseong u provinciji Gyeonggi-do svake godine provode aktivnosti očuvanja eko sustava na vodenim tokovima Osan i Woncheonri i iskorjenjuju strane vrste, hrane divlje životinje i lansiraju kampanje za zaštitu okoliša.

Obilježavanje Svjetskog dana voda

Voda je izvor života. Svake godine sve lokacije rada tvrtke Samsung Electronics diljem svijeta 22. ožujka obilježavaju Svjetski dan voda i provode aktivnosti za očuvanje vodenih tokova i oceanskih ekosustava. Međutim, zaposlenici nisu jedini koji to čine. Ljudi iz raznih područja kao što su lokalne zajednice, grupe građana i visokoškolske ustanove udružili su se kako bi podržali kampanje za očuvanje vode, edukaciju o vodenim resursima te drugim aktivnostima za očuvanje. Razlog tomu je što se voda može zaštiti samo ako međusobno surađujemo.

Fotografija događaja obilježavanja Svjetskog dana voda
Stvaramo budućnost zajedno: naš je cilj održivi opskrbni lanac
Pozadinska slika stranice Održivi opskrbni lanac