Ekološki prihvatljivi radni pogoni

Naši ekološki prihvatljivi radni pogoni rade u skladu s prirodom

Glavna slika stranice za ekološki prihvatljive radne pogone

Sva su radna mjesta tvrtke Samsung Electronics stekla certifikat sustava upravljanja okolišem i kao takva prakticiraju ekološko upravljanje. Ali naši napori za okoliš ne zaustavljaju se na granicama pogona. U sklopu svih naših radnih mjesta identificiramo probleme s okolišem i pronalazimo rješenja. Utvrđivanjem korijena problema i poduzimanjem preventivnih mjera u cijelom sustavu pogona osiguravamo da ta rješenja nisu samo privremena ili „premalo, prekasno“. U međuvremenu, izvan pogona, s entuzijazmom smo u radu na očuvanju biološke raznolikosti surađivali s lokalnim zajednicama kako bismo očuvali ekosustav.

Usvajanjem sustava upravljanja okolišem u svim

Kako bi se bavila ekološkim upravljanjem, tvrtka Samsung Electronics je upravljala radnim mjestima temeljem međunarodnih standarda upravljanja okolišem. Sva naša radna mjesta širom svijeta posjeduju certifikat Međunarodne organizacije za standardizaciju za upravljanje okolišem ISO 14001 i certifikat sustava upravljanja energijom ISO 50001. Tvrtke koje se nadaju da će dobiti ove certifikate moraju imati ekološki principe poslovnog upravljanja, kao i konkretne ciljeve i akcijske planove zaštite okoliša.
Tvrtke moraju proći detaljnu procjenu različitih izvršnih sposobnosti, poput sposobnosti raspodjele resursa za provedbu detaljnog akcijskog plana i sposobnosti za učinkovito izvršavanje relevantnih zadataka. Štoviše, kako bi održale certifikate, tvrtke moraju svake godine primati nadzornu reviziju i svake 3 godine raditi recertifikaciju reviziju. Sva proizvodna mjesta tvrtke Samsung Electronics uspješno su prošla sve ove stroge postupke certificiranja, ali umjesto da se zadovoljimo statusom quo, uspostavili smo standarde koji su čak i stroži od ovih međunarodnih zahtjeva za certificiranje i u skladu s tim upravljamo našim pogonima. Uz to, imamo Global EHS centar (okoliš, zdravlje i sigurnost) i Global CS centar (zadovoljstvo kupcima) pod izravnim vodstvom izvršnog direktora kako bi se omogućilo sustavnom i organskom radu.

Ekološki prihvatljivi radni pogoni KPI

Stopa certifikacije sustava upravljanja okolišem
To je slika koja je postigla stopostotnu stopu certificiranja sustava upravljanja okolišem u 2019. godini. Točnije, to znači ISO 14001, OHSAS 18001 certificiranje 36 globalnih proizvodnih mjesta.
36 globalnih proizvodnih mjesta s certifikatima ISO 14001 i OHSAS 18001

Sastavili smo politike za smanjenje stakleničkih plinova
i provodimo ih u praksi

Postoje radnje koje se mogu poduzeti na razini tvrtke kako bismo se suprotstavili klimatskim promjenama. Jedna je takva mjera objektivno i transparentno mjeriti aktualnu izvedbu i otkriti potencijal za interna poboljšanja. U tom smislu Samsung Electronics godišnje provjerava stvarne emisije stakleničkih plinova s neovisnom stranom. Nadalje, na temelju dijagnoza internih ispitivača, tražimo načine za smanjenje emisija i neprekidno poduzimamo mjere za napredak. Jedno područje za smanjenje stakleničkih plinova na koje se neprekidno usredotočujemo jest smanjenje emisija fluoriranih plinova, što značajno utječe na globalno zatopljenje. To je dovelo do značajnog napretka, posebice u proizvodnji poluvodiča.

Akumulirani status smanjenja fluoriranih plinova na Samsung lokacijama u Koreji i smanjenje emisija stakleničkih plinova u 2019

Usko surađujemo s dobavljačima kako bismo smanjili emisiju stakleničkih plinova

Kako bi podržao dobavljače u korištenju obnovljive energije, tvrtka Samsung Electronics pridružila se lancu opskrbe CDP-a 2019. Od tada doprinosimo zdravijem okolišu savjetujući 200 vodećih dobavljača (na temelju količine kupnje) da postave ciljeve korištenja obnovljive energije. Proveli smo obuku o popunjavanju CDP upitnika o klimatskim promjenama i istražili emisije stakleničkih plinova i upotrebu obnovljive energije za dobavljače koji 80 % svoje prodaje generiraju od tvrtke Samsung Electronics. Mnogi su dobavljači predali odgovor na upitnik, a dobavljači koji su dobrovoljno utvrdili ciljeve smanjenja stakleničkih plinova dobili su poticaje. Tvrtka Samsung Electronics nastavit će pružati podršku i usko surađivati s dobavljačima kako bi se zainteresirali za ekonomiju s niskim udjelom ugljika i udružili napore.

Slika borove šume

Kako bi Zemlja bila zdrava,
podržavamo inicijative za očuvanje biološke raznolikosti

Vodstvo i zaposlenici tvrtke Samsung Electronics sudjeluju u aktivnostima stvaranja zdravog ekosustava. Samsung Electronics dijeli osnovnu filozofiju aktivnosti za očuvanje biološke raznolikosti, provodi kampanje za promicanje svijesti o njenoj važnosti i potiče aktivno sudjelovanje našeg vodstva i zaposlenika.

Ova infografika prikazuje osnovnu filozofiju i akcijske planove koje tvrtka Samsung Electronics ima kako bi osigurala biološku raznolikost. Osnovna filozofija je „Samsung Electronics prepoznaje prednosti i važnost ekosustava i biološke raznolikosti. Kako bismo umanjili učinke štetne za biološku raznolikost, aktivno sudjelujemo u inicijativama za očuvanje ekosustava.” Za akcijske planove, 1) svi zaposlenici prepoznaju očuvanje biološke raznolikosti kao jednu od ključnih vrijednosti ekološkog upravljanja, 2) procjenjuju i analiziraju utjecaj proizvoda na ekosustav i biološku raznolikost tijekom njegovog životnog ciklusa i nastoje minimizirati sve negativne učinke, 3) dati prioritet regijama s visokom vrijednošću biološke raznolikosti u svim pogonima u Južnoj Koreji i u inozemstvu i poduzeti aktivnosti očuvanja biološke raznolikosti koje udovoljavaju lokalnim potrebama, i 4) kontinuirano komunicirati sa zaposlenicima, lokalnim zajednicama, nevladinim organizacijama i ostalim dionicima i pridonijeti jačanju napora na očuvanju biološke raznolikosti lokalnih zajednica.
Ova infografika prikazuje osnovnu filozofiju i akcijske planove koje tvrtka Samsung Electronics ima kako bi osigurala biološku raznolikost. Osnovna filozofija je „Samsung Electronics prepoznaje prednosti i važnost ekosustava i biološke raznolikosti. Kako bismo umanjili učinke štetne za biološku raznolikost, aktivno sudjelujemo u inicijativama za očuvanje ekosustava.” Za akcijske planove, 1) svi zaposlenici prepoznaju očuvanje biološke raznolikosti kao jednu od ključnih vrijednosti ekološkog upravljanja, 2) procjenjuju i analiziraju utjecaj proizvoda na ekosustav i biološku raznolikost tijekom njegovog životnog ciklusa i nastoje minimizirati sve negativne učinke, 3) dati prioritet regijama s visokom vrijednošću biološke raznolikosti u svim pogonima u Južnoj Koreji i u inozemstvu i poduzeti aktivnosti očuvanja biološke raznolikosti koje udovoljavaju lokalnim potrebama, i 4) kontinuirano komunicirati sa zaposlenicima, lokalnim zajednicama, nevladinim organizacijama i ostalim dionicima i pridonijeti jačanju napora na očuvanju biološke raznolikosti lokalnih zajednica.
Zaštita staništa ugroženih vrsta

Identificirali smo ugrožene vrste i njihova staništa u regijama u kojima se nalaze naša proizvodni pogoni i provodimo kampanje za očuvanje biološke raznolikosti s relevantnim organizacijama, uključujući lokalne zajednice, javne institucije i akademsku zajednicu.

Ova infografika prikazuje ugrožene vrste po regijama na domaćim poslovnim mjestima. U kompleksu Suwon postoji jedna vrsta vodozemaca. Kompleks Hwaseong ima 12 vrsta ptica, 2 vrste vodozemaca, 1 vrstu insekata i 2 vrste biljaka. U kompleksu Gwangju postoje 2 vrste sisavaca, 1 vrsta ptica, 1 vrsta riba, 1 vrsta kukca i 2 vrste biljke. U kompleksu Yongin postoje 2 vrste vodozemaca i 1 vrsta insekata. Kompleks Asan ima 5 vrsta ptica, 2 vrste vodozemaca i 1 druga vrsta u Asan. Na kraju, kompleks Gumi ima 1 vrstu sisavca, 1 vrstu ptica, 1 vrstu riba, 1 vrstu insekta, 1 vrstu biljke i 1 drugu vrstu.

Zaštita Bjelonogog ždrala - Obnova Jaepyeonga (močvare Jaedurumi + Haepyeong)
2013. godine pogon tvrtke Samsung Electronics u Gumi, provincija Gyeongsangbuk-do, postalo je prvo u Koreji koje je potpisalo partnerstvo za očuvanje biološke raznolikosti sa središnjom i lokalnom vladom i sveučilištima. Od tada podržavamo umjetno osjemenjivanje dva para ugroženih bjelonogih ždralova (korejski prirodni spomenik br. 203) koji su dopremljeni iz Nizozemske. U travnju 2016. Institut za istraživanje ekološkog okoliša ptica uspio je uspješno uzgojiti ptice. To će pomoći vratiti ekosustav močvarnog područja Haepyeong, staništa ptica selica, i značajan je doprinos očuvanju biološke raznolikosti.

Očuvanje obalnih pješčanih dina
U našem postrojenju Onyang u provinciji Chungcheongnam-do, od 2008. godine surađujemo s Uredom za zaštitu okoliša sliva rijeke Geum radi očuvanja obalnih pješčanih dina u kojima žive dvije ugrožene vrste, kineska čaplja i mongolski Eremias przewalskii. Trenutno u gradu Boyreong podržavamo aktivnosti poput čišćenja oceana, uklanjanja invazivnih stranih biljaka i zaštite pješčane dine Sohwang, dok u Asanu podržavamo stvaranje staništa srebrne trave.

Iskorjenjivanje stranih vrsta riba / biljaka
Naša postrojenja Giheung i Hwaseong u provinciji Gyeonggi-do svake godine provode aktivnosti očuvanja ekosustava na potocima Osan i Woncheonri, iskorjenjujući strane vrste, hraneći divlje životinje i provodeći kampanje za zaštitu okoliša.

Nastojimo zaštititi okoliš temeljem strogih i transparentnih principa.
Natpis podataka o okolišu