Ovaj videoisječak predstavlja eko-upravljanje tvrtke Samsung Electronic. „Otišli smo korak dalje od samo pasivnog pridržavanja propisa i zakona o zaštiti okoliša. Započeli smo s eko-upravljanjem nudeći svojim korisnicima ekološki prihvatljiva rješenja i kretanjem prema održivoj budućnosti. Zdrav okoliš od ključne je važnosti za našu budućnost."

“PlanetFirst”

Naš slogan uključuje zalaganje tvrtke Samsung Electronics za očuvanje Zemlje i okoliša. Samsung Electronics postavio je temelje eko-upravljanja kao filozofije za 21. stoljeće u Samsung deklaraciji o zaštiti okoliša 1992. godine. Otada smo otišli korak dalje od samo pasivnog pridržavanja propisa i zakona o zaštiti okoliša. Započeli smo s eko-upravljanjem nudeći svojim korisnicima ekološki prihvatljiva rješenja i kretanjem prema održivoj budućnosti. Zdrav okoliš od ključne je važnosti za našu budućnost.

Sustav eko-upravljanja

Ova slika sadrži osnovnu filozofiju eko-upravljanja. Daje „Doprinos procvatu čovječanstva i očuvanju okoliša poslovanjem na način koji poštuje čovječanstvo i prirodu na temelju poštovanja života.”


Ova slika sadrži viziju u sklopu sustava eko-upravljanja. Vizija je „Korisnicima osigurati nova ekološki prihvatljiva iskustva i krenuti prema održivoj budućnosti za globalnu zajednicu kroz inovativne i ekološki prihvatljive proizvode i tehnologiju.”

Ova slika sadrži slogan eko-upravljanja. Slogan je „Planet na prvom mjestu“ što podrazumijeva „Korporativnu društvenu odgovornost i održivo upravljanje poslovnim aktivnostima zahvaljujući kojima je Zemlja na prvom mjestu.”

Ključni pokazatelji uspješnosti za 2020: Ekološko upravljanje

U tvrtki Samsung Electronics postavili smo sljedeće ekološke ciljeve za smanjenje razine stakleničkih plinova, za proizvodnju proizvoda s minimalnim utjecajem na okoliš i postizanje kružnog gospodarstva.

Smanjenja stakleničkih plinova u fazi upotrebe proizvoda

Ova informativna grafika sadrži KPI za 2020.: Eko-upravljanje. Cilj mu je smanjiti ukupno 250 000 000 tona stakleničkih plinova od 2009. do 2020. godine u fazi upotrebe proizvoda.

Sukladnost novorazvijenih proizvoda sa standardima eko-oznake

Ova informativna grafika sadrži KPI za 2020.: Eko upravljanje, cilj sukladnosti novorazvijenih proizvoda sa standardima eko-oznake je 90 %.

Otpadni proizvodi prikupljeni globalno

Ova informativna grafika sadrži KPI za 2020.: Eko upravljanje, cilj prikupljanja otpadnih proizvoda je ukupno 3 080 000 tona od 2009. do 2020.

Intenzitet emisija stakleničkih plinova

Ova informativna grafika sadrži KPI za 2020.: Eko upravljanje, ciljani intenzitet emisija stakleničkih plinova na globalnim lokacijama rada je 1,55 tona CO2e/100 milijuna KRW.

Stopa recikliranja otpada na Samsung lokacijama

Ova informativna grafika sadrži KPI za 2020.: Eko upravljanje, ciljana stopa recikliranja proizvodnog otpada je 95 %.

Intenzitet upotrebe vode

Ova informativna grafika sadrži KPI za 2020.: Eko upravljanje, ciljani intenzitet upotrebe vode je 50 tona/100 milijuna KRW.

Zaštita klime

Klimatske promjene utječu na sve dijelove svijeta.
Smanjenjem emisija stakleničkih plinova i povezanim inicijativama, naš odgovor na klimatske promjene usmjeren je na promjenu za postizanje održive, zelene budućnosti.

Glavni vizualni element stranice Klimatske promjene

Ekološki osviješteni proizvodi

Elektronika može biti ekološki osviješteno.
U tvrtki Samsung Electronics pri razvoju svih naših proizvoda vodimo računa o okolišu, počevši od faze planiranja. Nastojimo koristiti naprednu tehnologiju kako bi život ljudi bio praktičniji i inspiriran okolišem.

Glavni vizualni element stranice Klimatske promjene

Učinkovitost resursa

Zemljine ograničene resurse treba očuvati, duže upotrebljavati i reciklirati.
Samsung Electronics nastavlja svoje istraživanje s ciljem povećavanja učinkovitosti resursa.

Glavni vizualni element stranice Učinkovitost resursa

Ekološki osviještene lokacije rada

Lokacije rada na kojima se proizvodi izrađuju nisu lišene pitanja zaštite okoliša.
Ljudi i priroda koegzistiraju na ekološki osviještenim lokacijama rada tvrtke Samsung Electronics.

Glavni vizualni element stranice Ekološki osviještene lokacije rada

Održivi opskrbni lanac

Dijeljenjem vrijednosti eko-upravljanja s našim partnerima gradimo sigurniji i ekološki osvješteniji opskrbni lanac.

Glavni vizualni element stranice Održivi opskrbni lanac

Komunikacija i angažman

Samsung Electronics transparentno objavljuje svoje politike i djelovanje u području zaštite okoliša.
S ciljem očuvanja okoliša eko-upravljanje uzima u obzir svaki glas, zahvaljujući komunikaciji i angažmanu koji su dostupni svim ljudima.

Glavni vizualni element stranice Komunikacija i angažman