Učinkovita upotreba resursa

Štedite, koristite duže i ponovno upotrijebite

Ključna vizualna slika stranice o učinkovitoj upotrebi resursa

Od Industrijske revolucije gospodarski razvoj prati bezobzirno iskapanje i iskorištavanje prirodnih resursa. Stručnjaci upozoravaju na ekološke probleme uzrokovane takvim iskapanjem i buduće iscrpljivanje resursa. U tvrtki Samsung Electronics svjesni smo tih upozorenja i provodimo čitav niz mjera reakcija.
U postupku razvoja i proizvodnje proizvoda, učinkovito koristimo resurse tehnološkim inovacijama i nalazimo načine za ponovnu upotrebu otpadnih i potrošenih proizvoda. I dalje ćemo nastojati proizvoditi bolje proizvode s manje resursa te pretvarati elektronički otpad u iskoristive resurse.

Ključni pokazatelji uspješnosti u učinkovitoj upotrebi resursa

Ovo su slike koje prikazuju rezultate iz 2019. Kumulativno iskorištavanje globalnog elektroničkog otpada: 403 milijuna tona Upotreba reciklirane plastike: 24,5 milijuna tona Stopa recikliranja otpada na Samsung-ovim lokacijama: 95 % Intenzitet korištenja vode: 67 tona / 100 milijuna KRW
Izvedba od 2019. Kumulativno iskorištavanje globalnog elektroničkog otpada: 403 milijuna tona Upotreba reciklirane plastike: 24,5 milijuna tona Stopa recikliranja otpada na Samsung-ovim lokacijama: 95 % Intenzitet korištenja vode: 67 tona / 100 milijuna KRW

Cilj nam je kružno gospodarstvo u kojem se resursi neprekidno ponovno koriste

Kako bismo zaštitili okoliš u krizi i učinkovitije koristili resurse, Samsung Electronics usredotočen je na kružno gospodarstvo. Gledajući izvan okvira konvencionalne prakse jednokratne upotrebe resursa koji se zatim odlažu, Samsung radi na tome da se resursi ponovno koriste i recikliraju nakon vijeka trajanja proizvoda. Smanjujemo količinu upotrebljenih materijala i optimiziramo način sklapanja te tako razvijamo načine proizvodnje kojima se upotreba resursa svodi na najmanju moguću mjeru. Prikupljanjem proizvoda koji su dosegli kraj vijeka trajanja, prikupljamo vrijedne materijale. Takvim kružnim gospodarstvom Samsung smanjuje potrebnu količinu prirodnih resursa za proizvodnju, smanjuje emisiju stakleničkih plinova i zagađivača iz spaljivanja otpada i sprječava zagađenje tla i podzemnih voda koje uzrokuju odlagališta.
Najbolji način očuvanja resursa jest proizvodnja kvalitetnih i dugotrajnih proizvoda. Povećanjem izdržljivosti naših proizvoda prije puštanja u prodaju putem niza strogih ispitivanja pouzdanosti i osiguranjem praktičnih usluga popravka putem globalnih servisa, uključujući neprekidna ažuriranja softvera,
Samsung povećava vijek trajanja proizvoda kako bi pridonio kružnom gospodarstvu i očuvanju resursa.

Usvojena struktura kružnog gospodarstva
tvrtke Samsung Electronics

Pokazuje što Samsung radi u svakom okviru koji doprinosi kružnom gospodarstvu kroz razvoj proizvoda, proizvodnju, distribuciju, upotrebu proizvoda, popravak / ponovnu upotrebu i recikliranje otpada.
Potrošač Upotreba Koristite energetski učinkovite proizvode za smanjenje neizravnih emisija stakleničkih plinova Poboljšanje performansi proizvoda, nadogradnja firmvera i produženje jamstva za proizvod Popravak i ponovna upotreba Kontinuirano širenje servisnih centara širom svijeta Produljenje životnog vijeka pružanjem usluga daljinske i stručne dijagnoze Samsung Electronics Razvoj Planiranje proizvode koji troše manje energije i resursa Razvoj proizvoda koji se lako popravljaju, rastavljaju i recikliraju Dizajn produženja vijeka trajanja proizvoda Nabavka materijala i dijelova koji ne sadrže nikakve opasne tvari Proširenje upotrebe održivih resursa, poput recikliranih materijala Poslovanje s certificiranim „Ekološkim partnerima“ Proizvodnja Proširenje upotrebe obnovljivih izvora energije u pogonima Smanjenje potrošnje vode i povećano ponovno korištenje vode Reciklirajte otpad iz pogona u resurse Koristite kemijske alternative na radnim pogonima Distribucija Koristite održive ambalažne materijale i papir iz održivog izvora Kompaktna i lagana ambalaža Smanjite emisije stakleničkih plinova i potrošnju goriva optimizacijom logistike Tvrtka za recikliranje Povrat i recikliranje Programi povrata u svakoj zemlji Izdvajanje i ponovna upotreba materijala iz otpadnih proizvoda Provođenje sustava recikliranja zatvorenog kruga za otpadne resurse

Udišemo nov život u potrošene proizvode

Uspostavljanje sustava kružnog gospodarstva nužni je i temeljni faktor za smanjenje količine otpada i učinkovitu upotrebu resursa.
Stoga Samsung Electronics globalno rukovodi programom Re+, programom prikupljanja elektroničkog otpada. Iskorišteni proizvodi prikupljaju se u servisnim centrima ili partnerskim reciklažnim pogonima, a prikupljeni elektronički otpad reciklira se na ekološki prihvatljiv način i ponovno koristi kao koristan resurs. Uspjeli smo prikupiti ukupno 4,03 milijuna tona otpadnih proizvoda od 2009. do 2019.

Ovo je slika programa Re+ tvrtke Samsung Electronics. Re+ je najreprezentativniji resursno učinkovit program tvrtke Samsung Electronics.
Ovo je slika programa Re+ tvrtke Samsung Electronics. Re+ je najreprezentativniji resursno učinkovit program tvrtke Samsung Electronics.
  • Popis institucija za povrat i recikliranje po zemljama 92 KB PREUZIMANJE
  • Popis institucija za pakiranje i recikliranje baterija u europskim zemljama 166 KB PREUZIMANJE

Kada se resurs iskoristi, obnavlja se, reciklira i ponovno koristi.

Samsung Electronics odmiče se od prijašnje strukture potrošnje resursa, u kojoj su se resursi odlagali nakon jedne upotrebe i pokreće razne aktivnosti u kojima se u obzir uzima recikliranje zatvorenog kruga u sklopu kojeg se iskorišteni resursi vraćaju, recikliraju i ponovno koriste. U sklopu nastojanja da uspostavimo društvenu strukturu recikliranja resursa, prvo analiziramo sastav glavnih proizvoda i ponovno analiziramo učinak koji svaka tvar ima na sigurnost opskrbnog lanca, okoliš, društvo i gospodarstvo iz različitih kutova.

Slika prikazuje uobičajen sastav mobilnih telefona, koji su izrađeni od 35,1 % plastike, 20,2 % aluminija, 10,6 % čelika, 10,0 % bakra, 8,6 % kobalta i 15,5 % ostalih materijala.
Slika prikazuje uobičajen sastav mobilnih telefona, koji su izrađeni od 35,1 % plastike, 20,2 % aluminija, 10,6 % čelika, 10,0 % bakra, 8,6 % kobalta i 15,5 % ostalih materijala.

Ogledni primjer nastojanja u recikliranju u tvrtki Samsung predstavlja Asan Recycling Centre koji je osnovala i kojim upravlja tvrtka Samsung. Glavnina metala i plastike koja dolazi iz reciklažnog centra ponovno se koristi za proizvodnju elektronike. Od osnutka 1998. Asan Recycling Centre reciklira otpadnu elektroniku. Samo 2019. obrađeno je 338 000 hladnjaka, perilica rublja, klima-uređaja i informatičkih uređaja, odvojeno 24 524 tone većeg metala (čelika, bakra, aluminija itd.) i plastike za reciklažu. Plastika od otpadne elektronike koja se razvrstava u Asan Recycling Centru isporučuje se proizvođačima plastike koji je preoblikuju za ponovnu upotrebu. Koristeći zajednički razvijenu tehnologiju, Asan Recycling Centre uspostavio je sustav recikliranja zatvorenog kruga koji omogućuje upotrebu obnovljene plastike za Samsung-ove proizvode. 1 882 tona obnovljene plastike proizvedene u tom sustavu recikliranja zatvorenog kruga 2019. korišteno je za Samsung-ove hladnjake, klima-uređaje i perilice rublja. A uzimajući u obzir obnovljenu plastiku dobivenu iz drugih kanala, približno 30 753 tone iskorišteno je za proizvodnju kućanskih uređaja, televizora, monitora i punjača za mobilne telefone. Bakar se odvaja od glavnih dijelova (kabela, kompresora itd.), reciklira i koristi za proizvodnju druge elektronike. Još jedan primjer je kobalt, koji se uglavnom koristi za baterije mobilnih telefona.

Ovo je slika postupka recikliranja zatvorenog kruga za otpadnu plastiku u Asan Recycling Centre
Postupak recikliranja zatvorenog kruga za otpadnu plastiku u Asan Recycling Centru

Promoviramo nula otpada na odlagališta i recirkulaciju resursa

Prema cilju vitalizacije sustava cirkulacije resursa, Samsung Electronics radi na razvoju tehnologija obrade otpada i proširenju odvajanja otpada kako bi osigurao da nula otpada odlazi na odlagališta. U 2019. godini povećali smo razinu recikliranja recikliranjem bakra koristeći tehnologiju proizvodnje sirovog bakra (97 % bakra) s bakrom ekstrahiranim iz otpadnog mulja i odvojenim odbacivanjem otpadne sintetičke smole koja se nekad spaljivala. Kao znak priznanja za trud, korejsko Ministarstvo zaštite okoliša u rujnu 2019. godine dobilo je „Predsjednički navod kod vodećih tvrtki u recirkulaciji resursa”. Nadalje, trenutno radimo na stjecanju certifikata „Nula otpada na odlagališta” za postrojenja u Koreji, a nastojanja će se uskoro proširiti na radna mjesta izvan Koreje.

Ova grafika prikazuje postupak obrade otpada. Kada sirovi i pomoćni materijali nakon upotrebe postanu proizvodi i zbrinu se, tada se šalju u centar za reciklažu, a otpad se odvozi i odlaže na recikliranje i spaljivanje.
Ova grafika prikazuje postupak obrade otpada. Kada sirovi i pomoćni materijali nakon upotrebe postanu proizvodi i zbrinu se, tada se šalju u centar za reciklažu, a otpad se odvozi i odlaže na recikliranje i spaljivanje.

Zamijenili smo jednokratnu ambalažu ekološki prihvatljivim materijalima.

Od uspostavljanja ekološki osviještene politike ambalažnog materijala 2018. godine, Samsung Electronics zamijenio je plastičnu ambalažu za jednokratnu upotrebu ekološkim materijalima kao što su papir i bioplastični materijali i planira zamijeniti 100 % papira koji se koristi u našim pakiranjima i priručnicima papirom koji dobio certifikat o održivoj šumi do 2020. Nadalje, za naše TV proizvode sa životnim stilom, „The Frame“, „The Serif“ i „The Sero“, uveli smo „eko-paket“ primjenom koncepta upcyclinga u ambalažnim materijalima. Valoviti karton obično se koristi u TV ambalaži za zaštitu proizvoda. Tvrtka Samsung Electronics potpuno je reinterpretirala vrijednost materijala za pakiranje razvijanjem valovitog kartona s matričnim dizajnom. Kao rezultat toga, kupci ih mogu lako rastaviti i ponovo sastaviti za druge svrhe uz pomoć priručnika koji pokazuje kako stvoriti razne stvari poput predmeta za kućne ljubimce i malog namještaja.

Primjena ekološki prihvatljivih ambalažnih materijala
Ovo je slika primjene ekološki prihvatljivih ambalažnih materijala

Produljenje vijeka trajanja proizvoda

Produljeno trajanje proizvoda kroz usluge za korisnike i povećanu izdržljivost.

Samsung Electronics nastoji povećati izdržljivost proizvoda provođenjem raznih ispitivanja kao što su ispitivanja snage, otpornosti na padove i vijeka trajanja u fazi razvoja proizvoda tako da kupci mogu dulje uživati u dosljednoj izvedbi. Izlazimo izvan okvira međunarodnih standarda i provodimo ispitivanja kao što su ispitivanje na slobodni pad iz različitih kutova i s različitim podnim materijalima, kao i ispitivanja vodootpornosti u različitim uvjetima.
Samsung također nastoji smanjiti potrebu za zamjenom i popravkom dijelova uslijed kvarova. Nadalje, usredotočujemo svoja nastojanja za produljenjem vijeka trajanja proizvoda pružanjem brze dijagnostike proizvoda i stručnih popravaka. S tim ciljem pružamo praktične opcije preuzimanja proizvoda i servisnih centara za popravak te neprekidno proširujemo Samsung-ovu mrežu ovlaštenih servisa radi preciznije i brže dijagnostike i popravka.

Slika ispitivanja izdržljivosti mobilnog telefona

Smanjite, ponovno upotrijebite i reciklirajte dragocjene vodene resurse

Za održivo poslovanje, tvrtka Samsung Electronics usredotočuje napore na 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) strategiju za vodene resurse temeljenu na uvjerenju da zaštita okoliša započinje strogim upravljanjem vodnim resursima. Pokušavamo ponovno koristiti vodu što je više moguće rutinskim naporima za očuvanje poput optimizacije rada u pogonima, zamjene oronulih objekata i poboljšanja operativnih smjernica te kroz napore na strukturnim poboljšanjima poput poboljšanja proizvodnih procesa i uspostavljanja sustava recikliranja. Kao rezultat toga, u 2019. godini ukupna količina ponovno korištene vode porasla je za 10 % u odnosu na godinu prije na 68 555 000 tona. Konkretno, pogon za proizvodnju poluvodiča koji koristi veliku količinu vodenih resursa, postigao je svoj cilj očuvanja vode modificirajući varijable upravljanja procesom, mijenjajući način obrade otpadnih voda i optimizirajući rad. Nadalje, pogon Pyeongtaek, koji je nedavno instalirao velike objekte s vodom građene tijekom posljednjih nekoliko godina, uspostavio je srednjoročne i dugoročne ciljeve očuvanja vode koji odražavaju postojeće ciljeve očuvanja i učinkovit rad postrojenja. Svjetski akreditirana organizacija Carbon Trust iz Velike Britanije dodijelila je po prvi u industriji poluvodiča tvrtki Samsung Electronics certifikat „Water Footprint“ (Vodeni otisak) u znak priznanja za uloženi trud na održivom upravljanju vodom i očuvanju.

Ova infografika prikazuje politike vodnih resursa. Gornja je osnovna filozofija, a donja smjernice djelovanja. Osnovna filozofija je da tvrtka Samsung Electronics prepoznaje kako su izvori vode važni za održavanje održivog društva i poslovanja, a to pridonosi ispunjavanju naše društvene odgovornosti kao globalne tvrtke za zaštitu takvih resursa. Akcijske smjernice su 1) Nastojte smanjiti rizike vodnih resursa u upravljanju poslovanjem, 2) prepoznajte važnost vodnih resursa kao dijela naše korporativne kulture, 3) aktivno surađujte u poštivanju javnih politika vodnih resursa i 4) otkrijte naše politike vodnih resursa i aktivnosti.
Ova infografika prikazuje politike vodnih resursa. Gornja je osnovna filozofija, a donja smjernice djelovanja. Osnovna filozofija je da tvrtka Samsung Electronics prepoznaje kako su izvori vode važni za održavanje održivog društva i poslovanja, a to pridonosi ispunjavanju naše društvene odgovornosti kao globalne tvrtke za zaštitu takvih resursa. Akcijske smjernice su 1) Nastojte smanjiti rizike vodnih resursa u upravljanju poslovanjem, 2) prepoznajte važnost vodnih resursa kao dijela naše korporativne kulture, 3) aktivno surađujte u poštivanju javnih politika vodnih resursa i 4) otkrijte naše politike vodnih resursa i aktivnosti.
Naši ekološki prihvatljivi radni pogoni rade u skladu s prirodom
Pozadinska slika stranice ekološki prihvatljivih radnih pogona