Bolji svijet mogli bismo stvoriti dijeljenjem vrijednosti i suradnjom na osnovi povjerenja. To se također odnosi na zeleno upravljanje. Tvrtka Samsung Electronics u svrhu bolje sinergije provodi zeleno upravljanje sa svojim dobavljačima – našim strateškim partnerima. Mi pružamo budžet i radnu snagu potrebnu kako bi naši dobavljači mogli provoditi zeleno upravljanje u skladu s međunarodnim standardima te osiguravamo edukaciju kako bismo njihovim zaposlenicima pomogli prepoznati važnost ekoloških poteškoća. Razlog tomu je što se puni potencijal zelenog upravljanja može shvatiti tek kada svi u njemu sudjeluju.

Strategije za upravljanje održivim opskrbnim lancem

Tvrtka Samsung Electronics ima golemi opskrbni lanac koji se sastoji od otprilike 2500 dobavljača diljem svijeta. Neki od njih isporučuju sirovine ili komponente, a drugi komponente, no svi su nam oni neophodni. Svjesni smo činjenice da bi, kada bi svi spomenuti dobavljači sudjelovali u zelenom upravljanju, učinak bio još dalekosežniji, zbog čega pružamo tehničku i financijsku podršku svojim dobavljačima te im dodjeljujemo konzultante. Time ih potičemo na aktivan prijelaz na zeleno upravljanje te istovremeno gradimo održivi opskrbni lanac. K tomu tijekom odabira novih dobavljača provodimo procjenu ekološkog upravljanja preko svojega certifikacijskog programa unutar tvrtke, sustava Eco-Partner . Konačna se odluka donosi nakon te procjene, kojom se ocjenjuju kandidatove ekološke vrijednosti, njegova spremnost na sudjelovanje u ekološki osviještenoj proizvodnji te mjera do koje potencijalni partner spomenute vrijednosti u stvarnosti provodi.

Ova informativna grafika prikazuje ekološki odjeljak u „strategiji i sustavu upravljanja održivim opskrbnim lancem“. U procjeni Eco-Partner provode se politika okruženja proizvoda, edukacije i treninzi te provjera opasnog sadržaja. Dobavljači imaju obvezu ispuniti propis za certifikaciju Eco-Partner. Za procjenu EHS provjerava se ispunjavanje standarda u 22 područja kao što su sigurnost na radu, oprema za sprječavanje požara, zaštita na radu, rukovanje opasnim tvarima i zaštita okoliša. Potrebno je u potpunosti zadovoljiti 8 obveznih područja usklađenosti za opremu za gašenje požara, rukovanje opasnim tvarima i otpadom te sustavima za kanalizaciju i otpadne vode.

Implementiramo certifikacijski sustav Eco-Partner kako bismo mogli precizno upravljati opskrbnim lancem

Svi dobavljači koji pružaju proizvode ili komponente koje se prodaju tvrtki Samsung Electronics podliježu certifikacijskom postupku Eco-Partner. Certifikat dodjeljujemo procjenom njihove usklađenosti s našim Standardima za provjeru tvari korištenih u proizvodima te sustava za upravljanje kvalitetom okoliša dobavljača. Dobavljači predaju izvješće o utjecaju proizvoda na okoliš u kojemu se nalaze dokazi o svojim informacijama o opasnim tvarima, zajedno s podacima tvrtke koja isporučuje sirovine. Tvrtka Samsung Electronics zatim provodi temeljitu procjenu tako što posjećuje proizvodne lokacije dobavljača kako bi provjerila valjanost predanih dokumenata. Kako bi zadržali certifikat Eco-Partner, dobavljači svake dvije godine moraju proći kroz postupak revizije, a oni koji ne prođu reviziju isključuju se iz opskrbnog lanca. Tako nastojimo uvrstiti svoje dobavljače u svoje inicijative za zeleno upravljanje. Umjesto jednokratne provjere provodimo kontinuirano upravljanje i procjene kako bismo zajamčili upravljanje održivim opskrbnim lancem.

Ova informativna grafika prikazuje certifikacijski postupak Eco-Partner. Kada se dobavljačima transportiraju sirovine, obvezno je potvrditi podatke detaljne analize i tablicu sastojaka sirovina. Kada ih dobavljač predaje tvrtki Samsung Electronics, također je potrebno predati potvrdu o jamstvu, precizno analitičko izvješće (podaci ICP/GCMS), MSDS te ogledne dijelove za odobrenje. Kako bi se prošao certifikacijski postupak Eco-partner, predani dokumenti i uzorci temeljito se procjenjuju te se pomno ocjenjuje sustav očuvanja kvalitete okoliša.
Okoliš konkurentskog natjecanja: opsežna procjena dobavljača

Opsežna procjena dobavljača održava se jednom godišnje kako bi se povećala konkurentnost naših dobavljača. Ova procjena dijeli se u dva područja, poslovnu konkurentnost i rizike održivosti. Kategorija rizika održivosti, koja pokriva ekološki sektor, procjenjuje partnerova nastojanja u ekološki prihvatljivom upravljanju i njegovu certifikacijskom statusu u usporedbi s međunarodnim ekološkim standardima. Dobavljačima s boljim rezultatima procjene pružit će se više prilika i pogodnosti, dok će dobavljači koji će zaostajati za drugima trebati snositi odgovornost za svoje nedostatke. To znači da dobavljači koji žele surađivati s tvrtkom Samsung Electronics trebaju obratiti pozornost ne samo na svoje poslovanje već i na okoliš. Ako se dobavljač kategorizira s ocjenom visokog rizika zbog loših rezultata u ekološkom sektoru, provest ćemo upravljanje posebno za toga dobavljača i redovito ćemo ga pratiti kako bismo saznali napreduje li u skladu s definiranim planom poboljšanja. Važno je napomenuti da su, počevši u 2016., programi za podršku ekološkom savjetovanju koji su bili pruženi velikim dobavljačima također su prošireni na sekundarne i tercijarne dobavljače kako bi se stvorio održiviji i integriraniji opskrbni lanac.

Zahvaljujući nastojanjima dobavljača za smanjenjem emisija stakleničkih plinova, stvorili smo učinak koji je jednak sađenju milijun borova

Tvrtka Samsung Electronics na godišnjoj osnovi provodi istraživanje o energetskoj potrošnji svih svojih dobavljača, uključujući struju i fosilna goriva te emisije stakleničkih plinova. Tim postupkom pružamo konzultacije na licu mjesta za dobavljače kojima ne uspijeva učinkovito energetsko upravljanje. Konzultacijom se njihova energetska potrošnja čini učinkovitijom ili im se pomaže pri očuvanju energije poboljšanjem postupaka i pružanjem potrebne opreme. U 2016. 10 smo dobavljača zadali 62 zadatka za smanjenje energetske potrošnje i emisija stakleničkih plinova te smo osigurali resurse potrebne za rješavanje problema. Kao rezultat toga emisije CO2 smanjenje su za oko 4920 tona. S obzirom da jedno stablo bora apsorbira oko 5 kg CO2 godišnje, to je jednako sadnji otprilike milijun borova.

prikaz borove šume iz ptičje perspektive

Chemtronicsov slučaj dokaz je da je ono što je pogodno za okoliš također pogodno za poslovanje
Chemtronics je dobavljač kemikalija. Kada smo provjerili energetsku potrošnju toga poduzeća u okviru svoje procjene energetske učinkovitosti, utvrdili smo da tvrtka Chemtronics uvelike ovisi o struji: točnije rečeno 95 % o struji i 5 % o UNP-u. Tvrtka Samsung Electronics provjerila je stanje opreme tvrtke. Utvrdili smo da je došlo do nestanka struje u zračnom kompresoru te da je sustav sušenja toplim zrakom trošio goleme količine struje. Počeli smo s jednostavnim zadacima kao što je ugradnja visokoučinkovitih LED svjetala te smo također proveli poboljšanja na složenoj opremi koja je uzrokovala energetske gubitke. K tomu smo ugradili kontrolni sustav na sustavu za sušenje toplim zrakom kako bismo spriječili trošenje struje održavanjem konstantne vlage i temperature, čime smo smanjili potrošnju struje. Nakon tih poboljšanja proveli smo gospodarsku analizu ulaganja u pet aspekata: količini i stopi kojom se energetska potrošnja smanjivala, količini ušteđenih troškova, veličini ulaganja te razdoblju povrata troškova. Također smo mjerili količinu smanjenja emisije stakleničkih plinova kako bismo potvrdili ostvareni ekološki doprinos. Tvrtka Chemtronics kao rezultat toga nije doživjela samo značajno poboljšanje u pogledu svoje energetske učinkovitosti, koje je također dovelo do smanjenje troškova, već i smanjenje emisija stakleničkih plinova od ukupno 432,9 TOE.

Više informacija o Strategiji/podršci za upravljanje lancem dobavljača i konfliktnim mineralima
Bijela pozadinska slika stranice Održivo upravljanje – opskrbni lanac
Zalažemo se za transparentnu i otvorenu komunikaciju
Pozadinska slika stranice Održivi opskrbni lanac