Etika

Poštena i transparentna korporativna kultura

Integritet je sastavni dio naših svakodnevnih operacija kako bismo ispunili svoju društvenu ulogu i odgovornost na način koji odgovara našem statusu vrhunske globalne tvrtke.

 

Budući da poslujemo u nizu zemalja širom svijeta, utvrđujemo i analiziramo razlike u zakonima, propisima i praksama u pojedinim zemljama te poslujemo na zakonit i etičan način. Također razvijamo i provodimo globalne sigurnosne politike o zaštiti osobnih podataka kako bismo poštivali privatnost svojih korisnika i zaposlenika te zaštitili njihove osobne podatke. Naša nastojanja da sustavno upravljamo sukladnošću i etičkim rizicima uređena su Samsungovim globalnim kodeksom ponašanja i smjernicama poslovnog ponašanja kojih se pridržavaju svi naši zaposlenici u radu i određivanju vrijednosti. Naš korporativni pravni ured, pod izravnim vodstvom glavnog izvršnog direktora, upravlja timom za sukladnost i Upravljačkim odborom za zaštitu privatnosti s ciljem unaprjeđivanja upravljanja sukladnošću. Odbori vezani uz sukladnost i Upravljački odbor za zaštitu privatnosti pomažu našoj višoj upravi u postupku odlučivanja. U tim odborima svaki od naših odjela i regionalnih ureda za organizacije sukladnosti i zaštitu privatnosti, radi i odgovara na nadzor sukladnosti poslovanja i programe sukladnosti poslovanja za lokalne podružnice i poslovnice.

Organizacijska struktura odjela tvrtke Samsung Electronics.

Objašnjenje organizacijske strukture. O odjelima tvrtke Samsung Electronics.

Tvrtka Samsung Electronics sastoji se od upravnog odbora i pet jedinica.

 • Odbor za transakcije s povezanim stranama
 • Odbor za upravljanje

Funkcionalna jedinica

 • Globalni marketinški centar
 • Globalni centar službe za korisnike
 • Globalni centar za očuvanje okoliša, zdravlja i sigurnosti
 • Centar partnerske suradnje
 • Korporativni centar za poslovne inovacije

Tim za upravljanje korporacijom

 • Tim za financije i računovodstvo
 • Tim za ljudske resurse (HR)
 • Komunikacijski tim
 • Globalni tim za odnose s javnošću
 • (Ured za korporativno upravljanje održivosti koji djeluje pod timom
 • Revizijski tim
 • IR grupa

CUred za korporativno pravo

 • Odbori vezani uz sukladnost
 • Upravljački odbor za zaštitu privatnosti
 • Tim za osiguravanje sukladnosti
 • Ured za zaštitu privatnosti

Odjel

 • Odbori vezani uz sukladnost’
 • Upravljački odbor za zaštitu privatnosti
 • Administrativni tim
 • Službenik za sukladnost / zaštitu privatnosti

Regionalni ured

 • Organizacija za sukladnost / zaštitu privatnosti
 • Podružnica
 • Službenik za sukladnost / zaštitu privatnosti

Upravljanje etikom

Globalni kodeks ponašanja („Samsung poslovna načela“) objavljujemo svojim dobavljačima, korisnicima i drugim vanjskim dionicima te svojim zaposlenicima putem naše web-stranice za upravljanje etikom i nudimo kanal za prijavljivanje svih kršenja etičkih standarda. Nadalje, „Smjernice poslovnog ponašanja zaposlenika“ koje služe kao etički standardi za naše zaposlenike prevedene su i dostupne na ukupno 15 jezika (uključujući korejski) i nalaze se na našem intranetu. Relevantne pojedinosti šire se i dijele među svim našim zaposlenicima širom svijeta kolektivnim, mrežnim i audio/vizualnim osposobljavanjem barem jednom godišnje, ako ne i više. Svojim dobavljačima nudimo i odvojene „Smjernice poslovanja“ kako bi uspostavili transparentne poslovne prakse.

Pritužbe korisnika 56% (2014.), 58 % (2015.), 52 % (2016.), Ostalo 25 % (2014.), 29 % (2015.), 31 % (2016.), Izvješća o borbi protiv korupcije 19 % (2014.), 13 % (2015.), 18 % (2016.)

Upravljanje sukladnošću

Naš program sukladnosti za cilj ima uspostavu korporativne kulture na temelju sukladnosti, a kako bi se smanjili poslovni rizici koji mogu nastati uslijed utvrđivanja cijena ili kršenja prava intelektualnog vlasništva te preuzele veće odgovornosti u područjima ljudskih prava, zdravlja i sigurnosti te zaštite okoliša. Sustav za upravljanje programima sukladnosti (CPMS), sustav informacijske tehnologije razvijen za upravljanje rizicima koji se odnose na sukladnost s propisima, navodi naše politike specifične za područje i pojedinosti praćenja regionalnih pitanja. Naša služba za podršku pokrenuta je kako bi zaposlenicima pomogla u svakodnevnom postavljanju pitanja stručnjacima jedan na jedan vezano uz posao ili kada im naše smjernice nisu dostatne za utvrđivanje nezakonitosti. Naš sustav zviždača, razvijen u okviru CPMS-a za naše zaposlenike, funkcionira na način koji čvrsto jamči tajnost identiteta zviždača.

Ova slika objašnjenje je naziva informativne grafike i procesa.
Rad posebnih jedinica
Uspostavite Ured za zaštitu privatnosti unutar Ureda za korporativno pravo pod izravnim vodstvom glavnog izvršnog direktora
Imenujte odvjetnike zadužene za politiku zaštite privatnosti u odgovarajućim odjelima
Praćenje
Provodite redovito/ad-hoc praćenje putem posebnih jedinica ili osoblja
Nastavak upravljanja
Identificirajte temeljne uzroke problema analizama procesa/rezultata, poboljšajte ih, spriječite ponovnu pojavu istog problema (npr. predstavite stvarne slučajeve kao dio osposobljavanja)

Politika zaštite privatnosti

Službeno smo objavili našu globalnu standardnu politiku zaštite privatnosti i razvili relevantne politike koje odražavaju regulatorne uvjete i lokalne karakteristike specifične za regiju. Kao rezultat takvih nastojanja naši zaposlenici dobivaju „Globalni osobni informacijski vodič“ i „Vodič za upravljanje za slanje osobnih podataka za vanjsku obradu“ koji će se koristiti kao pravila upravljanja. Svojim procesima i sustavima upravljamo na način koji uključuje relevantne politike u svakodnevno poslovanje i nastavljamo s pregledavanjem i nudimo obuku na razini cijele tvrtke.

Rad posebnih jedinica

Uspostavite Globalni ured za zaštitu privatnostiunutar Ureda za korporativno pravo pod izravnim vodstvom glavnog izvršnog direktora
Imenujte odvjetnike zadužene za politiku zaštite privatnosti u odgovarajućim odjelima

 

Stroži pregled sustava provedbe/upravljanja politikom zaštite privatnosti

Provodite redovite preglede i potrebna poboljšanja naših sustava i usluga koje služe našim korisnicima i zaposlenicima za njihov upravljački, tehnički i fizički sustav zaštite koji upravlja cjelokupnim procesom prikupljanja, obrade i zbrinjavanja podataka

 

Osposobljavanje u području politike zaštite privatnosti

Osigurajte mrežno/izvanmrežno osposobljavanje o politici zaštite privatnosti koje u obzir uzima karakteristike radnog mjesta specifične za odjele (planiranje, istraživanje i razvoj, marketing itd.) te osnovno osposobljavanje za sve zaposlenike

 

Rad Sustava upravljanja zaštitom privatnosti iz pravnog aspekta (PLMS)

Uvedite obvezu upotrebe preventivnih mjera korištenjem kontrolnog popisa rizika zaštite podataka koji su razvijeni za pregled rizika zaštite privatnosti podataka u svakoj fazi proizvoda i usluga, od planiranja i razvoja do operacije i prekida proizvodnje. Takve popise pregledavaju posebni odvjetnici