Izvješće i politika

Odgovorno informiranje i jasno komuniciranje.

Svake godine objavljujemo izvješće o održivosti uz relevantna pravila kako bismo dionicima prenijeli svoju uspješnost upravljanja održivošću.

 

O glavnim pristupima održivosti

<h3>In main approaches to sustainability info-graphic.</h3><dl> <li>NGO : Build successful partnerships.</li> <li>Employees : Enhance values by Education and innovation.</li> <li>Customers : Develop environmentally-friendly, Products and improve, Customer satisfaction.</li> <li>Governments : Maximise corporate, Value by sound, Economic activities.</li> <li>Shareholders : Fair trade and compliance.</li> <li>Business Partners : Improve competitiveness, Through win-win partnerships.</li> <li>Local Communities : Effective social contribution, For requtation management, And business continuity.</li> <li>Global Society : Contribute to addressing Global issues (i.e. climate change)</li></dl>

Globalno društvo

Doprinos rješavanju globalnih pitanja
(tj. klimatske promjene)

Lokalne zajednice

Učinkovit socijalni doprinos upravljanju ugledom i poslovnom kontinuitetu

Poslovni partneri

Poboljšanje konkurentnosti kroz partnerstva na obostranu korist

Dioničari

Poštena trgovina i usklađenost

Vlade

Maksimalno povećati korporativnu vrijednost promišljenim gospodarskim aktivnostima

Korisnici

Razvoj ekološki neškodljivih proizvoda i poboljšanje zadovoljstva korisnika

Zaposlenici

Poboljšanje vrijednosti kroz obrazovanje i inovaciju

Nevladine organizacije

Izgradnja uspješnih partnerstva

Izvješće o održivosti

Uz povećana očekivanja u pogledu društvene i ekološke odgovornosti, u poslovnom svijetu sve je važnije i pitanje integriranja upravljanja poslovanjem i održivog razvoja. Odgovorili smo poboljšanjem postupka prikupljanja ideja dionika te osmišljavanjem globalne korporacijske vizije i strategija za održivi razvoj. Odredili smo gospodarsku, ekološku i društvenu odgovornost kao ključne elemente našeg održivog upravljanja. Obvezali smo se da ćemo nastaviti s identificiranjem naših raznih dionika i s njima graditi pozitivan odnos te, naposljetku, povećati vrijednosti kako tvrtke, tako i dionika.

Više Zatvori

Smjernice poslovnog ponašanja

Godine 2005. tvrtka Samsung Electronics uvela je „Globalni kodeks ponašanja“ kao referentni vodič našeg pristupa odgovornom poslovanju. Tijekom godina očekivanja od raznih subjekata - uključujući nevladine organizacije, vlade, kupce, dioničare, dobavljače i zaposlenike - porasla su zajedno s našom odgovornosti globalnog korporativnog građanina. U tom je duhu tvrtka Samsung Electronics ažurirala i revidirala „Smjernice poslovnog ponašanja“ koje navode specifičan smjer održivog upravljanja, a koje su prvi put objavljene u prošlogodišnjem Izvješću o održivosti.

Kodeks ponašanja dobavljača

Samsung će također nastojati sklopiti partnerstva s ključnim dionicima kao što su nevladine udruge, vlade i lokalne zajednice kako bi kontinuirano poboljšao Smjernice i bio siguran da su u skladu s lokalnim zakonom o radu i Samsungovim smjernicama poslovnog ponašanja.

Vodič Kodeksa ponašanja dobavljača

Izvještaj Samsung Electronics’ Responsible Minerals

Posljednjih godina aktualna su pitanja koja se odnose na minerale koji se iskopavaju na sukobima pogođenim i visokorizičnim područjima. S obzirom na to, dionici zahtijevaju „odgovoran odabir“ kompanija.
U Samsung proizvodima koriste se razne komponente koje uključuju minerale poput tantala, kositra, volframa, zlata i kobalta kako bi se osigurale karakteristike elektronike.
Stoga i dalje ulažemo sve napore kako bi umanjili negativne utjecaje na društvo i okoliš, poput kršenja ljudskih prava i degradacije okoliša u procesu miniranja, te bismo željeli prikazati naše napore kroz ovo izvješće.

Politika rada