Odgovorna radna praksa

Nastojanja za izgradnjom
održivog lanca opskrbe

Samsung Electronics nastoji ispuniti svoje društvene i etičke odgovornosti kako se očekuje od raznih dioničara i međunarodne zajednice.

Djeca s osmjehom pušu balone od žvakaće gume.

Politika zabrane dječjeg rada

Dječji rad neće se koristiti u bilo kojoj fazi proizvodnje te smo se, prema našim pravilima, usredotočili se na najbolji interes djeteta u slučaju da se slučaj dječjeg rada pojavi. Samsung Electronics i njeni dobavljači imaju politiku nulte tolerancije protiv korištenja djece za rad, što je zabranjeno međunarodnim standardima i primjenjivim lokalnim zakonima i propisima.
Samsung Electronics je donio politiku zabrane korištenja dječjeg rada što opisuje našu snažnu želju za sprječavanjem rada djece - odluka je donesena u partnerstvu s Centrom za prava djeteta i društveno odgovorno poslovanje (CCR CSR), što predstavlja socijalnu instituciju koju je osnovao Save the Children Sweden. Politika zabrane dječjeg rada temelji se na „UN konvenciji o pravima djeteta”, „UNICEF-ovih prava djece i poslovnih načela”, i „Konvencija o MOR-u”.

Dva dječaka igraju se s kockicama.

Smjernice za radnike migrante

U tvrtki Samsung Electronics u Maleziji zaposlenici iz različitih zemalja poput Indonezije, Nepala ili Pakistana i slično, rade zajedno i u harmoniji. Prema tome, poštivanje kulturne raznolikosti i uljudna komunikacija između zaposlenika je od najveće važnosti.
Osim toga, kako bi pomogli i podržali uzajamno razumijevanje između različitih kultura, pripremljene su različite aktivnosti/događanja poput "Cross-Cultural Experience/Multikulturalno iskustvo", "Great Work Place/Odlično radno mjesto", "Return Home Event for Migrant Workers/Povratak radnika migranata svojim domovima" i tome slično. Godine 2016. sačinili smo i objavili Smjernice za radnike migrante u suradnji s tvrtkom za Društveno odgovorno poslovanje (BSR) koje uključuju posvećenost iskorjenjivanju prisilnog rada, pretjeranim provizijama za zapošljavanje i diskriminirajućim postupcima koji se mogu pojaviti dok radnici migranti rade u stranim zemljama.

Tri seta sklopljenih ruku drže sadnicu u zemlji.

Smjernice za obuku naučnika

Tvrtka Samsung Electronics je 2016. godine razvila svoje Smjernice za obuku naučnika u Indiji u suradnji s tvrtkom za Društveno odgovorno poslovanje (BSR) i indijskom nevladinom organizacijom, Partners in Change (PIC), kako bi osigurala transparentnost i usklađenost u angažmanu i obuci naukovanja.
Smjernice uključuju standard za radnu dob, minimalnu plaću i razdoblje naukovanja kako je propisano Zakonom o poticanju Indije iz 1961. i drugim zakonima i pravilima koja se odnose na naučnike. One također sadržavaju informacije o tome kako postupati s prigovorima naučnika, obuku za posao i mogućnostima zapošljavanja naučnika koji su naukovali na radnom mjestu u ovoj tvrtki. Smjernice su ojačane obvezama prema nediskriminaciji i drugim ljudskim pravima Ključno obilježje Smjernica je njihova primjena proširena ne samo Samsung Electronics u Indiji, već na njezine dobavljače.

Dvojica muškaraca razgovaraju i gledaju komad papira na stolu.

Smjernice za rješavanje žalbi

Kako bi zaštitila ljudska prava zaposlenika i stvorila pozitivno radno okruženje, tvrtka Samsung je uspostavila komunikacijske kanale s upravom kako bi mogli poslušati mišljenja zaposlenika. Nadalje, radimo na mrežnim i izvanmrežnim kanalima za tužbe na svakom radnom mjestu kako bismo se osvrnuli glas zaposlenika (VoE) i odmah riješili eventualne probleme.

Pripremili smo Smjernice o rješavanju žalbi, kako bismo pravedno i pravovremeno riješili tužbe koje se pojavljuju na radnom mjestu. Ovo prolazi kroz korake Otvaranje kanala za rješavanje žalbe - podnošenje žalbi - rješavanje žalbi - povratne informacije. Postoje četiri kanala; mrežni, izvan mrežni, dežurna linija i putem odbora zaposlenika, koji djeluju, što bi moglo biti prikladno za obilježje podružnica.

Kanal za upućivanje žalbe

HERhealth program obuke

Kako bismo ojačali naše zaposlenike u proizvodnji glede postizanja bolje zdravstvene zaštite, nudimo projekt koji djeluje u Vijetnamu pod nazivom Health Enables Returns (HERhealth), a koji pruža informacije o zdravlju žena i nastoji unaprijediti svijest.
Specijalizirana ustanova za društveno odgovorno poslovanje, pod nazivom Društvena odgovornost poslovanja (BSR), provela je ovaj projekt za 250.000 žena u 10 država od 2007. godine, s ciljem ne samo pružanja osnovnog zdravstvenog znanja za žene, radnice u proizvodnji, kao što su informacije o zdravoj prehrani i sprečavanje bolesti poput HIV-a/AIDS-a, hepatitisa i tuberkuloze, već i podizanja svijesti o važnosti zdravlja žene.

U razdoblju od 2016. do 2017., Samsung je provodio obuku za radnice u cijeloj zemlji kroz partnerstvo s Life Center-om, lokalnom nevladinom organizacijom koja je osnovana 2005. godine i koja je specijalizirana za zdravstveno obrazovanje. Također, planiramo nastaviti isti program s odličnim obrazovnim ishodima.

Glavna poboljšanja
Osposobljavanje edukatora - vršnjaka

HERfinance program obuke

Samsung je zajedno s BSR-om i Sanchayan (Indija) pokrenuo projekt ojačavanja financijske sposobnosti radnika od 2015. godine. Počevši od Indije iste godine, vodili smo financijsku obuku uz lokalne nevladine organizacije u Brazilu (Pozitivan Planet) i Meksiku (Yo quiero Yo puedo).

Projekt ne samo da nastoji pružiti osnovne informacije vezane uz štednju, kamatne stope, kredite i bankarstvo, već podučava tehnike financijskog planiranja članova obitelji naših zaposlenika na temelju njihovih prihoda kako bi oni mogli razviti povjerenje u ostvarivanje financijske neovisnosti. Planiramo provesti sljedeću razinu financijskog kompetentnog programa 2018. godine u odabranim zemljama.

Povratne informacije o obuci

Arti Sharma je podijelila svoje iskustvo vezano uz obuku i izjavila: „HERfinance obuka je vrlo važna za nas. Ove vrste obuke vrlo su korisne za razumijevanje važnosti proračuna i poboljšanje štednih navika."

Seema je podijelila svoje iskustvo vezano uz obuku i izjavila: „Prije HERfinance obuke nisam shvaćala važnost kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih planove štednje, ali sada, nakon ove obuke, razumijem važnost štednje u našem životu. Znam koliko je važno da svatko od nas postigne svoj cilj s našim prihodima.”

Fotografija s HERfinance obuke.

RBA za radne odnose i Revizori za etiku

*Nekada pod nazivom EICC (Electronics Industry Coalition Citizenship)

Samsung je član Odgovornog poslovnog saveza (RBA) i pridržavamo se RBA Kodeksa ponašanja i njegovih metoda implementacije u cijeloj tvrtki i s našim dobavljačima. RBA kodeks se oslanja na međunarodno priznate standarde, kako bi unaprijedio društvenu i ekološku odgovornost i poslovnu etiku.
Nastojimo stalno poboljšavati naše sustave upravljanja i interno širiti najbolje prakse. Kako bismo stvorili svoje kvalificirane unutarnje revizore koji uvijek mogu nadgledati radno okruženje, pozivamo domaće i inozemne zaposlenike na RBA program obuke za proces rada i etike te stjecanje srodne certifikacije.
Kvalificirani revizori obavljaju inspekcijske poslove na licu mjesta kao što su sustav upravljanja korporacijom i dobavljačima, sigurnost okoliša, itd., a sve u skladu s RBA standardima.

Ljudi slušaju govornika.
Status RBA za radne odnose i Revizori za etiku