Strategija

Naš pristup održivosti

Kao globalni korporativni građanin ispunjavamo svoju društvenu odgovornost, isporučujemo inovativne proizvode i usluge te stvaramo gospodarske, društvene i ekološke vrijednosti.

 

Naše upravljanje održivošću u Samsungu za cilj ima stvaranje integriranih vrijednosti. Uz to što stvaramo gospodarske vrijednosti povećavanjem dobiti i vrijednosti dioničara, preuzimamo veću odgovornost kao globalni građanin za stvaranje društvenih vrijednosti. Nudimo inovativne proizvode i usluge duž lanca vrijednosti na osnovu temeljnih vrijednosti Samsunga i time generiramo vrijednosti u području gospodarstva, društva i okoliša. Nadziremo svoje financijske i nefinancijske utjecaje na društvo tijekom takvog postupka kako bismo maksimalno povećali pozitivne, a istodobno smanjili negativne utjecaje.

Samsung sustav upravljanja održivošću

This image describe value of sustainability management.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

Stvaranje gospodarske vrijednosti

Naša nastojanja stvoriti inovativne tehnologije i proizvode otvaraju nam put ka generiranju dobiti i osiguravanju novih pokretača rasta. Nastojimo usaditi inovacije u svoju korporativnu kulturu, istodobno stvarajući sinergije upotrebom vanjskih resursa za nastavak otvorenih inovacija. Na taj se način dodatno približavamo izgradnji ekosustava za razvoj inovativnih proizvoda koji će zadovoljiti potrebe današnjeg izrazito promjenjivog tržišta.

 

Stvaranje društvene vrijednosti

Kao globalni korporativni građanin, u Samsungu stvaramo društvene vrijednosti u skladu s ciljevima održivog razvoja UN-a: Posebno smo istaknuli ciljeve koji su od velike važnosti za naše poslovanje i analiziramo svoje negativne/pozitivne utjecaje u ostvarenju tih ciljeva. Nadalje, otkrit ćemo i potpuno istražiti poslovne mogućnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva održivog razvoja UN-a.

 
 
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: svijet bez siromaštva Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: svijet bez gladi Eliminirati glad, poboljšati sigurnost u opskrbi hranom i promicati održivu poljoprivredu
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: dobro zdravlje Promicati zdravi život i dobrobiti svih ljudi, svih životnih dobi
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: kvalitetno obrazovanje Osigurati kvalitetno obrazovanje i promicati cjeloživotne mogućnosti učenja svih ljudi
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: rodna ravnopravnost Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: čista voda i sanitarne usluge Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodom i sanitarnim uslugama za sve ljude
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: obnovljiva energija Osigurati pristup održivoj energiji za svakoga
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: dobra radna mjesta i gospodarski rast. Promovirati održivi gospodarski rast, zaposlenost i dostojanstveni rad za sve ljude
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: inovacije i infrastruktura Izgraditi izdržljivu infrastrukturu, promovirati održivu industrijalizaciju
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: smanjene nejednakosti Smanjiti nejednakost unutar i između država
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: održivi gradovi i zajednice Učiniti gradove i naselja inkluzivnim, sigurnim, izdržljivim i održivim
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: odgovorna potrošnja Osigurati modele održive potrošnje i proizvodnje
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: zaštita klime Poduzeti hitnu akciju u suzbijanju klimatskih promjena i njihovih posljedica
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: očuvanje vodenog svijeta Zaštititi i održivo upotrebljavati oceane, mora i morske resurse
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: očuvanje života na zemlji Zaštititi ekosustav i očuvati biološku raznolikost (šume, pustinje, kopno itd.)
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: mir i pravda Uspostaviti pravedni pravosudni sustav za sve ljude
 • Slika predstavlja cilj održivog razvoja: partnerstvom do ciljeva Ojačati načine provedbe i revitalizirati globalno partnerstvo za održivi razvoj
 • Slika predstavlja ciljeve održivog razvoja
* Ciljevi održivog razvoja UN-a : U rujnu 2015. Generalna skupština UN-a usvojila je ciljeve održivog razvoja za ostvarivanje društvene održivosti širom svijeta. Kao nadogradnja na milenijske ciljeve razvoja, koji su bili usmjereni na manje razvijene zemlje, ciljevi održivog razvoja UN-a postavljaju univerzalne ciljeve koje bi trebale ispuniti sve zemlje, uključujući napredne, i time zahtijevaju puni angažman civilnog društva i poduzeća u privatnom sektoru kao i vlada i stručnjaka u ostvarenju ovih ciljeva.

Stvaranje vrijednosti kroz održivo upravljanje

U Samsungu nastojimo stvoriti društvene, ekološke vrijednosti i gospodarske vrijednosti svojim upravljanjem održivošću, a kako bismo doprinijeli poboljšanju globalnog društva. Budući da je takve društvene i ekološke vrijednosti teško kvantificirati, upotrijebili smo pristup „kvaliteta nad količinom“ prilikom postavljanja i upravljanja našim ciljevima upravljanja održivošću. Međutim, od 2016. uveli smo metodu „Prava vrijednost“ KPMG-a koja kvantificira društvene i ekološke pokazatelje kako bismo mogli vizualizirati vrijednosti koje stvaramo.
Pozitivni (+) i negativni (-) brojevi dotičnih pokazatelja predstavljaju ukupne društvene vrijednosti koje smo ili stvorili ili smanjili tijekom protekle godine do 31. prosinca 2019. godine. Taj pristup omogućuje nam da nadmašimo samo financijske vrijednosti ostvarene poslovanjem i uvedeno društveno-gospodarske i društvene vrijednosti kako bismo u konačnici mogli zamislili cjelovitu sliku Prave vrijednosti koju stvaramo u Samsungu.

2019 Vrijednost upravljanja održivosti

Jedinica (KRW bilijuna)

 • Dohodak Financijska vrijednosti (44.344.857)
 • Društveno-gospodarski : Vrijednost ulagača (10.741.967), Podrška (833.900), Razvoj lokalne zajednice (46.451)
 • Ekološki : Emisije stakleničkih plinova (-715.558), Ekološki utjecaj na zrak (-4.118), Ekološki utjecaj na vode (-745.482), Utjecaj otpada na okoliš (-3.632)
 • Pravi dohodak : Istinska vrijednost (54.498.385)