Filozofija

Što smo obećali

Naše obećanje da ćemo poslovati odgovorno kao vodeća, globalna tvrtka

 

Samsung se obvezuje da će poštivati lokalne zakone i propise te primjenjivati strogi globalni kodeks ponašanja za sve zaposlenike. Smatra da etičko upravljanje nije samo sredstvo za reagiranje na brze promjene u globalnom poslovnom okruženju, već i sredstvo za izgradnju povjerenja različitih dionika, uključujući korisnike, dioničare, zaposlenike, poslovne partnere i lokalne zajednice. S ciljem da postane jedna od tvrtki s najizraženijom etikom u svijetu, Samsung nastavlja osposobljavati svoje zaposlenike i upravljati sustavima kontrole, dok istodobno prakticira pošteno i transparentno korporativno upravljanje.

Pet poslovnih načela Samsunga

Kao izraz predanosti korporativnoj društvenoj odgovornosti svjetskog lidera, tvrtka Samsung Electronics objavila je „Pet poslovnih načela Samsunga” 2005. godine. Načela služe kao temelj globalnog kodeksa ponašanja u skladu s pravnim i etičkim standardima te ispunjavanja korporativnih društvenih odgovornosti.

1Pridržavamo se zakona i etičkih standarda.

 • Poštujemo dostojanstvo i raznolikost pojedinaca.

  Poštujemo temeljna ljudska prava svih ljudi. Prisilni rad, potplaćenost i ropstvo djece nisu dopušteni ni u kojim okolnostima. Ne diskriminiramo ljude prema njihovoj nacionalnosti, rasi, spolu, vjeri itd. i sa svim dionicima i strankama postupamo poput s korisnicima ili zaposlenicima.

 • Natječemo se pošteno u skladu sa zakonom i poslovnom etikom.

  Pridržavamo se svih pravila drugih zemalja i regionalnih zajednica, poštujemo tržišno natjecanje i natječemo se pošteno. Ne ostvarujemo nepoštenu dobit nezakonitim sredstvima i neetičnom trgovinom. Ne dajemo niti ne primamo darove, mito ili častimo ljude pri poslovnim aktivnostima.

 • Održavamo transparentno računovodstvo točnim računovodstvenim evidencijama.

  Točno bilježimo i upravljamo svim transakcijama kako bi svi dionici razumjeli da su naše poslovne aktivnosti u skladu s računovodstvenim standardima na međunarodnoj razini te računovodstvenim propisima svake zemlje. Kako je propisano zakonom transparentno dijelimo informacije o tvrtki i glavnim aspektima upravljanja poput financijskih promjena unutar tvrtke.

 • Ne miješamo se u politiku i nepristrani smo.

  Poštujemo politička prava i političke odluke osoba i ne provodimo političku aktivnost unutar tvrtke. Ne upotrebljavamo sredstva, radnu snagu, prostorije tvrtke itd. u političke svrhe.

2Održavamo čistu organizacijsku kulturu.

 • Strogo odvajamo privatni i javni život od svih poslovnih aktivnosti.

  U slučaju sukoba između tvrtke i osobe, prioritet imaju pravni interesi tvrtke. Ne podupiremo osobne interese koristeći se imovinom tvrtke i vlastitim položajem i ne sudjelujemo u bilo kakvim neprimjerenim aktivnostima kao što su zlouporaba ili pronevjera imovine tvrtke. Ne poslujemo vrijednosnim papirima (kupnja i prodaja dionica) koristeći se informacijama dobivenih službenim putem.

 • Štitimo i poštujemo intelektualno vlasništvo tvrtke i drugih ljudi.

  Intelektualno vlasništvo i povjerljive informacije ne napuštaju tvrtku bez prethodnog dopuštenja ili odobrenja. Poštujemo intelektualno vlasništvo drugih i nismo uključeni u bilo kakve povrede kao što su neovlaštena upotreba, reprodukcija, distribucija, promjene itd.

 • Stvaramo zdravu atmosferu.

  Ne dopuštamo ponašanje koje bi moglo naštetiti zdravim odnosima kolega kao što su seksualno uznemiravanje, novčane transakcije ili nasilje. Ne formiramo frakcije koje bi mogle uzrokovati nekompatibilnost unutar skupine, niti organiziramo privatne skupine.

3Poštujemo korisnike, dioničare i zaposlenike.

 • Zadovoljstvo korisnika naš je najveći prioritet.

  Pružamo proizvode i usluge koji zadovoljavaju potrebe i očekivanja korisnika. Imamo iskren i prijateljski odnos s našim korisnicima i skromno prihvaćamo prijedloge i pritužbe. Također poštujemo i cijenimo informacije.

 • Upravljamo s fokusom vrijednost dioničara.

  Dioničarima osiguravamo dugoročne koristi kroz razumne investicije i poboljšanje operativne učinkovitosti. Stvaramo stabilne koristi kroz stalne aktivnosti upravljanja i povećavamo tržišnu vrijednost tvrtke. Štoviše, poštujemo prava, razumne zahtjeve i ideje dioničara.

 • Nastojimo poboljšati „kvalitetu života“ naših zaposlenika.

  Nudimo jednake mogućnosti svim zaposlenicima i prema njima postupamo pošteno u skladu s njihovim sposobnostima i radom. Preporučamo kontinuirano samorazvijanje zaposlenika i podržavamo poboljšanja potrebna za obavljanje zadataka. Osim toga, stvaramo radno okruženje koje može funkcionirati autonomno i kreativno.

4Brinemo za okoliš, sigurnost i zdravlje.

 • Naše upravljanje ekološki je prihvatljivo.

  Udovoljavamo međunarodnim standardima zaštite okoliša, srodnim aktima i podzakonskim statutima te internim propisima. Neprestano nastojimo zaštititi okoliš u svim poslovnim aktivnostima kao što su razvoj, proizvodnja, prodaja itd. Vodeći smo u učinkovitoj upotrebi resursa poput njihova recikliranja.

 • Naglasak stavljamo na sigurnost i zdravlje ljudi.

  Udovoljavamo međunarodnim standardima sigurnosti, srodnim aktima i podzakonskim statutima te internim propisima. Pridržavamo se sigurnosnih propisa, stvaramo ugodno radno okruženje i sprječavamo nezgode uslijed nemara.

5Društveno smo odgovoran korporativni građanin.

 • Predano ispunjavamo osnovne obveze kao poduzetnik.

  Nastojimo povećati vjeru u odgovornost i obvezu tvrtke kao člana regionalne zajednice. Naporno radimo na stvaranju sigurnih radnih mjesta i iskreno razumijemo odgovornost plaćanja poreza.

 • Uspostavljamo odnose između poslovnih partnera, njegujemo suživot i zajednički napredak.

  Nudimo jednake mogućnosti svim zaposlenicima i prema njima postupamo pošteno u skladu s njihovim sposobnostima i radom. Preporučamo kontinuirano samorazvijanje zaposlenika i podržavamo poboljšanja potrebna za obavljanje zadataka. Osim toga, stvaramo radno okruženje koje može funkcionirati autonomno i kreativno.

 • Cijenimo postojeća društvena i kulturna obilježja i njegujemo kooperativno upravljanje (zajednički napredak/suradnja).

  Poštujemo zakone, kulturu i vrijednosti regionalne zajednice i pridonosimo poboljšanju kvalitete života. Pratimo razvoj zdravog društva kroz aktivnosti od javnog interesa kao što su intelektualno i umjetničko učenje, kultura, sportske aktivnosti itd. Aktivno sudjelujemo u aktivnostima socijalne skrbi kao što su volonterski rad, pružanje pomoći u slučaju katastrofe itd.