• Home /
 • Mobile Universal Switch | Accessibility

Mobile Universal Switch | Accessibility

Pristupačnost mobilnih telefona Galaxy

Izbornik 'Pristupačnost' je prikazan. Ovo uključuje opcije 'Čitač zaslona', 'Poboljšanja vidljivosti', 'Poboljšanja sluha' i 'Interakcija i motorika'.

Univerzalni prekidač

Univerzalni prekidač omogućuje vam određivanje dodira ili gesti za upravljanje pojedinim radnjama na telefonu. Možete postaviti jedan prekidač ili više njih, uključujući i hardverski uređaj s Bluetooth vezom, prednju kameru ili dodirni zaslon. U skladu sa svojim potrebama možete postaviti željeni broj postavki Univerzalnog prekidača.

Prikazan je izbornik Dodavanje prekidača. Prikazane su tri mogućnosti: Dodaci, kamera i zaslon

Prekidač

Postoje 3 vrste opcija koje se mogu upotrebljavati kao prekidač. Možete dodati više prekidača kako biste odredili pojedine radnje za upravljanje telefonom.

 • Zaslon

  Dodirnite zaslon (funkcionira kao jedan prekidač)

 • Kamera

  Upotrijebite prednju kameru (podržava šest prekidača: otvaranje usta, treptanje te pomicanje glave nalijevo, nadesno, prema gore i prema dolje)

 • Vanjski hardverski prekidač

  Izaberite iz mnoštva hardverskih prekidača i povežite ih sa svojim uređajem putem značajke Bluetooth ili USB kabelom

 • Svakom prekidaču možete dodijeliti najviše dvije različite radnje.

  Zaslon – dodirnite, dodirnite i držite
  Dodaci – dodirnite, dodirnite i držite

Prikazan je odjeljak Pretraživanje u izborniku Postavke.

Odaberite stavku ili lokaciju

Univerzalni prekidač pruža dva načina odabira stavke ili lokacije na zaslonu: pretraživanje točke i pretraživanje po redu. Pretraživanje točke omogućuje vam odabir određene lokacije na zaslonu biranjem sjecišta okomitih i vodoravnih pretraživanja. Pretraživanje po redu kreće se u redovima te ističe svaki red dok ne odaberete jedan.

 • Auto. skeniraj

  uključite ili isključite automatsko skeniranje (način pretraživanja po redu)

 • Interval značajke Auto. skeniraj

  postavite interval skeniranja kada je značajka Auto. skeniraj uključena (način pretraživanja po redu)

 • Broj pretraživanja

  set the number of times the scan loops

 • Način traženja

  birajte između pretraživanja po redu i pretraživanja točke

 • Smjer traženja

  postavite smjer traženja – od vrha do dna ili od dna do vrha

 • Brzina načina Pretraživanje točke

  postavite brzinu pretraživanja

 • Dodir za usporavanje traženja

  privremeno usporite način Pretraživanje točke

Prikazan je izbornik Odabir radnje prekidača.

Radnja prekidača

Kada odaberete određenu stavku ili lokaciju na zaslonu, možete obavljati i razne povezane radnje.

 • Odabir stavke

  skočni izbornik radnji povezan s odabranom stavkom ili lokacijom

 • Dodir

  aktivirajte odabranu stavku

 • Prikaz opcija izbornika

  produljeni skočni izbornik s više opcija povezanih s odabranom stavkom

 • Prelazak na sljedeću/prethodnu stavku

  premjestite fokus traženja na sljedeću ili prethodnu stavku (samo u načinu pretraživanja po redu s isključenom značajkom Auto. skeniraj)

 • Otvori obavijesti

  otvorite ploču s obavijestima

 • Početni zaslon, Natrag, Nedavne aplikacije

  jednako pritisku odgovarajućih gumba

 • Povećanje/smanjenje glasnoće

  povećajte ili smanjite glasnoću zvona ili medija

 • Uključi/isključi značajku Auto. skeniraj

  uključite ili isključite značajku Auto. skeniraj u načinu pretraživanja po redu

Prikazan je odjeljak Dodatne postavke u izborniku Postavke. Prikazane su postavke za Automatsko dodirivanje, Auto. dodir tipkovnice, Trajanje dodira i Zanemarivanje ponovljenih radnji.

Podešavanje postavki vremena

Postavke vremena značajke Univerzalni prekidač mogu se podesiti na sljedeće načine:

 • Pauziraj na prvoj stavci

  odaberite trajanje pauze na prvoj stavci u načinu pretraživanja po redu

 • Automatsko dodirivanje

  dodirnite umjesto otvaranja izbornika radnji kada upotrebljavate radnju prekidača za odabir stavke. Zatim možete otvoriti izbornik radnji izvođenjem radnje prekidača dvaput u vremenskom okviru postavljenom za duljinu automatskog dodirivanja

 • Trajanje dodira

  odaberite trajanje izvođenja prekidača koje je potrebno da bi se ta radnja prepoznala kao radnja prekidača (mora trajati kraće od dužine automatskog dodirivanja)

 • Jedan interval interakcije

  postavite vremenski okvir u kojem se više radnji prekidača smatra jednom gestom

Prikazan je skočni izbornik radnji za izbornik Univerzalni prekidač. Fokus je na ikonama Dodir, Geste, Radnje i Postavke.

Izbornik radnji

Kada odaberete određenu stavku ili lokaciju na zaslonu, prikazat će se izbornik radnji kako biste mogli obavljati razne radnje.

 • Geste

  prijeđite prstom, dodirnite i držite, povucite

 • Radnje

  zumirajte sadržaje na zaslonu, zakrećite zaslon, postavite način zvuka, otvorite nedavne aplikacije, zaključajte telefon, otvarajte obavijesti, snimite zaslon

 • Postavke

  promijenite brzinu, način i smjer pretraživanja te podesite povratne informacije

 • Nedavne aplikacije

  otvorite zaslon Nedavne aplikacije

 • Početni zaslon

  idite na Početni zaslon

 • Natrag

  povratak na prethodni zaslon

 • Gumbi i tipke

  podesite glasnoću zvona i medija te pregledajte izbornike Tipke za uključivanje (jednako dugačkom pritisku Tipke za uključivanje)

 • Uredi tekst

  kada odaberete okvir za unos teksta, ovaj će se izbornik prikazati kako biste mogli odabrati znakove, pomaknuti pokazivač, kopirati, lijepiti i rezati

 • Kontekstni izbornik

  smjestite kontekstni izbornik u prvi red, ovisno o aktivnosti

Prikazan je odjeljak Prikaz i zvuk u izborniku Postavke. Značajka Zvučna povratna informacija je uključena.

Povratna informacija

Univerzalni prekidač omogućuje glasovne i zvučne povratne informacije. Radi poboljšanja vidljivosti, univerzalni prekidač vam omogućuje i promjenu boje ciljnika za skeniranje (način pretraživanja točke) te promjenu boje ruba fokusa (način pretraživanja po redu)

* Slike uređaja simulacija su u ilustrativne svrhe.