• Home /
 • Mobile Voice Assistant | Accessibility

Mobile Voice Assistant | Accessibility

Pristupačnost mobilnih telefona Galaxy

Izbornik 'Pristupačnost' je prikazan. Ovo uključuje opcije 'Čitač zaslona', 'Poboljšanja vidljivosti', 'Poboljšanja sluha' i 'Interakcija i motorika'.

Voice Assistant
i vodič za Voice Assistant

Voice Assistant poslužit će vam umjesto vida dok upotrebljavate telefon. Njegove značajke omogućuju vam maksimalnu kontrolu nad telefonom, čak iako ga ne vidite. Kada je značajka Voice Assistant uključena, telefon izgovara povratne informacije kako bi pomogao slijepim i slabovidnim korisnicima. Primjerice, opisuje što dodirujete, odabirete i pokrećete. Pomoću poznatih gesti prelaska prstom i dodira možete i uređivati tekst ili mijenjati različite postavke, kao što su glasnoća ili brzina govora.

Prikazan je izbornik Čitač zaslona. Značajka Voice Assistant je uključena.

Kretanje telefonom

Kada ste u interakciji sa stavkom na zaslonu, okružit će je pravokutni fokus. Da biste njime upravljali, upotrijebite geste dodirivanja i prelaska prstom. Kada ga pomičete po zaslonu, Voice Assistant reći će vam što je u fokusu.

 • Za slušanje onog što dodirujete prstom

  dodirnite i povucite prst po zaslonu.

 • Za aktivaciju stavke

  dvaput dodirnite 1 prstom.

 • Za pomicanje okvira za fokus na drugu stavku na zaslonu

  1 prstom prijeđite ulijevo ili udesno.

 • Za prelazak na sljedeću ili prethodnu stranicu

  prijeđite ulijevo ili udesno 2 prstima

 • Za pregledavanje popisa pomicanjem prema gore ili dolje

  2 prstima prijeđite prema gore ili dolje.

 • Za pregledavanje sadržaja zaslona pomicanjem prema gore ili dolje

  1 prstom prijeđite od jedne strane prema drugoj (slijeva nadesno za pomicanje prema gore, zdesna nalijevo za pomicanje prema dolje).

 • Za pomicanje okvira za fokus na prvu ili posljednju stavku na zaslonu

  1 prstom prijeđite prema gore, a zatim prema dolje za prelazak na prvu stavku, a za prelazak na posljednju stavku prijeđite prstom prema dolje, a zatim prema gore.

Prikazan je izbornik Čitač zaslona. Značajke Voice Assistant i Brzo tipkanje su uključene. Prikazano je upravljanje značajkom Brzina govora.

Brzo obavljanje zadataka

Voice Assistant omogućuje upotrebu prečaca za najčešće funkcije. Jednostavnim gestama možete promijeniti svoje postavke ili zaustaviti glasovne povratne informacije.

 • Za promjenu postavki značajke Voice Assistant

  trima prstima prijeđite ulijevo ili udesno kako biste odabrali postavku koju želite promijeniti (navedene u nastavku), a zatim za podešavanje prijeđite 1 prstom prema gore ili prema dolje.
  – Brzina govora: povećajte ili smanjite brzinu govora
  – Interpunkcijski znakovi: dodajte ili uklonite interpunkcijske znakove iz glasovnih povratnih informacija
  – Tamni zaslon: isključite ili uključite prikaz zaslona
  –Široki rubovi: uključite ili isključite široke rubove oko fokusa
  – Boja indikatora fokusa: odaberite boju ruba oko fokusa
  – Obavijest: otvorite ili zatvorite ploču s obavijestima
  – Zvučna povratna informacija: uključite ili isključite zvučnu povratnu informaciju
  – Dojava vibracijom: uključite ili isključite dojavu vibracijom
  - Brzo tipkanje: upotrebljavajte Samsung tipkovnicu i tipkovnicu jednim dodirom
  – Fokus na zvuku govora: smanjite glasnoću drugih zvukova dok Voice Assistant čita naglas

 • Za prilagođavanje zrnatosti teksta koji Voice Assistant čita

  "3 prstima prijeđite prema gore ili dolje kako biste izabrali jednu od različitih zrnatosti popisanih u nastavku, a zatim 1 prstom prijeđite prema gore ili prema dolje da biste primijenili odabranu zrnatost.
  – Zrnatost znakova: čitanje svakog znaka
  – Zrnatost riječi: čitanje svake riječi
  – Zrnatost reda: čitanje jednog po jednog reda
  – Zrnatost odlomka: čitanje jednog po jednog odlomka"

Odabran je izraz i prikazan je skočni izbornik za uređivanje teksta s opcijama za rezanje, kopiranje, lijepljenje i odabir svega.

Jednostavno uređenje teksta

Pomoću značajke Voice Assistant možete jednostavno prelaziti prstima kako biste kopirali i lijepili.

 • Za uključivanje ili isključivanje načina odabira

  dvaput dodirnite i držite 2 prstima

 • Za odabir znakova

  1 prstom prijeđite prema gore ili prema dolje dok je uključen način odabira

 • Za rezanje odabranih znakova

  prijeđite ulijevo 2 prstima

 • Za lijepljenje znakova

  prijeđite udesno 2 prstima

 • Za odabir svih znakova

  2 prstima prijeđite prema dolje

 • Za kopiranje odabranih znakova

  2 prstima prijeđite prema gore

 • Za pomicanje pokazivača u polje za unos teksta

  pritisnite tipke za povećavanje/smanjivanje glasnoće

 • Za pomicanje pokazivača za unos na posljednji položaj

  1 prstom prijeđite prema gore, a zatim prema dolje ili prema dolje, a zatim prema gore

Prikazan je izbornik Čitač zaslona. Uključena je značajka Brzo tipkanje. Opisni tekst glasi: Upotrebljavajte Samsung tipkovnicu i tipkovnicu jednim dodirom.

Prilagodite značajku Voice Assistant svojim potrebama

Voice Assistant omogućuje vam različite načine za pristup informacijama.

 • Da bi značajka Voice Assistant naglas čitala informacije prikazane u statusnoj traci

  triput dodirnite 2 prstima. Također možete odabrati određene informacije koje želite čuti: vrijeme, datum, baterija, jačina signala, status značajke Bluetooth.

 • Da bi značajka Voice Assistant naglas čitala sve od prve do posljednje stavke na zaslonu

  dodirnite zaslon 3 prstima.

 • Za preslušavanje stavki na zaslonu prema njihovom redoslijedu u odnosu na trenutačno izabranu stavku

  dvaput dodirnite 3 prstima.

 • Za preslušavanje i kopiranje posljednjega što je izrekla značajka Voice Assistant

  triput dodirnite 3 prstima.

 • Za vraćanje, odustajanje ili zatvaranje skočnog prozora

  dodirnite 4 prstima ili 3 prstima prijeđite prema gore, a zatim prema dolje.

 • Za odlazak na Početni zaslon

  dvaput dodirnite 4 prstima ili 3 prstima prijeđite prema dolje, a zatim prema gore.

 • Za prikaz popisa nedavnih aplikacija

  triput dodirnite 4 prstima

 • Za isključivanje glasovne povratne informacije

  dvaput dodirnite 2 prstima

Da biste se stranicama Početni zaslon ili Zaslon za aplikacije kretali uz pomoć aplikacije Voice Assistant, prijeđite s 2 prsta ulijevo ili udesno. Pokušajte sada. Kad stignete do posljednje stranice, vodič će se nastaviti

Početak rada sa značajkom Voice Assistant

 • Za dohvaćanje potpunog vodiča

  idite na Postavke > Pristupačnost > Čitač zaslona > Vodič.

 • Za vježbanje naučenih gesti

  idite na Postavke > Pristupačnost > Čitač zaslona > Vodič -> 1. Upotreba ovog vodiča

Prečaci na tipkovnici

Prečaci na tipkovnici

Dostupni su sljedeći prečaci na tipkovnici:

 • Idi na sljedeću stavku

  Alt + strelica desno

 • Idi na prethodnu stavku

  Alt + strelica lijevo

 • Idi na prvu stavku

  Alt + Ctrl + strelica lijevo

 • Idi na posljednju stavku

  Alt + Ctrl + strelica desno

 • Idi na sljedeći prozor

  Alt + Ctrl + strelica dolje

 • Idi na prethodni prozor

  Alt + Ctrl + strelica gore

 • Dodir

  Alt + Enter

 • Dodirni i drži

  Alt + Shift + Enter

 • Vrati se na prethodni zaslon

  Alt + Delete

 • Idi na Početni zaslon

  Alt + Ctrl + H

 • Idi na Nedavne aplikacije

  Alt + Ctrl + R

 • Otvorite ploču s obavijestima

  Alt + Ctrl + N

 • Zaustavi ili pokreni glasovne povratne informacije

  Alt + razmak

 • Izvrši posebne radnje

  Alt + Shift + razmak

 • Pomiči se kroz Brzi izbornik

  Shift + Ctrl + strelica lijevo ili desno

 • Promijeni postavke opcije Brzog izbornika

  Ctrl + strelica gore ili dolje

 • Odaberi sljedeću/prethodnu zrnatost

  Shift + Ctrl + strelica gore ili dolje

 • Čitaj od početka

  Alt + Ctrl + Enter

 • Čitaj od sljedeće stavke

  Alt + Shift + Ctrl + Enter

 • Prikaži prilagođene radnje

  Alt + Ctrl + razmak

 • Traži stavke na zaslonu

  Alt + Ctrl + kosa crta

 • Pročitaj informacije statusne trake naglas

  Alt + Shift + S

Prikazan je odjeljak Internetska navigacija u izborniku Prečaci na tipkovnici.

Prečaci na tipkovnici

Internetska navigacija

 • Idi na sljedeći gumb

  Alt + B

 • Idi na prethodni gumb

  Alt + Shift + B

 • Idi na sljedeću kontrolu

  Alt + C

 • Idi na prethodnu kontrolu

  Alt + Shift + C

 • Idi na sljedeću oznaku ARIA

  Alt + D

 • Idi na prethodnu oznaku ARIA

  Alt + Shift + D

 • Idi na sljedeći okvir za uređivanje

  Alt + E

 • Idi na prethodni okvir za uređivanje

  Alt + Shift + E

 • Idi na sljedeću stavku

  Alt + F

 • Idi na prethodnu stavku

  Alt + Shift + F

 • Idi na sljedeću sliku

  Alt + G

 • Idi na prethodnu sliku

  Alt + Shift + G

 • Idi na sljedeće zaglavlje

  Alt + H

 • Idi na prethodno zaglavlje

  Alt + Shift + H

 • Idi na sljedeće zaglavlje po razini zaglavlja

  Alt + [broj]

 • Idi na prethodno zaglavlje po razini zaglavlja

  Alt + Shift + [broj]

 • Idi na sljedeću stavku popisa

  Alt + I

 • Idi na prethodnu stavku popisa

  Alt + Shift + I

 • Idi na sljedeću vezu

  Alt + L

 • Idi na prethodnu vezu

  Alt + Shift + L

 • Idi na sljedeći popis

  Alt + O

 • Idi na prethodni popis

  Alt + Shift + O

 • Idi na sljedeću tablicu

  Alt + T

 • Idi na prethodnu tablicu

  Alt + Shift + T

 • Idi na sljedeći kombinirani okvir

  Alt + Z

 • Idi na prethodni kombinirani okvir

  Alt + Shift + Z

 • Idi na sljedeći potvrdni okvir

  Alt + X

 • Idi na prethodni potvrdni okvir

  Alt + Shift + X

* Slike uređaja simulacija su u ilustrativne svrhe.