Informacije vezane za COVID-19

Globalna situacija vezana za korona virus (COVID-19) predstavlja jedinstvenu situaciju koja utječe gotovo na sve aspekte svakodnevnog života. Znamo da ova situacija utječe na sve Vas na različiti način i da će COVID-19 imati trajan utjecaj na naše društvo.

 

Životi su nam se drastično promijenili, od toga kako radimo do toga kako međusobno komuniciramo. U svjetlu te neočekivane i do sada neviđene nedaće mi u tvrtki Samsung smo i dalje ustrajni u nastojanju da na inovativan način redefiniramo i poboljšamo ugodnost klimatizacije zatvorenih prostora. Vjerujemo da je tehnologija naša spona sa širim svijetom te da će to i ostati čak i u ovoj promijenjenoj stvarnosti.

Usprkos ovim teškim vremenima, Samsung kompanija duboko vjeruje u svoju upornost i posvećenost tome da zajedno s ljudima koji su srž našeg poslovanja izađemo jači. Ulažemo napore da zaštitimo zdravlje i sigurnost svih svojih zaposlenika, partnera i klijenata te da svedemo na minimum utjecaj na naše aktivnosti. Pažljivo pratimo novosti kod lokalnih i međunarodnih zdravstvenih tijela uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju (SZO/WHO). Kako se ova situacija razvija, dijelimo novosti u vezi sa svim promjenama koje utječu na naše aktivnosti, prvo sa zaposlenicima i partnerima, dok istovremeno razmatramo informacije iz lokalnih, europskih i globalnih zdravstvenih organizacija. Slijedeći zakonodavstvo i smjernice lokalnih i međunarodnih zdravstvenih organizacija, kontinuirano prilagođavamo svoje aktivnosti novonastaloj situaciji i tražimo nove načine da uslužimo i podržimo svoje klijente i partnere koliko god je to moguće.

 

U ovoj situaciji, Samsung će nastaviti surađivati sa svojim partnerima i zajednički stvarati nova i dragocjena iskustva za krajnje korisnike. Prkosni smo optimisti i istinski smo uvjereni u nove mogućnosti koje će izmijenjena budućnost donijeti nama, našim partnerima i njihovim korisnicima. Kao podršku onima koji planiraju i instaliraju naše proizvode osmislili smo alternative načine rada kako bismo i dalje pružali potrebnu podršku i servis u ovoj izmijenjenoj stvarnosti.

Iskreno se svakom od svojih zaposlenih zahvaljujemo na svemu što rade, a naročito na podršci koju pružaju jedni drugima, našim partnerima i našim klijentima. Zahvalni smo našim klijentima i partnerima na lojalnoj podršci.