Cirkularnost resursa

Cirkularnost resursa

Ušteda, dugotrajnija
upotreba i ponovna upotreba

Ušteda, dugotrajnija upotreba i ponovna upotreba

Od industrijske revolucije, gospodarski rast pratilo je vađenje i iskorištavanje prirodnih resursa. Stručnjaci su upozorili na ekološke probleme uzrokovane takvim iscrpljivanjem resursa i degradacijom okoliša.
Samsung Electronics je svjestan ovih upozorenja i provodi širok raspon mjera odgovora. Učinkovito koristimo resurse i stvaramo tehnološke inovacije kako bismo smanjili neizbježni otpad, produljili životni vijek naših proizvoda i tražili načine za ponovnu upotrebu materijala iz proizvoda koji su istekli. Nastavit ćemo nastojati da napravimo bolje proizvode s manje resursa i pretvorimo e-otpad u iskoristive resurse.

Težimo kružnom gospodarstvu

Kako bi zaštitio okoliš u krizi i učinkovitije koristio resurse, Samsung Electronics ulaže napore da se usredotoči na kružno gospodarstvo. Idući dalje od konvencionalne prakse korištenja resursa jednom i njihovog odbacivanja, Samsung radi na tome da proizvodi mogu ostati u upotrebi dulje i da se resursi mogu optimizirati na kraju životnog vijeka obnavljanjem, recikliranjem i ponovnim korištenjem nakon isteka životnog vijeka proizvoda.

Minimiziranjem vrste upotrijebljenih materijala i optimiziranjem metode sastavljanja kako bismo olakšali oporabu i izbjegli stvaranje otpada, razvili smo proizvodne metode koje smanjuju uporabu resursa. Prikupljanjem proizvoda koji su blizu kraja životnog vijeka vraćamo vrijedne materijale. Ovim kružnim gospodarstvom, Samsung smanjuje količinu prirodnih resursa potrebnih za proizvodnju, smanjuje stakleničke plinove i zagađivače od spaljivanja otpada i primarne ekstrakcije te sprječava onečišćenje tla i podzemnih voda uzrokovano odlagalištima. Jačanjem trajnosti naših proizvoda prije puštanja u promet nizom strogih testova pouzdanosti i pružanjem prikladnih usluga popravka putem naših globalnih servisnih lokacija, uključujući stalna ažuriranja softvera, Samsung produljuje životni vijek naših proizvoda kako bi dodatno doprinio kružnom gospodarstvu uz očuvanje resursa.

Načela i radni sustavi kružnog gospodarstva

Načela kružnog gospodarstva

 • 01

  Ugrađujemo materijale
  uzimajući u obzir cirkularnost
  resursa od faze
  dizajna proizvoda
  i povećavamo trajnost
  kako bismo omogućili dužu uporabu
  proizvoda.

 • 02

  Minimiziramo upotrebu
  vode tijekom proizvodnje
  i minimiziramo otpad
  ponovnom upotrebom otpadnog materijala.

 • 03

  Koristimo manje resursa
  tijekom distribucije
  podizanjem učinkovitosti
  logistike
  minimiziranjem
  veličine pakiranja.

 • 04

  Podržavamo potrošače
  da duže koriste proizvode
  pružajući mrežu profesionalnih servisa za popravke.

 • 05

  Uspostavljamo sustavni okvir
  za recikliranje
  koji omogućuje prikupljanje
  i ponovnu uporabu proizvoda
  na kraju životnog vijeka.

Operativni sustav cirkulacije resursa

Potrošač
Koristite
 • ‧ Koristite energetski učinkovite proizvode za smanjenje neizravnih GHG emisija stakleničkih plinova
 • ‧ Poboljšanje performansi proizvoda, nadogradnja firmvera i produženje jamstva za proizvod
Popravak i ponovna upotreba
 • ‧ Kontinuirano širenje servisnih centara širom svijeta
 • ‧ Produljenje životnog vijeka pružanjem usluga daljinske i stručne dijagnoze
Samsung
Elektronika
Razvoj
 • ‧ Planiranje proizvoda koji troše manje energije i resursa
 • ‧ Razvoj proizvoda koji se lako popravljaju, rastavljaju i recikliraju
 • ‧ Dizajn produženja vijeka trajanja proizvoda
 • ‧ Nabavka materijala i dijelova koji ne sadrže nikakve opasne tvari
 • ‧ Proširenje upotrebe održivih resursa, poput recikliranih materijala
 • ‧ Poslovanje s certificiranim „Ekološkim partnerima“
Proizvodnja
 • ‧ Proširenje upotrebe obnovljivih izvora energije u pogonima
 • ‧ Smanjenje potrošnje vode i povećano ponovno korištenje vode
 • ‧ Reciklirajte otpad iz pogona u resurse
 • ‧ Koristite kemijske alternative u radnim pogonima
Distribucija
 • ‧ Koristite ambalažne materijale uzimajući u obzir cirkularnost resursa
 • ‧ Kompaktna i lagana ambalaža
 • ‧ Smanjite emisije stakleničkih plinova GHG i potrošnju goriva optimizacijom logistike
Tvrtka
za recikliranje
Povrat i recikliranje
 • ‧ Programi povrata u svakoj zemlji
 • ‧ Izdvajanje i ponovna upotreba materijala iz otpadnih proizvoda
 • ‧ Provođenje sustava recikliranja zatvorenog kruga za otpadne resurse

Razvijte proizvode zatvorene petlje

Proizvodi s recikliranim i obnovljivim materijalima

Samsung Electronics u potpunosti prepoznaje važnost razvoja proizvoda koji uzima u obzir učinkovito korištenje resursa i dugoročnu uporabu. Imajući to na umu, nastojimo oporaviti i reciklirati resurse koji su bili korišteni, proširujući upotrebu ekološki osviještenih materijala.

Ambalažni materijali uzimajući u obzir cirkularnost resursa

Samsung Electronics je u potpunosti zamijenio ambalažni papir na gotovim proizvodima s papirom s certifikatom Sustainable Forest i 100% recikliranim papirom u 2020. Planiramo pretvoriti sve plastične ambalažne materijale u reciklirane ili biomaterijale.

Nastojimo produljiti vijek trajanja proizvoda

U tijeku razvoja proizvoda društvo Samsung Electronics provodi ispitivanja dugotrajnosti u različitim uvjetima kako bi se kupcima omogućila što dulja upotreba proizvoda i nastoji dodatno produljiti vijek trajanja proizvoda razvijanjem proizvoda koji se mogu jednostavno rastaviti pri popravku te reciklirati.

Veća dugotrajnost

Društvo Samsung Electronics predano je povećanju dugotrajnosti te provodi ispitivanja u različitim uvjetima radi potvrđivanja čvrstoće, otpornosti na padove i vijeka trajanja. Naši proizvodi nisu samo osmišljeni kako bi ispunili međunarodne standarde već u fazi razvoja nego i prolaze kroz različita ispitivanja granica koja se provode samo u društvu Samsung Electronics, uključujući ispitivanje slobodnim padom s različitih kutova na različite površine s raznim ispitivanjima vodootpornosti.

Bolja mogućnost popravka

Popravljivost je vitalni element koji uzimamo u obzir pri proizvodnji proizvoda. Samsung Electronics nastavlja provoditi istraživanja kako bi razvio proizvode koji se lako rastavljaju, pristupačne za popravak i dijelove koji se lako ponovno koriste. Francuska je od siječnja 2021. nametnula elektroniku koja se prodaje na domaćem tržištu da označi „indeks popravljivosti (Indice de réparabilité)” a različiti Samsungovi proizvodi mobilnih telefona i perilice rublja s prednjim punjenjem dobili su najvišu ocjenu (tamnozeleno). Samsung Electronics će kontinuirano nastojati potrošačima pružiti više informacija poput priručnika za popravak i stalno opskrbljivati materijale i dijelove po razumnoj cijeni.

Korisnička podrška

Društvo Samsung Electronics nastoji zamijeniti potrgane dijelove i smanjiti popravke na najmanju moguću mjeru. Imamo stručnjake za popravak koji daju brze dijagnoze i ispravke raznih neispravnosti koje se pojavljuju u razdoblju upotrebe proizvoda, čime se produljuje vijek trajanja proizvoda. Nadalje, proširivanjem centara za popravke Samsung Care poduzimamo napore kako bismo pružili točne dijagnoze i brže usluge popravka.

Obnavljamo i ponovno upotrebljavamo resurse koji su već iskorišteni

Odmicanjem od prijašnjeg ciklusa potrošnje resursa u kojem se resursi odlažu u otpad nakon jedne upotrebe, razvijamo razne aktivnosti koje u obzir uzimaju recikliranje zatvorene petlje kojim se obnavljaju i ponovno upotrebljavaju već iskorišteni resursi. Stoga analiziramo i ponovno upotrebljavamo materijale u našim osnovnim proizvodima, ali i nastojimo uspostaviti društvo zatvorene petlje razvojem tehnologija za obradu otpada kako bi se iskorijenila odlagališta čvrstog otpada i proširilo prihvaćanje tehnologije odvajanja.

Na primjer, provodimo aktivnosti recikliranja za ključne resurse koje vodi centar Asan Recycling, koji je osnovala i vodi tvrtka Samsung Electronics u Koreji.

Centar Asan Recycling osnovan je 1998. U centru se glavni metali (željezo, bakar, aluminij, itd.) i plastika izdvajaju iz odbačenih hladnjaka, perilica i klima uređaja za recikliranje.

Naime, uspostavili smo shemu recikliranja zatvorene petlje za otpadnu plastiku, dajući otpadnu plastiku proizvođačima reciklirane plastike i zajedno s njima razvili tehnologiju za ponovnu upotrebu ovih materijala u dijelovima koji sačinjavaju proizvode tvrtke Samsung Electronics.
Nadalje, Samsung Electronics provodi različite kampanje za preuzimanje mobitela koji su došli do kraja životnog vijeka. Sakupljeni mobiteli se rastavljaju na glavno kućište i bateriju iz kojih se izvlače i recikliraju ključni resursi. Baterije koje sadrže rijetke metale poput litija i kobalta, posebno se šalju tvrtkama za recikliranje kako bi se izdvojili glavni izvori metala i koristili kao izvori novih baterija.

Postupak recikliranja otpadne plastike u sustavu zatvorene petlje u Asan reciklažnom centru

izrada dijelova
/izbočenih dijelova

hladnjak

potrošači koristili
i odbacili

Asan Recycling
Centre

sortiranje plastike
prema materijalima

postupak
regeneracije
sirovina

Primamo natrag i recikliramo e-otpad u suradnji s lokalnim programima i organizacijama za recikliranje.

Samsung Electronics pruža regionalno prilagođene usluge prikupljanja kako bi potrošači mogli jednostavno zbrinuti otpadne proizvode.
Sav elektronički otpad prikuplja se bez obzira na brand.
Prikupljeni e-otpad prolazi prethodnu obradu koja uključuje sortiranje i drobljenje kako bi se ponovno upotrijebio kao izvor metala i plastike u postrojenjima za recikliranje.
Također provodimo interne zahtjeve za partnere za usluge recikliranja („Samsung zahtjevi za upravljanje WEEE”)
koji određuju zakone i propise koji se odnose na EHS upravljanje dobavljačima, zabranu ilegalnog izvoza otpada itd.
Detaljni programi recikliranja tvrtke Samsung Electronics po regijama mogu se pronaći u nastavku:

Regionalni programi
recikliranja

Težimo nultom otpadu na odlagalištima na svim lokacijama poslovanja.

Samsung Electronics provodi aktivnosti za smanjivanje stvaranja otpada na lokacijama poslovanja kao i za povećanje stope recikliranja otpada.
Time smo 2021. godine postigli stopu recikliranja otpada od 96%. A naša poslovna mjesta poluvodiča uspjela su po prvi put u industriji postići nultu količinu otpada na odlagalištu.

Naše inicijative nultog otpada do odlagališta službeno su potvrđene putem treće strane. Nastojat ćemo da sva naša globalna poslovna mjesta steknu certifikaciju o nultom otpadu do odlagališta u bliskoj budućnosti te da također podignemo razinu certifikacije.

Postupak obrade otpada

Očuvanje i ponovna upotreba dragocjenih vodnih resursa

Upravljanje vodnim resursima prvi je korak u zaštiti okoliša.

Usredotočeni smo na tri postupka – smanjiti, ponovno upotrijebiti i reciklirati – u upravljanju vodnim resursima. Maksimalno povećavamo stopu ponovne upotrebe otpadnih voda svakodnevnim nastojanjima za smanjenje upotrebe vode, poput optimizacije naših radnih lokacija, zamjene starih ventila i poboljšanja radnih standarda. Ujedno nastojimo provesti i strukturna poboljšanja, poput poboljšanja naših proizvodnih procesa i uspostave sustava za recikliranje. Ujedno se koristimo smjernicama za vodu organizacije CDP za podjelu rizika vezanih za vodu na našim radnim lokacijama smještenima na područjima s nestašicom vode i reagiramo strategijama specifičnima za rizik.

Naši propisi o vodnim resursima

Naša filozofija

Shvaćamo važnost vode u održivom, socijalnom i korporativnom upravljanju i ispunjavamo svoju odgovornost kao globalni korporativni građanin kada je riječ o zaštiti vodnih resursa.

Smjernice za djelovanje
 • Minimizirati opasnosti koje prijete vodnim resursima u poslovnom upravljanju

  Procijeniti utjecaj naših poslovnih aktivnosti, poput proizvodnje, na vodne resurse i minimizirati opasnosti, a istovremeno nastaviti istraživati i uvoditi nove tehnologije

 • Prepoznati važnost vodnih resursa kao dijela naše korporativne kulture

  Utvrditi očuvanje i održivost vodnih resursa kao dio naše korporativne kulture; pomoći zaposlenicima u razumijevanju njihove odgovornosti za upravljanje vodnim resursima i razmotriti utjecaja našeg rada na lokalne zajednice i okoliš kao najveći prioritet

 • Aktivno surađivati s vanjskim propisima o zaštiti vodnih resursa.

  Na osnovu smjernica o korištenju vode, aktivno surađivati s lokalnim i središnjim tijelima državne uprave, kao i međunarodnim organizacijama, prilikom utvrđivanja i provođenja propisa čiji je cilj zaštita i očuvanje vodnih resursa

 • Objaviti naše propise i aktivnosti u vezi s vodnim resursima

  Osigurati jasno i transparentno objavljivanje korporativnih propisa i aktivnosti u vezi s korištenjem vodnih resursa svim zainteresiranim stranama, uključujući lokalne zajednice

Analiza rizika vodnih resursa i strategije protumjera

Fizičke opasnosti

 • Suša
  • Ugradnja spremnika za vodu koji može držati prosječnu količinu vode za jedan dan potrebnu za rad proizvodne opreme i postrojenja za ponovno korištenje vode
  • * Odgovarajuće regije: Meksiko, Indija itd.
 • Poplava
  • Izgradnja močvarnih područja i nasipa za zaštitu radilišta od izlijevanja obližnjih rijeka, godišnje obnavljanje osiguranja od katastrofe uz redoviti pregled opreme za sprječavanje vodenih katastrofa, uspostavljanje sustava za hitne slučajeve i održavanje redovitih vježbi
  • * Odgovarajuća regija: Indonezija itd.
 • Pogoršanje kvalitete vode
  • Češće interne analize kvalitete vode i poboljšanje učinkovitosti postrojenja za pročišćavanje vode
  • * Odgovarajuće regije: Brazil, Egipat, Indija itd.
 • Otpornost ekosustava
  • Redovite aktivnosti pročišćavanja u suradnji s lokalnim vlastima i širenje napora za smanjenje opterećenja okoliša
  • * Odgovarajuće regije: Vijetnam, SAD, Poljska itd.

Regulatorni i reputacijski rizici

 • Politike i zakoni
  • Kontinuirano praćenje i usklađenost s lokalnim politikama i propisima o zaštiti okoliša
  • Upravljanje sa strožim standardima od dopuštenih standarda emisije svake zemlje
 • Infrastruktura i investicije
  • Unutarnja obrada otpadnih voda na radilištima kao i obrada u postrojenju za završnu obradu unutar industrijskog kompleksa
  • Mjerenje i upravljanje kvalitetom vode ispuštene s radilišta, kontinuirano širenje ulaganja u objekte za dobivanje izvora čiste vode
 • Vlada i upravljanje
  • Aktivna komunikacija s lokalnim samoupravama i zajednicama koje obavljaju poslove zaštite okoliša
  • Pokretanje aktivnosti zaštite okoliša