Osvoji masku za Samsung Galaxy S8/S8+

Osvoji masku za Galaxy S8/S8+

Dijelimo maske za GalaxyS8/S8+
Vrijedi od 20/09/2017 do 01/11/2017 Isteklo
Osvoji maskicu za Samsung Galaxy S8/S8+

Sljedećih 7 tjedana dijelimo maske za GalaxyS8/S8+. Sve što je potrebno učiniti je fotografirati svoj Samsung uređaj u najboljem izdanju. 

Zaprati naš Instagram profil, fotografiju svog Samsung uređaja objavi na svom javnom Instagram profilu uz #SamsungHrvatska, zatim tagiraj @SamsungHrvatska – a naš će žiri svake nedjelje odabrati pobjedničku fotografiju koja osvaja prelijepu novu masku za Galaxy S8/S8+.

Detalje i pravila nagradnog natječaja možete pronaći u nastavku.

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Maske za Samsung Galaxy S8/S8+“ 

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu „Natječaj“).

Članak 1. Organizator i Administrator

Organizator nagradnog Natječaja pod nazivom „Maske za Samsung Galaxy S8/S8+“ je tvrtka Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica Zagreb za promociju (sjedište: Radnička cesta 37b, 10000 Zagreb, OIB:71762969400) dalje u tekstu „Organizator“. Administrator Natječaja je tvrtka MediaPolis d.o.o. (sjedište: Lašćinska 97, 10000 Zagreb, OIB:00436315186) dalje u tekstu “Administrator“.

Natječaj se priređuje u cilju promocije mobilnih telefona Samsung Galaxy S8/S8+ serije tvrtke Samsung Electronics Austria GmbH.

Članak 2. Trajanje

Natječaj započinje 20. rujna 2017. godine u 16:00 sati i traje do 1. studenog u 24:00 sati. Pravila nagradnog Natječaja bit će objavljena na službenoj Facebook Samsung Hrvatska stranici https://www.facebook.com/SamsungHrvatska/. Sudjelovanjem u Natječaju korisnici prihvaćaju navedena Pravila.

Članak 3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 12 godina koje su građani Republike Hrvatske. Svaki sudionik u nagradnom Natječajumože osvojiti samo jednu nagradu. U nagradnom Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora nagradnog natječaja Samsung Electronics Austria GbmH, kao ni članovi njihove uže obitelji, partneri i podugovaratelji partnera koji su u svezi s ovim Natječajem.

Članak 4. Način sudjelovanja

Sudionici Natječaja natjecat će se u odrađivanju niže navedenih zadataka :

1. Postaviti na svoj Instagram profil fotografiju slikanu sa svojim Samsung uređajem

2. Zapratiti Instagram profil Samsunga

3. Na stavljenu fotografiju tagirati Instagram profil Samsunga

4. Koristiti #SamsungHrvatska na fotografijama koje dijele

Prijavom na Natječaj sudionici prihvaćaju ova Pravila te su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i profilna slika i prijavljeni sadržaj, mogu javno objaviti, koristiti od strane Organizatora i Administratora u promotivne svrhe, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu te jamče da imaju autorska prava na sav prijavljeni sadržaj, da nisu povrijeđena autorska prava te da prenose na Organizatora in Administratora isključivo pravo korištenja svojeg prijavljenog sadržaja bez naknade autoru, neograničeno vremenski, prostorno i sadržajno.

U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze sve prijavljene osobe koji su zadovoljile uvjete iz Članka 3. ovih Pravila.

Članak 5. Bodovanje

Odluku o dobitniku nagrade donosi predstavnici Organizatora i Administratora nakon što utvrde koja je fotografija najbolja i koja je zaslužila svakog tjedna među svim prijavama dobiti nagradu.

Članak 6. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

• Sudionike koji prekrše ova pravila

• Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj.

Članak 7. Rezultati natječaja

Proglašenje pobjednika odvija se odmah po završetku nagradne igre. Dobitnik će biti javno proglašen na službenom Facebook Samsung Hrvatska profilu.

Članak 8. Nagrade

Sudionici u ovom nagradnom Natječaju mogu osvojiti, sukladno pravilima iz članka 5., niže navedene nagrade:

1. Zaštiti masku za Samsung Galaxy S8/S8+

Sudionici koji sudjeluju u natječaju kao i dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one za koju su se natjecali i osvojili u postupku sukladno ovim Pravilima.

Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili zakonski zastupnici.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 9. Predaja nagrade

Nagrada će se dobitnicima slati poštanskim putem nakon što se proglasi tko je dobitnik prethodnog tjedna.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog Natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 10. Zaštita osobnih podataka

Prijavom u „Maske za Samsung Galaxy S8/S8+“ Natječaj sudionik prihvaća uvjete promocije te daje suglasnost da njegovi osobni podaci uđu u bazu podataka Administratora - tvrtke MediaPolis d.o.o., Lašćinska 97, 10000 Zagreb. Svoje podatke pružaju dobrovoljno. U slučaju da smatraju da obrada njihovih osobnih podataka narušava njihovu privatnost, mogu se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka ili agenciji MediaPolis d.o.o., i zatražiti objašnjenje. Organizator nema pravo dijeliti njihove podatke s trećim stranama ili ih objaviti. Podaci se prikupljaju isključivo u svrhe ove promocije i ne smiju se koristiti za bilo koje druge marketinške aktivnosti. Obradu i pohranu podataka vrši Administrator kao agencija ovlaštena od strane Organizatora. Svi osobni podaci smatraju se povjerljivima i s njima se postupa na taj način, a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka NN 106/12. Sudionici imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima i na njihov ispravak.

Dobitnici su suglasni s objavom svojih imena na službenim stranicama Organizatora i Administratora. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Dobitnici nagradnog natječaja izričito su suglasni da Organizator i Administrator mogu koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Organizator i Administrator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog Natječaja ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u istom.

Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim Pravilima.

 

 

U Zagrebu, 17.rujna 2017.

Samsung Electronics Austria GmbH, podružnica Zagreb za promociju

Organizator