Specifikacije

Dizajn

Boje

Galaxy S20 u Svemirski sivoj boji gledan sa stražnje strane
Svemirski siva
Galaxy S20 u Nebesko plavoj boji gledan sa stražnje strane
Nebesko plava
Galaxy S20 u Nebesko rozoj boji gledan sa stražnje strane
Nebesko roza

* Fotografije Galaxy S20 uređaja.

Boje

Galaxy S20 u Svemirski sivoj boji gledan sa stražnje strane
Svemirski siva
Galaxy S20 u Nebesko plavoj boji gledan sa stražnje strane
Nebesko plava
Galaxy S20 u Nebesko rozoj boji gledan sa stražnje strane
Nebesko roza

* Fotografije Galaxy S20 5G uređaja.

Boje

Galaxy S20+ u Svemirski crnoj boji gledan sa stražnje strane
Svemirski crna
Galaxy S20+ u Svemirski sivoj boji gledan sa stražnje strane
Svemirski siva
Galaxy S20+ u Nebesko plavoj boji gledan sa stražnje strane
Nebesko plava

* Fotografije Galaxy S20+ uređaja.

Boje

Galaxy S20+ u Svemirski crnoj boji gledan sa stražnje strane
Svemirski crna
Galaxy S20+ u Svemirski sivoj boji gledan sa stražnje strane
Svemirski siva
Galaxy S20+ u Nebesko plavoj boji gledan sa stražnje strane
Nebesko plava

* Fotografije Galaxy S20+ 5G uređaja.

Boje

Galaxy Ultra S20 u Svemirski crnoj boji gledan sa stražnje strane
Svemirski crna
Galaxy Ultra S20 u Svemirski sivoj boji gledan sa stražnje strane
Svemirski siva

* Fotografije Galaxy S20 Ultra uređaja.

Page Tagging

Podrška