Kamera se ne može uključiti

Ako DSC ne radi kada pritisnete tipku za uključivanje – LCD zaslon je isključen

1. Provjerite je li na kontaktu baterije strano tijelo

 

   ⊙ Ako pronađete strano tijelo - uklonite ga te očistite kontakt

 

 

2. Provjerite usmjerenje baterije, postavite bateriju sukladno elektrodi.

 

Samsung logo faces the top   

    

 

3. Provjerite razinu energije baterije (Morate je napuniti ako je ispražnjena)

 

.

power level  

  Svjetlo statusa

    * Crveno svjetlo uključeno : Punjenje

    * Zeleno svjetlo uključeno : Potpuno napunjeno

    * Crveno svjetlo treperi: Greška pri punjenju

 

 

4. Ako ne možete riješiti svoj problem, svratite do Samsungovog servisnog centra s vašom kamerom i baterijom,

   punjačem, USB kabelom, adapterom.

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama