Kako koristiti funkciju SMART CHECK

■ Što je to Smart Check (Pametna provjera)?
.Ova funkcija omogućuje vam da provjerite status perilice za rublje s pomoću pametnog telefona.


■ Funkcija Smart Check (Pametna provjera) optimizirana je za:
.Modele Galaxy S i sve naknadne modele
.Modele iPhone 4 i sve naknadne modele
.Preporučuje se uporaba sustava Android OS 4.0 (ICS) ili novijeg.


 

■ Preuzimanje Samsungove aplikacije Smart Washer (Pametna perilica):
.Preuzmite Samsungovu aplikaciju Smart Washer na vaš mobitel iz trgovine Android Market ili Apple App Store
te je instalirajte. Lako je možete pronaći pretraživanjem pojma „Samsung Smart Washer”.


■ Upotreba funkcije Smart Check (Pametna provjera)
1. Funkcija Smart Check također se može pokrenuti ako se ne pritisne nijedna tipka nakon uključivanja perilice za rublje.
2. Da biste pokrenuli funkciju Smart Check, istovremeno pritisnite tipke Water Level (Razina vode) i Water Supply (Dovod vode) i držite ih pritisnutima 3 sekunde kada se dogodi greška

Smart Check 

3. Dijelovi sa svjetlećim diodama na ploči za prikaz okreću se 2 ili 3 sekunde i na ploči za prikaz perilice za rublje
prikaže se kod funkcije Smart Check 

LEDsegment 

4. Pokrenite Samsungovu aplikaciju Smart Washer na vašem pametnom telefonu i dodirnite tipku Smart Check.
※„Smart Check” se može promijeniti u „Smart Care” ovisno o odabranom jeziku.


5. Fokusirajte kameru svog pametnog telefona na kod funkcije Smart Check prikazan na ploči za prikaz perilice za rublje.


※Ako se na ploči za prikaz perilice za rublje odražava svjetlost žarulje, fluorescentne cijevi ili svjetiljke, pametni telefon možda neće moći lako prepoznati kod funkcije Smart Check.


※Ako držite pametni telefon pod previše tupim kutom u odnosu na prednju stranu ploče za prikaz, možda neće moći prepoznati kod pogreške. Za najbolje rezultate držite pametni telefon tako da su prednja strana ploče za prikaz i pametni telefon paralelni ili skoro paralelni.


6. Ako je pravilno fokusiran, kod funkcije Smart Check automatski će biti prepoznat, a detaljne informacije o statusu vaše perilice za rublje, greška i protumjere prikazat će se na vašem pametnom telefonu.


7. Ako pametni telefon ne uspije prepoznati kod funkcije Smart Check više od dva puta, ručno unesite kod funkcije Smart Check prikazan na ploči za prikaz vaše perilice za rublje u Samsungovu aplikaciju Smart Washer.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama