Kako da s Galaxyjem S9/S9+ snimam Super Slow-mo (Posebno usporeno kretanje) videozapis?

Stražnja kamera Galaxyja S9/S9+ nudi novu značajku koja omogućuje snimanje i reprodukciju posebnih prigoda i brzih prizora u posebno usporenom kretanju. 
Uz značajku Super Slow-mo (Posebno usporeno kretanje) možete snimiti željene odjeljke na 960 kadrova u sekundi tijekom 0,2 sekunde a reproducirati u trajanju od otprilike 6 sekundi, otkrivajući pojedinosti koje ljudsko oko obično ne može zamijetiti.

Dva različita načina snimanja

U značajci posebno usporenog kretanja postoje dva različita načina snimanja: 


Više snimki:
Snimanje videozapisa i snimanje više trenutaka u posebno usporenom kretanju. 
Jedna snimka: Snimanje kratkog videozapisa i snimanje jednog trenutka u posebno usporenom kretanju. 

Kako da snimam videozapise pomoću programa Super Slow-mo (Posebno usporeno kretanje)?

Koristite ovu značajku u okruženju u kojem ima dovoljno svjetla.

1 Otvorite kameru i na zaslonu za pregled dodirnite „Super Slow-mo“ (Posebno usporeno kretanje).
Otvorite kameru i na zaslonu za pregled dodirnite „Super Slow-mo“
2 Dodirnite ikonu „Postavke“.
 Dodirnite ikonu „Postavke“
3 Dodirnite „Super slow-mo“ (Posebno usporeno kretanje).
Dodirnite „Super slow-mo“
4 Odaberite „Multi-take“ (Više snimki) ili „Single-take“ (Jedna snimka), a zatim dvaput dodirnite gumb „Nazad“ za povratak na zaslon pregleda kamere.
Odaberite „Multi-take“ (Više snimki) ili „Single-take“ (Jedna snimka)

Pri odabiru mogućnosti Više snimki, provjerite je li način rada postavljen na „Auto“ (Automatski).

A zatim dvaput dodirnite gumb „Nazad“ za povratak na zaslon pregleda kamere
5 Za početak snimanja videozapisa dodirnite ikonu „Record“ (Snimaj) a za zaustavljanje snimanja gumb „Stop“ (Zaustavi).

Tijekom snimanja videozapisa putem mogućnosti Više snimki, svaki slijed u kojoj se osoba premješta automatski će snimiti u usporenom pokretu.


Da biste premjestili područje otkrivanja pokreta, dodirnite i držite područje unutar okvira i povucite ga na novo mjesto. Da biste prilagodili veličinu područja, dodirnite i držite kutak okvira i povucite ga.

Da biste premjestili područje otkrivanja pokreta, dodirnite i držite područje unutar okvira i povucite ga na novo mjesto

Bijele točkice koje se pojavljuju iznad crne i bijele ikone „Stop“ (Zaustavi) označavaju broj sljedova snimljenih s posebno usporenim kretanjem. Posebno usporeno snimanje možete koristiti do 20 puta u jednom videozapisu.

Posebno usporeno snimanje možete koristiti do 20 puta u jednom videozapisu

Imajte na umu:
Ukoliko pri snimanju videozapisa u automatskom načinu rada kamera otkrije pomicanje, može se nenamjerno pokrenuti posebno usporeno snimanje. Pomicanje se može također otkriti:


Kada se uređaj trese.
Kada se drugi predmet pomiće u blizini predmeta u području za otkrivanje pokreta.
Pri snimanju pod treperavim svjetlom, poput fluorescentnog osvjetljenja.
Pri snimanju u tamnim okruženjima gdje dolazi do smetnji.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama