Kako umetnuti SIM ili USIM karticu u Galaxy S6 Edge?

Napomena: Umetnite SIM ili USIM karticu pružatelja usluga mobilne telefonije. 

S ovim su uređajem kompatibilne samo nano SIM kartice. 
 

Ovisno o pružatelju usluga, neke LTE usluge možda neće biti dostupne. Za više informacija o dostupnosti usluga obratite se vašem pružatelju usluga.

Kako umetnuti SIM ili USIM karticu u Galaxy S6 Edge
1 Umetnite iglićasti alat za vađenje SIM kartice u otvor na ladici za SIM karticu da biste otpustili ladicu.

Napomena: Pobrinite se da je igličasti alat za vađenje SIM kartice okomito postavljen u otvor. U protivnom bi se uređaj mogao oštetiti.

2 Nježno izvucite ladicu za SIM karticu iz utora za SIM karticu.
3 Umetnite SIM ili USIM karticu u ladicu za SIM karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutim prema dolje.

Napomena: Pripazite da ne izgubite SIM ili USIM katicu te ju nemojte davati drugima na korištenje. Samsung nije odgovoran za oštećenja ili neugodnosti nastale zbog gubitka ili krađe kartica.

4 Umetnite ladicu za SIM karticu natrag u utora ladicu za SIM karticu.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama